Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

--- Bài mới hơn ---

 • Nêu Đặc Điểm Tính Chất Biện Pháp Cải Tạo Của Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Câu Hỏi 105214
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 7
 • Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

  Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ

  Phân bố vùng miền núi bắc bộ bắc trung bộ nam trung bộ và tây nguyên

  BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU VÀ ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁI. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀUThế nào là đất xám bạc màu ? Nó được hình thành như thế nào?1. Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màuH×nh thµnh ë vïng gi¸p ranh gi÷a ®ång b"ng vµ miÒn nói§Þa h×nh dèc tho¶iröa tr"i m¹nhTËp qu¸n canh t¸c l¹c hËu®Êt tho¸i ho¸ m¹nhChÆt ph¸ rõngĐất này có đặc điểm,tính chất như thế nào?2. Đặc điểm, tính chất của đất xám bạc màuTÇng canh t¸c mángThµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, nhiÒu c¸tKh" h¹nChuaNghÌo dinh d­ìngVSV Ýt, ho¹t ®éng yÕuVậy phải cải tạođất như thế nào3.Biện pháp cải tạoA. Biện pháp cải tạoBiện pháp Tác dụngĐiều hoà dinh dưỡng, phục hồi độ phì nhiêu của đất Luân canh với cây họ đậu cây phân xanhKhử chuaBón vôiLàm tăng độ dày tầng mặt, bổ sung chất dinh dưỡngCày xâu dần kết hợp bón phânCung cấp nước tưới không cho nước chảy tràn kéo theo chất dinh dưỡngXây dựng bờ vùng bờ thửa và hệ thống mương máng tưới tiêu B. Hướng sử dụngThích hợp trồng nhiều loại cây trồng cạn C©y lương thùc: ng", s¾n C©y rõng: keo C©y mµu: l¹c, ®Ëu, võngVí dụ một số cây trồng được trồng trên đất xám bạc màuII. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Thế nào là xói mòn vì sao dất bị sói mònMột số hình ảnh về đất xói mònThế nào là xói mòn? Là quá trình phá huỷ lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác dụng của nước mưa nước tưới và tuyết tan.Xói mòn đất thường xảy ra ở vùng nào?1. Nguyên nhân gây xói mòn M­a lớn ph¸ vì kÕt cÊu ®Êt§Þa h×nh dèc t¹o ra dßng ch¶y röa tr"iChÆt ph¸ rõng lµm gi¶m ®é che phñPhân bố vùng miền núi bắc bộ bắc trung bộ nam trung bộ và tây nguyên Phân bố đất dốc và đất bị thoái hóa do xói mòn ở các vùng Đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp đất nào chịu xói mòn mạnh hơn?2. Tính chất đất xói mạnh trơ sỏi đáH×nh th¸i phÉu diÖn kh"ng hoµn chØnhC¸t sái chiÕm ­u thÕChua, nghÌo dinh d­ìngVsv Ýt, ho¹t ®éng yÕuTính chất của đát xám bạc màu đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có điểm nào giống và khác nhau?3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá A. Biện pháp công trìnhLàm ruộng bậc thang Làm thềm cây ăn quảB. Biện pháp nông họcCanh tác theo đường đồng mức Bón phân hữu cơ và phân hoá họcBón vôi Trồng cây thành băngLuân canh, xen canhNông lâm kết hợp Trồng cây bảo vệ đấtHình ảnh cải tạo đất xói mòn Nông lâm kết hợpTrồng cây thành băngCủng cố So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn trơ sỏi đáĐất xám bạc màu Đất xói mòn mạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 10
 • Đất Chua Là Gì? Cách Cải Tạo Độ Chua Của Đất
 • Độ Chua Của Đất Và Biện Pháp Cải Tạo
 • Đất Chua Và Cách Cải Tạo Đất Chua
 • Bài 9. Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Biện Pháp Cải Tạo Đất Mặn Đất Phèn
 • Biện Pháp Cải Tạo Đất Mặn
 • Điều Chế Este Và Ứng Dụng Của Este
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Este Bai Tap Trac Nghiem Chuyen De Este Docx
 • Bài 9. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  I – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

  II – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ

  I – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

  1. Nguyên nhân hình thành

  2. Đặc điểm

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  1. Nguyên nhân hình thành

  Địa hình dốc thoải giữa vùng đồng bằng và trung du miền núi làm đất rửa chua mạnh.

  Hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi.

  Tập quán canh tác lạc hậu.

  Chặt phá rừng bừa bãi.

  2. Đặc điểm

  Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, đất thường khô hạn.

  Đất chua đến rất chua.

  Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn.

  Số lượng vi sinh vật trong đất rất yếu.

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  b) Hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  Biện pháp

  Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng bảo đảm tưới tiêu, hợp lí.

  Bón vôi cải tạo đất.

  Luân canh cây trồng: chú ý cây họ đậu, cây phân xanh.

  Cày sâu dần.

  Bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lí.

  Tác dụng

  Khắc phục hạn hán tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động.

  Giảm độ chua.

  Tăng lượng vi sinh vật cố định đạm, dinh dưỡng.

  Tăng dần độ dày của tầng đất mặt.

  Tăng chất dinh dưỡng, tăng mùn.

  b) Hướng sử dụng

  Đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn.

