Top 9 # Xem Nhiều Nhất Biện Pháp Khắc Phục Môi Trường Xích Đạo Ẩm Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giáo Án Địa Lý 7 Tiết 3: Đới Nóng, Môi Trường Xích Đạo Ẩm

– Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường xích đạo ẩm.

– Sử dụng bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí của môi trường đới nóng, môi trường nhiệt đới ẩm.

– Quan sát tranh ảnh về các cảnh quan ở môi trường xích đạo ẩm.

– Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của kiểu môi trường xích đạo ẩm.

– Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm để nhận biết một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm.

– Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập

– GV: Bản đồ các môi trường địa lí; Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm, rừng ngập mặn.

– HS: Sưu tầm tư liệu và sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ

Nhận xét bài thu hoạch thực hành.

3. Dạy bài mới

Giới thiệu bài : theo SGK

TUẦN: 3 Môn: Địa Lí 7 Tiết: 5 Ngày soạn: Ngày dạy: Phần hai: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐẠI LÍ Chương I: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG BÀI 5. ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM Mục tiêu Kiến thức Biết vị trí đới nóng trên bản đồ thế giới. Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường xích đạo ẩm. Kĩ năng Sử dụng bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí của môi trường đới nóng, môi trường nhiệt đới ẩm. Quan sát tranh ảnh về các cảnh quan ở môi trường xích đạo ẩm. Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của kiểu môi trường xích đạo ẩm. Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm để nhận biết một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm. Thái độ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập Chuẩn bị - GV: Bản đồ các môi trường địa lí; Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm, rừng ngập mặn. HS: Sưu tầm tư liệu và sách giáo khoa. Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh Kiểm tra bài cũ Nhận xét bài thu hoạch thực hành. Dạy bài mới Giới thiệu bài : theo SGK Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1. tìm hiểu vị trí của môi trường đới nóng trên bản đồ thế giới Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin kênh chữ SGK và H5.1và bản đồ treo tường các môi trường địa lí Hỏi: Em hãy xác định vị trí của môi trường đới nóng trên bản đồ thế giới? Gv: kết luận và bổ sung, cung cấp thêm thông tin . Hs thu thập thông tin, hoạt động cả lớp Hs xác định trên bản đồ. Hs nhận xét và bổ sung. I. Đới nóng Vị trí: đới nóng nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến Bắc và Nam Hoạt động 2. Tìm hiểu vị trí, đặc điểm tự nhiên của môi trường xích đạo ẩm. Gv cho hs tìm hiểu thông tin sgk và H5.1, 5.2 và bản đồ treo tường các môi trường địa lí. Hỏi: Em hãy xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên bản đồ treo tường? Gv cho học sinh quan sát H5.2 và nhận xét: Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ của xingapo có đặc điểm gì? Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu? Sự phân bố lượng mưa trong năm ra sao? Sự chênh lệch giữa lượng mưa tháng thấp nhất và cao nhất là khoảng bao nhiêu milimet? Gv chuẩn xác và kết luận. Hỏi: Hãy nhận xét khí hậu của môi trường xích đạo ẩm? Gv chuẩn xác và kết luận. Gv cho Hs quan sát H 5.3 và 5.4 sgk Hỏi: Cho biết: Rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng? Gv chuẩn xác và kết luận. Gv giới thiệu thêm về rừng ngập mặn. Gv gọi 1-2 Hs đọc ghi nhớ Hoạt động cả lớp Tl: Vị trí địa lí: Nằm chủ yếu trong khoảng 50B đến 50N Hs xác định trên bản đồ treo tường và nhận xét, bổ sung. Tl: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 260c, biên độ nhiệt thấp khoảng hơn 10c Tl: - Lượng mưa trung bình năm khoảng: 2500mm. Mưa quanh năm, mưa nhiều, sự chênh lệch giữa các tháng rất thấp. Chênh lệch khoảng 75mm Hs nhận xét và bổ sung Hs nêu nhận xét Tl: - 5 tầng. - Vì: độ ẩm và nhiệt độ cao Hs đọc ghi nhớ. II. Môi trường xích đạo ẩm 1. Khí hậu - Vị trí địa lí: Nằm chủ yếu trong khoảng 50B đến 50N - Đặc điểm: Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. 2. Rừng rậm xanh quanh năm Do độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo, chim thú... Củng cố: Câu 1. Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ? Hướng dẫn làm bài tập 3 và bài tập 4 sgk Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn hs học bài Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet... Hướng dẫn làm tiếp bài tập 3,4 sgk Hướng dẫn chuẩn bị bài 6. Nhận xét và đánh giá tiết học. IV. Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN: 3 Môn: Địa Lí 7 Tiết : 6 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 6. MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI Mục tiêu Kiến thức: Biết được đặc điểm của đất và biện phápvà biện pháp bảo vệ đất ở môi trường nhiệt đới Biết hoạt động kinh tế của con người là một trong những nuyên nhân làm thoái hóa đất diện tích xa van và nửa hoang mạc ở đới nóng ngày càng mở rộng. Kĩ năng - Sử dụng bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí của môi trường nhiệt đới. - Quan sát tranh ảnh về các cảnh quan ở môi trường nhiệt đới . - Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của kiểu môi trường nhiệt đới. - Phân tích mỗi quan hệ giữa các thành phần tự nhiên (đất và rừng) giữa hoạt đông kinh tế của con người và môi trường Thái độ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập Có ý thức gữi gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên và phê phán các hoạt động xấu làm ảnh hưởng đên môi trường. Chuẩn bị - GV:Hình 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 sgk và bản đồ các môi trường địa lí treo tường. Các tranh về cảnh quan của môi trường nhiệt đới. - HS: Sưu tầm tư liệu và sách giáo khoa. Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh Kiểm tra bài cũ Câu 1.Nêu vị tr1 và đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm? Câu 2. Nêu các kiểu rừng ở môi trường xích đạo ẩm ?Vì sao rừng ở đây xanh quanh năm? Dạy bài mới Giới thiệu bài : theo tóm tắt tiêu đề sgk. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1. tìm hiểu đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới. Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin kênh chữ SGK và H6.1; 6.2 và bản đồ các môi trường địa lí treo tường. Hỏi: Em hãy xác định vị trí của môi trường nhiệt đới? Gv: kết luận Hỏi: quan sát các biểu đồ H 6.1; 6.2, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới? Gv chuẩn xác và kết luận. Hoạt động 2. tìm hiểu Các đặc điểm khác của môi trường nhiệt đới Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin sgk và H 6.3, 6.4 sgk Gv cung cấp kiến thức ?. Thiên nhiên môi trường nhiệt đới thay đổi như thế nào? Ví dụ? TÍCH HỢP MT ?. Đất ở đây vì sao dễ bị xói mòn, rữa trôi, thoái hóa khi không có cây cối che phủ hay canh tác không hợp lí? ?Tại sao diện tích xavan và nữa hoang mạc, hoang mạc ngày càng gia tăng ở môi trường nhiệt đới? ? Để bảo vệ đất theo em cần làm gì và không làm gì? Gv kết luận, bổ sung Hs quan sát H 6.3; 6.4 Hỏi: Thảm thực vật thay đổi như thế nào ? Ví dụ? Gv chuẩn xác và kết luận. Hs thu thập thông tin, hoạt động cả lớp Trả lời:- Hs xác định. Tl: - Nhiệt độ: nóng, có hai lận mặt trời tăng cao trong năm. Gần xích đao biên độ nhiệt càng nhỏ và ngược lại. - Lượng mưa: Cao, có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng. gần xích đạo mưa càng nhiều. Hoạt động cả lớp Tl: - theo Sgk Tl:- Do mưa nhiều,mưa tập trung, nắng nóng và nhất là có thời kì khô hạn kéo dài dễ gây ra hoang mạc.... - Vì chặt phá cây rừng, năng nóng, ít mưa - Cần canh tác hợp lí, trồng rừng, không chặt phá rừng... Hs nhận xét và bổ sung Tl: Hs trình bày theo sgk Hs nhận xét và bổ sung. 1. Khí hậu - Vị trí địa lí: khoảng 50B và 50N đến chí tuyến ở cả hai bán cầu. - Đặc điểm: nóng quanh năm, có thời kì khô hạn., càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài, biên độ nhiệt trong năm càng lớn; Lượng mưa trung bình từ 500 đến 1500mm, chủ yếu trong mùa mưa. 2. Các đặc điểm khác của môi trường - Thiên nhiên thay đổi theo mùa. - Đất ở môi trường nhiệt đới dễ bị xói mòn, rữa trôi và thoái hóa. Gv cho Hs đọc ghi nhớ 1-2 Hs đọc to, rõ Củng cố: Câu 1. Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới? Câu 2. Giải thích tại sao đất ở đây có màu đỏ vàng( đất feralit ) ? Hs làm bài tap 45sgk Hướng dẫn về nhà - Hướng dẫn hs học bài - làm bài tập 3; 3; 4 sgk - Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet... - Hướng dẫn chuẩn bị bài 7 - Nhận xét và đánh giá tiết học. IV. Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Duyệt Vũ Thị ánh Hồng

