Đề Xuất 2/2023 # Tổng Công Ty Dược Việt Nam # Top 10 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Tổng Công Ty Dược Việt Nam # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Công Ty Dược Việt Nam mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I. Vị trí công việc: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các trường chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Dược.

– Ưu tiên có bằng thạc sỹ kinh tế các trường đại học trong và ngoài nước, có một trong các chứng chỉ: CPA, ACCA, CFA hoặc tương đương.

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo 4 kỹ năng (bắt buộc).

– Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

2. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc:

– Có khả năng tư duy chiến lược, nắm bắt được xu hướng biến động của thị trường.

– Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Đầu tư, phân tích tài chính. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương hoặc cao hơn tại các đơn vị có quy mô lớn.

– Có tối thiểu 25/35 kỹ năng bản thân (Thích nghi; Tư duy phân tích; Xây dựng mối quan hệ; Giao tiếp; Giải quyết mâu thuẫn; Ra quyết định; Tỉ mỉ, chi tiết; Linh hoạt; Theo dõi kiểm tra; Sáng kiến; Giữa các cá nhân; Quản lý; Lắng nghe; Động lực; Đàm phán; Thuyết phục; Lên kế hoạch và tổ chức; Thuyết trình; Giải quyết vấn đề; Tự đánh giá; Đặt mục tiêu; Thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả; Thiết lập các ưu tiên; Quản lý áp lực; Làm việc nhóm….).

– Nhanh nhạy, hoạt bát, trung thực, có uy tín và không vụ lợi cá nhân

– Ưu tiên ứng cử viển đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y, Dược.

3. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về Công tác thực hiện và quản lý hoạt động kế hoạch và đầu tư của Tổng Công ty.

– Tổ chức bộ máy phòng Kế hoạch – Đầu tư đảm bảo thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Phòng. Đào tạo, phát triển nhân viên thuộc cấp quản lý. Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng

– Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác xây dựng và quản lý kế hoạch của Tổng Công ty. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

– Tổ chức tiếp nhận, soát xét, phân tích, tổng hợp kế hoạch của các bộ phận, các Các công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc, đưa ra ý kiến độc lập, trình Phó TGĐ chuyên trách và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

– Tổ chức phổ biến các mục tiêu, kế hoạch do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, ban hành tới các bộ phận, các Công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc.

– Tổ chức giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận, các Công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch chung, đưa ra các cảnh báo kịp thời khi các bộ phận, các Công ty không đảm bảo kế hoạch, mục tiêu hoạt động, không bảo vệ quyền lợi của Tổng công ty.

– Tổ chức lập báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch chung của Tổng Công ty, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới kết quả thực hiện mục tiêu trình Ban lãnh đạo công ty. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận, các Công ty trong Tổng Công ty.

– Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác thẩm định đầu tư đối với các dự án đầu tư của Tổng Công ty. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo đối với các dự án đầu tư.

– Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư của các dự án/ đơn vị do Tổng Công ty đầu tư. Đánh giá hiệu quả và có báo cáo trình Tổng Giám đốc và Phó TGĐ phụ trách.

– Tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất và xúc tiến các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng và đưa ra đề xuất, kiến nghị các mô hình quản lý dự án kinh doanh với Ban Tổng giám đốc.

– Tổ chức phân tích, đánh giá thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Tổng công ty, thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư.

– Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư của các đơn vị mà Tổng công ty đã tham gia đầu tư, góp vốn …, đánh giá hiệu quả và có báo cáo Tổng Giám đốc và/hoặc Phó TGĐ chuyên trách.

– Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

3. Trách nhiệm và quyền hạn

a. Trách nhiệm đối với Tổng công ty:

– Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của Tổng công ty.

– Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động SXKD, công nghệ, quản lý, các tài liệu văn bản… cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

– Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Tổng công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

b. Trách nhiệm đối với công việc:

– Thực hiện trách nhiệm được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

– Không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và tổn hại đến Tổng công ty.

Trách nhiệm đối với vị trí công tác:

– Đảm bảo tổ chức tốt công tác đầu tư của Tổng công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về số liệu báo cáo và kết quả công việc do mình phụ trách.

– Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả công việc tuần, tháng, quý, báo cáo tổng kết năm của Phòng Đầu tư.

– Báo cáo Ban Tổng Giám đốc xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng.

– Sẵn sàng thực hiện các công việc hợp pháp khi được Ban Tổng Giám đốc giao phó hoặc huy động.