  II – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ

  1. Khái niệm xói mòn đất

  2. Nguyên nhân

  3. Đặc điểm

  4. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  1. Khái niệm xói mòn đất

  Là hiện tượng lớp đất trên, dưới bị phá huỷ do nước chảy cuốn trôi.

  2. Nguyên nhân

  Mưa lớn làm phá vỡ kết cấu đất.

  Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi.

  Chặt phá rừng.

  3. Đặc điểm

  Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh.

  Cát, sỏi chiếm ưu thế.

  Chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng.

  Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

  4. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  b) Hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Nghệ 10 Bài 10: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Mặn, Đất Phèn
 • Đất Kiềm Là Gì? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Đất Kiềm
 • Cải Tạo Đất Mặn, Đất Kiềm
 • Giáo Án Công Nghệ 7
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 7
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 7
 • Giáo Án Công Nghệ 7
 • Cải Tạo Đất Mặn, Đất Kiềm
 • Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu? Trả lời:

  – Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

  – Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi mạnh

  – Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến đất thoái hóa mạnh

  – Chặt phá rừng

  Câu 2 trang 30 SGK Công nghệ 10 Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu? Trả lời:

  – Tầng đất mặt mỏng

  – Thành phần cơ giới nhẹ

  – Thường khô hạn

  – Chua đến rất chua

  – Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

  – Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

  Câu 3 trang 30 SGK Công nghệ 10 Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết? Trả lời:

  Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp:

  – Xây dựng bờ vùng bờ thửa tưới tiêu hợp lí có tác dụng: khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt đông.

  – Cày sâu dần: có tác dụng tăng dần đô dày của tầng đất mạt

  – Bón vôi: giảm đô chua

  – Luân canh, chú ý cây họ đâu, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vât cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

  – Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lí: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuân lợi cho vi sinh vât hoạt đông và phát triển

  Câu 4 trang 30 SGK Công nghệ 10 Thế nào là xói mòn đất? Trả lời:

  Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan, gió,..

  Câu 5 trang 30 SGK Công nghệ 10 Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất. Trả lời:

  – Mưa lớn phá vỡ kết cấu đất

  – Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

  Câu 6 trang 30 SGK Công nghệ 10

  Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

  _ Biện pháp công trình

  + Làm ruộng bậc thang để hạn chế dòng chảy rửa trôi

  + trồng cây ăn quả để nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy

  + Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy

  + Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

  + Luân canh và xen canh gối vụ nhằm hạn chế sự bạc màu

  + Trồng cây thành băng để hạn chế dòng chảy rửa trôi

  + Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

  + Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ lụt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Đặc Điểm Tính Chất Biện Pháp Cải Tạo Của Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Câu Hỏi 105214
 • Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 10
 • Đất Chua Là Gì? Cách Cải Tạo Độ Chua Của Đất
 • Sử Dụng, Bảo Vệ Và Cải Tạo Đất Bị Xói Mòn Bằng Những Biện Pháp Canh Tác, Sinh Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Việc Bón Vôi Trong Quá Trình Cải Tạo Đất
 • Hướng Dẫn Cách Bón Vôi Cho Đất Đúng Chuẩn Và Nhanh Nhất
 • Kỹ Thuật Cải Tạo Vườn Tạp
 • Ứng Dụng Kh&cn Vào Bảo Vệ Môi Trường
 • Đa Dạng Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường
 • – Canh tác theo đường đồng mức: là nguyên tắc xuyên suốt mọi hoạt động sử dụng đất dốc, cần tuân thủ từ khi khai hoang, cày bừa đến trồng trọt, chăm sóc.

  – Trồng trong rãnh: Một số cây như chè. mía, dứa… được trồng mới theo rãnh (rạch) là biện pháp chống xói mòn rất hiệu quả.

  – Trồng trong hố: Biện pháp này cần vận dụng triệt để khi trồng mới cây thân gỗ (cà phê, cao du, điều, cam, vải, cây rừng). Mỗi cây được trồng trong 1 hố, các hố có tác dụng giữ đất giữ màu. Hiệu quả bảo vệ tăng lên nếu đắp đất lên hai bên bờ và phía dưới hố. các cây bố trí theo kiểu nanh sấu có tác dụng tốt hơn trồng thẳng hàng. Biện pháp này đặc biệt quan trọng để kiểm soát trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.

  – Tạo bồn: Một số cây lâu năm mật độ thưa (cà phê, cam, cao su) cần được tạo bồn. Bồn là bờ nhỏ dạng vành khăn bao quanh gốc ứng với mép tán lá cây, được tạo ra khi chăm sóc, làm cỏ, bón phân. Chất lượng đất trong bồn tốt hơn ngoài bồn.

  – Phủ đất: Đây là biện pháp trực tiếp làm giảm sự phá huỷ cấu trúc đất do hạt mưa, làm giảm dòng chảy phát sinh trên mặt đất, làm giảm đáng kể xói mòn và tăng độ ẩm đất. Đay cũng là biện pháp hạn chế sự phát triển của cỏ tranh rất có hiệu quả.

  – Tủ gốc: Khi vật liệu phủ đất hạn chế thì ưu tiên tủ gốc để chống xâm kích của hạt mưa trực tiếp và dòng chảy từ tán cây, giữ cho nhiệt độ, độ ẩm ổn định, giữ chất dinh dưỡng khoáng khi bón vào đất.

