Top 4 # Xem Nhiều Nhất Biện Pháp Bảo Vệ Rừng Tự Nhiên Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Thực Hiện Các Giải Pháp Quản Lý, Bảo Vệ Rừng Tự Nhiên

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có hơn 100.000 ha rừng tự nhiên, trong đó, rừng đặc dụng là hơn 27.292ha; rừng phòng hộ hơn 83.465ha; ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên sản xuất cũng khá lớn… Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từng bước được hoàn thiện, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo; chính sách phát triển rừng đặc dụng… đã giúp người dân làm nghề rừng, nhất là các hộ nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, giảm áp lực vào rừng; nâng cao độ che phủ rừng.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều hạn chế. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức, ý thức và trách nhiệm của nhiều cấp uỷ, chính quyền và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, vì lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển bền vững. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành chức năng chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách chưa cao.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

Để quản lý, bảo vệ hiệu quả rừng tự nhiên, tỉnh Bắc Kạn đã bám sát Chỉ thị 13 của Trung ương, đề ra các giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã triển khai hàng nghìn cuộc tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp thôn, bản, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phân tích nêu rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng thông qua mô hình giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ. Xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh thông qua các giải pháp điều động, luân chuyển, bố trí phù hợp năng lực của cán bộ chiến sĩ…

Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương vùng có rừng đặc dụng, phòng hộ. Đẩy mạnh xã hội hoá, có cơ chế, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường phối hợp hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Đồng thời, UBND tỉnh đã kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư. Hoàn thành điều tra, rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng. Nỗ lực giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. hoàn thành việc giao đất, giao rừng, từng bước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng.

Bảo vệ và quản lý nghiêm, kết hợp với tăng cường các biện pháp trồng mới, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên. Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ tại các khu vực ít xung yếu sang rừng sản xuất, tránh để lợi dụng nhằm trục lợi. Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng. Dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.. ./.

Phan Quý

Môi Trường Tự Nhiên Là Gì? 7 Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường

Môi trường tự nhiên là gì?

Môi trường tự nhiên là một môi trường bao gồm tất cả các sinh vật sống và không sống xuất hiện tự nhiên trên Trái Đất. Sự tương tác giữa các vật thể sống tạo ra một môi trường sống chung giữa các loài với nhau. Sự rộng lớn của môi trường khiến con người khó có thể hình dung và hiểu được nó. Nhưng điều quan trọng là nếu bạn muốn một cuộc sống bền vững qua nhiều thế hệ thì bạn phải bảo vệ môi trường.

Nhiều người vẫn đang băn khoăn môi trường tự nhiên là gì mà chúng ta phải bảo vệ. Một đất nước có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế phát triển bền vững thì môi trường phải thật tốt. Đó là điều đảm bảo sự bền vững của đất nước đó

5 chức năng của môi trường đối với con người

Cùng tìm hiểu vì sao sự thay đổi của môi trường lại có tác động to lớn như vậy. Môi trường tự nhiên là gì mà sự thay đổi của nó lại có ảnh hưởng đến Trái Đất như vậy:

Môi trường là “ngôi nhà chung” của con người và tất cả sinh vật trên trái đất

Mỗi một không gian dành cho con người và các sinh vật trên Trái Đất đều được bao hàm bởi môi trường. Chính vì vậy mà sự tác động của con người đến các không gian đó cũng chính là tác động lên môi trường.

Môi trường là không gian chung của con người và sinh vật trên Trái Đất

Môi trường cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho đời sống

Tất cả các tài nguyên thiên nhiên đều là những vật chất sản sinh bởi quá trình tự nhiên. Ngày nay việc khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và những biến đổi về khí hậu. Nếu con người chỉ biết khai thác thiên nhiên mà không bảo vệ chúng thì khó có thể tồn tại lâu dài được.

Môi trường tự nhiên là gì và cung cấp những tài nguyên nào cho con người

Môi trường là nơi chứa đựng các loại chất thải

Ngày nay bạn có thể nhìn thấy nhiều “núi rác” xung quanh mình. Nhưng đó chỉ là một phần, vậy thì trên trái đất có bao nhiêu núi rác như vậy. Không chỉ rác thải sinh hoạt, các nước thải công nghiệp, sản xuất hằng ngày vẫn đều đều biến môi trường thành thùng rác không đáy của con người

Những núi rác ngày các tăng làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề

Môi trường là nơi cung cấp thông tin cho con người

Môi trường cung cấp cho con người lịch sử phát triển của Trái Đất, các loài sinh vật và sự phát triển văn hóa của con người.