– Có quyền độ c lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư.

– Được quyền sắp xếp, bố trí phân công công việc cho nhân viên trong phòng phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng trình độ của từng người và tùy từng thời điểm.

– Đề xuất ý kiến, kiến nghị với Ban lãnh đạo Tổng công ty về các vấn đề thuộc phòng phụ trách.

– Được quyền kiến nghị Ban Tổng Giám đốc phương án điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác khi cần thiết để đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ Đầu tư của Tổng công ty.

– Được quyền đề xuất bố trí sắp xếp công việc của nhân viên nếu thấy không đáp ứng được yêu cầu.

– Được quyền đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, đề xuất khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.

– Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

– 04 Ảnh 3×4 (được chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017

Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp Phòng Tổ chức Hành chính, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Nộp hồ sơ vào địa chỉ email: thanhtctd@gmail.com

(Trong trường hợp này sẽ gửi bản scan Hồ sơ xin việc theo quy định tại mục V. Tiêu đề email: Hồ sơ xin việc Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư)

Lưu ý: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP không hoàn trả hồ sơ đối với tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin việc.

Công Ty Tnhh Dược Phẩm Phương Nam

Thuốc chữa bệnh ngoài da là sản phẩm cần thiết cho nhu cầu sống của con người, nhất là khi các dược phẩm nhập ngoại đang chiếm lĩnh thị trường dược phẩm Việt Nam. Ý thức được tình hình trên, ngày 24/08/1995 nhóm sáng lập đã mạnh dạn đầu tư thành lập Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Nam (SOUTHERN PHARMA Co,.Ltd), ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh các loại thuốc chữa bệnh ngoài da, ngoài ra công ty còn sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm với chất lượng tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành hợp lý để mọi người dân Việt Nam, ngay cả những người có thu nhập thấp cũng có cơ hội sử dụng.

Với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý và mở rộng thị trường phân phối sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, tháng 04/2005 công ty đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO dưới sự thiết kế và giám sát của các chuyên gia nổi tiếng trong nước như: Ds. Mai Linh Doãn (làm việc tại Công ty STADA Việt Nam), chúng tôi Nguyễn Văn Ảnh – giảng viên Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, Ds. Nguyễn Văn Mô (nguyên Viện Trưởng Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM), Ds. Nguyễn Ngọc Lưu (nguyên quản đốc xưởng sản xuất Công Ty CP Dược Phẩm Cửu Long) cố vấn xây dựng nhà máy GMP-WHO, Ds. Vũ Văn Tiến (nguyên Giám Đốc Xưởng Dược Quân Khu 9, nguyên Trưởng Khoa Dược BV 121), chúng tôi Trần Ngọc Châu.

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Ngoài ra công ty còn trang bị hệ thống máy móc sản xuất và hệ thống kiểm nghiệm hiện đại, hệ thống bảo quản tốt để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm lâu dài khi đến tay người tiêu dùng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao như Việt Nam.

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, kiểm nghiệm tiên tiến, kho bảo quản hợp lý, khoa học cùng đội ngũ CB-CNV tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, ngày 09/04/2007 công ty Dược Phẩm Phương Nam đã trở thành một trong những công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tiên tại khu vực ĐBSCL được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận ” Thực hành tốt sản xuất thuốc ” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP – WHO) ;” Thực hành tốt kiểm nghiểm thuốc ” (GLP) và ” Thực hành tốt bảo quản thuốc ” (GSP) cho dây chuyền thuốc kem, thuốc gel và thuốc nước dùng ngoài.

TVC Giới thiệu Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Sau một thời gian đi vào hoạt động sản xuất, Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Nam ngày càng ổn định và phát triển. Với mạng lưới phân phối được công ty thiết lập một cách hợp lý và khoa học cùng đội ngũ trình dược viên năng động và chuyên nghiệp, đến nay các sản phẩm do công ty sản xuất đã có mặt hầu hết trên 64 tỉnh, thành trong cả nước và được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm như: Dung dịch sát khuẩn POVIDON IODINE SP 10% (Povidon iod 10%), Dầu gội đầu sạch gàu NEWGIFAR PLUS (Ketoconazol 2%), Gel bôi da NEWHOT (Methyl salicylat, menthol, camphor), Kem bôi da NEWGI 5 (Benzoyl peroxid 5%), Kem bôi da CLOTRIMAZOL 1% (Clotrimazol)….Nhóm hàng mỹ phẩm: Keo mặt nạ hút mụn NEWGEL, Dầu gội đầu sạch gàu & mượt tóc hết ngứa da đầu NEWGIFAR Plus+, Sữa rửa mặt sạch mụn NEWGEL, Kem chống nẻ gót chân NEWGEL, VASELINESP … Công ty quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý và mở rộng thị trường phân phối.

