Đề Xuất 11/2022 # Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội / 2023 # Top 13 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tham Luận Văn Hóa Đọc, Hội Thảo Định Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc ở Việt Nam, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội ở Địa Phương, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Bài Tham Luận Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Phat Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Báo Cáo Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Của Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Tham Luận Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế, Tham Luan Ve Phat Trien Kinh Te , Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Hội Ccb Xã, Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Bài Tham Luận Của Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế Hộ Gia Đình, Bai Tham Luan Cua Chi Bo Ve Cong Tac Phat Triên Kinh Te Xa Hoi, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Xã Về Phát Triển Kinh Tế, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Tham Luan Phat Trien Kinh Te Xa Giua Nhiem Ky O Cap Xa, Bài Tham Luận Về Thanh Niên Phát Triển Kinh Tế, Tham Luan Chi Bo Ve Thuc Hien Phat Trien Kinh Te Van Hoa Xa Hoi, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Của Chi Bộ Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội Của Chi Bộ, Tham Luận Của Chi Bộ Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Noi Dung Day Manh Cong Nghiep Hoa Hien Dai Hoa Va Phat Trien Kinh Te Xa Hoi O Nong Thon Viet chúng tôi Nội Dung Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Nông Thôn Việt Nam, Chuyên Đề Phát Huy Nội Lực Của Nhân Dân Tham Gia Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Đia Phương, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Câu Hỏi Tự Luận Môn Kinh Tế Phát Triển, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Một Số Giải Pháp Về Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nghành Cntt Tại Việt Nam, Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Phát Biểu Tham Luận Vào Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Về Nội Dung Biện Pháp Phát Tri, 7 Bài Pháp Luận Của Thuyết Pháp Về Kinh Phật, Tiểu Luận Kinh Tế Phát Triển, Tiểu Luận Kinh Tế Phát Triển, Tiểu Luận Môn Kinh Tế Học Phát Triển, Tiểu Luận Môn Kinh Tế Phát Triển, Bài Tiểu Luận Kinh Tế Phát Triển, Luận án Xu Thế Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tham Luận Phát Triển Đảng, Tham Luan Chi Bo Ve Phat Trien Khinh Te, Bài Tham Luận Phát Triển Đảng, Ban Tham Luan Ve Van De Phat Trien Van Hoa- Van Nghe, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Giai Đoạn 2001-2010, Định Hướng, Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Điện Tử Đến Năm 2020, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Phát Triển Đảng, Bài Tham Luận Phát Triển Đoàn Viên, Bài Tham Luận Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Về Công Tác Phát Triển Đảng, Bài Tham Luận Về Phát Triển Đảng Viên, Tham Luận Công Tác Phát Triển Đảng, Tham Luận Phát Triển Đoàn Viên, Bài Tham Luận Công Tác Phát Triển Đảng, Báo Cáo Tham Luận Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Phát Triển Đảng Viên Mới, Tham Luận Về Công Tác Phát Triển Đảng, Bài Tham Luận Về Phát Triển Chăn Nuôi, Tham Luận Phát Triển Đảng Viên Mới, Báo Cáo Tham Luận Về Phát Triển Hội Viên Nông Dân, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Quan Điểm Cơ Bản Của Đảng Ta Về Phát Triển Kinh Tế Trong Giai Đoạn Hiện Nay Về, Tiểu Luận Về Tăng Trưởng Và Phát Triển Kinh Tế, Luận án Quản Lý Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế, Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế, Tham Luận Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luận Về Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luận Về Công Tác Phát Triển Đảng Viên Mới,

Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tham Luận Văn Hóa Đọc, Hội Thảo Định Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc ở Việt Nam, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội ở Địa Phương, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Bài Tham Luận Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Phat Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Báo Cáo Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Của Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Tham Luận Phụ Nữ Phát Triển Kinh Tế, Tham Luan Ve Phat Trien Kinh Te , Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Hội Ccb Xã, Tham Luận Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Bài Tham Luận Của Chi Bộ Về Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương, Bài Tham Luận Về Phát Triển Kinh Tế Hộ Gia Đình, Bai Tham Luan Cua Chi Bo Ve Cong Tac Phat Triên Kinh Te Xa Hoi, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Xã Về Phát Triển Kinh Tế, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Tham Luan Phat Trien Kinh Te Xa Giua Nhiem Ky O Cap Xa, Bài Tham Luận Về Thanh Niên Phát Triển Kinh Tế, Tham Luan Chi Bo Ve Thuc Hien Phat Trien Kinh Te Van Hoa Xa Hoi, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Của Chi Bộ Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội Của Chi Bộ, Tham Luận Của Chi Bộ Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, 2. Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Với Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng Và An Ninh Trên Cơ, Noi Dung Day Manh Cong Nghiep Hoa Hien Dai Hoa Va Phat Trien Kinh Te Xa Hoi O Nong Thon Viet chúng tôi Nội Dung Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Nông Thôn Việt Nam, Chuyên Đề Phát Huy Nội Lực Của Nhân Dân Tham Gia Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Đia Phương,

Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế / 2023

Những năm gần đây, người dân xã Phú Đô rất tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến chè, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Phú Đô trao đổi tình hình sản xuất với các hộ làm chè trong xã.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Phú Đô (Phú Lương) đã có sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Đây chính là tiền đề để xã tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Nằm ở phía Đông của huyện Phú Lương, trước đây, Phú Đô là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện với tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ… Trước tình hình đó, bước vào nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng mở rộng dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đề ra, góp phần nâng cao đời sống của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Một trong những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Với địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, Phú Đô có nhiều thuận lợi trong phát triển cây chè và kinh tế đồi rừng. Những năm vừa qua, Đảng uỷ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp hỗ trợ, quan tâm định hướng nhân dân đầu tư, chuyển đổi các diện tích lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây lâm nghiệp và phát triển cây chè. Nhờ vậy, đến nay, toàn xã đã có hơn 550 ha chè; diện tích chè trồng mới và trồng lại trong cả nhiệm kỳ đạt 172,3ha, bình quân mỗi năm trồng được 34,5ha (vượt 24,5ha so với chỉ tiêu Nghị quyết); sản lượng chè búp tươi trong 5 năm qua đạt trên 24,4 nghìn tấn; năng suất đạt 100 tạ chè búp tươi/ha. Bên cạnh cây chè, cây lâm nghiệp cũng đang là thế mạnh trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhiệm kỳ qua, cả xã đã trồng mới và trồng lại được 323,5 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng được 64,7 ha (vượt 34,7ha so với chỉ tiêu nghị quyết); tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 50%. Giá trị kinh tế mà cây chè, cây lâm nghiệp mang lại đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân xã Phú Đô nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những thành quả về phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Phú Đô cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Đây chính là dấu ấn mang tính đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị, nhân dân trong xã đã đồng lòng vào cuộc quyết liệt, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Nhờ vậy, đến năm 2018, xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới (hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết). Thông qua việc thực hiện thắng lợi mục tiêu này đã góp phần thay đổi diện mạo của một xã vùng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 6,95%, bình quân mỗi năm giảm 4,6% (cao hơn 3,1% so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 90,4%.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng cũng được tăng cường trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,2% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 4,2% so với Nghị quyết); kết nạp được thêm 50 đảng viên mới (vượt 25% so với Nghị quyết) – là một trong những Đảng bộ của huyện kết nạp được nhiều đảng viên trong nhiệm kỳ.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Phú Đô sẽ tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp phát kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Tập Thể / 2023

KHPTO – Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, loại hình phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác xã (HTX) có vai trò to lớn trong việc ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của xã viên và phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến 31/12/2018, cả nước có 101.405 tổ hợp tác, 22.861 HTX và 74 liên hiệp HTX. Trong tổng số 22.861 HTX cả nước, có 13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Tổng số lượng HTX gia tăng khoảng 59% so với năm 2003. Số lượng các HTX hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX. Doanh thu bình quân một HTX là 4,47 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 240 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, nhiều HTX nông nghiệp còn chưa hoạt động hiệu quả, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. HTX ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ thành viên HTX còn nhiều hạn chế về kỹ thuật nên chưa thể áp dụng công nghệ – kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Các mô hình HTX kiểu mới có quy mô lớn chậm được hình thành và phát triển. Cũng theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước có xu hướng giảm trung bình khoảng 4% sau 15 năm triển khai, từ mức 7,49% GDP (năm 2003) xuống còn 3,7% (năm 2018).

Do đó, để HTX nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng hoạt động hiệu quả cần có những biện pháp đẩy mạnh phát triển, triển khai những chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách hiệu quả và thực sự phát huy trong thực tiễn.

Trước tiên, cần thực hiện tuyên truyền và phổ biến sâu rộng những chủ trương, chính sách, pháp luật, vai trò của mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Đặc biệt chú ý tới các hộ nông dân, thành viên HTX nông nghiệp cần hiểu đúng bản chất, nguyên tắc hoạt động của HTX kiểu mới căn cứ vào Luật HTX năm 2012. Qua đó, người dân biết rõ được lợi ích thiết thực của việc tham gia HTX so với hoạt động sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Cần có cơ chế, chính sách nhiều hơn nữa để khuyến khích phát triển HTX, thu hút hộ nông dân tự nguyện tham gia vào mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

Qua đó, có thể khẳng định rằng, HTX có tác động to lớn đến kinh tế thành viên thông qua tạo việc làm, giảm chi phí sản xuất, tăng giá bán, ổn định đầu ra. Góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Một Số Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế / 2023

