Đề Xuất 4/2023 # Thực Hiện 5 Giải Pháp Tập Hợp Hội Viên Phụ Nữ # Top 12 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 4/2023 # Thực Hiện 5 Giải Pháp Tập Hợp Hội Viên Phụ Nữ # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện 5 Giải Pháp Tập Hợp Hội Viên Phụ Nữ mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

“Phấn đấu đến năm 2011 tỷ lệ tập hợp hội viên từ 18 tuổi trở lên đạt 75%” là mục tiêu mà Đại hội Hội LHPN tỉnh (nhiệm kỳ 2006-2011) đã đề ra. Để đạt được mục tiêu này, Hội LHPN huyện Thanh Oai đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.

Những năm qua, Hội LHPN huyện Thanh Oai đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và 6 chương trình trọng tâm của Hội với nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng với nguyện vọng của phụ nữ.

Tính đến hết năm 2007, Hội LHPN huyện Thanh Oai mới thu hút được gần 37 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt, đạt 70,7% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (tăng 5,3% so với năm 2006); vẫn còn gần 11 nghìn phụ nữ chưa tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội. Những khó khăn cơ bản trong công tác phát triển hội viên ở Thanh Oai mà các cơ sở Hội đang gặp phải đó là: Nhiều gia đình có 3-4 phụ nữ trong độ tuổi nhưng chỉ có 1 người tham gia sinh hoạt, họ cho rằng chỉ 1 người tham gia là đủ. Để đạt được mục tiêu thu hút 75% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt, Hội LHPN huyện Thanh Oai đã và đang thực hiện đồng bộ 5 giải pháp.

Ưu tiên hàng đầu được Hội LHPN huyện chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua là: chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ từ huyện hội đến cán bộ chi, tổ Hội cơ sở; tập trung củng cố tổ chức Hội còn yếu. Hằng năm, Hội LHPN huyện đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ là thường trực Hội LHPN xã, thị trấn, cán bộ các chi, tổ hội.

Giải pháp thứ hai là đa dạng hóa các mô hình, loại hình hoạt động phù hợp với đặc thù từng địa phương, lứa tuổi, sở thích… nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 278 CLB, tổ phụ nữ các loại như CLB chăm sóc sức khỏe sinh sản; CLB đồng cảm; Tổ phụ nữ cao tuổi… Thành lập được 276 Tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm, tín chấp vay vốn ngân hàng thu hút sự tham gia của 5.658 thành viên ở các lứa tuổi.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm “Hướng mọi hoạt động về cơ sở” cũng là giải pháp quan trọng nhằm tập hợp hội viên. Theo đó, tất cả các hoạt động tuyên truyền, tập huấn đều được các cơ sở Hội lấy địa bàn khu dân cư làm nơi tổ chức, vì vậy số phụ nữ tham gia ngày càng đông. Nội dung sinh hoạt ở các chi, tổ Hội được đổi mới theo hình thức sinh hoạt theo chuyên đề và lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tổ chức được 56 buổi tuyên truyền Luật Bình đằng giới, Luật Hôn nhân – Gia đình, Luật Giao thông đường bộ… cho hơn 6.500 hội viên. Ngoài ra, còn tổ chức được 25 buổi tuyên truyền phòng, chống dịch cúm gia cầm; vệ sinh an toàn thực phẩm… cho hơn 3000 hội viên tham dự.

Các cấp Hội còn chú trọng tới công tác hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Đến nay, tổng số vốn các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Oai đang quản lý là 72 tỷ 935 triệu đồng. Thông qua hoạt động hỗ trợ vay vốn, trong năm 2007 các cấp Hội đã giúp được 169 chị thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,4%.

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tập Hợp Phụ Nữ, Phát Triển, Quản Lý Hội Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nửa nhiệm kỳ còn lại các cấp Hội triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

1. Đối với Hội LHPN xã/phường/thị trấn đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết. 1.1. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ.

– Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội viên theo hướng sinh hoạt chuyên đề, truyền thông tương tác thông qua tổ chức các trò chơi, thăm quan học tập kinh nghiệm, hái hoa dân chủ, các câu lạc bộ chăm lo đời sống tinh thần;

– Đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội nhưng phải tuân thủ quy định của Điều lệ Hội và pháp luật về kế toán, tài chính; chủ động khai thác nguồn lực để tổ chức các hoạt động Hội và hỗ trợ hội viên, phụ nữ;

– Mở rộng các loại hình tập hợp hội viên, bên cạnh việc duy trì mô hình sinh hoạt chi, tổ truyền thống theo địa bàn dân cư cần tích cực khuyến khích các mô hình tập hợp theo đặc thù lứa tuổi, tôn giáo, sở thích, ngành nghề dưới dạng tổ, nhóm, câu lạc bộ, mạng lưới và thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage.

