Top 18 # Xem Nhiều Nhất Bài Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến Giải Pháp Cải Cách Hành Chính / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Tìm Kiếm Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính / 2023

(QBĐT) – Ngày 10-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Qua cuộc thi, những ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi sẽ được áp dụng vào thực tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân.

Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã được sắp xếp, tinh gọn. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp ngày càng được nâng cao.

Quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh ngày càng tăng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, công bố TTHC theo quy định; còn tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; còn ít giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC.

Với mong muốn tiếp tục khắc phục những hạn chế, tìm ra giải pháp, sáng kiến thiết thực góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”.

Cuộc thi sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ.

Đến thời điểm này, nhiều đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc thi để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng khi ngày 17-7-2019 đã ban hành Công văn 1523/SNN-TCCB về kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” gửi về 7 chi cục và 8 đơn vị trực thuộc. Công văn ghi rõ, mỗi chi cục, đơn vị trực thuộc tối thiểu tham gia 2 ý tưởng, sáng kiến về CCHC và nộp bài dự thi về sở trước ngày 30-9-2019.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch về cuộc thi, UBND thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch… cũng đã có công văn phổ biến đến từng phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Chị Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới đã tham mưu UBND thành phố gửi công văn về các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố và các xã, phường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tham gia dự thi.

Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ gửi văn bản đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi bài dự thi về phòng đúng thời gian quy định; phối hợp với Phòng Văn hóa, Đài TT-TH thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để CB, CCVC, người dân biết và tham gia cuộc thi. Sau đó, thành phố sẽ thành lập ban chấm bài thi để lựa chọn ra những sáng kiến, giải pháp có tính sáng tạo, thiết thực gửi lên Sở Nội vụ dự thi cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”.

Anh Phạm Xuân Cường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất thiết thực. Lâu nay, cấp cơ sở chỉ là cơ quan thực hiện nên rất khó thay đổi mỗi bước trong quá trình giải quyết TTHC, nếu có chỉ là đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên. Tôi rất mong qua cuộc thi này, các CB, CCVC và người dân sẽ có thêm nhiều sáng kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương”.

Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến với nhân dân, CB, CCVC trong toàn tỉnh.

Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CCVC, người lao động nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay.

Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng vào thực tiễn, nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đổi mới, nâng cao năng lực CCHC, thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận bài dự thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” từ tháng 8 đến hết tháng 9-2019. Từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Ban giám khảo hoàn thành việc chấm bài thi. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 11-2019.

Lan Chi

Cuộc Thi ‘Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’ / 2023

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

1. Nâng cao nhận thức và phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm tìm ra sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) thiết thực, đột phá, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn. Từ đó nghiên cứu, thí điểm, triển khai nhân rộng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC, phục vụ tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

2. Thông qua cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Nghệ An.

3. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh; khuyến khích CBCS tích cực hưởng ứng cuộc thi; bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

Toàn thể CBCS Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Nghệ An.

Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC cho tỉnh Nghệ An nói chung hoặc Công an tỉnh nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

– Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

– Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

– Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

– Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

– Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

– Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

Bài thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC (có phụ lục mẫu thuyết minh sáng kiến, giải pháp kèm theo). Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh, hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh, hoặc video.

– Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác.

– Bài dự thi không sao chép; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

– Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

– Bài thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả).

– Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.

6. Quy định sử dụng bài dự thi

– Ban Tổ chức sẽ không trả lại các bài đã tham gia dự thi.

– Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

7. Nơi nhận và thời gian nhận bài thi

Các bài dự thi của CBCS Công an các đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Ban thẩm định, chấm điểm công tác cải cách hành chính hàng năm trong Công an Nghệ An (qua Phòng PV01 – Thường trực Tổ giúp việc Ban) trước ngày 18/9/2020 để lựa chọn và gửi Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh Nghệ An trước 30/9/2020.

8. Cơ cấu giải thưởng và tiêu chí chấm bài 8.1. Giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh

a) Giải tập thể (được xét cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức).

Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

– 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

– 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

– 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

b) Giải cá nhân (dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả)

Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

– 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải.

– 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

– 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

– 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

8.2. Hình thức khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh

CBCS thuộc lực lượng Công an tỉnh nếu đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi ngoài việc được trao thưởng như nội dung ở trên còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng như sau:

– Tiền thưởng đối với Giải Nhất: 1.500.000 đồng/cá nhân.

– Tiền thưởng đối với Giải Nhì: 1.000.000 đồng/cá nhân.

– Tiền thưởng đối với Giải Ba: 500.000 đồng/cá nhân.

(Trường hợp một cá nhân được nhiều giải trong thời gian diễn ra cuộc thi thì tiền thưởng được trao đối với tất cả các giải và được tặng 01 Giấy khen).

Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó:

b) Nội dung sáng kiến, giải pháp:

– Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp (05 điểm).

– Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích ưu điểm, hạn chế, nhược điểm hiện thời và nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm (10 điểm).

– Mô tả giải pháp, sáng kiến mới:Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu đầy đủ, chi tiết nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới (35 điểm).

c) Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào) (15 điểm).

d) Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp; tính khả thi của sáng kiến, giải pháp (25 điểm).

đ) Trình bày: 05 điểm (rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có số liệu, tư liệu minh họa…).

b) Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả cuối cùng.

Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022” / 2023

(QBĐT) – Ngày 10-7-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” (Kế hoạch số 1129-KH-UBND). Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch như sau:

Thực hiện Quyết định số 4505/KH-UBND ngày 21-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”, cụ thể như sau:

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

– Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

– Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

– Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7-2019 đến tháng 10-2019.

– Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11-2019.

– Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11-2019.

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia dự thi; tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-10-2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.

Đối với tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 15-10-2019 (nếu gửi qua dịch vụ bưu chính).

– 06 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba).

Giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng.

– 16 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích).

Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

Được quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi.

Kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” lấy từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2019 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và trình Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc theo quy định.

Phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp, hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình…) để nhân dân biết và tham gia dự thi. Tiếp nhận bài dự thi, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình

Đăng tải kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyên sâu rộng về cuộc thi.

Thể Lệ Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022” / 2023

Chủ nhật – 18/08/2019 23:21

Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung cơ bản như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau: Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lục cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân. Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước. Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị sự nghiệp, Chi cục, Ban trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 bài thi/mỗi đơn vị. Khối các Phòng thuộc sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 02 bài thi/mỗi sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 02 bài thi/mỗi cơ quan.

+ Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tối thiểu 02 bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ). + Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh lựa chọn tối thiểu 01 bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ).

Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả. Xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Nếu trường hợp các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì việc xếp giải sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. (Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia dự thi, đạt giải tại cuộc thi thì bài dự thi và giải thưởng của cá nhân, tổ chức đó sẽ được cộng cho địa phương nơi cá nhân cư trú, tổ chức đặt trụ sở làm việc làm tiêu chí xếp giải cho tập thể).

GIẢI THƯỞNG

Giải tập thể: Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

Giải cá nhân: Gồm 16 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

Từ khóa: nội dung, tổ chức, ban hành, kế hoạch, quảng bình, cơ bản, thể lệ, căn cứ, giải pháp, tìm kiếm, sáng kiến, cải cách

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Địa chỉ Website: chúng tôi Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục…; các hình thức thông…