Đề Xuất 5/2022 # Tiểu Luận Thực Trạng Sự Vận Dụng Quy Luật Giá Trị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Và Giải Pháp Nhằm Vận Dụng Tốt Hơn Quy Luật Giá Trị Ở Nước Ta Thời Gian Tới # Top Like

Xem 12,771

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiểu Luận Thực Trạng Sự Vận Dụng Quy Luật Giá Trị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Và Giải Pháp Nhằm Vận Dụng Tốt Hơn Quy Luật Giá Trị Ở Nước Ta Thời Gian Tới mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,771 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tiểu Luận Triết Học
 • Khắc Phục ‘bệnh Thành Tích’ Trong Hệ Thống Giáo Dục Phổ Thông
 • Khắc Phục Bệnh Thành Tích Trong Giáo Dục
 • Bệnh Thành Tích Trong Công Tác Giáo Dục Cần Được Khắc Phục Ngay
 • Khắc Phục Bệnh Thành Tích Trong Giáo Dục…
 • Chương1: Cở sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật

  giá trị với nền kinh tế thị trường. 2

  1.1.Nội dung quy luật giá trị và sự vận động của quy luật giá trị 2

  1.1.1Khái niệm quy luật giá trị 2

  1.1.2. Nội dung và sự vận động của quy luật giá trị 2 1.1.3. Mối quan hệ giữa giá cả sản xuất, giá cả thị trường, giá cả

  độc quyền với giá trị hàng hoá 3

  1.2. Vai trò quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường 4

  1.2.1 ĐIều tiết và lưu thông hàng hoá 4

  1.2.2 Kích thích lực lượng sản xuất phát triển 6

  1.2.3 Phân hoá người sản xuất 7

  Chương 2:Thực trạng vận dụng quy luật giá trị và giảI pháp nhằm

  tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới 9

  2.1. Kinh tế thị trường và sự cần thiết phát triển kinh tế thị trường ở

  2.1.1.KháI niệm kinh tế thị trường 9

  2.1.2 Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 9

  2.2. Quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ

  nghĩa ở nước ta 10

  2.2.1. Phát triển trong sự kết hợp hàI hoà giữa quy luật phát triển kinh tế

  tuân tự với quy luật phát triển nhảy vọt 10

  2.2.2 Phát triển các hình tháI kinh tế hàng hoá 10

  2.2.3.Phát triển và kết hợp hàI hoà sức mạnh dân tộc với sức mạnh

  2.3. Thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trịvới

  nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 10

  2.3.1 Trong lĩnh vực sản xuất 11

  2.3.2 Trong lĩnh vực lưu thông 14

  2.4. Những giải pháp để vận dụng tốt hơn quy luật giá trị với nền kinh tế

  nước ta thời gian tới 15

  2.4.1 Những biện pháp của đảng và nhà nước 15

  2.4.2 Những biện pháp của bản thân 16

  Phần kết luận 17

  hau.Nhưng so với sự phân công tự phát thì tổ chức có kế hoạch đương nhiên mạnh hơn nhiều ;sản phẩm của công xưởng dùng lao động xã hội là rẻ hơn so với sản phẩm của những người sản xuất nhỏ,tản mạn.Sản xuất của những người sản xuất cá thể gặp thất bại từ nghành này đến nghành khác .Trong nền sản xuất hàng hoá ,sự tác động cuả các quy luật kinh tế ,nhất là quyluật giá trị tất yếu dẫn đến kết quả:những người có điều kiện sản xuất thuận lợi ,nhiều vốn,có kiến thức và trình độ kinh doanh cao ,trang bị kĩ thuật tốt sẽ phát tài ,làm giàu.Ngược lại không có các điều kiện trên ,hoặc gặp rủi ro sẽ mất vốn phá sản.Quy luật giá trị đã bình tuyển ,đánh giá những người sản xuất kinh doanh . Sự bình tuyển tự nhiên ấy đã phân hoá những người sản xuất kinh doanh ra thành người giàu người nghèo.Người giàu trở thành ông chủ người nghèo dần trở thành người làm thuê.Lịch sử phát triển của sản xuất hàng hoá đã chỉ ra là quá trình phân hoá này đã làm cho sản xuất hàng hoá giản đơn trong xã hội phong kiến dần dần nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. " Mỗi người đều sản xuất riêng biệt ,cho lợi ích riêng của mình ,không phụ thuộc vào nhà sản xuất khác .Họ sản xuất cho thị trường ,nhưng dĩ nhiên không một người nào trong số họ biết được dung lượng của thị trường .Mối quan hệ như vậy giữa nhưng người sản xuất riêng rẽ ,sản xuất cho một thị trường chung,thì gọi là cạnh tranh,Dĩ nhiên trong nhữnh điều kiện ấy,sự thăng bằng giữa sản xuất và tiêu dùng chỉ có thể có được sau nhiều lần biến động.Những người khéo léo hơn ,tháo vát hơn và có sức lực hơn sẽ ngày càng lớn mạnh nhờ những sư biến động ấy;còn những người yếu ớt ,vụng về thì sẽ bị sự biến động đó đè bẹp .Một vài người trở nên giàu có,còn quần chúng trở nên nghèo đói,đó là kết quả không tránh khỏi của quy luật cạnh tranh .Kết cục là những người sản xuất bị phá sản mất hết tính chất độc lập về kinh tế của họvà trở thành công nhân làm thuê trong công xưởng đã mở rộng của đối thủ tốt số của họ" (V.Lenin:Bàn