Hơn nữa sự đa dạng về nguồn gen của các loài động thực vật, các hệ sinh thái tạo nên những thông tin hữu ích cho khoa học ngày nay

Môi trường bảo vệ con người khỏi những tác động bên ngoài

Các tác động từ bên ngoài vũ trụ như tia cực tím, các lực hút,… đều được môi trường chặn lại trước khi vào Trái Đất. Chính vì vậy có thể nói môi trường đang bảo vệ chúng ta khỏi những tác động có hại ngoài vũ trụ.

Bảo vệ môi trường là việc của ai?

Môi trường tự nhiên là gì và trách nhiệm bảo vệ môi trường thuộc về cá nhân hay tổ chức nào? Trên thực tế, bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Bao gồm các cơ quan nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng môi trường. Cụ thể

Nhà nước bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc về tài nguyên và môi trường. Nhà nước có trách nhiệm thống nhất các biện pháp bảo vệ môi trường trong cả nước. Đưa ra những chính sách đầu tư, giáo dục bảo vệ môi trường.

Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường thông qua nhiều hành động. Ví dụ: thực hiện luật Bảo vệ môi trường, dọn dẹp môi trường sống xung quanh, vứt và phân loại rác thải,…

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân, sự nghiệp lâu dài và không được lơ là. Muốn kinh tế, xã hội phát triển bền vững thì môi trường cũng phải “bền vững” theo đúng nghĩa của nó.

Theo Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường, có 16 hành vi bị nghiêm cấm đối với môi trường tự nhiên. Trong đó, có 7 hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. Bao gồm:

Phá hoại, khai thác rừng, các tài nguyên thiên nhiên trái phép

Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và các chất nguy hại khác không đúng nơi quy định và không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại, vượt quá tiêu chuẩn được cho phép.

Khai thác, đánh bắt nguồn tài nguyên sinh vật theo phương pháp, phương tiện và công cụ mang tính hủy diệt. Khai thác không đúng thời vụ và sản lượng được quy định.

Không nên sử dụng các công cụ hủy diệt để đánh bắt sinh vật

Thải chất thải chưa được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường; các chất phóng xạ, các chất nguy hại vào đất và nguồn nước.

Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào môi trường không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá so với tiêu chuẩn đã quy định.

Che giấu các hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin gây hậu quả xấu đến môi trường.

Các hành vi trên đều có tính chất gây nguy hiểm đặc biệt đến môi trường. Vì vậy cần ngăn chặn và tuân thủ theo luật bảo vệ, giáo dục các thế hệ sau để hiểu biết về môi trường tự nhiên là gì.

7 biện pháp bảo vệ môi trường

Cây xanh có tác dụng lọc không khí rất tốt. Để đảm bảo môi trường không khí quanh bạn không bị ô nhiễm, hãy trồng thật nhiều cây xanh. Nên đặt cây xanh ở không gian sống trong nhà, không gian làm việc,….

Cây xanh giúp môi trường trở nên trong lành hơn

Sử dụng đồ dùng từ chất liệu thiên nhiên

Ngày nay các sản phẩm nhân tạo được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên khi ra ngoài môi trường lại khó phân hủy và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Vì vậy, sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên giúp con người và môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng. Chất lượng cuộc sống cũng nhờ đó cũng tăng lên.

Nên sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ thiên nhiên để giảm thiểu ô nhiễm

Để thế hệ sau có thể hiểu rõ môi trường tự nhiên là gì, ngay hôm nay nên thực hành tiết kiệm các loại tài nguyên nói chung. Điện là tài nguyên được khai thác từ nguyên liệu thiên nhiên, chính vì vậy tiết kiệm điện là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ sau.

Môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, mạch nước ngầm cũng dần ít đi. Thực hiện tiết kiệm nước để không lãng phí nguồn tài nguyên có hạn này.

Nước là tài nguyên có hạn mà con người nên tiết kiệm cho thế hệ sau

Túi ni lông là tác nhân trực tiếp gây ô nhiễm nguồn đất. Hơn nữa sử dụng túi ni lông rất khó để tái chế. Vì vậy hãy giảm thiểu việc dùng túi ni lông và thải túi ni lông ra môi trường. Hãy sử dụng các loại túi ni lông dễ phân hủy để bảo vệ môi trường

Nên sử dụng các túi ni lông có khả năng phân hủy

Ưu tiên dùng các sản phẩm tái chế

Các sản phẩm tái chế được nên được phân loại để tái sử dụng. Khi đó lượng rác thải ra môi trường hằng ngày cũng giảm đi.

Phân loại các sản phẩm tái chế giúp bảo vệ môi trường

Việc này không những làm tăng sức khỏe của bạn mà còn giúp bảo vệ môi trường. Các loại phương tiện khi tham gia giao thông đều thải khí gây ô nhiễm ra ngoài, hơn nữa còn làm ô nhiễm tiếng ồn thêm trầm trọng. Đi bộ và đạp xe là giải pháp nâng cao sức khỏe bản thân và giúp môi trường sống xung quanh thêm tốt hơn.

