Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Phán quyết vụ Neymar \"cuồng ngôn\" và bị phân biệt chủng tộc: PSG thở phào sau 15 giây