Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”

--- Bài mới hơn ---

 • Chưa Mạnh Dạn Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Hiệu Quả Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Cần Giải Pháp Đột Phá Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính, Văn Thư Lưu Trữ
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính: Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo
 • Thực Trạng Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính
 • Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2022”; nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động, tổ chức Cuộc thi tại Công văn số 1373/SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2022. Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tham gia dự thi về “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”; giao mỗi cơ sở giáo dục tối thiểu có 02 bài dự thi.

  Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, trường học trên địa bàn; tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

  Các bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và sẽ được chấm sơ loại và chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi để dự vòng chung kết.

  Thời gian dự thi: Các cơ quan, trường học dự thi vòng sơ loại từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022; Ban Tổ chức sẽ chấm bài dự thi vòng chung kết và hoàn thành trong tháng 10, công bố kết quả vào tháng 11 năm 2022.

  Nội dung:

  Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh Nghệ An nói chung, hoặc cho cơ quan, trường học nói riêng, cụ thể tập trung một số nội dung chính như sau:

  – Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  – Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nói riêng (SIPAS). – Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  – Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

  – Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị, trường học.

  – Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, trường công lập.

  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cải cách tài chính công.

  Cơ cấu giải thưởng:

  – Giải tập thể: gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

  + 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải

  + 02 giải nhì: 3.000.000 đông/giải

  + 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải

  – Giải cá nhân: Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng

  nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

  + 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải

  + 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải

  + 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải

  + 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải Các văn bản về Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trẻ Biếng Ăn Sinh Lý Hay Bệnh Lý Các Mẹ Nên Biết
 • Kinh Nghiệm Điều Trị Biếng Ăn Chăm Con Ăn Ngon Nhàn Tênh Của Mẹ 9X
 • Trẻ Sơ Sinh Biếng Ăn, Lười Bú Mẹ Phải Làm Sao?
 • Trẻ Lười Bú Mẹ Khi Mới Sinh: Khó Nhưng Có Cách Khắc Phục
 • Top 5 Bình Sữa Cho Bé Lười Bú Giúp Con Ti Giỏi Hơn Và Tăng Cân Đúng Chuẩn
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

  1. Nâng cao nhận thức và phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm tìm ra sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) thiết thực, đột phá, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn. Từ đó nghiên cứu, thí điểm, triển khai nhân rộng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC, phục vụ tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

  2. Thông qua cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Nghệ An.

  3. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh; khuyến khích CBCS tích cực hưởng ứng cuộc thi; bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

  Toàn thể CBCS Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Nghệ An.

  Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC cho tỉnh Nghệ An nói chung hoặc Công an tỉnh nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

  – Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  – Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  – Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  – Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

  – Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  – Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

  Bài thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC (có phụ lục mẫu thuyết minh sáng kiến, giải pháp kèm theo). Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh, hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh, hoặc video.

  – Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác.

  – Bài dự thi không sao chép; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

  – Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

  – Bài thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả).

  – Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  6. Quy định sử dụng bài dự thi

  – Ban Tổ chức sẽ không trả lại các bài đã tham gia dự thi.

  – Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

  7. Nơi nhận và thời gian nhận bài thi

  Các bài dự thi của CBCS Công an các đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Ban thẩm định, chấm điểm công tác cải cách hành chính hàng năm trong Công an Nghệ An (qua Phòng PV01 – Thường trực Tổ giúp việc Ban) trước ngày 18/9/2020 để lựa chọn và gửi Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh Nghệ An trước 30/9/2020.

  8. Cơ cấu giải thưởng và tiêu chí chấm bài 8.1. Giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh

  a) Giải tập thể (được xét cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức).

  Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

  – 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

  – 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

  – 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

  b) Giải cá nhân (dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả)

  Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

  – 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải.

  – 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

  – 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

  – 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

  8.2. Hình thức khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh

  CBCS thuộc lực lượng Công an tỉnh nếu đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi ngoài việc được trao thưởng như nội dung ở trên còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng như sau:

  – Tiền thưởng đối với Giải Nhất: 1.500.000 đồng/cá nhân.

  – Tiền thưởng đối với Giải Nhì: 1.000.000 đồng/cá nhân.

  – Tiền thưởng đối với Giải Ba: 500.000 đồng/cá nhân.

  (Trường hợp một cá nhân được nhiều giải trong thời gian diễn ra cuộc thi thì tiền thưởng được trao đối với tất cả các giải và được tặng 01 Giấy khen).

  Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó:

  b) Nội dung sáng kiến, giải pháp:

  – Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp (05 điểm).

  – Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích ưu điểm, hạn chế, nhược điểm hiện thời và nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm (10 điểm).

  – Mô tả giải pháp, sáng kiến mới:Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu đầy đủ, chi tiết nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới (35 điểm).

  c) Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào) (15 điểm).

  d) Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp; tính khả thi của sáng kiến, giải pháp (25 điểm).

  đ) Trình bày: 05 điểm (rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có số liệu, tư liệu minh họa…).

  b) Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả cuối cùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Luận Văn Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh
 • Trao Giải Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đăng Ký Hộ Tịch Của Ủy Ban Nhân Dân Các Xã, Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Kon Tum
 • Thực Hiện Chính Sách Đối Với Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh: Những Khó Khăn, Bất Cập
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề “Khát” Nhân Sự Chất Lượng Cao Tại Các Doanh Nghiệp Vùng Trọng Điểm Kinh Tế Phía Nam
 • Nhân Sự Ngành Dược: Thiếu Hụt Và Những Giải Pháp Cải Thiện
 • Quy Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
 • Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 391 tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nghệ An năm 2022”. 

  Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

  Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 450 bài dự thi sáng kiến, giải pháp CCHC của các cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân trong tỉnh. Trong đó nhiều đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều như: Công an tỉnh, huyện Anh Sơn, huyện Thanh Chương, Sở Giáo dục và Đào tạo,…

  Các sáng kiến, giải pháp dự thi tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính, giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

  Các bài thi còn nêu lên nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý…

  Sau 2 vòng chấm, Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 2 giải Nhì cho 2 cá nhân, 2 giải Ba cho 2 cá nhân và 4 giải Khuyến khích cho 4 cá nhân.

  Ban tổ chức cuộc thi cũng quyết định trao giải Nhất cho tập thể Công an tỉnh; giải Nhì cho 2 tập thể: Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tài chính; giải Ba cho 3 tập thể: Sở Y tế, UBND TP. Vinh và UBND huyện Thanh Chương. 

  Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Bằng

  Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải và mong muốn các sở, ngành, các tập thể, cá nhân đạt giải tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn vào công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

  Năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều hành động, hoạt động quyết liệt hơn hướng tới xây dựng hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông minh và nền kinh tế số, đáp ứng với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

  Danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”. Ảnh: Phạm Bằng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Cơ Quan, Địa Phương Đẩy Mạnh Triển Khai Các Sáng Kiến, Giải Pháp Mới Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Peepokid Gold – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Bé Biếng Ăn
 • Bé Lười Bú Phải Làm Sao? Đâu Là “Thủ Phạm”?
 • Tại Sao Trẻ Sơ Sinh Lười Bú, Chỉ Bú Vài Phút Là Ngưng?
 • Thực Trạng Suy Dinh Dưỡng Trẻ Em: Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Một Số Giải Pháp Can Thiệp Phòng Chống Suy Dinh Dưỡng
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • (QBĐT) – Ngày 10-7-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” (Kế hoạch số 1129-KH-UBND). Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch như sau:

  Thực hiện Quyết định số 4505/KH-UBND ngày 21-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”, cụ thể như sau:

  Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

  Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

  – Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

  – Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

  Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

  Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

  Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

  Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

  – Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7-2019 đến tháng 10-2019.

  – Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11-2019.

  – Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11-2019.

  Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia dự thi; tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-10-2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.

  Đối với tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 15-10-2019 (nếu gửi qua dịch vụ bưu chính).

  – 06 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba).

  Giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng.

  – 16 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích).

  Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

  Được quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi.

  Kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” lấy từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2022 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

  Trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và trình Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc theo quy định.

  Phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.

  3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

  Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp, hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình…) để nhân dân biết và tham gia dự thi. Tiếp nhận bài dự thi, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định.

  4. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình

  Đăng tải kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyên sâu rộng về cuộc thi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Căn cứ Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022” nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hiệu trưởng thông báo:

  – Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường;

  – Đặt hàng các đơn vị: phòng Tổ chức – hành chính, phòng QT-CTHSSV, phòng ĐT-NCKH phối hợp với TTĐTBD KNM, mỗi đơn vị gửi ít nhất 1 bài tham gia dự thi.

  2. Hình thức: Dự thi dưới dạng bài viết cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các bài viết dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  3. Thời gian thi và cách thức nộp bài

  + Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020

  + Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2020

  + Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2020

  – Cách thức nộp bài thi: Bài viết được gửi về Sở Nội vụ Nghệ An, số 30, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước ngày 30/9/2020 (có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính).