  – Xới xáo, làm cỏ: Biện pháp này nếu làm theo đường đồng mức rất có tác dụng giữ đất, tránh tạo ra rãnh khơi đầu cho dòng chảy phát sinh. Công việc này cần tránh làm vào thời kỳ mưa to, nếu không sẽ làm xói mòn trầm trọng thêm. Một lớp cỏ xanh có kiểm soát duy trì trong mùa mưa dông rất có lợi cho việc chống mất đất, do đó không nên làm cỏ trắng vào thời kỳ mưa dông.

  – Sắp xếp cơ cấu cây trồng: Xét về mặt bảo vệ đất thì nguyên tắc chung là bố trí sao cho vào vụ mưa cây trồng hiện diện liên tục trên mặt đất thông qua trồng xen, trồng gối…. phối hợp cây dài ngày và cây ngắn ngày.

  Biện pháp sinh học có thể làm và cần phải áp dụng triệt để nhằm cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất xói mòn vì nó còn bổ xung chất dinh dưỡng cho đất và cho sản phẩm. Từ khi khai hoang đã có thể áp dụng biện pháp sinh học, đó là giữ lại chỏm rừng trên đỉnh đồi. Trong diện tích sản xuất trồng những băng, đai cây chắn (cây phân xanh, thức ăn gia súc, hoặc các cây ngăn được xói mòn). Gần đây nhiều chương trình khuyến nông và dự án đầu tư nghiên cứu các hệ thống canh tác theo băng, các mô hình SALT 1, SALT 2, SALT 3. Ở miền Bắc cây cốt khí là cây được dùng làm băng phổ biến.

  Trên các đất tốt, khí hậu nóng, mưa nhiều từ Khu 4 cũ trở vào Tây Nguyên, các loài muồng chủng Crotalaria được người dân ưa chuộng nhờ ưu thế mọc khoẻ, tái sinh mạnh, thân mềm và nhiều hạt.

  Băng cỏ tự nhiên cũng là biện pháp hữu hiệu và dễ làm, nhất là vùng có áp lực gia súc cao, trong đó cỏ thân ngầm tỏ ra có ưu thế nhất như cỏ chỉ, cỏ lá tre, cỏ gừng…

  Hướng nghiên cứu các biện pháp sinh học để cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất ở vùng đồi núi có ý nghĩa rất quan trọng. Về bản chất thoái hoá đất là sự suy giảm dự trữ năng lượng trong đất, do đó để phục hồi độ phì nhiêu cần có sự cung cấp liên tục chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng khoáng cho đất, đặc biệt là đất canh tác cạn. Vai trò của cây cải tạo đất đối với nền nông nghiệp sinh thái bền vững thể hiện ở chỗ:

  + Tạo một lớp phủ nhanh chóng bảo vệ đất, chống xói mòn và dòng chảy trên mặt, tăng nguồn sinh thuỷ;

  + Giữ chất dinh dưỡng và nước bớt trôi theo chiều sâu và kéo dinh dưỡng ở dưới sâu lên tầng canh tác;

  + Bổ xung nguồn dinh dưỡng cây trồng, đặc biệt là đạm (200-300 kg/ha) và kali (300-350 kg/ha), chống lại sự giữ chặt lân và góp phần giải phóng lân dễ tiêu;

  + Nâng cao dung tích hấp thu và thành phần kim loại kiềm trong tổng số bazơ trao đổi;

  + Tạo cấu trúc đất, làm đất tơi xốp, tăng độ thấm nước và giữ nước;

  + Điều hoà tiểu khí hậu khu vực và môi trường đất xung quanh hệ rễ cũng như trong cả quần thể cây trồng;

  + Tăng sản phẩm nông nghiệp và tăng tuần hoàn chất hữu cơ, do đó tăng tính đệm của đất và môi trường.

  Các loại cây thường dùng làm cây cải tạo đất hoặc trồng xen với các loại cây trồng khác là: Đậu triều, đậu lông, đậu bướm, lục lạc mũi mác, muồng (lá tròn, lá dài), hàn the, chàm, trinh nữ, cốt khí, quì dại.

  Để làm băng xanh hay hàng rào cây sống thường dùng cây cốt khí, quì dại, móc mèo, đậu triều, chàm, đậu công, bồ kết…

  Để làm đai rừng chắn gió có các cây thông dụng như phi lao, bạch đàn, chàm hoa vàng, keo tai tượng, đài loan tương tư, muồng hoa vàng…

  Cây che bóng trong các nương chè, cà phê như keo dậu, muồng lá khế, muồng hoa vàng, cốt khí..

  Cây dùng làm cây tiên phong cải tạo đất như: cốt khí, muồng (lá tròn, lá dài) lục lạc, điền thanh, muồng sợi, cỏ stylo, đậu mèo Việt Nam, đậu mèo Thái Lan.

  Cây phân xanh trồng xen bao gồm các cây đậu ăn hạt như đậu hồng đáo, đậu nho nhe… và nhiều loại cây không ăn hạt như cốt khí, điền thanh, vetiver, đậu triều, đậu lông, đậu bướm, chàm bò…

  Các cây làm băng xanh chống xói mòn trong lô cây trồng như cốt khí, muồng lá tròn, muồng dùi đục, lục lạc, cút du, vetiver, điền thanh, keo dậu.