về cái gọi là vấn đề thị trường{9,127} Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ,cùng sự bần cùng hoá của nhân dân là những hiện tượng ngẫu nhiên.Hai điều đó tất nhiên đi kèm với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá dựa trên sự phân công lao động xã hội.Vấn đề thị trường hoàn toàn bị gạt đI,vì thị trường chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự phân công đó và của sản xuất hàng hoá.Người ta sẽ thấy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản không những là có thể cómà còn là sự tất nhiên nữa,vì một khi kinh tế xã hội đã xây dựng trên sự phân công và trên hình thức hàng hoá của sản phẩm ,thì sự tiến bộ về kỹ thuật không thể không dẫn tới chỗ làm cho chủ nghĩa tư bản tăng cường và mở rộng thêm. Chương 2 Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị và giảI pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới 2.1 Kinh tế thị trường và sự cần thiết phát triển kinh tế thị trừong ở việt nam. 2.1.1Khái niệm kinh tế thị trường . Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận động theo cơ chế thị trường. 2.1.2Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế -xã hội mà trong đó sản phẩm sản xuất để trao đổi và bán trên thị trường .Mục đích là thoả mãn nhu cầu của ngươI mua tức là thoả mãn nhu cầu xã hội. Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá ,trong đó toàn bộ các yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" của sản xuất đều thông qua thị trường .Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá không đồng nhất với nhau,chúng khác nhau về trình độ phát triển,nguồn gốc và bản chất. ở nước ta tồn tại những cơ sở khách quan để phát triển kinh tế thị trường như 2.1.2.1Phân công lao động xã hội với tính cách là cơ sở chung của hàng hoá được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu Phân công lao động trong từng khu vực ,từng địa phương ngày càng phát triển,nó thể hiện một cách phong phú ,đa dạng và ngày càng cao. 2.1.2.2Tồn tại nhiều hình thức sở hữu . Đó là sở hữu toàn dân,sở hữu tập thể ,sở hữu tư nhân(sở hữu cá thể ,sở hữu tiểu chủ,sở hữu tư bản tư nhân),sở hưu hỗn hợp 2.1.2.3Thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể có những khác biệt nhất định. Tuy cùng dựa trên chế độ công hưu về tư liệu sản xuất nhưng mỗi đơn vị kinh tế lại có những quyền tự chủ ,lợi ích riêng.Mặt khác còn có sự khác nhau vểtình độ kĩ thuật, công nghệ,tổ chức quản lý. 2.1.2.4Quan hệ hàng hoá tiền tệ cần thiết trong quan hệ kinh tế đối ngoại Ttrong bối cảnh phân công lao động quốc tế ngày càng phát triển sâu sắcthì mối quan hệ đó càng cần thiết vì mỗi nước là một quốc gia riêng biệt,là người chủ sở hữu đối vớihàng hoá trao đổi trên thị trường thế giới. Như vậy kinh tế thị trường ở nước ta là một tồn tại tất yếu,khách quan,không thể lấy ý chí chủ quan mà xoá bỏ được. 2.2 Mô hình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Việt nam với tư cách là nước phát triển muộn về kinh tế thị trường , lại diễn ra trong bối cảnh thời đại mới khác nhiều so với trước.Để nắm bắt" cơ hội' , vượt qua "thách thức", rút ngắn khoảng cách lạc hậu , "tụt hậu" xa so với các nước, giữ vững địng hướng xã hội chủ nghĩa đã chọnh , không thể phát triển theo mô hình kinh tế thị trường cổ điển, mà nên chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường rút ngắn, hiện đại là thích hợp.Tất nhiên không hoàn toàn giống như các nước đã đi theo mô hình này, nhất là về tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nó. Mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩả nước ta bao gồm các đặc trưng chủ yếu sau: 2.2.1 Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa quy luật phát triển tuần tự với quy luật phát triển nhảy vọt. 2.2.2 Phát triển cùng một lúc ba trình độ phát triển của hình thái kinh tế hàng hoá, đó là kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường tự do(cổ điển) và kinh tế thị trường hỗn hợp(hiện đại). Tất nhiên, trong từng thời điểm, tính trội của mỗi trình dộ có khác nhau. 2.2.3 Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời dại, coi trọng việc kết hợp vai trò thúc đẩy sự ra đời các nhân tố của kinh tế thị trường và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước xa hội chủ nghĩa trong qúa trình chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại . Ba đặc trưng nói trên có quan hệ mật thiết với nha, trong đó đặc trưng thứ ba có ý nghĩa quyết định . 