Ô Nhiễm Môi Trường Và Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường

Khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nguy hiểm như hiện nay, nó gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến tới sức khỏe của con người. Để cho mọi người có cái nhìn thực tế về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta như nào? và các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

1. Ô nhiễm môi trường là gì?

Đầu tiên chúng ta phải biết được ô nhiễm môi trường là gì?

Ô nhiễm môi trường chính là hiện tượng môi trường tự nhiên sống xung quanh chúng ta bị gây bẩn. Khi môi trường của chúng ta bị ô nhiễm dẫn tới những tính chất hóa học, sinh học cũng như vật lí của môi trường thay đổi theo chiều hướng xấu gây ảnh hương nghiêm trọng đến sức khỏe của con người chúng ta và cả những sinh vật sống xung quanh. Mà nguyên nhân chính mang đến sự ô nhiễm môi trường chính là là hoạt động sinh sống và làm việc của con người. Và ngoài ra ô nhiễm môi một phần nhỏ cũng do một số hiện tượng tự nhiên gây ảnh hưởng đến như: Núi lửa, song thần,….

2. Những loại ô nhiễm môi trường:

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường xung quanh bị ảnh hưởng xấu cho nên, ô nhiễm môi trường cúng có rất nhiều loại khác nhau. Những ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm không khí, hay ô nhiễm nguồn nước đây là những môi trường bị ô nhiễm gây nên ảnh hưởng xấu nhất đến tình trạng sức khỏe của con người.

Hiện tượng này là do những hậu quả của con người gây ra, chính chúng ta chính là tác nhân chính gây ảnh hưởng đến các nhân tố trong hệ sinh thái.

Môi trường đất chính là môi trường sống căn nhà của con người và gần như tất cả các sinh vật sống trên trái đất. Do đó môi trường đất mà bị ô nhiễm thì đó chính là một vấn đề rất nguy hại.

Xả rác bừa bãi

Nước thải chưa qua xử lí

Sử dụng quá nhiều thước trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

Ô nhiễm đất tự nhiên có thể do nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Ảnh hưởng đến sức khoẻ: Mắc nhiều bệnh về da, các bệnh ung thư,…

Ảnh hưởng đến sinh thái: Khiến cho nhiều loài sinh vật mất đi môi trường sống.

Chúng ta phải tuyệt đối không được xả nước thải, chất thải hay các chất bẩn trực tiếp ra môi trường.

Giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật

Sử dụng ít phân khoáng

Áp dụng các phương pháp nông lâm kết hợp và lâm ngư kết hợp

Thúc đẩy việc tuyên truyền, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân

Sử dụng các biện pháp sử lí chất độc hại ra khỏi đất.

Ô nhiễm môi trường nước chính là hiện tượng biến đổi các tính chất có trong nước chúng khiến cho tính chất vật lí, tính hóa học, sinh học có trong nước bị biến đổi đi mà những biến đổi này mang tính tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sinh sống và sức khỏe của người dân. Những chất lạ rơi xuống nước có thể gây ra ô nhiễm nguồn nước và khiến nguy hiểm cho những sinh vật sống trong nước.