Các DTTS ở nước ta cư trú chủ yếu ở miền núi, suốt dọc biên giới phía Bắc và phía Tây của Tổ quốc. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam với nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần dân tộc không phải là một cộng đồng riêng rẽ, biệt lập về chính trị-xã hội, mà là bộ phận cấu thành dân tộc Việt Nam thống nhất. Các thành phần dân tộc cư trú đan xen lẫn nhau và phân tán trên mọi vùng miền của đất nước, không có lãnh địa riêng biệt của từng dân tộc. Dân số các DTTS ở nước ta chỉ chiếm trên 14% dân số nhưng cư trú ở những vùng đất rộng lớn, chiếm 3/4 diện tích cả nước, là nơi có nguồn tài nguyên phong phú, địa bàn chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta thì đoàn kết thống nhất là đặc điểm nổi bật nhất, xuyên suốt trong mọi thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước. Các dân tộc sinh sống trên đất nước ta trong những giai đoạn khác nhau, nhưng đều có chung một vận mệnh lịch sử. Đoàn kết gắn bó là đảm bảo sự sống còn của từng dân tộc, cũng như của cả cộng đồng các dân tộc trong quá trình phát triển.

Các DTTS ở Việt Nam có vai trò rất to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm qua đã khẳng định, các DTTS là một lực lượng cơ bản, không thể thay thế trong suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các DTTS ở nước ta ngày càng phát huy vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong lịch sử, các DTTS luôn là lực lượng che chắn, là “phên giậu”, thường xuyên phải chống lại những âm mưu, thủ đoạn xâm phạm bờ cõi của kẻ thù. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của các triều đại phong kiến, đều có sự đóng góp sức người, sức của rất to lớn của đồng bào các DTTS. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến khu Việt Bắc, vùng rừng núi miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ… không những là căn cứ vững chắc của cách mạng, mà còn là nơi chứng kiến những thất bại cuối cùng của kẻ thù. Ngày nay, sự vững mạnh về an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào các DTTS, có ý nghĩa quan trọng đến thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng ta đã ban hành và thực hiện rất nhiều chính sách nhằm phát triển mọi mặt đời sống, xã hội đồng bào DTTS. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ở nước ta ngày càng được cải thiện. Các quyền cơ bản của đồng bào DTTS về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc y tế… được đảm bảo.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau cả chủ quan và khách quan, đời sống của đồng bào DTTS ở nước ta nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, còn có khoảng cách đáng kể so với dân tộc đa số, giữa miền xuôi và miền ngược. Việc thể chế quyền của DTTS bằng pháp luật cũng như cơ chế thực hiện quyền của DTTS còn không ít bất cập. Hiện nay, vùng DTTS vẫn là những vùng nghèo, lạc hậu nhất nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Nhằm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chúng ta cần quán triệt thực hiện các giải pháp về cơ chế thực hiện chính sách, pháp luật về DTTS như sau:

Xác định công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo các quyền các DTTS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương tới địa phương. Trong đó, vai trò nòng cốt thuộc trách nhiệm của cơ quan làm công tác dân tộc của Quốc hội và Chính phủ, được tổ chức thống nhất từ Trung ương xuống cơ sở. Giữa các cơ quan cần có cơ chế phối hợp trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc đảm bảo các quyền của DTTS.

Trước hết, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động đồng bào tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức đồng bào tích cực, chủ động tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ra sức xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của đất nước.

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương xuống địa phương cần quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của địa bàn DTTS và chính sách dân tộc nhất quán của Đảng, Nhà nước, cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân tộc đối với sự phát triển của đồng bào DTTS trên cả nước.

Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyến địa phương trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Tiếp tục đổi mới công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ của ngành công tác dân tộc, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của vùng DTTS và miền núi, vì vậy, cần quan tâm đến chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe đồng bào. Thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo được ban hành. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn (vùng “lõi nghèo”), tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉnh việc phân cấp cho cơ sở, công khai các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư,… để đồng bào biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình thực hiện.

Một giải pháp đặc biệt quan trọng là, điều chỉnh lại cơ chế quản lý thực hiện chính sách dân tộc theo hướng xây dựng chương trình, chính sách tổng hợp, đa mục tiêu, dài hạn. Thống nhất đầu mối cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện chính sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc. Tập trung xây dựng, củng cố toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc và miền núi. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS tại chỗ.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những điểm “nóng” về an ninh trật tự ở vùng dân tộc và miền núi. Tích cực chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và bản sắc dân tộc. Từng bước xây dựng, tiến tới hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở vùng DTTS và miền núi. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và miền núi được hưởng thụ những thành tựu của sự phát triển do công cuộc đổi mới đem lại.

Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật ở các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Có cơ chế khuyến khích người dân, các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào DTTS…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!