  Tổng kết một số mô hình sử dụng đất dốc có hiệu quả thì đều có đăc điểm chung là chọn một hay một vài hệ thống cây trồng với 2 nhóm cây kiểu “lấy ngắn nuôi dài”:

  a, Một hai cây chính đem lại lợi ích cao và chắc chắn, dù có phải đầu tư khá và thu lợi chậm;

  b, Một số cây hỗ trợ đi kèm để tận dụng khoảng không, bảo vệ đất, cho sản phẩm sớm và làm tốt đất.

  Khác với các hệ canh tác nông nghiệp truyền thống, các mô hình này đặt ưu tiên cao cho cây trồng chính là cây hàng hoá, sản phẩm chủ lực để bán. Các cây trồng chính như sắn, chè, vải nhãn, hồng, quýt, na, mía… Các cây hỗ trợ như: đậu, lạc, băng phân xanh…

  Trồng sắn trên địa hình dốc

  Một số mô hình nông lâm kết hợp cũng được đưa vào sử dụng cho hiệu quả rất cao về bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu của đất và cho thu nhập cao, tạo ra những biến đổi lớn lao về kinh tế xã hội như một số mô hình:

  – Mô hình hồi-trám-rừng tái sinh: Đỉnh đồi để rừng tái sinh. Từ giữa đồi trở xuống trồng hồi theo mật độ 5mx5m, trám trồng xen với hồi với khoảng cách 6mx7m. Độ che phủ đạt trên 60%. Mô hình này tương đối lâu mới cho thu hoạch nhưng có lợi ích lâu dài.

  – Mô hình trồng chè xen hồi ở Bình Gia, Lạng Sơn. Trong thời kỳ chăm sóc có thể trồng xen cốt khí làm phân xanh hoặc đậu xanh, đậu Cao Bằng lấy hạt. Độ che phủ đạt 50-60%.

  Sử dụng đất kiểu VAC ở miền đồi núi là một hệ thống liên hoàn hỗ trợ nhau để cho hiệu quả cao và lâu bền. Bản chất của VAC là vòng tuần hoàn dinh dưỡng tương đối khép kín các hợp phần, nhờ đó chất hữu cơ được chu chuyển hợp lý, dinh dưỡng ít bị thất thoát, đất được che phủ tốt hơn. Nhưng ở vùng miền núi thì mô hình VAC còn có thêm một hợp phần R (rừng), nên phân bón từ chăn nuôi là thiếu hụt cho cân đối trong chu trình tuần hoàn dinh dưỡng, mặt khác A (ao, mặt nước) cũng không đủ cho tưới tiêu cho V và R. Do vậy mô hình này chỉ giới hạn trong khu vực nhỏ hẹp.

  Nghiên cứu của Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm ở Bắc Kạn cho thấy trên ruộng bậc thang lúa nước độ phì đất rất ổn định chỉ sau rừng tự nhiên và vườn thâm canh quanh nhà, hơn nữa các chất lân, kali dễ tiêu và Ca2+ tăng lên, trong khi Al3+ giảm đi gần hết. Tương tự theo Lê Văn Tiềm (1996) cho biết ở Yên Châu (Sơn La) chỉ có 2 dạng sử dụng đất là rừng và lúa nước là bảo vệ được đất.

  Cùng với nương rẫy, ở vùng cao phía Bắc Việt Nam còn có một số hệ thống canh tác cũng được sử dụng như: vườn nhà, vườn rừng, trại rừng, trang trại, VAC và chăn thả có sự kiểm soát.

  Kỹ thuật canh tác nông nghiệp trên đất dốc (SALT) là hệ sinh thái canh tác nhằm sử dụng đất dốc được bền vững đã được Trung tâm đời sống nông thôn Minđanao (Philipin) tổng kết, hoàn thiện và phát triển từ năm 1970, đã có một số mô hình tổng hợp về kỹ thuật canh tác nông nghiệp đất dốc bền vững được ghi nhận và ứng dụng tại Việt Nam:

  + Mô hình SALT 1: Mô hình này bố trí trồng những băng cây ngắn ngày xen kẽ với những băng cây dài ngày sao cho phù hợp với đặc tính và yêu cầu đất đai của các loài cây đó và đảm bảo thu hoạch đều đặn. Các băng này được trồng theo đường đồng mức, giữa những băng cây trồng chính rộng từ 4-6m còn có những băng hẹp trồng cây cố định đạm để giữ đất chống xói mòn, làm phân xanh hoặc lấy gỗ. Cây cố định đạm được trồng dày theo hàng đôi, khi cây cao 1m thì cắt bớt cành, lá xếp vào gốc. Cơ cấu cây trồng trong mô hình thường là 75% cây nông nghiệp, 25% cây lâm nghiệp (trong cây nông nghiệp thì 50% là cây hàng năm, 25% là cây lâu năm). Đây là mô hình canh tác đất dốc đơn giản, người nông dân có thể thu nhập cao hơn gấp 1,5 lần so với cách trồng sắn thông thường. Kỹ thuật này làm giảm xói mòn 50% so với hệ thống canh tác vùng cao theo tập quán.