Trên đà phát triển, vào năm 2010 công ty thành lập Trường Trung cấp Y Dược Mekong được UBND TP. Cần Thơ cấp giấy phép ngày 24/09/2010. Nhà trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường Trung cấp chuyên nghiệp với các mã ngành đào tạo như sau: Y sỹ, Dược sỹ, Điều Dưỡng Trung cấp, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật Phục hình Răng. Liên kết đào tạo với trường Đại học Trà Vinh, Cùng với đội ngũ hơn 150 cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, trường còn áp dụng mô hình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp chuyên ngành nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ tiến tiến nhất thông qua việc thực tập tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam, Công ty CP Dược Hậu Giang và hệ thống các Bệnh viện, Trạm Y tế, nhà thuốc trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Qua 20 năm hoạt động, hiện nay Công ty Dược Phẩm Phương Nam là một trong những Công ty hàng đầu sản xuất & phân phối các mặt hàng thuốc dùng ngoài. Công ty đã cung cấp hầu hết thuốc ngoài da cho các Bệnh viện tại ĐBSCL như: TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre & các trạm y tế.

Với điều kiện trang thiết bị & nhân sự sẵn có Công ty nhận gia công thêm các mặt hàng thuốc dùng ngoài hoặc mỹ phẩm khi khách hàng có yêu cầu. Cụ thể: năm 2008-2009 Công ty có gia công cho Công ty CP Dược Hậu Giang các sản phẩm như: Kem bôi da Korcin, Thuốc rửa phụ khoa Erossan care…; năm 2013 – 2014 gia công dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagin Eva cho Công ty CP Dược Medico Hà Nội.

Công ty vinh dự đón nhận danh hiệu hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn (năm 2013-2015-2016), cúp vàng thương hiệu Việt, được Ban tổ chức hội chợ-hôi thảo Bình định tiềm năng và hội nhập trao tặng Huy chương vàng “Keo mặt nạ Newgel”, Hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ công nhận danh hiệu “Hội viên kinh doanh hiệu quả”, Được ban tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế Mekong Expo tặng bằng khen cho sản phẩm “Keo mặt nạ Newgel”, được ban tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ tặng giấy chứng nhận huy chương vàng cho sản phẩm “Kem làm trắng da Newgil A”, được tặng bằng khen Công ty có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế…

Tầm nhìn và mục tiêu Tầm nhìn

– Trở thành công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thuốc dùng ngoài và mỹ phẩm hàng đầu với chất lượng cao, giá cả hợp lý, tiếp cận được tất cả mọi người tiêu dùng trong cả nước và khu vực.

– Sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

– Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp với chuyên môn cao.

– Mạng lưới phân phối, tư vấn, kiểm soát chất lượng hiệu quả.

– Hợp tác chuyên nghiệp, hiệu quả với các đối tác.

Phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Mục tiêu

– Sản xuất đa dạng các sản phẩm chữa bệnh ngoài da, các loại mỹ phẩm chất lượng cao phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho người tiêu dùng trên cả nước và trong khu vực.

– Xây dựng được đội ngũ nhân sự đông đảo được đào tạo bài bản và có kỹ năng chuyên môn tốt ở tất cả các khâu, từ phân tích và phát triển thị trường, quản lý hệ thống phân phối, và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

– Dành được sự tin tưởng tuyệt đối và niềm tự hào của của người tiêu dùng vào các sản phẩm được lưu hành trên thị trường.

– Liên tục mở rộng mạng lưới phân phối trong và ngoài nước.

– Luôn duy trì vị thế và hình ảnh của một đối tác có năng lực, chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong hợp tác với tất cả các đối tác hướng tới các lợi ích phát triển lâu dài và bền vững.

– Hợp tác có hiệu quả với các tổ chức nghiên cứu, kiểm nghiệm có uy tín về Dược và Mỹ phẩm nhằm hỗ trợ tốt cho công tác đánh giá, kiểm nghiệm, và tư vấn về chất lượng sản phẩm. Hợp tác có hiệu quả với các cơ quan quản lý Dược và Mỹ phẩm tại tất cả các địa phương trong việc đấu tranh chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng.

