Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Xác Định Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Còn Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc Hay Không?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác được quy định như thế nào ? Trả lời:

  Điều 22 Pháp lệnh xử lý VPHC quy định 5 biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính. Trong số 5 biện pháp hành chính khác, biện pháp quản chế hành chính không quy định thời hiệu. Bốn biện pháp hành chính khác quy định thời hiệu khác nhau tuỳ thuộc vào đối tượng bị áp dụng và hành vi họ vi phạm.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp hành chính khác là khoảng thời gian có thể ra quyết định áp dụng với đối tượng vi phạm biện pháp xử lý hành chính khác .

  Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 6 tháng kể từ khi người từ đủ 12 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự hoặc kể từ khi người từ đủ 12 tuổi trở lên thực hiện lần sau cùng hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng hoặc kể từ khi người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên, người bán dâm có tính thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi vi phạm lần cuối. Thời hiệu 6 tháng cũng được áp dụng với người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn .

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm hay 6 tháng tuỳ thuộc độ tuổi và hành vi vi phạm của đối tượng. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự thì thời hiệu đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm .

  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện lần cuối một trong các hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng thì thời thiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với họ là 6 tháng.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục là 1 năm, kể từ khi thực hiện lần cuối một trong các hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, người nước ngoài,vi phạm trật tự an toàn xã hội.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là 6 tháng kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi sử dụng ma tuý, hành vi bán dâm. Nếu sau 3 tháng kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm lần cuối mà người vi phạm có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Bao Lâu?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Bao Lâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Xác Định Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Còn Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc Hay Không?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Luật Tiền Phong – Thời hiệu để áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm là bao lâu? Quy định cụ thể về vấn đề này được điều chỉnh tại văn bản nào?

  Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau.

  1. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  – Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  – Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  – Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

  – Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện;

  – Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

  2. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  3. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

  4. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định.

  Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý đến quý khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết,vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ 1900 6289 hoặc hòm thư điện tử [email protected]

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
 • Mẫu Bảng Tổng Hợp Số Liệu Báo Cáo Về Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Xác Định Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Còn Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc Hay Không?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Trình Tự Thủ Tục Tòa Án Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Trong một số trường hợp vi phạm, cá nhân bị áp dụng các biện pháp xử lý hành như giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng;… Việc xác định thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính là điều quan trọng cần thiết phải lưu ý.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thời hiệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:

  Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Các đối tượng khi thuộc các trường hợp áp dụng biện pháp này theo quy định của pháp luật trong phạm vi thời hiệu sau:

  – 01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  – 06 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

  Hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

  – 03 tháng kể từ ngày cá nhân là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

  Đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

  Thời hiệu áp dụng biện pháp này được xác định như sau:

  – 01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm đối với:

  + Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  – 06 tháng, kể từ ngày có hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  Đối với biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng với một số đối tượng luật định để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm sau:

  – Hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài;

  – Tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

  – Vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

  Đối với biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi sử dụng may túy trái phép để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định.

  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Bao Lâu?
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Bảng Tổng Hợp Số Liệu Báo Cáo Về Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Giáo dục tại xã, phương, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng;…là những biện pháp xử lý hành chính hiện nay. Để áp dụng, người có thẩm quyền quyết định phải chú ý đến thời hiệu của từng biện pháp. Vậy thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện nay được quy định thế nào?

  Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thời hiệu áp dụng các biện pháp này được quy định như sau:

  01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm

  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  06 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm

  Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

  Hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

  03 tháng kể từ ngày có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

  Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định

  Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?

  Đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

  Thời hiệu áp dụng biện pháp này được xác định như sau:

  01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm

  + Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự.

  + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý

  + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng đối với mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  Đối với biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng với một số đối tượng luật định để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm sau:

  – Hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài;

  – Tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

  – Vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

  Xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định chứng từ kế toán

  Đối với biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi sử dụng may túy trái phép để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vướng Mắc Pháp Luật Đặt Ra Khi Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Về Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Với Người Vi Phạm Pháp Luật
 • Biện Pháp Ngăn Chặn Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 • Bài Dự Thi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Bai Du Thi Xu Ly Vi Pham Hanh Chinh Doc
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Bai Du Thi Luat Xu Phat Hanh Chinh 2013 Doc
 • Thi Hành Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính (Phần I)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoãn Thi Hành Quyết Định Phạt Tiền, Giảm, Miễn Tiền Phạt
 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nề Nếp Lớp 3
 • Sau Khi Quan Hệ Nên Ăn Gì Để Không Mang Thai? Các Biện Pháp Tránh Thai An Toàn
 • Các Biện Pháp Tránh Thai Chophụ Nữ Tiền Mãn Kinh
 • Câu 1 Đọc Đoạn Thơ Sau Và Thực Hiện…
 • I. Gửi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành

  Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có hiệu lực, Tòa án nhân dân đã ra quyết định phải gửi cho người bị áp dụng, Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đã gửi hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và các cơ quan hữu quan để thi hành theo quy định của pháp luật; quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng còn được gửi cho cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

  II. Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

  1. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

  2. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

  3. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

  III. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  1. Sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý có trách nhiệm:

  a) Tổ chức việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục;

  b) Phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục;

  c) Ghi sổ theo dõi và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

  d) Giúp đỡ, động viên người được giáo dục, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện cho họ tìm kiếm việc làm.