  + Mô hình SALT 2- Mô hình kỹ thuật nông súc kết hợp đơn giản: ở mô hình này người ta bố trí trồng trọt kết hợp với chăn nuôi bằng cách dành một phần đất trong mô hình để canh tác nông nghiệp cho chăn nuôi. Việc sử dụng đất dốc được thực hiện theo phương thức nông-lâm-súc kết hợp. ở Philipin người ta thường nuôi dê để lấy thịt, sữa. Một phần diện tích khác được dành để trồng cỏ và cây làm thức ăn cho dê.

  + Mô hình SALT 3 – Mô hình kỹ thuật canh tác nông- lâm kết hợp bền vững: Mô hình kỹ thuật canh tác này kết hợp một cách tổng hợp việc trồng rừng qui mô nhỏ với việc sản xuất lương thực, thực phẩm. Cơ cấu sử dụng đất thích hợp là 40% danh cho nông nghiệp và 60% cho lâm nghiệp. Bằng cách đó đất đai được bảo vệ có hiệu quả đồng thời cung cấp được nhiều lương thực, thực phẩm, gỗ củi và các sản phẩm khác, tăng thu nhập cho nông dân. Thực chất mô hình này cũng là sự điều hoà phối hợp và mở rộng qui hoạch hợp lý các mô hình trên nhưng có sợ chú trọng đặc biệt tới phát triển rừng. Mô hình này có thể mở rộng cho một hộ có quĩ đất đai tương đối rộng (khoảng 5-10ha) trên nhiều dạng địa hình, hay qui mô lớn hơn cho một nhóm hộ.

  + Mô hình SALT 4 – Mô hình kỹ thuật canh tác nông nghiệp – cây ăn quả qui mô nhỏ. Trong mô hình này các loài cây ăn quả nhiệt đới được đặc biệt chú ý do sản phẩm của nó có thể bán để thu tiền mặt và cũng là những cây lâu năm nên dễ dàng duy trì được sự ổn định và lâu bền hơn về môi trường sinh thái so với cây hàng năm. Đối với cây ăn quả yêu cầu đất đai phải tốt hơn, có đầu tư thâm canh cao hơn (về biện pháp làm đất, bón phân, chọn giống). Do đó, giúp nông dân hiểu biết hơn về khoa học và kỹ thuật. Mô hình này có ý nghĩa lớn, ngoài lương thực, thực phẩm thu được còn có sản phẩm của cây cố định đạm chống xói mòn, cải tạo đất, đặc biệt là có thêm sản phẩm hàng hoá, hoa quả bán thu tiền mặt, mua sắm thêm các vật dụng cần thiết khác.

  Hiện nay đã phát triển một số mô hình cải biên từ các loại mô hình SALT như:

  1) Rừng + Nương + Vườn + Ruộng + Mặt nước

  2) Rừng + Nương + Vườn + Ruộng

  3) Rừng + Nương + Vườn

  Trong đó mô hình thứ nhất hoàn thiện hơn cả vì có rừng bố trí ở đỉnh dốc hoặc sườn núi dốc rất mạnh. Nương ở sườn dốc vừa, dốc mạnh, vườn có thể đặt tại chân dốc hoặc nơi dốc nhẹ, ruộng làm tại nơi thấp bằng và mặt nước ao hồ ở nơi thấp trũng nhất. Mô hình 2 cũng như mô hình 1 nhưng thiếu mặt nước nên không hoàn thiện bằng. Tuy nhiên tính phổ biến lại cao hơn và nhiều nơi có thể sử dụng. Mô hình 3 không có ao hồ và đồng ruộng nhưng lại là mô hình cơ bản nhất do có tính phổ biển cao. Vì vậy đây cũng là mô hình mà hộ nào cũng có thể áp dụng được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Để Tránh Sảy Thai
 • Nguyên Nhân Và Cách Phòng Ngừa Sẩy Thai
 • Sẩy Thai Và Cách Phòng Ngừa
 • Biện Pháp Tránh Thai Sau Phá Thai
 • Phá Thai Và Hậu Quả.
 • Nêu Đặc Điểm Tính Chất Biện Pháp Cải Tạo Của Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Câu Hỏi 105214

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 7
 • Giáo Án Công Nghệ 7
 • – Tầng đất mặt mỏng

  – Thành phần cơ giới nhẹ

  – Thường khô hạn

  – Chua đến rất chua

  – Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

  – Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

  Thế nào là xói mòn đất?

  Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan, gió,..

  Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết?

  Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp:

  – Xây dựng bờ vùng bờ thửa tưới tiêu hợp lí có tác dụng: khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt đông.

  – Cày sâu dần: có tác dụng tăng dần đô dày của tầng đất mạt

  – Bón vôi: giảm đô chua

  – Luân canh, chú ý cây họ đâu, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vât cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

  – Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lí: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuân lợi cho vi sinh vât hoạt đông và phát triển

  Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

  + Làm ruộng bậc thang để hạn chế dòng chảy rửa trôi

  + trồng cây ăn quả để nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy

  + Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy

  + Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

  + Luân canh và xen canh gối vụ nhằm hạn chế sự bạc màu

  + Trồng cây thành băng để hạn chế dòng chảy rửa trôi

  + Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

  + Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ lụt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 10
 • Đất Chua Là Gì? Cách Cải Tạo Độ Chua Của Đất
 • Độ Chua Của Đất Và Biện Pháp Cải Tạo
 • Các Biện Pháp Chống Xói Mòn Trên Đất Dốc