Các loại hóa chất nguy hiểm bị đổ ra biển và các khu vực nước lớn.

Các chất thải bị người dân và các xí nghiệp, nhà máy đổ trực tiếp ra biển hay sông ngòi mà chưa qua bất kì quy trình xử lí nước thải nào.

Các loại chất bảo vệ thực vật, thuốc sâu còn dư thừa ngấm vào đất vào đi xuống các mạch nước ngầm.

Nước thải sinh hoạt của người dân bị đổ ra các ven sông ngay gần đó.

Hệ miễn dịch của chúng ta bị suy giảm: Các chất thải chưa qua xử lí có chứa rất nhiều các chất độc gây nguy hiểm, và chứa các chất như Asen, Flo, phèn. Những chất này nếu được tích lũy nhiều trong cơ thể sẽ khiến cho thần kinh, sắc tố da, tim mạch, đường ruột bị ảnh hưởng xấu, hay thậm chí là các tế bào ung thư sẽ dần hình thành.

Kinh tế suy giảm: Khi nguồn nước chúng ta bị ô nhiễm các sinh vật sẽ bị giảm do không có môi trường sống khiến cho nhất là những người dân ven biển chịu ảnh hưởng rất lớn về thu nhập, và những nơi canh tác hoa màu và trồng trọt sẽ thiếu đi lương nước sạch để cung cấp cho tưới tiêu khiến cho việc chăn nuôi trồng trọt không đạt đươc chất lượng cao.

Giống như các vấn nạn tiêu cực khác chúng ta vẫn cần nâng cao ý thức của người dân lên để giúp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Nhà nước nên thắt chặt và đưa ra nhiều luật để giúp bảo vệ nguồn nước hơn.

Các cơ quan chức năng nên thường xuyên giám sát và đôn đốc về kiểm tra tình hình của các công ty.

Sử dụng các hệ thống lọc để loại bỏ mọi chất cặn bẩn, chất độc hại trước khi xả ra môi trường.

Ô nhiễm môi trường không khí:

Hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí chính là sự biến đổi các thành phần trong không khí hoặc bắt đầu có những thành phần khác bay vào không khí dẫn đến việc không khí không được sạch, có thể gây ra mùi khó chịu hoặc gây giảm thị lực của người khiến cho tầm nhìn không được ở mức tối đa của mắt.

Tình trạng ô nhiễm không khí đang là nút thắt vô cùng lớn của nước ta, cho đến thời điểm hiện tại tháng 8/2019 thì Nước ta đặc biệt là Thủ đô Hà Nội đang là nơi có không khí bị ô nhiễm nhất trên thế giới vượt qua cả Trung Quốc điều này là thật sự báo động. Không chỉ nước ta tất cả các nước trên thê giới cũng coi đây chính là một mối nguy hiểm rất lớn mà họ muốn loại bỏ.

Do con người khai thác quá tải lượng than đá, đàu mỏ, khí đốt hàng năm.

Các nhà máy xí nghiệp hàng ngày thải ra không khí một lượng lớn các chất thải sinh hoạt, các chất thải này chứa rất nhiều các chất độc và gây ô nhiễm cho không khí.

Một phần cũng lo do lượng lớn các khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông hàng ngày, đặc biệt là xe gắn máy và ô tô.

Không khí bị ô nhiễm khiến cho việc hô hấp của chúng ta bị gây ảnh hưởng.

Gây ra những cơn mữa axit ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu rừng và những cánh đồng.

Gây ra hiệu ứng nhà kính.

Tầng ozon của chúng ta bị thủng khiến cho không khí chúng ta sẽ bị thiếu.

Ô nhiễm một số môi trường khác

Ngoài 3 hiện tượng ô nhiễm môi trường ở trên chúng ta cũng có thể nhắc đến việc còn có một số loại ô nhiễm môi trường khác mà chúng ta không hay nhắc đến ví dụ như: ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn,…

Ô nhiễm ánh sáng là việc xâm lấn ánh sáng, ánh sáng giao thoa thiên văn, ánh sáng sáng quá mức.

