Đề Xuất 5/2022 # Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện # Top Like

Xem 12,474

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Một Số Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Thcs
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Thời Kỳ Mới
 • Đề Tài: Dạy Môn Âm Nhạc Tại Trường Thcs Trần Bình Trọng, Hay
 • quyết chưa dứt điểm làm cho tổ chức và đơn vị yếu kém kéo dài. Vì vậy việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn liền với xây dựng cơ sở VMTD là yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc, làm cơ sở phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn cho một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Phần một NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TSVM GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI. CƠ SỞ LÝ LUẬN : Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đấu tranh giai cấp bằng bạo lực cách mạng, bằng chuyên chính vô sản, con đường đấu tranh giành và giữ chính quyền là con đường duy nhất đúng. Khả năng giành chính quyền bằng hoà bình là rất quý nhưng rất hiếm vì có tiền lệ: – Giai cấp tư sản và bọn phản cách mạng tồn tại trên cơ sở bạo lực để tiêu diệt giai cấp vô sản. Bạo lực cách mạng là sức mạnh tổng hợp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng nhiều lực lượng, nhiều hình thức đấu tranh để giành và giữ chính quyền. Xuất phát từ quan điểm, tư tưởng HCM và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên cơ sở vũ trang quần chúng từng bước tổ chức công nông tự vệ làm đội nồng cốt cho quần chúng đánh giặc. Từ những năm 1936 Đảng ta ra chỉ thị nhanh chóng tổ chức ra các Quân uỷ (tổ chức đảng trong quân đội) làm nhiệm vụ lãnh đạo quân đội, vận động quần chúng thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ cơ sở lý luận nêu trên để khẳng định : Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN là tất yếu khách quan. Cho dù ở từng giai đoạn của cuộc cách mạng, cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quân đội về câu chữ có thay đổi song về bản chất quan điểm là nhất quán. Thể hiện : Quyền lãnh đạo quân đội thuộc về một Đảng duy nhất là Đảng CSVN. Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN bằng đường lối, chủ trương, phương hướng, xây dựng, chiến đấu : Trực tiếp tổ chức kiểm tra giám sát mọi hoạt động công tác (Quân sự – hành chính – hậu cần – kỹ thuật) mọi tổ chức, mọi các nhân không qua khâu trung gian. Thực tế quá trình từ khi đầu mới thành lập quân đội đến nay trãi qua bao gian khổ hy sinh đã chứng minh khoa học chính xác là Đảng lãnh đạo quân đội chặt chẽ, quân đội luôn tuyệt đối tung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi kẻ thù. CƠ SỞ THỰC TIỄN : Từ các nghị quyết, chỉ thị của đại hội Đảng toàn quân, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Uỷ Quân Sự Trung Ương việc nhận thức và tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD để phát huy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề, có tinh thần và vật chất từ nội lực mỗi tổ chức mỗi đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đơn vị góp phần xây dựng địa bàn an toàn. Thể hiện : Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định trung thành và tin tưởng và sự nghiệp của Đảng. Cán bộ chiến sỹ yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội đoàn kết quân dân ngày càng củng cố, phát huy tốt giữ được hình ảnh đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu qua kiểm tra những năm gần đây tỷ lệ khá giỏi ngày càng cao. Trình độ và khả năng SSCĐ được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị đã nâng cao tính chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. – Môi trường văn hoá, nếp sống lành mạnh ở cơ sở có buớc chuyển biến tiến bộ, tình trạng vi phạm kỷ luật, hiện tượng đào bỏ ngũ giảm nhiều. Cơ sở lý luận và thực tiễn trên khẳng định từ những khi thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng có bước chuyển biến đáng kể. Số tổ chức cơ sở Đảng TSVM ngày càng tăng. Đội ngũ đảng viên qua thực tiễn xây dựng đơn vị được bồi dưỡng rèn luyện đã trưởng thành cả về ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Như vậy có thể nói : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD là một tất yếu khách quan, việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM chứa đựng cả mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD quyết định chất lượng hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD. Ngược lại việc xây dựng đơn vị VMTD bao gồm cả nội dung biện pháp để xây dựng tổ chức Đảng TSVM. Nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. – Trước hết về mục tiêu : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM và đơn vị VMTD trong đó có tiêu chí cụ thể khác nhau nhưng mục tiêu chung là nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng với quân đội để nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ổ các đơn vị cơ sở, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lơ(i nhiệm vụ chính trị được giao. Việc bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao kịp thời ngăn chặn xử lý những vi phạm, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh với hiệu quả cao hơn, chất lượng tốt hơn là thước đo, phản ánh thực chất nội dung kết quả xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD ở cơ sở. – Về xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng đơn vị : Đó là việc thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đây chính là bộ tham mưu không chỉ làm nhiệm vụ khởi xướng lãnh đạo mà còn trực tiếp chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy nội dung, mục tiêu, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị cơ sở phải thể hiện ngay trong nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, trong kế hoạch đơn vị, trong lịch công tác của người chỉ huy. Khi triển khai thực hiện yêu cầu quan trọng nhất là giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy. Thống nhất cả về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp tổ chức thực hiện. – Trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD là gắn xây dựng rèn luyện, quản lý sàng lọc đội ngũ đảng viên với xây dựng rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Một lực lượng đông đảo, nồng cốt vừa giữ vai trò lãnh đạo, vừa giữ vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính họ là người giữ vai tò quyết định chất lượng hiệu quả của xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị thước đo để đánh giá họ là kết quả phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người đảng viên và hình thành trách nhiệm người cán bộ. – Nội dung xây dựng còn thể hiện ở mức độ chăm lo các tổ chức đoàn thể ở đơn vị ngày càng vững mạnh, thường xuyên duy trì các hoạt động có nề nếp đúng chức năng, có hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị kịp thời giải quyết tốt các quan hệ giữa đảng với quần chúng, giữa các bộ với chiến sỹ. Phần hai THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TSVM VÀ GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VMTD. 1-Ưu điểm : – Thực tiễn chứng minh : Đã tạo được bước chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân về sự cần thiết, về nội dung yêu cầu của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD qua việc quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của trên, các tổ chức Đảng đã có nghị quyết chuyên đề, từng cấp có chương trình nội dung biện pháp cụ thể về kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. – Kết quả bước đầu đã nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng đơn vị VMTD hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối với quân đội. Trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đô(” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, mặt trái của cơ chế thị trường trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội vẫn được giữ vững ngày càng được củng cố, quân đội xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng. – Tổ chức Đảng thường xuyên gắn xây dựng, kiện toàn cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, gắn quản lý, rèn luyện, phân loại đảng viên với đào tạo bồi dưỡng đề bạt xử dụng đội ngũ cán bộ, gắn nghị quyết của các cấp uỷ đảng với kế hoạch của người chỉ huy và chương trình hành động của các tổ chức quần chúng, thông qua đó tổ chức Đảng vừa kiểm nghiệm kết quả vai trò lãnh đạo của mình, vừa thúc đẩy mọi hoạt động xây dựng đơn vị phong trào của các tổ chức đoàn thể vừa có nội dung hoạt động vừa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn làm tốt hai chức năng vừa là người lãnh đạo, vừa là người tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. – Tình