  --- Bài mới hơn ---

 • +5 Biện Pháp Chống Xói Mòn Đất, Đất Dốc Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Giải Pháp Chống Xói Mòn Đất Hiệu Quả Trong Canh Tác Nông Nghiệp
 • Giải Pháp Cho Bé Biếng Ăn Chậm Tăng Cân
 • Giải Pháp Tối Ưu Cho Trẻ Biếng Ăn, Chậm Tăng Cân Ngày Hè
 • Thuốc Bổ Cho Trẻ Biếng Ăn Chậm Lớn
 • Tổng hợp các biện pháp chống xói mòn trên đất dốc hiệu quả, tiết kiệm kinh phí và bền lâu nhất. Các giải pháp chống xói mòn đất này được áp dụng ngày càng phổ biến trong các công trình nhằm kiểm soát xói lở, bảo vệ công trình và đất đai.

  Biện pháp chống xói mòn trên đất dốc hiệu quả

  1. Cải tạo thảm thực vật – Trồng rừng, phủ xanh đồi trọc

  Một trong số các biện pháp chống xói mòn trên đất dốc được dùng phổ biến nhất hiện nay chính là việc cải tạo thảm thự vậy, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc. Có lẽ biện pháp khắc phục xói mòn đất đã khá quen thuộc nhưng đến nay, đây vẫn được coi là biện pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất và mang tính chất lâu dài.

  Thực vật có hệ thống rễ cây đan xen giúp ổn định đất, giữ đất, giảm nguy cơ đất bị lỏng lẻo và ngăn ngừa xói mòn. Nếu người dân muốn khai phá các vùng đất, đồi, núi để canh tác. Có thể sử dụng các mô hình ruộng bậc thang để giảm tình trạng xói lở đất.

  Cải tạo thảm thực vật – Trồng rừng, phủ xanh đồi trọc không chỉ là một trong các cách trồng rừng chống xói mòn đất, mà nó còn là giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường, giữ gìn không khí trong lành, xanh, sạch đẹp.

  Một mũi tên trúng rất nhiều đích. Tuy nhiên, giải pháp này tồn tại một số nhược điểm đáng lo ngại. Đó chính là vấn đề ý thức của con người với nạn phá rừng, đốt rừng làm canh tác, khai thác gỗ,… ngày càng nhiều.

  Hơn nữa, giải pháp trồng rừng tốn kém khá nhiều thời gian, có thể mất đến vài năm đến vài chục năm. Với các công trình cần một biện pháp chống xói mòn trên đất dốc ngay và luôn thì đây không phải là phương án khả thi.

  2. Vải địa kỹ thuật

  Vải địa kỹ thuật là vật liệu dùng cho đất và các công trình cầu đường, giao thông, thủy lợi, có chức năng khôi phục nền đất yếu, gia cường,…

  Với các công trình thi công xói lở cần giải quyết nhanh để đảm bảo tiến độ hợp đồng hoặc chống xòi lở làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tình mạng của người dân. Biện pháp chống xói mòn trên đất dốc bằng cách sử dụng vải địa kỹ thuật chính là lựa chọn số 1.

  Sử dụng vải địa kỹ thuật là một phương pháp hiệu quả bởi vì nó có khả năng ổn định đất nền đất yếu, giữ đất hiệu quả .Khi được sử dụng kết hợp với cải tạo thảm thực vật, vải địa kỹ thuật sẽ phát huy nhiều hiệu quả hơn.

  3. Luân canh cây trồng

  Một biện pháp khắc phục xói mòn đất khá hiệu quả nhưng nhiều người chưa biết chính là trồng luân canh cây trồng. Luân canh các loại cây trồng khác nhau để đất đai được thay đổi dưỡng chất, tích tụ chất hữu cơ giúp tăng trưởng các loại cây trồng trong tương lai.

  Cải thiện các loại cây trồng và cải thiện đất bằng cách phủ lên lớp đất mặt các loại phân bón để đất đai trở lên màu mỡ hơn. Cày sâu lớp đất màu bên dưới thay vì chỉ cải tạo một lớp đất mỏng phía trên cũng là biện pháp chống xói mòn trên đất dốc hiệu quả. Điều này giúp đất tơi xốp, dễ hấp thụ nước khi mưa xuống, bảo vệ chống lại tác động của mưa và khôi phục các mức pH giúp ngăn ngừa xói lở.

  4 – Kiểm soát nước

  Đối với những khu vực xói lở đất chủ yếu là do nước. Biện pháp chống xói mòn đất hiệu quả nhất chính là tạo các mương, máng, hệ thống kênh rạch, ngòi, suối, ống xả, cống thoát nước chuyên dụng để xả nguồn nước. Nhằm đưa nước ra khỏi các khu vực dễ bị xói lở đất nhanh nhất, tránh tình trạng nước xả nhanh, xả dốc với vận tốc lớn khiến tình trạng xói lở diễn ra trầm trọng hơn.

  Cách làm này không chỉ là biện pháp chống xói mòn trên đất dốc tối ưu mà còn là cách để trữ lượng nước mưa tự nhiên cho những mùa khô hạn. Giúp phân bổ lượng nước mưa đến các vùng đồng đều.