Ô nhiễm tiếng ồn bao gồm những tiếng ồn như: tiếng ồn máy bay, tiếng ồn các nhà máy công nghiệp, xưởng xí nghiệp, tiếng ồn giao thông đi lại.

Ô nhiễm phóng xạ xuất hiện từ thế kỉ XX đây cũng là một loại ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, do quá trình sản xuất điện hạt nhân và nghiên cứu, sản xuất và phát triển các loại vũ khí hạt nhân..

Các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường:

Người dân phải được hiểu biết về sự nguy hiểm về những hành động của mình về việc gây ô nhiễm môi trường: không được vứt rác bừa bãi, vứt rác đúng nơi quy định.

Hạn chế sử dụng các chất bảo quản, thuốc sâu,…

Thúc đẩy và hoàn thiện các chính sách về pháp luật để bảo vệ môi trường.

Học tập và xây dựng những biện pháp bảo vệ môi trường chuẩn quốc tế.

Nên thường xuyên thanh tra và kiểm tra môi trường.

Các nhân viên phụ trách vấn đề môi trường cần hoàn thiện bản thân và thường xuyên học tập để nâng cao kiến thức bản thân.

Đẩy mạnh việc đầu tư các trang thiết bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Tích cực cho người dân trồng cây và trồng rừng phủ kín đồi chọc.

Chôn lấp và xử lí rác thải một cách chuẩn khoa học.

Sử dụng các loại năng lượng từ thiên nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện,…

Tái chế các loại rác thải.

Sử dụng những sản phẩm hữu cơ cho chăn nuôi.

Sử dụng điện hợp lý tiết kiệm.

Hạn chế sử dụng túi nilon thay vào đó sử dụng các loại túi giấy dễ phân hủy.

5 Biện Pháp Khắc Phục Môi Trường Bị Ô Nhiễm

Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường

Có rất nhiều nguyên nhân để gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng nguyên nhân chủ yếu đó là do ý thức của mỗi người dân. Nếu mỗi người chúng ta đều ý thức được việc cần phải bảo vệ tài nguyên môi trường thì chắc hẳn rằng môi trường sẽ không bị ô nhiễm trầm trọng như hiện nay. Ngoài ra thì các doanh nghiệp, các cơ sở nhà máy, xí nghiệp đều sợ phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để xử lý chất thải nên hầu hết những xí nghiệp này xả một lượng lớn khí thải ra môi trường làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Các nguyên nhân cụ thể là:

Do ý thức của người dân

Đa số nhiều người cho rằng những việc mình làm không đủ để làm nguy hiểm đến môi trường. Một số người khác còn cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của các cấp chính quyền…tuy nhiên thì số người khác còn lại thì nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì cũng “chẳng ăn nhằm”, và ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng đến mình nhiều. Chính những suy nghĩ này mà việc giáo dục cũng như tư duy bảo vệ môi trường của các thế hệ trẻ về sau sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều

Quan sát tại những trường học, chúng tôi không khó gì để bắt gặp các phụ huynh đưa con đi học đến cổng trường dừng lại ăn sáng, ăn xong thay vì bỏ rác vào thùng thì những phụ huynh này thản nhiên vứt rác tại chỗ mặc dù có rất nhiều tấm biển, khẩu hiệu cấm xả rác bừa bãi nơi công cộng. Việc làm này sẽ rất khó hình thành ý thức tốt cho thế hệ trẻ về việc bảo vệ môi trường

Chỉ cần xả một tờ giấy, vỏ hộp sữa hay túi nilong,… nơi công cộng tuy nhỏ nhưng tích tụ lại lâu ngày sẽ gây ô nhiễm, mất mỹ quan, rác thải đọng lại trong các lô-cốt và việc này sẽ làm cho đường cống thoát nước bị nghẹt mỗi khi mưa lớn

Do doanh nghiệp không có trách nhiệm, quan liêu, không kiểm soát chặt chẽ

Nguyên này là do các doanh nghiệp đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nên đã vi phạm quy trình khai thác, góp phần gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Bên cạnh đó thì hệ thống xử lý nước thải tại một số khu công nghiệp hoạt động không hiệu quả, nước thải liên tục bị thải ra sông, hồ gây nhiễm độc nguồn nước tự nhiên. Chính sự quan liêu, thiếu kiểm soát gắt gao trong công tác quản lý bảo vệ môi trường của nhà nước cũng đang tiếp tay cho hành vi phá hoại môi trường.