1.2. Thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ nhằm tạo ra sự bền vững, hiệu quả, thực chất trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên

– Tiếp tục tổ chức các hoạt động Hội giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra đối với phụ nữ thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ (tư vấn việc làm, hỗ trợ vốn vay, tập huấn/hướng dẫn khởi nghiệp/khởi sự doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu nghề; bảo vệ khi quyền bị vi phạm…);

– Tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên hiệu quả. Động viên khen thưởng đối với những cơ sở làm tốt công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên và có những mô hình, cách làm hay;

– Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, đặc biệt là Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và Chi hội trưởng. Đồng thời, các cấp Hội phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, những cá nhân tích cực đứng đầu các tổ, nhóm, câu lạc bộ, mạng lưới.

1.3. Làm tốt công tác quản lý hội viên

– Tiếp tục cập nhật dữ liệu hội viên (tình hình biến động, bổ sung các thông tin chưa đầy đủ trên cơ sở tự nguyện và tuyên truyền để hội viên tự giác cung cấp phục vụ công tác quản lý của tổ chức).

2. Đối với Hội LHPN xã/phường/thị trấn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết

Ngoài việc thực hiện các giải pháp nêu trên, cần tập trung nguồn thực hiện tốt một số nội dung sau:

– Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2020 (để đến năm 2021 tập trung cho tổ chức Đại hội).

– Củng cố, đa dạng các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên thông qua CLB, tổ tư vấn… cải tiến chất lượng sinh hoạt hội viên.

– Tập trung các nguồn lực, lồng ghép tổ chức các hoạt động, các chương trình, Đề án, Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương…

– Tập huấn cho Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường về cách xác định các thành phần hội viên, cách tính tỷ lệ hội viên, quy định về các hình thức sinh hoạt hội viên theo Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội hiện hành và thực hành một số kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội viên, truyền thông tương tác, thành lập và vận hành mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm đặc thù nhằm tăng tính hấp dẫn trong sinh hoạt hội viên.

Hội LHPN tỉnh

Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng, Phát Triển Hội Viên Và Mô Hình Tập Hợp Hội Viên Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Hiện Nay.

và mô hình tập hợp hội viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay. Một buổi sinh sinh hoạt chi hội phụ nữ tại Làng Mới, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 116 loại hình tập hợp thu hút 385.992 lượt hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt trong 9.305 CLB, tổ, nhóm phụ nữ chuyên đề. Phạm vi hoạt động của mô hình tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở ( 9.303 câu lạc bộ, tổ, nhóm chiếm 99,98%), cấp huyện chỉ có 02 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ ( Thành phố Bắc Giang, huyện Lục Nam), chiếm 0,02%. Những loại hình có nhiều CLB, tổ, nhóm là câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao, ống tiền tiết kiệm, con lợn tiết kiệm, câu lạc bộ – tổ phụ nữ 5 không 3 sạch, câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3, câu lạc bộ/tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải, tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phường họ tiết kiệm… Có 6 loại CLB, tổ, nhóm phụ nữ được phổ biến ở 10/10 huyện, thành phố: CLB phòng chống bạo lực gia đình; CLB, tổ phụ nữ 5 không, 3 sạch; CLB, tổ phụ nữ vệ sinh môi trường; tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; mô hình dịch vụ gia đình và địa chỉ tin cậy.

Qua khảo sát tại các cơ sở Hội, hầu hết các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ chuyên đề đều xây dựng quy chế – kế hoạch hoạt động tương đối chặt chẽ, rõ ràng; nội dung – hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú; duy trì sinh hoạt định kỳ theo tuần, tháng hoặc quý/lần. Các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ có chế độ thu chi quỹ rõ ràng, cụ thể có sổ sách theo dõi; thành viên ban Chủ nhiệm, tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng, nhóm phó là những người nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín và đa số các chị là cán bộ chi, tổ phụ nữ. Số lượng thành viên tham các CLB, tổ, nhóm trung bình 41 thành viên/1 câu lạc bộ, tổ, nhóm. Thông qua hoạt động của CLB, tổ, nhóm phụ nữ, các thành viên được nâng cao nhận thức về mọi mặt; được học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng gia đình hạnh phúc; được hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít những khó khăn, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Công tác theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo, quản lý số liệu hội viên, hộ gia đình hội viên và mô hình tập hợp hội viên trên địa bàn toàn tỉnh còn chưa chính xác; tỷ lệ tỷ lệ thu hút phụ nữ cao tuổi, phụ nữ công giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số đạt thấp; một số mô hình tập hợp hội viên phụ nữ còn mang tính hình thức, không có quyết định thành lập, không có quy chế, kế hoạch hoạt động; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa phong phú; hình thức sinh hoạt mới dừng ở triển khai, phổ biến, thông tin và giao lưu văn hóa văn nghệ chưa lồng ghép các hoạt động của Hội vào trong các hoạt động của mô hình; công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả ở cấp huyện và cơ sở còn hạn chế; kỹ năng tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên của một số cán bộ Hội cơ sở, thành viên Ban chủ nhiệm CLB, tổ trưởng, nhóm trưởng còn hạn chế.

