Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Maradona qua đời ở tuổi 60: Ronaldo, Messi, Pele thương xót gửi lời tiễn biệt sau 15 giây