hình vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước giảm hẳn. Mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, giữa cán bộ với chiến sỹ, mối đoàn kết quân dân được giữ vững và phát huy tốt. Quần chúng tin vào Đảng, nhiều quần chúng tự giác phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở tất cả các tổ chức cơ sở. 2- Một số điểm tồn tại : – Ở một số tổ chức Đảng, đơn vị cơ sở, việc quán triệt nhận thức mục đích yêu cầu, nội dung xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD chưa thật sâu sắc đầy đủ, việc tổ chức thực hiện biện pháp thiếu đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thấp nên tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị cơ sở chuyển biến chậm, vụ việc vi phạm kéo dài không ít trường hợp nhận thức tư tưởng chưa gắn với các tổ chức thực hiện. – Vai trò của cấp uỷ Đảng các cấp chưa gắn chặt chẽ thống nhất với cương vị chỉ huy chủ trì. Có nơi, có lúc buông lỏng vai trò lãnh đạo, hoặc buông lỏng vị trí chỉ huy, thiếu kiểm tra đôn đốc, giám sát cơ sở thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy cho nên hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị chưa thường xuyên mạnh, phong trào có lúc đi xuống. Kết quả thực hiện mọi nhiệm vụ còn hạn chế chự thực sự vững chắc toàn diện chưa chú trọng nhân rộng điển hình. – Việc giáo dục rèn luyện sàng lọc đội ngũ đảng viên chưa gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ hoặc có thì chưa thường xuyên cho nên không ít cán bộ đảng viên thậm chí có cả đảng viên là cấp uỷ, giữ cương vị chỉ huy chủ trì ở cơ sở chưa thường xuyên phát huy tốt vai trò lãnh đạo, vị trí chỉ huy, lý luận chưa đi đôi với thực tiễn. -Việc thực hiện bình xét đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, tiêu chuẩn xem xét chưa được tuân thủ thống nhất dẫn đến mâu thuẫn giữa tỷ lệ chi bộ đạt TSVM với tỷ lệ đạt đơn vị VMTD. Mâu thuẫn giữ tỷ lệ đảng viên đủ tư cách với sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. – Ở một số cấp uỷ, trong lãnh đạo thực hiện công tác còn vi phạm nguyên tắc của Đảng, mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Chưa gắn công tác cán bộ với công tác đảng viên. Vì cán bộ mà sắp xếp công việc chứ không không vì công việc mà sắp xếp cán bộ dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, gây hoài nghi trong quần chúng, tư tưởng cục bộ bè phái ảnh hưởng không nhỏ tới tổ chức thực hiện và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. – Việc tổ chức giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên còn hạn chế. Chưa phát huy được tính tự giác tự học, tự rèn ở mỗi người dẫn đến biểu hiện giảm sút ý chí, dao động thoái hoá biến chất, vun vén cá nhân, trục lợi chạy cấp chạy quyền.. làm giảm sút lòng tin ở quần chúng đối với Đảng, ở chiến sỹ với cán bộ. Một số đảng viên, cấp uỷ, chỉ huy chưa thật quan tâm chăm lo tới đời sống tinh thần, vật chất và sự tiến bộ của cấp dưới. Chưa thúc đẩy phát huy được tác dụng hiệu quả tích cực của các đoàn thể quần chúng cho nên họ thiếu gắn bó với đơn vị, thậm chí một số nơi còn để xẩy ra hiện tượng quan liêu, quân phiệt, vi phạm quyền làm chủ tập thể của quần chúng. 3- Nguyên nhân của những điểm tồn tại: – Trước hết nguyên nhân cơ bản thuộc về cấp uỷ, chỉ huy ở mỗi cấp và ở mỗi bộ phận đảng viên, chưa nhận thức đầu đủ tầm quan trọng, yêu cầu cấp bách, mục đích nội dung của nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD là việc sống còn để nâng cao sức mạnh chiến đấu của các tổ chúc Đảng. Nâng cao sức chiến đấu của LLVT để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. – Tổ chức học tập quán triệt các quan điểm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời bổ sung, xử lý giải quyết thiếu dứt điểm. Chưa chú trọng sơ, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm hay, bổ ích cho từng loại hình tổ chức, đơn vị. Chưa chú trọng xây dựng và nhân điển hình để từ đó mà mỗi cấp mỗi đơn vị đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện cho phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Phần ba MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TSVM GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VMTD I- Một số yêu cầu : Từ việc nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung, giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Từ thực trạng của vấn đề này mà cơ bản là những khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân của nó trong thời gian vừa qua như đã nêu trên. Từ yêu cầu cần đáp ứng của LLVT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, với bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen nhau. Tác động và cùng tồn tại của CNĐQ và các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ CNXH, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hoá quân đội. Sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng -an ninh đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội nói chung và LLVT nói riêng. Vì vậy mà nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dụng đơn vị sơ sở VMTD là nhiêm vụ cơ bản thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chỉ huy các đơn vị là : 1- Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị sơ sở VMTD được tiến hành chặt chẽ đồng bộ ở mọi cấp, mọi hoạt động, mọi mặt công tác. Đồng thời bảo đảm tính liên tục suốt trong quá trình xây dựng và thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. 2- Từng giai đoạn, từng thời kỳ và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chỉ huy đơn vị phải xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm để đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo cho cụ thể, tập trung vào khâu yếu, tổ chức đơn vị yếu không dàn đều. 3- Xây dựng phải đi đôi với chống tư tưởng, quan điểm trái với đường lối lãnh đạo của Đảng. Chống biểu hiện vi phạm nguyên tắc, quan điểm của Đảng về đoàn kết trong và ngoài đơn vị, về tập trung dân chủ, về những vi phạm khác làm giảm sức chiến đấu của Đảng, giảm lòng tin của quần chúng với Đảng, làm mất thanh danh của Đảng, phai mờ hình ảnh “bộ đội cụ Hồ”. II- Một số giải pháp cơ bản : Trước hết phải nhận thức và thực hiện đầy đủ mục tiêu yêu cầu của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị sơ sở VMTD là thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng và tổ chức, trên tất cả các mặt hoạt động của từng cấp, trong từng tập thể và con người cụ thể, song có thể tập trung vào một số nội dung sau : – Tổ chức quán triệt để nâng cao hơn nữa nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi thành viên trong tổ chúc Đảng và đơn vị. Mà trước hết là cấp uỷ, chỉ huy về nội dung biện pháp, vì đây là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm cho mọi người có nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng và đủ từ đó đề cao trách nhiệm đóng góp công sức, trí tuệ bảo đảm cho việc xây dụng có hiệu quả thiết thực vững chắc. – Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đơn vĩ cơ sở mà đề ra chủ trương, nội dung, biện pháp để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD ở từng giai đoạn cho phù hợp, từng cấp uỷ Đảng có nghị quyết chuyên đề, chỉ huy các cấp có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung cụ thể, tăng cường kiểm tra giúp đở cơ sở thực hiện đúng hướng (đúng quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật của QĐ). – Trên cơ sở nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chỉ huy đơn vị mà triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện (dựa trên tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và chức trách được phân công đơn vị tổ chức đăng ký giao ước thi đua. – Thường xuyên định hướng cho các tổ chức đoàn thể, quần chúng có hoạt động phong phú góp phần thiết thực xây dựng tổ chúc Đảng, xây dựng đơn vị. – Định kỳ sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời, xử phạt nghiêm minh. * Đối với đội ngũ cán bộ đảng viên: Phải được thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức năng lực toàn diện, phát huy được vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đoàn kết được quần chúng tín nhiệm, tự giác học tập nắm bắt khoa học, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Chương 2 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TSVM VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH. Những kết quả trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ phòng Kỹ Thuật / Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng Phòng Kỹ Thuật /BCHQS tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có chức năng tham mưu cho Đảng uỷ – BCH về công tác kỹ thuật. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật của tỉnh. Phòng quản lý, cất giữ một khối lượng lớn VKTBKT bảo đảm cho các nhiệm vụ SSCĐ, công tac và huấn luyện. Với đặc điểm khối lượng VKTBKT lớn, nhiều chủng loại, niên hạn xử dụng quá lâu, của nhiều nước sản xuất với các trình độ công nghệ khác nhau, điều kiện bảo quản còn nhiều hạn chế, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy việc khắc phục khó khăn để hoàn tốt nhiệm vụ tác kỹ thuật là một nhiệm vụ trọng tâm then chốt mà Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo. Đứng trước yêu cầu trong giai đoạn mới, giai đoạn CNH-HĐH đất nước, Đảng uỷ và chỉ huy phòng Kỹ Thuật đã tập trung mọi nỗ lực xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại. Trong những năm qua phòng Kỹ Thuật đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật không ngừng lới mạnh về mọi mặt. Cụ thể như sau : 1- Xây dựng tổ chức Đảng : Tổ chức cơ sở Đảng phòng Kỹ Thuật trong những năm qua không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2002 Đảng bộ có : 100% chi bộ, cấp uỷ Đảng TSVM; 100% đảng viên đủ tư cách mức 1. Đảng bộ và chi bộ đã thống nhất hành động tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động lãnh đạo đã tạo ra những chuyển biến tích cực giữ vững nề nếp chế độ sinh hoạt. Trên cơ sở lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ phòng giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, trọng điểm không dàn trãi. Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề được Đảng uỷ phòng quan tâm trước hết là tăng cường sự thống nhất về nhận thức chính trị tư tưởng trên cơ sở đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Bởi vì giải quyết tốt được vấn đề này mới tạo ra được cơ sở nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng về phẩm chất, đạo đức lối sống … trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ phòng tập trung vào hai khâu chủ yếu là không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị lý luận, chú trọng bồi dưỡng năng lực chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ tư tưởng đảng viên, cán bộ. Việc nắm bắt giải quyết tư tưởng đảng viên, cán bộ được Đảng bộ thực hiện bằng nhiều phương pháp phong phú, Đảng bộ thường xuyên nắm và quản lý tình hình chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc quyền. Hàng tháng duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chính trị, văn hoá cơ sở để nghe và giải đáp những kiến nghị và nguyên vọng của quần chúng. Thực hiện lãnh đạo và chỉ huy các cấp giành thời gian thích đáng để gặp gỡ và đối thoại với quần chúng … Bằng các hình thức và biện pháp trên Đảng bộ phòng đã tạo ra được sự chuyển biến mới về chính trị tư tưởng, đạt sự thống nhất cao trên mặt trận tư tưởng, khắc phục được tâm trạng phân vân, biểu hiện mơ hồ, thiếu lòng tin vào con đường XHCN, vào sự chỉ huy lãnh đạo của đơn vị. Kết quả này là nội dung quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong xây dựng Đảng, về tổ chức Đảng bộ tập trung thực hiện yêu cầu củng cố tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các chi bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chú trọng trước hết đấn việc nâng cao hiệu quả hoạt động tự phê bình và phê bình. Để thực hiện yêu cầu trên, Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo kiện toàn cấp uỷ về số lượng theo biên chế tổ chức lực lượng. Từng cấp uỷ, chi bộ thực hiện cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thành quy chế tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo ở cấp mình. Mặt khác, đặt ra yêu cầu phấn đấu của cấp uỷ viên phải là người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ năng lực. Từ bước đi đúng đắn trên, Đảng bộ đã đạt được 100% cấp uỷ, chi bộ TSVM. Nề nếp, chế độ sinh hoạt phê bình và tự phê bình duy trì thường xuyên. Đảng bộ tập trung giải quyết hai vấn đề : Nâng cao ý thức trách nhiêm tự phê bình, phê bình và tiếp thu phê bình đồng thơ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Trường Học: ” Xanh, Sạch,đẹp Và An Toàn”
 • Giảm Bắp Chân To Cơ Địa Không Hề Khó Như Bạn Nghĩ Khi Đọc Bài Này
 • Nguyên Nhân, Biện Pháp Đề Phòng Và Các Phương Pháp Điều Trị Bệnh Cận Thị
 • Triển Khai Nhiều Biện Pháp Giảm Thiểu Ùn Tắc Giao Thông
 • Cần Sớm Có Biện Pháp Giảm Thiểu Ùn Tắc Giao Thông Tại Tp Thái Nguyên
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100