  2. Người được phân công giúp đỡ phải có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục và được hưởng khoản kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ theo quy định của pháp luật.

  3. Người được giáo dục phải cam kết bằng văn bản về việc chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  4. Gia đình có người được giáo dục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với người được phân công giúp đỡ trong việc quản lý, giáo dục người được giáo dục.

  IV. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có trách nhiệm tổ chức thi hành như sau:

  a) Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

  b) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  2. Thời hạn chấp hành quyết định được tính từ ngày người phải chấp hành quyết định bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề: Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Áp Dụng Biện Pháp Đưa Người Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc (Phần 1)
 • Chuyên Đề: Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Áp Dụng Biện Pháp Đưa Người Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc (Phần 2)
 • Điều Kiện Áp Dụng Biện Pháp Chống Phá Giá Theo Quy Định Của Wto
 • Bán Phá Giá Là Gì? Các Biện Pháp Chống Bán Phá Giá
 • Các Giải Pháp Kỹ Thuật
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bảng Tổng Hợp Số Liệu Báo Cáo Về Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
 • Mẫu Quyết Định Áp Dụng (Không Áp Dụng) Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc
 • Mẫu Quyết Định Tạm Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính: Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định tại khoản 2 điều 6 Luật xử…

  THỜI HIỆU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính được tính như thế nào?

  Đầu tiên, theo khoản 3 điều 2 luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Về thời hạn xử lý vi phạm hành chính được quy định cụ thể nhu sau:

  Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định tại khoản 2 điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính:

  “2.Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:

  a) Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này;

  b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;

  c) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này;

  d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.”

  Thứ nhất, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính với đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

  • Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;
  • Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;
  • Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm này, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên;
  • Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

   Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  • Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.
  • Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài.
  • Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.

  Thứ hai, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính với đối tượng đưa vào trường dưỡng:

  • Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự là 1 năm.
  • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự là 1 năm.
  • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 6 tháng.
  • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 6 tháng.

  Thứ ba, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính với đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định thì thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính là 1 năm

  Thứ tư, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính với đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định là 3 tháng.

  Để được tư vấn chi tiết về Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Hiện Nay
 • Vướng Mắc Pháp Luật Đặt Ra Khi Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Về Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Với Người Vi Phạm Pháp Luật
 • Biện Pháp Ngăn Chặn Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
 • Bài Dự Thi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Bai Du Thi Xu Ly Vi Pham Hanh Chinh Doc
 • Nguyên Tắc Khi Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác
 • Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác
 • Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tand: Các Đối Tượng Cần Được Áp Dụng Có Số Lượng Tương Đối Lớn
 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Phú Yên
 • Đối Tượng Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Gồm Những Ai
 • Nguyên tắc khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được quy định cụ thể tại Điều 2 Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, theo đó, nguyên tắc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:

  1. Việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải bảo đảm các quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính; việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên còn phải bảo đảm các quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 134 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

  2. Việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do một Thẩm phán thực hiện.

  3. Khi xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

  4. Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành phiên họp.

  5. Tiếng nói, chữ viết dùng trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án là tiếng Việt.

  Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (sau đây gọi là người bị đề nghị) hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình và phải có người phiên dịch.

  6. Người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư, người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Trường hợp người bị đề nghị là người chưa thành niên mà không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

  Tòa án bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị.

  7. Bảo đảm quyền của người bị đề nghị được giải trình trước Tòa án, tranh luận với cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  8. Bảo đảm quyền được xem xét theo hai cấp trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rút Kinh Nghiệm Một Số Dạng Vi Phạm Trong Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân
 • Pháp Lệnh 09/2014/ubtvqh13 Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tòa Án Nhân Dân
 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Luật Xử Phạt Hành Chính Đăk Lăk Da An Tim Hieu Luat Vi Pham Hanh Chinh Tinh Dak Lak Doc
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Copy Of Cau Hoi Nhom 2 Doc
 • Phạm Tội Trong Thời Gian Xem Xét Hồ Sơ Hoặc Trong Thời Gian Chấp Hành Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Được Giải Quyết Như Thế Nào
 • Toà Án Có Thẩm Quyền Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Mở Phiên Họp Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Đình Chỉ Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Kiểm Sát Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Toà Án
 • Quy Chế Kiểm Sát Việc Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tand
 • Pháp Lệnh 09/2014/ubtvqh13 Về Trình Tự, Thủ Tục Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Đình Long phát biểu ý kiến

  Trong dự thảo Luật quy định có 4 biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh). Cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án xin ý kiến về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp này. Phương án thứ nhất đề nghị giao cho TAND quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Phương án thứ hai đề nghị giao cho cơ quan hành chính.

