Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC): Ngày 4/3 - ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/3/2020.

CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC): Ngày 4/3 - ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/3/2020.

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH): Ngày 4/3 - ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2020.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 18/3 - ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 3/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC): Ngày 4/3 - ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/3/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Xây dựng Bảo tàng Tp HCM (HMS): Ngày 28/2 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/3/2020.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP): Ngày 16/3 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI): Ngày 11/3 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 23/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế

Nguồn: http://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-7-doanh-nghiep-20200224074322563.chn