  5 – Xây dựng tường chắn

  Biện pháp khắc phục xói mòn đất tiếp theo Nguyên Đức muốn chia sẻ chính là việc xây dựng tường chắn hoặc kè đê, đập để ngăn chặn và kiểm soát dòng nước chảy.

  Giải pháp chống sói mòn đất này được áp dụng ở các khu vực gần sông, ngòi, đê,.. xây dựng xung quanh khu vực xói mòn.

  Các loại tưởng chắn chống xói mòn đất phổ biến được sử dụng hiện nay bao gồm:

  Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Nêu Đặc Điểm Tính Chất Biện Pháp Cải Tạo Của Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Câu Hỏi 105214
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • I – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

  1. Vị trí và nguyên nhân hình thành

  • Vị trí:

    Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi
  • Nguyên nhân:

   • Địa hình dốc thoải làm hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi
   • Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hoá.
   • Chặt phá rừng bừa bãi

  2. Tính chất của đất xám bạc màu

  • Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn
  • Đất chua đến rất chua
  • Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động rất yếu

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a. Biện pháp cải tạo

  Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng bảo đảm tưới tiêu, hợp lí

  Bón vôi cải tạo đất

  Luân canh cây trồng: chú ý cây họ đậu, cây phân xanh

  Cày sâu dần

  Bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lí.

  Khắc phục hạn hán tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động

  Giảm độ chua

  Tăng lượng vi sinh vật cố định đạm, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng

  Tăng dần độ dày của tầng đất mặt

  Tăng chất dinh dưỡng, tăng mùn,tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động…

  Bảng 1. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  b. Sử dụng đất xám bạc màu

  Thích hợp với nhiều loại cay trồng cạn. Ví dụ: Mía, mì, đậu…

  II – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ

  1. Nguyên nhân gây xói mòn

  Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc:

  • Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất
  • Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dốc

  2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  • Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn
  • Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế
  • Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu

  3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  Bảng 2. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Công Nghệ 10
 • Đất Chua Là Gì? Cách Cải Tạo Độ Chua Của Đất
 • Độ Chua Của Đất Và Biện Pháp Cải Tạo
 • Đất Chua Và Cách Cải Tạo Đất Chua
 • Biện Pháp Cải Tạo Đất Chua, Đất Kiềm Nhanh Và Hiệu Quả
 • Bài 9. Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá Thao Ppt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9. Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá Bai 9Bien Phap Cai Tao Va Su Dung Dat Xam Bac Mauva Dat Soi Mon Manh Tro Soi Da
 • Sự Ảnh Hưởng Của Ph Đất Đến Cây Trồng Và Biện Pháp Cải Tạo
 • Câu Hỏi Của Nguyễn Hữu Dũng
 • Giáo Án Công Nghệ Lớp 7 Bài 6: Biện Pháp Sử Dụng, Bảo Vệ Và Cải Tạo Đất
 • Công Nghệ: Điền Vào Chỗ Chấm: Biện Pháp Cải Tạo Đất Mục Đích Áp Du
 • Tổ 3 – 10A1

  Công nghệ 10

  ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT VIỆT NAM

  70% diện tích đất tự nhiên phân bố ở vùng đồi núi bị xói mòn mạnh, thoái hoá Đất xấu nhiều hơn đất tốt

  Khí hậu nóng ẩm  Chất hữu cơ và mùn dễ bị khoáng hoá ,chất dinh dưỡng dễ hoà tan  Bị rửa trôi

  Điều kiện , Nguyên nhân hình thành

  Tính chất

  Biện pháp cải tạo ,hướng dẫn sử dụng

  BÀI 9

  BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG

  ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ

  I. Đất xám bạc màu

  1. Nguyên nhân hình thành

  -Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi.

  – Địa hình dốc thoải làm hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi.

  – Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hoá.

  – Chặt phá rừng bừa bãi.

  * Vị trí:

  * Nguyên nhân:

  I. Đất xám bạc màu

  1. Vị trí và nguyên nhân hình thành

  2. Tính chất

  I. Đất xám bạc màu

   Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn.

   Đất chua đến rất chua.

   Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn.

   Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động rất yếu.

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  Xây dựng bờ vùng , bờ thửa và hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lí:

  I. Đất xám bạc màu

  Cày sâu dần

  Bón vôi

  a) Biện pháp cải tạo

  Luân canh cây trồng :

  I. Đất xám bạc màu

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng

  Biện pháp

  – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng bảo đảm tưới tiêu, hợp lí.

  – Bón vôi cải tạo đất.

  – Luân canh cây trồng: chú ý cây họ đậu, cây phân xanh.

  – Bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lí.

  Tác dụng

  – Khắc phục hạn hán tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động.

  – Giảm độ chua.

  – Tăng lượng vi sinh vật cố định đạm, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng.

  – Tăng dần độ dày của tầng đất mặt.

  – Tăng chất dinh dưỡng, tăng mùn,tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động..

  I. Đất xám bạc màu

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a) Biện pháp cải tạo

  I. Đất xám bạc màu

  Trồng được nhiều cây trên cạn

  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  b, Sử dụng

  Ở Quảng Bình

  Trồng cây cao su và cây sắn

  Chăm sóc cao su tại Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

  Cam mật Hiền Ninh là giống cây ăn quả có múi đặc sản, có hương vị đặc trưng thơm ngon, giàu tiềm năng phát triển kinh tế.

