Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết COVID-19: Ligue 1 nhận ưu tiên đặc biệt giữa lệnh cách ly mới tại Pháp sau 15 giây