– Đầu tư nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý để tất cả mọi tầng lớp xã hội đều có cơ hội sử dụng.

– Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, mang lại lợi ích người lao động.

– Phát triển bền vững thân thiện với môi trường.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Chính sách về chất lượng

Với tiêu chí “Những hoạt động của Dược Phương Nam luôn hướng tới sức khỏe cộng đồng, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lý”, chúng tôi cam kết:

– Tâp trung thoả mãn nhu cầu đa dạng và đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng về chủng loại và chất lượng sản phẩm, thông qua việc liên tục đầu tư nghiên cứu thị trường, tìm hiểu, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng.

– Cam kết giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

– Áp dụng các tiêu chuẩn cao đối với các sản phẩm thuốc chữa bệnh và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ khâu sản xuất, đảm bảo chất lượng, lưu trữ, vận chuyển, tới phân phối trên toàn mạng lưới.

– Đầu tư thích đáng vào công tác đào tạo, huấn luyện và giáo dục đội ngũ nhân sự.

– Hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp, với các cơ quan quản lý Dược và Mỹ phẩm tại tất cả các tỉnh thành trong việc đấu tranh chống nạn hàng giả, hàng nhái hoặc kém chất lượng. Sẵn sàng phối hợp điều tra và đề nghị xử phạt hoặc truy tố các đối tượng lợi dụng mạng lưới, sản phẩm, hoặc dịch vụ của Công ty để gây ra các ảnh hưởng xấu tới đối tác, và khách hàng.

Thông điệp từ lãnh đạo

– Là một công ty hoạt động sản xuất trong lĩnh vực Dược và mỹ phẩm, kể từ khi được thành lập đến nay, chúng tôi đã trở thành một đối tác có uy tín cao đối với thị trường trong nước cũng như với các đối tác quốc tế.

– Để đạt đựơc các thành công như hiện tại và hướng tới các bước phát triển trong tương lai, chúng tôi luôn phấn đấu thực hiện đúng tiêu chí “Những hoạt động của Dược Phương Nam luôn hướng tới sức khỏe cộng đồng, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lý”. Công ty Dược phẩm Phương Nam luôn mong muốn tạo dựng các quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác có cùng mục tiêu phát triển bền vững, ổn định, lâu dài.

– Cùng với mạng lưới phân phối, tư vấn và kiểm soát chất lượng với thế mạnh là bề dày kinh nghiệm hoạt động và năng lực thực tế cũng như uy tín được thừa nhận, chúng tôi tự tin và sẵn sàng cho các bước phát triển tiếp theo của Công ty.

Khách hàng khi mua hàng xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH Dược phẩm Phương Nam Trụ sở: 366 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

1. Khách hàng mua lẻ liên hệ: (Ms. Ngọc) để được tư vấn, hỗ trợ

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Khách hàng trả tiền khi giao nhận hàng.

2. Chuyển khoản Ngân hàng:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dss Việt Nam

1

23 – Giải Pháp Camera Đo Thân Con Người Ứng Dụng Trong Y Tế Của Dahua DSS

23-08-2021

Admin

Tải xuống

2

22 – Giải Pháp Giám Sát An Ninh Ở Những Nơi Không Có Điện – Không Có Mạng (DSS_Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

3

21 – Giải Pháp Nhận Diện & Phân Tích Gương Mặt Sử Dụng Trí Thông Minh Nhân Tạo AI

30-12-2020

Admin

Tải xuống

4

20 – Giải Pháp Giám Sát An Ninh Cho Trạm Xăng Dầu

30-12-2020

Admin

Tải xuống

5

19 – Giải Pháp Nhận Diện & Phân Tích Gương Mặt (Dahua Face Recognition Introduction)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

6

18 – Giải Pháp Truyền Hình Hội Nghị Trực Tuyến Dahua (Video Conferencing)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

7

17 – Giải Pháp Giao Thông Thông Minh Cho Thành Phố (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

8

16 – Giải Pháp Giám Sát Giao Thông Bằng Hệ Thống ANPR (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

9

15 – Giải Pháp Camera Giám Sát Đường Phố (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

10

14 – Giải Pháp Hệ Thống Giao Thông Thông Minh (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

11

13 – Giải Pháp Giám Sát Lỗi Vi Phạm Giao Thông Tại Các Ngã 4 (Có đèn tín hiệu giao thông)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

