Đề Xuất 5/2023 # Thực Trạng Công Tác Soạn Thảo Và Thẩm Định Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật # Top 7 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 5/2023 # Thực Trạng Công Tác Soạn Thảo Và Thẩm Định Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Trạng Công Tác Soạn Thảo Và Thẩm Định Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(QBĐT) – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2005. Sau 9 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình thực hiện công tác soạn thảo và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc cần có giải pháp sớm khắc phục để nâng cao chất lượng thực hiện công tác.

Năm 2013, Sở Tư pháp tiếp nhận và hoàn thành việc góp ý, thẩm định 53 văn bản QPPL do 14 sở, ban, ngành gửi đến thì cũng có đến 50 dự thảo văn bản cơ quan soạn thảo gửi thiếu hồ sơ đề nghị thẩm định và chỉ có 3 hồ sơ dự thảo văn bản được cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đầy đủ.  Đáng nói là đối với những đơn vị không gửi đủ hồ sơ, Sở Tư pháp chỉ góp ý một số nội dung cơ bản và đề nghị gửi bổ sung hồ sơ để có cơ sở thẩm định. Tuy nhiên, thay vì gửi bổ sung hồ sơ, nhiều cơ quan đã sử dụng công văn góp ý của Sở Tư pháp trong hồ sơ trình UBND tỉnh.

Đặc biệt, gần đến các kỳ họp của HĐND, cùng một lúc nhiều cơ quan gửi dự thảo đến, nhưng lại không bảo đảm thời hạn theo quy định trên nên đã tạo ra một số khó khăn nhất định cho Sở Tư pháp, nhất là khi mà nguồn nhân lực của Sở Tư pháp vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cũng theo quy định tại Điều 23 và Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thì căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản QPPL, cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết, quyết định, chỉ thị và dành ít nhất 7 ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản. Song trên thực tế quy định này chưa được thực hiện nghiêm túc do vướng các vấn đề nêu trên.

Một vấn đề đáng nói đó là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đã thi hành 9 năm, nhưng vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức chưa đúng về nhiệm vụ của cơ quan tư pháp đối với việc thẩm định văn bản. Điều đó thể hiện qua việc vẫn có không ít ý kiến cho rằng cơ quan tư pháp chỉ thẩm định về mặt thể thức, kỹ thuật trình bày, trong khi đó theo luật thì cơ quan tư pháp phải cho ý kiến về sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Chất lượng của dự thảo văn bản QPPL cũng là một vấn đề đáng bàn khi mà bên cạnh một số dự thảo soạn thảo cơ bản bảo đảm chất lượng, vẫn còn không ít dự thảo chất lượng chưa cao, một số dự thảo còn mang tính sơ thảo, thậm chí có không ít dự thảo sao chép nguyên xi các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên.

Còn đối với văn bản có chứa quy định về thủ tục hành chính thì bắt buộc phải có 2 lần cơ quan soạn thảo gửi cho Sở Tư pháp đó là 1 lần để lấy ý kiến góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính và 1 lần để thẩm định. Mặt khác, để lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính cơ quan soạn thảo phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính đó và xây dựng báo cáo đánh giá tác động để gửi Sở Tư pháp lấy ý kiến. Báo cáo đánh giá tác động là cơ sở cần thiết để Sở Tư pháp góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản.

Trước đây, khi việc kiểm soát thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh thì cơ quan soạn thảo văn bản có chứa thủ tục hành chính sẽ gửi Văn phòng UBND tỉnh 2 lần để lấy ý kiến đối với thủ tục hành chính và thẩm định thủ tục hành chính, sau đó gửi Sở Tư pháp 1 lần để thẩm định.

Hiện nay, do nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã chuyển sang cho Sở Tư pháp nên khi gửi Sở Tư pháp để lấy ý kiến mà cơ quan soạn thảo đã đánh giá tác động của thủ tục hành chính thì Sở Tư pháp sẽ góp ý một lần đối với quy định chung và với quy định về thủ tục hành chính, sau đó, cơ quan soạn thảo gửi lại Sở Tư pháp để thẩm định nội dung chung và thẩm định quy định về thủ tục hành chính.