Để xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên phụ nữ trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đồng thời thực hiện tốt Đề án ” Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở, giai đoạn 2012-2016 và Đề án ” Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở, giai đoạn 2013-2017″, các cấp Hội cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

1. Thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, tình hình hội viên, mô hình tập hợp hội viên trên địa bàn và có định hướng, hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng, duy trì, phát triển và tổ chức hoạt động đối với các loại hình tập hợp hội viên.

2. Cải tiến hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hội viên, mô hình tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng tài liệu sinh hoạt hội viên; xây dựng, triển khai trang Web của Hội LHPN tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho các tổ trưởng, tổ phó và ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

3. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ tổ, câu lạc bộ để có kinh phí cho việc tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên cùng với kiểm tra phong trào hàng năm và định kỳ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo củng cố, xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động có hiệu quả./.

Ban TCCB

Hội Lhpn Xã Thanh Tương: Tăng Cường Các Giải Pháp Thu Hút, Tập Hợp Hội Viên

Để tăng cường hoạt động nhằm vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, Hội LHPN xã phối hợp với Chương trình phát triển vùng Na Hang tổ chức tập huấn, hội thi xây dựng Gia đình toàn mỹ; kiến thức thành lập nhóm tín dụng tiết kiệm; cách chăm sóc trẻ từ 0 – 24 tháng tuổi; truyền thông về bảo vệ trẻ em. Hội đã thành lập được 6 nhóm tín dụng tiết kiệm với 89 thành viên; đã có 3 nhóm hoạt động gây quỹ được trong năm 2019 với số tiền gần 16 triệu đồng.

Hội LHPN xã đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cử cán bộ và hội viên nòng cốt kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, phụ nữ lúc ốm đau hoạn nạn. Trong năm qua, các chi hội duy trì hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương”. Hội viên phụ nữ đã đóng góp được 342 kg gạo, gần 5,3 triệu đồng, 410 bó củi, 470 ngày công giúp đỡ 8 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn và gia đình có người thân qua đời ở các chi hội: Nà Làng, Bắc Danh, Nà Thôm, Nà Mạ, Nà Né, Bản Bung.

 Mô hình kinh tế của hội viên Nông Thị Nông (bên phải), thôn Nà Làng thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, tổ chức Hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năm 2019, tổ chức Hội đã phối hợp cán bộ khuyến nông huyện, xã tổ chức 26 lớp tập huấn cho 577 hội viên phụ nữ về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; giới thiệu các loại giống cây trồng phù hợp với địa phương để hội viên lựa chọn đăng ký.

Giúp nhau nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, Hội LHPN xã duy trì hoạt động của 4 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ 5,6 tỷ đồng; quản lý 7 tổ vay vốn ngân hàng Agribank với 113 thành viên được vay vốn phát triển kinh tế, dư nợ gần 6,7 tỷ đồng. Phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 100% chi hội vận động hội viên duy trì, đẩy mạnh hiệu quả mô hình tiết kiệm tại chi hội với nhiều hình thức: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiết kiệm hàng ngày… Năm 2019, mô hình đã thu được 165 triệu đồng ưu tiên cho 84 hộ hội viên nghèo vay vốn mua con giống, cây giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi… Với các giải pháp trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, năm 2019, Hội LHPN xã đã giúp đỡ, hỗ trợ 40 hội viên phụ nữ thoát nghèo, chiếm 60% số hộ thoát nghèo của toàn xã.

Chị Nông Thị Nông, chi hội phụ nữ thôn Nà Làng cho biết, năm 2015, chị được tổ chức Hội tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để trồng cam, chanh tứ mùa, ổi và nuôi gà thả vườn. Hiện nay, mô hình kinh tế cho chị thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, 12/12 chi hội đã xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đã có 439 hội viên đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, chiếm 76%. Thực hiện mô hình “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng”, toàn Hội đã huy động hội viên đóng góp 2.000 viên  gạch hỗ trợ xây mới 4 công trình vệ sinh, tu sửa được 1 công trình cho hội viên nghèo. Hội viên phụ nữ đóng góp hàng trăm ngày công cùng với các tổ chức đoàn thể tham gia làm mới 466 m đường bê tông vào khu sản xuất, lắp đặt 823 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, 1 nhà văn hóa thôn bản.

Chị Ma Thị Khuya, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, Hội LHPN xã đa dạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp hội viên thông qua cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Qua đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, thu hút, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện 5 Giải Pháp Tập Hợp Hội Viên Phụ Nữ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!