  4. Cơ cấu giải thưởng: thực hiện theo Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND Tỉnh.

  Các nội dung chi tiết đề nghị các đơn vị, viên chức xem Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An; thể lệ cuộc thi tại Công văn số 1739/TL-BTCCT ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022” trên Website Nhà trường

  Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường được biết và thực hiện nghiêm túc./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Luận Văn Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh
 • Bệnh Viện Đk Tỉnh: Đẩy Mạnh Cchc, Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Người Bệnh
 • Các Giải Pháp Để Các Bệnh Viện Công Lập Phát Triển Đúng Hướng Khi Đã Chuyển Đổi Sang Cơ Chế Tự Chủ
 • Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Thể Chế Là Cải Cách Cái Gì Và Như Thế Nào?
 • Cải Cách Thể Chế Thành Tựu Và Giải Pháp Khắc Phục Khiếm Khuyết
 • Công An Huyện Yên Thành:nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Long An: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính
 • Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung dự thi bao gồm: Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian và cắt giảm được một số chi phí thực hiện thủ tục hành chính; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp về cải cách tài chính công; giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động về công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính…ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có cán bộ, công chức, viên chức gửi bài tham gia dự thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • 21 Sáng Kiến Được Trao Giải “chung Tay Cải Cách Thủ Tục Hành Chính”
 • Lai Châu Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính”
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Tiếp Tục Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Tinh Gọn, Hiệu Quả
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Chủ nhật – 18/08/2019 23:21

  Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung cơ bản như sau:

  I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

  Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

  Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lục cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

  Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

  Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Các đơn vị sự nghiệp, Chi cục, Ban trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 bài thi/mỗi đơn vị.

  Khối các Phòng thuộc sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 02 bài thi/mỗi sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 02 bài thi/mỗi cơ quan.

  + Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tối thiểu 02 bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ).

  + Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh lựa chọn tối thiểu 01 bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ).

  Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả. Xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Nếu trường hợp các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì việc xếp giải sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

  (Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia dự thi, đạt giải tại cuộc thi thì bài dự thi và giải thưởng của cá nhân, tổ chức đó sẽ được cộng cho địa phương nơi cá nhân cư trú, tổ chức đặt trụ sở làm việc làm tiêu chí xếp giải cho tập thể).

   GIẢI THƯỞNG

    Giải tập thể: Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

   Giải cá nhân: Gồm 16 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

  Từ khóa: nội dung, tổ chức, ban hành, kế hoạch, quảng bình, cơ bản, thể lệ, căn cứ, giải pháp, tìm kiếm, sáng kiến, cải cách

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  Địa chỉ Website: chúng tôi Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục…; các hình thức thông…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam: Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Thứ năm – 13/08/2020 22:53

  Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp thông báo Kế hoạch và thể lệ triển khai thực hiện Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022” như sau:

  Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”

  – MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh;

  – CT, các PCT UBND tỉnh;

  – Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  – Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

  – UBND các huyện, TP, TX;

  – Báo NA, Đài PTTH tỉnh; cổng tt đt tỉnh;

  – Lưu: VT.

  TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  KT. TRƯỞNG BAN

  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

  GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

  Lê Đình Lý

  PHỤ LỤC: MẪU THUYẾT MINH SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP

  I. THÔNG TIN CHUNG

  Tên tác giả (đồng tác giả):

  1. Họ và tên:…………………………………………………………………

  Chức vụ:…………………………………………………………………….

  Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

  Nơi thường trú:………………………………………………………………

  Điện thoại:…………………………………………………………………

  Số CMND:…………………………………………………………………

  2. Họ và tên:…………………………………………………………………

  Chức vụ:…………………………………………………………………….

  Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

  Nơi thường trú:………………………………………………………………

  Điện thoại:…………………………………………………………………

  Số CMND:…………………………………………………………………

  1. Tên sáng kiến, giải pháp: ………………………………………………..

  2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến, giải pháp: …………………………………

  3. Mô tả nội dung của sáng kiến, giải pháp:

  3.1. Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 3.2. Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích ưu điểm, hạn chế, nhược điểm hiện thời và nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3.3. Mô tả giải pháp, sáng kiến mới: Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu đầy đủ, chi tiết nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4. Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  5. Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường … tính toán số tiền làm lợi, số tiền đã thu, hoặc dự kiến thu được, phương pháp tính theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có) và theo ý kiến của tác giả sáng kiến; tính khả thi của sáng kiến, giải pháp

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  6. Tài liệu kèm theo gồm:

  – Bản vẽ, sơ đồ, video, các tài liệu khác … (bản):

  ………………………………………………………………………………

  – Bản tính toán … (bản):

  ………………………………………………………………………………

  – Các tài liệu khác … (bản):

  ………………………………………………………………………………

  …………, ngày … tháng … năm …

  Người thuyết minh

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  1. ……………………………………

  2……………………………………..