12

12 – Giải Pháp Camera Tầm Nhiệt – Thermal Camera (DSS_Dahua).rar

30-12-2020

Admin

Tải xuống

13

11 – Giải Pháp Giám Sát Hành Trình Các Phương Tiện Giao Thông (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

14

10 – Giải Pháp Bênh Viện An Toàn (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

15

9 – Giải Pháp An Ninh Cho Siêu Thị (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

16

8 – Giải Pháp Bãi Đỗ Xe Thông Minh (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

17

7 – Giải Pháp Thành Phố An Toàn Kiểu Mẫu (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

18

6 – Giải Pháp An Ninh Khu Căn Hộ – Kiểm Soát Bằng Quyền Truy Cập & Các Thiết Bị Báo Động (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

19

5 – Giải Pháp Khóa Cửa Thông Minh Smart Lock + Hotel Lock Dahua (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

20

4 – Giải Pháp Giám Sát & Báo Động Cho Ngân Hàng (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

21

3 – Camera Chống Cháy Nổ – Ăn Mòn Cho Cảng Biển – Hầm Mỏ (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

22

2 – Giải Pháp Thiết Bị Báo Động Không Dây Cho Căn Hộ – Biệt Thự (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

23

1 – Giải Pháp Giám Sát Cho Nhà Hàng 2017 (Dahua)

30-12-2020

Admin

Tải xuống

Phân Công Nhiệm Vụ Ban Chấp Hành Công Đoàn Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam Khóa V, Nhiệm Kỳ 2022

Số: 614 /PC– CĐHHVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TLĐ ngày 25/11/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-TLĐ ngày 04/4/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ mô hình tổ chức, hoạt động của Công đoàn Tổng công ty và vị trí công tác của các ủy viên Ban Chấp hành; nhằm tăng cường trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành trong tổ chức, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Tổng công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa V thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

– Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty; phụ trách chung, đồng thời chỉ đạo công tác: Tổ chức, tài chính, văn phòng, đối ngoại, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Là chủ tài khoản của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; là đại diện chủ tài sản của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.

– Là Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Tổng công ty.

– Phụ trách các công đoàn cơ sở khối vận tải biển.

– Thay mặt Chủ tịch giải quyết, điều hành hoạt động của Công đoàn Tổng công ty khi Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đi vắng hoặc ủy quyền.

– Trực tiếp làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.

– Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ủy ban Kiểm tra và công tác Tuyên giáo, Nữ công Công đoàn Tổng công ty.

– Phụ trách các công đoàn cơ sở khối Cảng biển.

– Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký duyệt của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty) hoặc các văn bản khi được Chủ tịch ủy quyền.

– Tham gia một số ban, hội đồng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi được Chủ tịch phân công.

– Thay mặt Chủ tịch giải quyết, điều hành hoạt động của Công đoàn Tổng công ty khi được phân công hoặc ủy quyền.

– Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác: Chính sách, pháp luật, bảo hộ lao động, xã hội – từ thiện, thi đua, tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp lao động của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Là thường trực tham mưu cho Ban Chấp hành việc quản lý, phát triển Quỹ Xã hội Công đoàn Tổng công ty; công tác thi đua, khen thưởng.

– Trực tiếp là Tổ trưởng tổ tư vấn pháp luật Công đoàn Tổng công ty.

– Phụ trách các công đoàn cơ sở khối Dịch vụ Hàng hải.

– Ký các văn bản hướng dẫn, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký duyệt của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty) hoặc khi được Chủ tịch ủy quyền.

– Tham gia một số ban, hội đồng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi được Chủ tịch phân công.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phối hợp hoạt động với các LĐLĐ tỉnh, thành phố và các Công đoàn ngành Trung ương.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và một số công đoàn cơ sở theo sự phân công của Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phối hợp hoạt động với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Trực tiếp phụ trách một số công đoàn cơ sở theo sự phân công của Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tài chính của Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam với Công đoàn thủy thủ toàn Nhật Bản và các chương trình hợp tác đối ngoại.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động kinh tế, tài chính của tổ chức Công đoàn.

6. Đồng chí Tô Đình Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động công đoàn khối cảng biển khu vực phía Bắc. Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công tác đào tạo nguồn nhân lực khối Cảng biển; công tác thi đua, tuyên truyền, quản lý đoàn viên.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phối hợp giữa Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ thành phố Hải Phòng.

– Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc tại khu vực Hải Phòng (khi được phân công).