2.3thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Nền kinh tế nước ta dang từ sản xuất nhỏ đi lên san xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,từ sản xuất tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hoá xã hội chủ nghĩa .Quy luật giá trị gắn liền nền sản xuất hàng hoá đó còn hoạt động trên một phạm vi khá rộng và trong một thời gian dài.Vai trò và phạm vi hoạt động của nó biển đổi từng thời kì cùng với sự chuyển biến của quan hệ sản xuất ,của lực lượng sản xuất với sự phát triển của phân công lao động xã hội.Vì vậy trong khi xác nhận vai trò chủ đạo quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa,chúng ta cần nhận thức đúng quy luật giá trị,tự giác vận dụng quy luật giá trị và những phạm trù kinh tế gắn liền với qui luật đó như tiền tệ ,giá cả ,tín dụng ,tài chính ..để kích thích sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển ,thúc đẩy nền kinh tế nước ta tiến nhanh trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo văn kiện đại hội đảng IX"Đảngvà nhà nước tachủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Với các đặc trưng của mô hình này như đã nói ở trên, các quy luật kinh tế được phép phát huy tác dụng của nó trong đó quy luật giá trị đóng vai trò là quy luật kinh tế căn bản chi phối toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế . Như đã phân tích ở trên, quy luật giá trị có vai trò lớn trong nền sản xuất hàng hoá . Chúng ta đã vận dụng quy luật giá trị vào: 2.3.1.Trong lĩnh vực sản xuất. Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa không chịu sự điều tiết của quy luật giá trị mà chịu sự chi phối của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển có kế hoạch và cân đối nền kinh tế quốc dân .Tuy nhiên ,quy luật giá trị không phảI không có ảnh hưởng đến sản xuất.Những vật phẩm tiêu dùng cần thiết để bù vào sức lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất ,đều được sản xuất và tiêu thụ dưới hình thức hàng hoá và chịu sự tác động của quy luật giá trị .Trong những thành phần kinh tế khác nhau ,tác động của quy luật giá trị có những điểm không giống nhau.Nhà nước ta đã chủ động vận dụng quy luật giá trị vào lĩnh vưc sản xuất.Vì thế các xí nghiệp của chúng ta không thể và không được bỏ qua quy luật giá trị Một nguyên tắc căn bản của kinh tế thị trường là trao đổi ngang giá tức là thực hiện sự trao đổi hàng hoá thông qua thị trường, sản phẩm phải trở thành hàng hoá.Nguyên tắc này đòi hỏi tuân thủ quy luật giá trị _ sản xuất và trao đỏi hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Cụ thể: Xét ở tầm vi mô: Mỗi cá nhân khi sản xuát các sản phẩm đều cố gắng làm cho thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội . Xét ở tầm vĩ mô:Mỗi doanh nghiệp đều cố gắng nâng cao năng suất lao động , chất lượng sản phẩm, giảm thời gian lao động xã hội cần thiết. Do vậy, nhà nước đua ra các chính sách để khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn.Mỗi doanh nghiệp phải cố gắng cải tiến may móc, mẫu mã, nâng cao tay nghề lao động. Nếu không, quy luật giá trị ở đây sẽ thực hiện vai trò đào thảicủa nó: loại bỏ những cái kém hiệu quả , kích thích các cá nhân,nghành, doanh nghiệp phát huy tính hiệu quả . Tất yếu điều đó dẫn tới sự phát triển của lực lượng sản xuất mà trong đó đội ngũ lao động có tay nghề chuyên môn ngày càng cao, công cụ lao động luôn luôn được cải tiến. Và cùng với nó, sự xã hội hoá, chuyên môn hoá lực lượng sản xuất cũng được phát triển.Đây là những vận dụng đúng đắn của nhà nước ta. Theo yêu cầu của quy luật giá trị thì trong sản xuất giá trị cá biệt của từng xí nghiệp phải phù hợp hoặc thấp hơn giá trị xã hội,do đó quy luật giá trị dùng làm cơ sở cho việc thự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Trường Chuẩn Quốc Gia: Nỗ Lực Của Thanh Hà
 • Nâng Cao Chất Lượng Cung Ứng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, 4
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Ở Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chín Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trọng Tâm Của Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Nghệ An Năm Học 2022
 • Vì Sao Đổi Mới Kiểm Tra, Thi, Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Được Coi Là Giải Pháp Đột Phá Đổi Mới Giáo Dục?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiểu Luận Thực Trạng Sự Vận Dụng Quy Luật Giá Trị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Và Giải Pháp Nhằm Vận Dụng Tốt Hơn Quy Luật Giá Trị Ở Nước Ta Thời Gian Tới trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100