Công ty XNK Quảng Bình muốn bán toàn bộ vốn tại DAP - Vinachem

CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình ( HoSE: QBS) đăng ký bán toàn bộ hơn 22 triệu cổ phiếu CTCP DAP - Vinachem ( UPCoM: DDV), tương đương 15,17% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/2 đến 20/3 bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình ( HoSE: QBS) đăng ký bán toàn bộ hơn 22 triệu cổ phiếu CTCP DAP - Vinachem ( UPCoM: DDV), tương đương 15,17% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/2 đến 20/3 bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DDV đóng cửa ngày 20/2 ở mức giá 6.200 đồng/cp, giảm hơn 60% so với đỉnh năm 2019. Tạm tính theo giá này, QBS dự thu về 137 tỷ đồng khi thoái vốn DAP Vinachem.

Việc thoái vốn tại DAP - Vinachem đã được Xuất nhập khẩu Quảng Bình đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2017, nhằm mục đích tập trung vào chiến lược kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Năm 2019, DAP - Vinachem đạt gần 1.646 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 29% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6,3 tỷ đồng, giảm hơn 97%.

DAP - Vinachem là doanh nghiệp cổ phần với 64% vốn Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với vốn điều lệ 1.416 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón, hoá chất cơ bản.

Về Xuất nhập khẩu Quảng Bình, doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.431 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế âm 177 tỷ đồng, lần đầu tiên báo lỗ kể từ năm 2012. Nguyên nhân thua lỗ là do trong kỳ công ty đã thực hiện trích lập dự phòng hơn 97 tỷ đồng cho khoản đầu tư tài chính vào DAP - Vinachem.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/cong-ty-xnk-quang-binh-muon-ban-toan-bo-von-tai-dap-vinachem-1263537.html