Do những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường

Theo thống kê của Bộ Tư Pháp, có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường hệ thống các văn bản này vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định không cao, văn bản vừa mới được ban hành thì đã phải sửa đổi, bổ sung, do đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế… trong việc bảo vệ môi trường.

Phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc bảo vệ môi trường, phải thực sự đủ mạnh để răn đe các đối tượng trong những chế tài xử phạt (cưỡng chế hành chính và xử lí hình sự). Cần thiết xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý môi trường trong các xí nghiệp, nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức giám sát một cách chặt chẽ để hướng đến môi trường tốt đẹp hơn

Tăng cường các tổ công tác nắm rõ tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất), cần phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân

Chú trọng việc công tác quy hoạch và phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị, đảm bảo tính toán kỹ lưỡng, toàn diện. Tránh tình trạng quy hoạch tràn lan, thiếu đồng bộ, chồng chéo như ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, làm cho công tác quản lí khó khăn hơn. Đối với các khu công nghiệp thì phải có quy định bắt buộc xây dựng hệ thống thu gom, xử lí nước thải tập trung hoàn chỉnh thì mới được phép hoạt động.

Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, thì các cơ quan có chuyên môn mới xem xét và quyết định có cấp giấy phép đầu tư hay không. Thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch, các dự án đầu tư và tạo điều kiện cho công dân hoặc các tổ chức có thể tham gia phản biện xã hội về tác động môi trường của những quy hoạch và dự án đó.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, truyền miệng về giáo dục môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi công dân, của mọi doanh nghiệp, xây dựng ý thức sinh thái, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên – con người – xã hội.

Ngoài 5 biện pháp khắc phục môi trường trên thì biện pháp để có thể khắc phục triệt để cho vấn đề ô nhiễm môi trường nước mà không cần tốn thời gian thuê nhân công về lọc,có khả năng phòng ngừa được vấn nạn ô nhiễm mà không phải trăn trở hay sống trong sợ hãi thì hãy đến với Wapure – Công ty Phát Thọ TMC để sở hữu những chiếc máy lọc nước thân thiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện công ty kinh doanh các sản phẩm máy lọc nước cao cấp như máy chuyên lọc phèn, nâng pH (Wapure MT888), máy lọc nước dùng riêng cho nước nhiễm độ cứng, vôi (Wapure WR103), hay máy lọc nước chuyên xử lý nước lợ (Wapure WR105),…

Tại sao Wapure lại được nhiều người tin dùng?

Rất nhiều khách hàng khi lựa chọn và mua sắm tại Wapure có phản hồi tốt về sản phẩm và sẽ luôn đồng hành cùng Wapure vì:

Tất cả sản phẩm tại Wapure đều được nhập khẩu 100% từ nước ngoài, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO/CQ) rõ ràng, công bố thông tin lõi lọc đầy đủ

Hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc Chăm sóc và tư vấn cho Khách hàng một cách nhiệt tình và chu đáo nhất

Nhân viên sẵn sàng hỗ trợ 24/7 để tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng

Kỹ thuật viên kịp thời khắc phục sự cố tại nhà cho Quý khách hàng trong vòng 10 – 20 phút

Đáp ứng được những máy lọc nước gia đình cùng nhiều công suất khác nhau

Chuyên xử lý nguồn ô nhiễm nặng, tính chất nguồn nước ô nhiễm khác nhau sẽ có thiết bị chuyên xử lý nước khác nhau

Công ty có phần mềm lưu trữ thông tin của khách hàng để kịp thời thông báo thời hạn thay lõi định kỳ đểm đảm bảo tuổi thọ cho máy cũng như là sức khỏe người dùng

Ô Nhiễm Môi Trường Đất Là Gì? Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường Đất

Ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường đất nói riêng đều đang là những vấn đề xã hội quan tâm bởi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người cũng như kinh tế xã hội. ô nhiễm môi trường đất là gì? Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất.