  Nhiều ý kiến tán thành với phương án thứ nhất và cho rằng, các biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của Nhà nước (trong đó có 3 biện pháp buộc người bị áp dụng phải cách ly khỏi cộng đồng trong thời gian nhất định); do đó, việc áp dụng các biện pháp này cần được Toà án quyết định theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác, đúng tinh thần “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.

  Trong Báo cáo kết quả giám sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, Ủy ban Pháp luật đã kiến nghị với Quốc hội “nghiên cứu trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp này thông qua quyết định của cơ quan tư pháp” (Báo cáo số 86/UBPL12 ngày 10-10-2007). Trong BLHS cũng giao cho Toà án quyết định một số biện pháp tư pháp, như đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng (các Điều 41 đến 43, Điều 70). Hơn nữa, việc giao Toà án quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sẽ tạo điều kiện cho đương sự, luật sư, người bào chữa được tham dự để bảo vệ quyền lợi của đương sự, bảo đảm dân chủ, khách quan; phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, đề nghị Quốc hội giao Toà án thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; đồng thời, nghiên cứu quy định việc xét xử theo thủ tục rút gọn sẽ đáp ứng yêu cầu nhanh gọn, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, công khai, minh bạch.

  Bên cạnh đó, vấn đề nhân sự và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ chưa được bố trí, sắp xếp v.v… Vì vậy, một số ý kiến cho rằng việc giao cho TAND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cần có một lộ trình phù hợp. Trước mắt, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính vẫn giao cơ quan hành chính thực hiện nhưng cần sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, chính xác và hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012 (Tiếp)
 • Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Là Gì? Những Mà Bạn Cần Biết
 • Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Nguyên Tắc Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Xử Phạt Hành Chính Và Biện Pháp Ngăn Chặn Hành Chính
 • Các Trường Hợp Không Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Giải Pháp Nào Làm Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất?
 • Những Cách Làm Hay Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Độ Phì Nhiêu Của Đất Là Gì? Thế Nào Là Đất Phì Nhiêu?
 • Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính: Căn cứ theo khoản 1 điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định……….

  NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

  Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt phạt hành chính?

  Thứ nhất các hình thức biện pháp xử phạt hành chính:

  Về khái niệm thì biện pháp xử phạt hành chính là:

  Về các hình thức xử phạt hành chính thì Căn cứ theo khoản 1 điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 21. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

  “Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

  c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

  Trong đó hình thức xử phạt cảnh cáo, phạt tiền được coi là hình thức xử phạt chính, hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và trục xuất được coi là hình phạt bổ sung.

  Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

  Thứ hai, nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính:

  Cụ thể căn cứ tại điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 22. Cảnh cáo

  “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.”

  2. Biện pháp xử phạt hành chính phạt tiền:

  Cụ thể căn cứ tại điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 23. Phạt tiền

  1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

  Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

  2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:

  a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;

  b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

  3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

  4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”

  Vậy tùy vào mức độ vi phạm và lĩnh vực vi phạm mà việc sử dụng hình thức xử phạt hành chính phat tiền là khác nhau. Các mức phạt ở các lĩnh vực được quy định tại điều 24 luật này.

  3. Hình thức xử phạt hành chính tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn:

  Đươc căn cứ theo điều 25 tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn:

  Điều 25. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

  “1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

  2. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  a) Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

  b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

  3. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.”

  4. Hình thức xử phạt hành chính tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính:

  Cụ thể được căn cứ theo điều 26 luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  Điều 26. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật này.”

  5. Hình thức xử phạt hành chính trục xuất:

  Điều 27. Trục xuất

  “1. Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.”

  Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật

  Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

  Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: [email protected] Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vi Phạm Hành Chính Là Gì ? Nguyên Tắc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Nghiệp Vụ Là Gì? Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Theo Ngành Nghề
 • Những Nghiệp Vụ Bảo Vệ Cơ Bản Cần Có Của Một Nhân Viên Bảo Vệ
 • Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Bảo Vệ
 • Vận Dụng Linh Hoạt Các Biện Pháp Nghiệp Vụ, Kiên Quyết Tấn Công Tội Phạm
 • Giảm Thời Hạn Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Cho Người Lập Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Giảm Thời Hạn Chấp Hành Biện Pháp Xử Lý Hành Chính
 • Cưỡng Chế Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính: Băn Khoăn Về Quy Định Ngừng Cấp Điện Nước
 • Tình Hình Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Ở Việt Nam
 • Khó Khăn Trong Việc Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Hoàn Thiện Khái Niệm Vi Phạm Hành Chính Trong Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Đây là quy định được đề cập tại Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (hay còn gọi là Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13).

  Theo đó, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được Tòa án giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại:

  • Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành 1/2 thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại;

  • Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

  Đối với trường hợp giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính thì đối tượng được xét giảm đã chấp hành được 1/2 thời hạn mà Tòa án quyết định và mỗi năm chỉ được xét giảm một lần với thời hạn xét giảm không quá 1/4 thời hạn mà Tòa án quyết định.

  Tòa án xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho các đối tượng trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
 • Pháp Lệnh Trình Tự, Thủ Tục Xem Xét, Quyết Định Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Tại Tòa Án Nhân Dân
 • Trình Tự Thủ Tục Tòa Án Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100