Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Không khí sôi động tại cuộc thi Bundesliga Penalty Shoot-out do Next Media và AHK sau 15 giây