  3. ……………………………………

  Tác giả bài viết: Admin

  Nguồn tin: Quyhop.gov.vn

  Từ khóa: quỳ hợp, thực hiện, ủy ban, triển khai, thông báo, kế hoạch, nhân dân, giải pháp, tìm kiếm, sáng kiến, cải cách, thể lệ

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Luận Văn Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh
 • Bệnh Viện Đk Tỉnh: Đẩy Mạnh Cchc, Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Người Bệnh
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • Theo đó, Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

  Đối tượng của cuộc thi hướng tới là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các Sở, ban, ngành, trực thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi). Khuyến khích tham gia dự thi của cán bộ, công chức trong khối các cơ quan Đảng, đoàn thể ở các cấp; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  Bên cạnh đó, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

  Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  Cuộc thi được tổ chức đến tháng 9/2020; Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2020 và tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2020.

  UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đế lựa chọn bài dự thi có chất lượng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Nghệ An năm 2022” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống Đài Phát thanh Truyền hình…)./.

  Lan Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Luận Văn Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Tìm Kiếm Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Cho Người Dân Và Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang
 • Nghệ An: Tăng Cường Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • T.x Phổ Yên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • (QBĐT) – Ngày 10-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Qua cuộc thi, những ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi sẽ được áp dụng vào thực tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân.

  Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã được sắp xếp, tinh gọn. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp ngày càng được nâng cao.

  Quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh ngày càng tăng.

  Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, công bố TTHC theo quy định; còn tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; còn ít giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC.

  Với mong muốn tiếp tục khắc phục những hạn chế, tìm ra giải pháp, sáng kiến thiết thực góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”.

  Đến thời điểm này, nhiều đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc thi để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng khi ngày 17-7-2019 đã ban hành Công văn 1523/SNN-TCCB về kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022” gửi về 7 chi cục và 8 đơn vị trực thuộc. Công văn ghi rõ, mỗi chi cục, đơn vị trực thuộc tối thiểu tham gia 2 ý tưởng, sáng kiến về CCHC và nộp bài dự thi về sở trước ngày 30-9-2019.

  Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch về cuộc thi, UBND thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch… cũng đã có công văn phổ biến đến từng phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Chị Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới đã tham mưu UBND thành phố gửi công văn về các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố và các xã, phường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tham gia dự thi.

  Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ gửi văn bản đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi bài dự thi về phòng đúng thời gian quy định; phối hợp với Phòng Văn hóa, Đài TT-TH thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để CB, CCVC, người dân biết và tham gia cuộc thi. Sau đó, thành phố sẽ thành lập ban chấm bài thi để lựa chọn ra những sáng kiến, giải pháp có tính sáng tạo, thiết thực gửi lên Sở Nội vụ dự thi cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”.

  Anh Phạm Xuân Cường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất thiết thực. Lâu nay, cấp cơ sở chỉ là cơ quan thực hiện nên rất khó thay đổi mỗi bước trong quá trình giải quyết TTHC, nếu có chỉ là đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên. Tôi rất mong qua cuộc thi này, các CB, CCVC và người dân sẽ có thêm nhiều sáng kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương”.

  Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến với nhân dân, CB, CCVC trong toàn tỉnh.

  Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CCVC, người lao động nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay.

  Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng vào thực tiễn, nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đổi mới, nâng cao năng lực CCHC, thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

  Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận bài dự thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022” từ tháng 8 đến hết tháng 9-2019. Từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Ban giám khảo hoàn thành việc chấm bài thi. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 11-2019.

  Lan Chi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khắc Phục Tình Trạng Trễ Hẹn Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính
 • Công Tác Cải Cách Hành Chính: Khắc Phục Dần Những Hạn Chế
 • Còn Nhiều Hạn Chế Trong Cải Cách Hành Chính
 • Bài 2: Những Giải Pháp Khắc Phục
 • Nghiên Cứu, Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100