  Nông dân xã Mai Hóa chăm sóc ngô vụ đông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Cải Tạo Độ Phì Cho Đất
 • Tại Sao Phải Cải Tạo Đất Trong Nông Nghiệp?
 • Giải Pháp Sử Dụng Đất Phèn Hiệu Quả
 • Giải Pháp Hữu Hiệu Để Cải Tạo Đất Trống, Đồi Trọc Ở Vùng Đồi Núi Của Nước Ta Là
 • Các Biện Pháp Cải Tạo Đất Nhiễm Mặn Để Sản Xuất Nông Nghiệp
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Tạo Đất Trồng Hiệu Quả Bằng 5 Cách Tự Nhiên
 • Phương Pháp Cải Tạo Đất Cát Trở Thành Đất Thịt
 • Phân Loại Đất Trồng Và Các Biện Pháp Cải Tạo Để Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Báo Cáo Tổng Kết Đề Tài: Nghiên Cứu Biện Pháp Cải Tạo, Phục Hồi Và Sử Dụng Đất Canh Tác Sau Khai Thác Khoáng Sản Thái Nguyên
 • Một Số Biện Pháp Cải Tạo Ao Và Xử Lý Nước Trước Khi Thả Tôm
 • Lý thuyết, trắc nghiệm môn Công nghệ 10

  VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập môn Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10: Biện pháp cải tạo, sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Công nghệ 10 hiệu quả hơn.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

  Bài: Biện pháp cải tạo, sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  A/ Lý thuyết bài Biện pháp cải tạo, sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  I – Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  – Vị trí:

  Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

  – Nguyên nhân:

  + Địa hình dốc thoải làm hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi

  + Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hóa.

  + Chặt phá rừng bừa bãi

  – Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn

  – Đất chua đến rất chua

  – Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

  – Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động rất yếu

  – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng bảo đảm tưới tiêu, hợp lí

  – Bón vôi cải tạo đất

  – Luân canh cây trồng: chú ý cây họ đậu, cây phân xanh

  – Cày sâu dần

  – Bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lí.

  – Khắc phục hạn hán tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động

  – Giảm độ chua

  – Tăng lượng vi sinh vật cố định đạm, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng

  – Tăng dần độ dày của tầng đất mặt

  – Tăng chất dinh dưỡng, tăng mùn,tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động…

  Bảng 1. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  Thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn. Ví dụ: Mía, mì, đậu…

  II – Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  – Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc:

  – Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất

  – Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dốc

  – Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn

  – Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế

  – Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng

  – Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu

  Bảng 2. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  B/ Trắc nghiệm bài Biện pháp cải tạo, sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  Câu 1: Tác dụng của biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

  Câu 2: Tác dụng của biện pháp cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí ở cải tạo đất xám bạc màu?

  Câu 3: Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

  Câu 4: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do đâu?

  Câu 5: Nguyên nhân gây xói mòn đất

  Câu 6: Xói mòn đất là gì?

  Câu 7: Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

  Câu 8: Tác dụng của biện pháp thuỷ lợi khi cải tạo đất mặn?

  Câu 9: Đất lâm nghiệp chịu tác động của quá trình xói mòn đất mạnh hơn đất nông nghiệp vì

  Câu 10: Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Cải Tạo Để Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Biện Pháp Thi Công Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Phổ Biến Nhất
 • Tìm Hiểu Về Đất Sét Và Cách Làm Tơi Đất Sét Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Cải Tạo Đất Sét Để Trồng Cây
 • Biện Pháp Cải Thiện Đất Đai, Hướng Đến Nông Nghiệp Bền Vững
 • Công Nghệ 10 Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 7
 • Giáo Án Công Nghệ 7
 • Cải Tạo Đất Mặn, Đất Kiềm
 • Đất Kiềm Là Gì? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Đất Kiềm
 • Tóm tắt lý thuyết

  1.1.1. Vị trí và nguyên nhân hình thành

  • Vị trí:

    Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi
  • Nguyên nhân:

   • Địa hình dốc thoải làm hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi
   • Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hoá.
   • Chặt phá rừng bừa bãi

  1.1.2. Tính chất của đất xám bạc màu

  • Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn
  • Đất chua đến rất chua
  • Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động rất yếu

  1.1.3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng

  a. Biện pháp cải tạo

  Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng bảo đảm tưới tiêu, hợp lí

  Bón vôi cải tạo đất

  Luân canh cây trồng: chú ý cây họ đậu, cây phân xanh

  Bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lí.

  Khắc phục hạn hán tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động

  Giảm độ chua

  Tăng lượng vi sinh vật cố định đạm, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng

  Tăng dần độ dày của tầng đất mặt

  Tăng chất dinh dưỡng, tăng mùn,tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động…

  Bảng 1. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  b. Sử dụng đất xám bạc màu

  Thích hợp với nhiều loại cay trồng cạn. Ví dụ: Mía, mì, đậu…

  1.2.1. Nguyên nhân gây xói mòn

  Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc:

  • Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất
  • Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dốc

  1.2.2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  • Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn
  • Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế
  • Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu

  1.2.3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  Bảng 2. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Nêu Đặc Điểm Tính Chất Biện Pháp Cải Tạo Của Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Câu Hỏi 105214
 • Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Và Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo, Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu, Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 10
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100