1. Ô nhiễm môi trường đất là gì?

Ô nhiễm môi trường đất là khi bất bị nhiễm các chất xenobiotic gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và động vật. Hóa chất này chủ yếu từ các hoạt động công nghiệp, các hóa chất nông nghiệp, vứt rác bừa bãi,… làm suy thoái môi trường đất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống.

2. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất

Nguyên nhân từ con người

Các hoạt động từ sản xuất công nghiệp như: đốt than, khai thác mỏ, sản xuất nhựa, nilong, hóa chất … khi các chất thải không được xử lý mà thải ra ngoài môi trường nước, ngấm vào đất, gây nên tình trạng ô nhiễm đất. Cụ thể tro than dùng trong hoạt động công nghiệp như nấu chảy quặng, lượng chì chứa trong tro than hoặc xỉ khiến nó trở thành “chất thải nguy hại”, các chất này có thể gây ung thư.

Ô nhiễm môi trường đất là gì?

Các nhà máy, xí nghiệp xả rác thải trực tiếp ra môi trường như sản xuất cơ khí, thép, gia công kim loại, sửa chữa xe máy, ô tô… chứa nhiều kim loại nặng, dầu mỡ, các nhà máy chế biến nông lâm thủy hải sản với lượng nồng độ chất thải lớn ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường đất vùng lân cận.

Chất thải trong quá trình sinh hoạt tại gia đình như đồ ăn, túi nilong, chai lọ … khi không biết xử lý đúng cách, xả thẳng ra môi trường mặt đất hoặc chôn trong đất.

Người dân sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc sâu, điều hòa sinh trưởng… không đúng liều lượng, thời gian sử dụng ngấm vào đất gây ảnh hưởng cho các sinh vật trong đất và nước, gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe con người.

Môi trường đất bị nhiễm phèn do nước phèn xâm nhập vào đất thông qua hệ thống ngầm gây độc cho sinh vật sinh sống trong môi trường đó.

Môi trường đất bị nhiễm mặn do muối trong nước biển, do thủy triều hay do các mỏ muối… thẩm thấu vào đất gây hạn sinh lý đối với thực vật.

Sự ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường không khí, các cơn mưa axit, các khói bụi … khi rơi xuống đất đều ảnh hưởng tới môi trường đất.

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất

3. Hậu quả của ô nhiễm môi trường đất

Con người bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp do sự ô nhiễm từ môi trường đất. Con người có thể bị ung thư nếu thường xuyên tiếp xúc với các chất như chì, crom, xăng dầu… có thể mắc các bệnh mãn tính hay rối loạn bẩm sinh. Các chất độc hại ngấm trong đất như Benzene có thể gây bệnh bạch cầu, thủy ngân và cyclodiene gây tổn thương thận, … số khác gây phát ban, viêm da, lở loét, đau đầu, mệt mỏi … Một số chất độc hại khác có thể bị tử vong khi tiếp xúc hay ăn phải chúng.

Ảnh hưởng tới hệ sinh thái

Môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu môi trường đất bị ô nhiễm. Điều đó làm thay đổi hệ thực vật, làm giảm sự đa dạng hệ thực vật, giảm năng suất cây trồng, …

Động thực vật khó mà có thể sinh sống trong môi trường đất bị ô nhiễm, chắc chắn chúng cũng bị nhiễm các hóa chất độc hại từ trong đất.

Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất

4. Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất

Trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế sử dụng các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, …

Xây dựng mô hình kênh mương hợp lý, kết hợp nông lâm ngư nghiệp.

Thực hiện các chính sách nghiêm cấm xả rác thải ra môi trường, tiêu hủy rác thải sinh hoạt hợp lý.

Các nhà máy xí nghiệp cần quy hoạch và cải thiện hệ thống xử lý rác thải trước khi thải ra môi trường.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.