Quy trình quy định là vậy, nhưng hiện nay nhiều cơ quan chưa nắm rõ các quy trình này nên quá trình soạn thảo, gửi lấy ý kiến đối với văn bản có quy định về thủ tục hành chính đã không tiến hành đánh giá tác động. Và khi gửi Sở Tư pháp lấy ý kiến thì Sở Tư pháp chỉ góp ý với quy định chung, còn đối với quy định về thủ tục hành chính thì Sở Tư pháp kiến nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động, rồi gửi về Sở Tư pháp để lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính. Sau khi Sở Tư pháp góp ý đối với thủ tục hành chính, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo văn bản và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Như vậy, nếu cơ quan soạn thảo văn bản có chứa thủ tục hành chính không tiến hành đánh giá tác động ngay khi soạn thảo văn bản thì có trường hợp sẽ phải gửi Sở Tư pháp 3 lần. Chính vì vậy, có cơ quan sẽ cho rằng thủ tục lấy ý kiến và thẩm định đối với  văn bản có chứa thủ tục hành chính phiền hà, rắc rối mà không hiểu đây là quy trình bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đ.T

Hội Thảo Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Sáng 16/1/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp”. Dự hội thảo có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tuy nhiên, chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, tính minh bạch, thống nhất của hệ thống văn bản chưa cao, công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh còn có nội dung chưa sâu, quy trình thẩm tra chưa được cải tiến nhiều. Để khắc phục những tồn tại trên, nhiều đại biểu cho rằng cần nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức, đại biểu HĐND, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; đổi mới về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung chương trình đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015; các sở, ngành được giao chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh phải chủ động trong quy trình, thủ tục xây dựng, soạn thảo và lấy ý kiến, thẩm định, trình UBND tỉnh đảm bảo về thời gian, nội dung và chất lượng. Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh cần kịp thời có văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, sát thực, đúng tinh thần nghị quyết.

Cho rằng còn khó khăn trong việc xác định văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt; trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật có lúc, có việc chưa đảm bảo; công tác phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao; nguồn nhân lực cho công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn mỏng, thường xuyên biến động, đại biểu Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đưa ra giải pháp cần đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, công bố, công khai văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường hỗ trợ, đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao kỷ cương, kỷ luật tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan soạn thảo, trách nhiệm trong thẩm định văn bản.

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đưa ra một số nguyên nhân của việc sai sót trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Công tác tham mưu ban hành văn bản của cán bộ một số cơ quan còn hạn chế; cơ chế giám sát ban hành văn bản chưa rõ ràng, công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chưa được làm tốt; có hiện tượng ban hành một số văn bản mang tính cục bộ; có văn bản không thực tế, không áp dụng được ở địa phương…

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn bản, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức; có cách làm cụ thể tăng cường sự phản hồi từ phía người sử dụng văn bản; thay đổi cơ chế thẩm định và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chú trọng tính độc lập, công khai. Đối với một số văn bản ảnh hưởng đến đời sống của nhiều đối tượng như chế độ, chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng nên tổ chức đánh giá, phản biện trước khi ban hành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị các cấp, ngành tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành mới thay thế những quy định không còn phù hợp.

UBND tỉnh cần đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện tiến độ xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật; xác định rõ trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quy trình xây dựng văn bản. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các văn phòng trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các bước trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Thiệu Vũ

Các Tiêu Chí Đánh Giá Tác Động Của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

.

Các tiêu chí cơ bản để đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Về hình thức thể hiện , chất lượng của VBQPPL được thể hiện trước hết ở sự phù hợp giữa nội dung với hình thức của văn bản. Tiếp đến là mức độ đầy đủ, chặt chẽ của quy trình ban hành văn bản như: thẩm quyền ban hành, quá trình soạn thảo, thông qua; kết cấu của văn bản; tính chặt chẽ, lôgíc, tính chính xác của các thuật ngữ pháp lý được sử dụng, sự trong sáng của lời văn, mức độ phù hợp với khả năng nhận thức, ý thức pháp luật hiện có của đa số quần chúng nhân dân.

Nếu các quan hệ xã hội đó đã được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật cũ trước khi có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các quy định pháp luật mới, thì cần tìm hiểu chất lượng và thực tiễn tác động của các quy định pháp luật cũ; nguyên nhân làm cho các quy định này có hiệu quả hay không. Chẳng hạn, trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999, các ngành toà án, kiểm sát, công an… nước ta đã tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Hình sự năm 1985 và thấy rằng, Bộ luật này trong tình hình mới đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, không còn có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, do vậy nó cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời để thể chế hoá chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, bảo đảm hiệu quả cao của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đất nước ta.

Bởi lẽ, các QPPL được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội có thể có ích và cũng có thể có những QPPL không mang lại lợi ích thiết thực, nếu xét dưới góc độ kinh tế là lãng phí, không phù hợp. Thực tiễn cho thấy, việc đặt ra nhiều quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, đặc biệt là thủ tục hành chính khi không tính toán kỹ đã gây ra sự phiền hà, ách tắc, tốn kém không cần thiết. Các quy định của pháp luật trong những trường hợp ấy được xem như không có hiệu quả hoặc có hiệu quả thấp. Như vậy, nói tới tính hữu ích của điều chỉnh pháp luật là nói tới những giá trị thật sự mà pháp luật mang lại cho xã hội, cho Nhà nước và công dân. Trên thực tiễn khi các cơ quan có thẩm quyền không nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật có thể dẫn tới việc ban hành ra những quyết định, những bản án không đúng làm cho uy tín của các cơ quan Nhà nước bị giảm sút, sức mạnh của pháp luật bị xem thường, lợi ích của nhân dân bị xâm hại, hiệu quả của các quy định pháp luật, tính hữu ích của pháp luật rất thấp. Thực tiễn áp dụng pháp luật này cũng ảnh hưởng đến chi phí bảo đảm cho hiệu quả của VBQPPL. Như vậy, có thể khẳng định rằng việc xem xét mức chi phí để đạt được các kết quả trong thực tế khi đánh giá hiệu quả văn bản pháp luật là rất cần thiết vì, một mặt, nó cho thấy việc đầu tư, chi phí đó có phù hợp và đủ mức cần thiết bảo đảm cho các hoạt động pháp luật có kết quả cao hay chưa; mặt khác, nó cũng cho thấy chi phí như vậy có lãng phí hay không.

Công ty Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

Chất Lượng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Được Nâng Cao

Ngày 30/8, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Đồng Ngọc Ba và Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đồng chủ trì Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh”.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND ban hành ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đến sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định: Một số khâu còn sự lúng túng; một số văn bản chất lượng chưa cao; có văn bản kéo dài thời gian chưa ban hành được… Vì vậy, việc tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thông tin: Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Thường trực HĐND – UBND tỉnh đã tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền.

Tính đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 64 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 162 quyết định; các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Từ khâu phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản dự thảo đến việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản… được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại thực trạng một số cơ quan, đơn vị còn nhiều cách hiểu khác nhau về văn bản QPPL với văn bản cá biệt. Với những văn bản có nội dung quy định về chính sách đặc thù của địa phương, các cơ quan còn lúng túng từ khâu tham mưu đến quy trình xây dựng và đánh giá tác động chính sách; thiếu sự nghiên cứu văn bản nguồn của cơ quan nhà nước cấp trên; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định thông qua, ban hành văn bản QPPL…

Đầu năm nay, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2014-2018. Trong đó, 281 văn bản còn hiệu lực; 31 văn bản còn hiệu lực một phần; 287 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 31 văn bản hết hiệu lực một phần; 5 văn bản cần sửa đổi, bổ sung; 14 văn bản thay thế.

Đánh giá cao chất lượng Hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Đồng Ngọc Ba cho rằng, để nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, cán bộ làm công tác này cần nắm vững nghiệp vụ từ soạn thảo đến ban hành sao cho đúng quy định; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản, nhất là đi vào chiều sâu nội dung; đổi mới việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản theo đúng thực chất; đảm bảo yêu cầu thể thức kỹ thuật văn bản; rà soát thường xuyên cũng như cập nhật lại hệ thống văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL đến người dân.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Trạng Công Tác Soạn Thảo Và Thẩm Định Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!