Biện Pháp Bảo Vệ Rừng Đầu Nguồn

Thần thông trên cung trời ðao lợi tôi nghe như vầy. Nghĩ thêm về tăng trưởng gdp 2018 cao nhất 10 năm tài chính chuyên gia đánh giá những điểm sáng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế việt nam 2018 và chỉ ra cơ hội thách thức của việt nam trong năm 2019.

Công Nghệ 7 Bài 22 Vai Trò Của Rừng Và Nhiệm Vụ Của Trồng Rừng

Chính phủ việt nam thủ tướng chính phủ việt nam cổng thông tin điện tử chính phủ văn phòng chính phủ.

Biện pháp bảo vệ rừng đầu nguồn. Cháu tina đào ái nữ của thủ tướng đào minh quân thay cha đọc lời hiêu triêu trên diên đàn quôc tê có 11 quôc gia trong khôi liên bang xô viêt tham dự ủng hô sự tự trị của ukrainian được tô chức ngày 26081991. Một thuở nọ tại cung trời ðao lợi ðức phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Nghị định 175 cp hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường175 cpnghi dinh 175 cp 1994chinh phuluat bao ve moi truonghuong dantai nguyen moi truong.

Bài viết này có chứa chữ hán. Bởi vì trong phân chuồng tươi còn có nhiều hạt cỏ dại nhiều kén nhộng côn trùng nhiều bảo tử ngủ nghỉ của nấm xạ khuẩn vi khuẩn và tuyến trùng gây bệnh. Báo công an thành phố hồ chí minh tin nóng về tình hình an ninh trật tự chuyện vụ án cảnh giác tìm xe thông tin từ thiện hướng dẫn xuất nhập.

Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi hộp hoặc ký hiệu khác thay vì chữ hán.

Thực Hiện 6 Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

Chính Sách Bảo Vệ Môi Trường Bảo Vệ Môi Trường

Cần Xử Nghiêm Những Kẻ Phá Rừng đầu Nguồn Yên Thế Bắc Giang

đề Kiểm Tra 45 Phút Bảo Vệ Môi Trường Số 1

Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh

Tăng Cường Giải Pháp Tự Nhiên Để Bảo Vệ Nguồn Nước

Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2018 là “Nước với thiên nhiên” nhằm nhấn mạnh vai trò của thiên nhiên trong việc bảo vệ nguồn nước.

Dựa vào tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước là một giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết, ứng phó với các thách thức này; đồng thời giúp đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên hợp quốc “Đảm bảo nguồn cung cấp và quản lý bền vững tài nguyên nước và các điều kiện vệ sinh an toàn cho tất cả mọi người”. Đặc biệt, chỉ tiêu 6.3 “Đến năm 2030, tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh thông qua việc giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng cường tái sử dụng nước an toàn”.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nước và Cuộc sống” được truyền hình trực tiếp trên Kênh sóng VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Hội thảo “Giải pháp xanh cho nguồn nước” và các hoạt động khác như: phát sóng Trailer, các phóng sự tuyên truyền, quảng bá Ngày Nước thế giới, treo băng rôn, phướn, áp phích, trưng bày tranh ảnh về nước, môi trường, thiên nhiên và các sản phẩm công nghệ sử dụng tiết kiệm nước.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 trên phạm vi cả nước.

Các thông điệp tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2018:

1.Bạn có biết rằng 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?

2.Bạn có biết rằng khoảng 1,9 tỷ người đang sinh sống ở những vùng khan hiếm nước?

3.Bạn có biết rằng có tới 2/3 diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1900?

4.Bạn có biết rằng nhiều di sản thế giới gắn với nước – từ máng dẫn nước kỳ vĩ đến những guồng nước tinh xảo?

5.Bạn có biết rằng lũ lụt, hạn hán và bão gây ảnh hưởng tới 4 tỷ người và gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ USD trong 25 năm qua?

6.Bạn có biết rằng hệ sinh thái đã tạo ra việc làm cho các ngành như giải trí, đánh bắt cá, lâm nghiệp và nông nghiệp?

7.Bạn có biết rằng hằng năm có hơn 40 tỷ tấn đất phù sa bị rửa trôi theo dòng nước?

8.Bạn có biết rằng 2,1 tỷ người không thể tiếp cận với dịch vụ cấp nước uống an toàn?

9.Bạn có biết rằng 80% lượng nước thải trên thế giới chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn đang xả ra sông suối và đại dương?

10.Làm thế nào chúng ta giảm thiểu lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm nước? Câu trả lời chính là tự nhiến-bằng việc ứng dụng các giải pháp sẵn có trong tự nhiên.

PV

Nguồn :