Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Môn Sinh Học Lớp 6 Sách Giáo Khoa Mới Ở Các Trường Thcs Tỉnh An Giang

Xem 3,465

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Môn Sinh Học Lớp 6 Sách Giáo Khoa Mới Ở Các Trường Thcs Tỉnh An Giang mới nhất ngày 13/04/2021 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,465 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 14. Thực Hiện Trật Tự, An Toàn Giao Thông
 • Kiểm Tra Các Đơn Vị Vận Tải Đảm Bảo An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông Trong Điều Kiện Dịch Bệnh Covid
 • Biện Pháp Ứng Phó Của Các Nước Trước Xu Hướng Già Hóa Dân Số
 • Luận Văn Đề Tài Một Số Biện Pháp Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thcs
 • Cháy Rừng: Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Các Biện Pháp Ngăn Ngừa
 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG

  DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC

  LỚP 6 SÁCH GIÁO KHOA MỚI Ở

  CÁC TRƯỜNG THCS

  TỈNH AN GIANG Chủ nhiệm : NGUYỄN VĂN TÂM

  Cộng tác : PHAN THỊ KIM NGÂN

  HỒ THỊ THANH LIỄU

  THÁNG 9 – 2004

  LỜI CẢM ƠN Đề tài nghiên cứu khoa học được hoàn thành tại Bộ môn Sinh –

  Khoa Sư phạm – Trường Đại học An Giang.

  Chúng tôi xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà

  trường, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch –

  Tài vụ, Khoa Sư phạm đã tạo điều kiện cho chúng tôi nghiên cứu và hoàn

  thành đề tài này.

  Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến các thầy cô giáo Ban giám hiệu,

  giáo viên, học sinh các trường:

  – Trường trung học c

  ơ sở An Phú

  – Trường trung học cơ sở Khánh Bình huyện An Phú

  – Trường trung học cơ sở Long Điền B huyện Chợ Mới

  – Trường trung học cơ sở Kiến An huyện Chợ Mới

  – Trường trung học cơ sở Trương Gia Mô TX Châu Đốc

  – Trường trung học cơ sở Nhà Bàng huyện Tịnh Biên

  – Trường trung học cơ sở Xuân Tô huyện Tịnh Biên

  – Tập thể

  giáo viên thị xã Châu Đốc

  Đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi

  hoàn thành đề tài này.

  Xin bày tỏ lời cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp đã đóng góp nhiều ý

  kiến quý báu cho chúng tôi vào sự thành công của đề tài.

  Do hạn chế về thời gian và công tác nên đề tài còn nhiều thiếu sót.

  Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các thầy

  cô, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. An Giang, ngày 30 tháng 08 nă

  m 2004

  Các tác giả

  1

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Luật giáo dục tháng 12/1998

  2. Nguyễn Quang Vinh

  Dạy sinh học ở trường THCS. NXB GD – Hà Nội 2001

  3. Nguyễn Quang Vinh

  Giới thiệu chương trình sinh học THCS mới – Hà Nội 2000

  4. Nghị quyết TW 4 khoá VII (tháng 1/1993)

  5. Nghị quyết TW 2 khoá VIII (tháng 2/1996)

  6. Sách giáo khoa sinh học 6. NXB GD – 2002

  7. Sách giáo viên sinh học 6. NXB GD – 2002

  8. Trần Bá Hoành

  Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trông các trường ĐH

  – CĐ đạo tạo giáo viên trung học cơ sở – Dự án đào tạo giáo viên

  trung học cơ sở.

  9. Trần Bá Hoành

  Lý Luận cơ bản về dạy và học tích cực

  10. Trần Bá Hoành – PGS-TS Trần Kiêu

  Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường

  trung học cơ

  sở.

  11. Trần Bá Hoành

  Tài liệu Hội nghị tập huấn đổi mới phương pháp dạy sinh học ở

  trường phổ thông (Bộ giáo dục – đào tạo – vụ trung học phổ thông

  – Hà Nội 2000)

  12. Trần Bá Hoành

  Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở.

  13. Trần Bá Hoành

  Tập huấn cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện chương

  trình sách giáo khoa mới ở THCS. NXB: B

  ộ GD-ĐT – Hà Nội

  2002

  14. Trần Bá Hoành

  Dạy sinh học ở trường THCS. NXB GD – Hà Nội 2002 2

  MỤC LỤC Trang

  A. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………. 01

  II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………….. 02

  III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………………. 02

  IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………… 02

  B. PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  I. CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH THAY SÁCH GIÁO

  KHOA MỚI…………………………………………………………………………………..03

  II ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 MỚI………………… 09

  III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ

  SỞ TỈNH

  AN GIANG …………………………………………………………………………………. 10

  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG QUA CÁC TRƯỜNG ĐÃ KHẢO SÁT………………….22

  BÀI SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC …………………………………… 24

  C. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………. 29

  3

  NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI

  1. GV: giáo viên

  2. HS: học sinh

  3. THCS: trung học cơ sở

  4. PP: phương pháp

  5. TN: thí nghiệm

  6. KTNN: kỹ thuật nông nghiệp

  7. TS: tổng số

  8. ĐH: đại học

  9. SGK: sách giáo khoa

  10. SV: sinh viên

  11. SH: sinh học

  12. GPSL: giải phẫu sinh lý

  13. DH: dạy học

  14. NQTW: nghị quyết trung ương.

  4

  A. PHẦN THỨ NHẤT

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  7

  1.2. Dạy học tích cực là gì ?

  1.2.1. Tính tích cực của học sinh:

  Tính tích cực là phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã

  hội. Khác với động vật con người không chỉ tiêu thụ những gì có sẵn

  trong thiên nhiên mà còn chủ động sản xuất ra của cải vật chất cần thiết

  cho sự tồn tại phát triển của xã hội, sáng tạo ra nền văn hóa ở mỗi thời

  đại chủ

  động cải biến môi trường tự nhiên, cải tạo xã hội. Chính vì những

  lý do đó mà nhiệm vụ của giáo dục phải đào tạo cho xã hội những con

  người chủ động, sáng tạo. Đây chính là vấn đề cốt lõi của giáo dục, bởi

  vì tích cực vừa là điều kiện, vừa là kết quả của sự phát triển nhân cách.

  1.2.2. Tính tích cực trong học tập

  Tính tích cực được đặc trưng b

  ởi khát vọng hiểu biết, có trí tuệ và có

  nghị lực cao trong quá trình chiếm lãnh tri thức. Tính tích cực học tập thể

  hiện ở sự:

  – Cố gắng cao trong hoạt động học tập.

  – Chủ yếu trong hoạt động nhận thức:

  – Khao khát học

  – Hay nêu thắc mắc

  – Chủ động vận dụng

  – Tập trung chú ý

  – Kiên trì

  – Bắt chước

  – Tìm tòi

  – Sáng tạo (có mức

  độ khác nhau tùy

  từn

  g người)

  Biểu hiện Cấp độ

  Yếu tố dẫn đến tính tích cực học tập là động cơ học tập. Ta xét sơ đồ

  Hứng thú

  Sáng tạoTự giác

  Tích cực Độc lập

  Động cơ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Sinh Học 6
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Sinh Học Cấp Thcs
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2013
 • Các Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Công Tác Ôn Thi Tốt Nghiệp
 • Bạn đang xem bài viết Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Môn Sinh Học Lớp 6 Sách Giáo Khoa Mới Ở Các Trường Thcs Tỉnh An Giang trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!