, 7. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về tổ chức, chỉ đạo hoạt động công đoàn khối cảng khu vực phía Nam và trong công ty liên doanh. Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tuyên truyền, nữ công và công tác đào tạo nguồn nhân lực khối Cảng biển.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phối hợp giữa Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh.

– Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (khi được phân công).

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn khối vận tải biển. Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về việc thực hiện công ước lao động hàng hải, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thuyền viên.

– Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc tại khu vực Hải Phòng (khi được phân công).

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về việc thực hiện Luật Công đoàn, Luật cán bộ, công chức, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành với Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc Tổng công ty.

– Trực tiếp phụ trách một số công đoàn cơ sở theo sự phân công của Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn khu vực miền Trung. Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tuyên truyền giáo dục và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ thành phố Đà Nẵng.

– Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc tại khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng (khi được phân công).

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn khối dịch vụ hàng hải. Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong lĩnh vực Dịch vụ hàng hải.

– Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc tại khu vực TP. Hồ Chí Minh (khi được phân công).

Tham mưu cho Ban Chấp hành về các nội dung:

– Công tác phối hợp hoạt động của Công đoàn Tổng công ty với Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc Tổng công ty.

– Tình hình phát triển ngành Vận tải biển trong nước và thế giới; tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp vận tải của Tổng công ty; công tác phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Tham mưu cho Ban Chấp hành về các nội dung:

– Việc xây dựng quy chế tiền lương tại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách; công tác đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động.

– Việc chuyển đổi mô hình tổ chức các doanh nghiệp trong Tổng công ty, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ.

– Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty với Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tham mưu cho Ban Chấp hành về các nội dung:

– Nâng cao hiệu quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; việc trích nộp kinh phí công đoàn ở các đơn vị còn sở hữu vốn của Tổng công ty.

– Về cơ chế quản lý tài chính kế toán trong doanh nghiệp; việc quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác đối ngoại; quản lý thông tin trên Website và trang mạng xã hội của Công đoàn Tổng công ty; phối hợp thực hiện công tác bình đẳng giới và Ban “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam”.

– Trực tiếp phụ trách một số công đoàn cơ sở theo sự phân công của Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác thi đua khen thưởng, công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Tổng hợp, báo cáo tình hình việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách xã hội khác của đoàn viên, người lao động; đề xuất các giải pháp tham gia với doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động khó khăn.

– Trực tiếp phụ trách một số công đoàn cơ sở theo sự phân công của Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp vận tải biển.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, công tác an toàn lao động trên tàu biển và nắm bắt tư tưởng của thuyền viên, NLĐ.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác đào tạo, tuyên truyền và các chế độ chính sách đối với thuyền viên; công tác phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển và HTLĐ quốc tế.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thuyền viên đi xuất khẩu lao động.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về hoạt động công đoàn trên tàu biển; công tác đào tạo thuyền viên.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại khu vực miền Tây Nam Bộ; công tác phối hợp của Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ thành phố Cần Thơ.

– Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty tại thành phố Cần Thơ (khi được phân công).

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại tỉnh Khánh Hòa; công tác phối hợp hoạt động của Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

– Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty tại tỉnh Khánh Hòa (khi được phân công).

24. Đồng chí Phạm Quang Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn khối cảng biển.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại Quy Nhơn; công tác phối hợp của Công đoàn Tổng công ty với LĐLĐ thành phố Quy Nhơn.

– Chủ trì, triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty tại thành phố Quy Nhơn (khi được phân công).

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại Nghệ An; thực hiện các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (khi được phân công).

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty Vận tải biển Vinalines.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn trên tàu biển, việc thực hiện công ước lao động hàng hải.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Logistics Portserco.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về việc công đoàn tham gia xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Vật Cách.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về việc tổ chức các hoạt động phong trào của Công đoàn Tổng công ty.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về hoạt động công đoàn trong lĩnh vực Dịch vụ hàng hải.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

– Tham mưu Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại Quảng Ninh; việc thực hiện phối hợp hoạt động với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

– Tham mưu Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại Quảng Ninh; về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần, liên doanh.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Dịch vụ hàng hải.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động trong lĩnh vực cung ứng xăng dầu.

– Trực tiếp phụ trách Công đoàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam).

– Tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn trong công ty 100% vốn nước ngoài.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công cụ thể nêu trên, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm tham gia triển khai các hoạt động chung của Công đoàn Tổng công ty, tham gia các Ban chuyên đề và một số công tác khác khi được phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có thay đổi sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Công Ty Dược Việt Nam trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!