Đề Xuất 5/2022 # Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ # Top Like

Xem 4,455

Cập nhật nội dung chi tiết về Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 4,455 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Thuộc Đoàn Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bảo Đảm Hậu Cần Của Lực Lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tình Hình Mới
 • Những năm gần đây, nhiệm vụ của LLVT Quân khu có bước phát triển mới, đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu ngày càng cao, nhất là việc bảo đảm VKTB cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật của các lực lượng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi, Ngành Kỹ thuật gặp không ít khó khăn do VKTBKT nhiều chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, tính đồng bộ không cao, hay hỏng hóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp, đồng bộ lớn; khả năng bảo đảm kinh phí, vật tư, phụ tùng thay thế còn hạn hẹp… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ, sáng tạo.

  Đại tá Vũ Trọng Hợp, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra kho vũ khí của Ban CHQS huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: QUỐC HẢ

  Ngành Kỹ thuật Quân khu đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật (CTKT), tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp. Nội dung tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trọng của CTKT đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; mục tiêu, yêu cầu CTKT của Quân khu trong tình hình mới; phổ biến những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong CTKT ở các loại hình cơ quan, đơn vị, địa phương… Đi đôi với giáo dục, Cục chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật, chú trọng phát huy vai trò tiền phong, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50); chú trọng đẩy mạnh việc học tập đi đôi với làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự lan tỏa, chuyển biến toàn diện, vững chắc về động cơ, thái độ phục vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn ngành.

  Xuất phát từ tình hình thực tế, Ngành đẩy mạnh thực hiện chương trình đồng bộ vũ khí, khí tài, phương tiện; đầu tư nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và mục tiêu, nội dung Cuộc vận động 50, Cục Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo đối với CTKT, nhất là việc thực hiện các đề án cải tiến, nâng cấp, đồng bộ vũ khí, khí tài nhằm duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật, khả năng SSCĐ.

  Ngành đã phát huy nội lực, kết hợp nguồn kinh phí trên cấp và huy động ngân sách của địa phương, đơn vị đầu tư để quy hoạch, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật các cấp. Thực hiện phương châm “trên dưới cùng lo, cùng làm”, Ngành đã từng bước củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà kho, nhà để xe pháo của Quân khu, các sư đoàn, cơ quan quân sự các tỉnh, các lữ đoàn, trung đoàn làm nhiệm vụ SSCĐ và Ban CHQS cấp huyện. Bên cạnh đó, Ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm, xưởng với các trang thiết bị, máy móc hiện đại, có đủ năng lực bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT hiện có. Đến nay, Quân khu đã tiến hành đồng bộ phần lớn vũ khí, khí tài; hoàn thành mục tiêu cải tiến và điezen hóa xe quân sự ở các đơn vị chiến đấu. Các cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch, chiến thuật, kho kỹ thuật của Quân khu được đầu tư nâng cấp đảm bảo chính quy, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng, quy hoạch xây dựng KVPT trên từng địa bàn. Đặc biệt, Quân khu đã đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cấp Xưởng X79 đủ khả năng bảo đảm kỹ thuật cho LLVT Quân khu, sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, phục vụ tốt các nhiệm vụ.

  Ngành chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo hướng “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề”. Thực hiện chủ trương đó, Ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Quân khu và địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, thợ trẻ, đầu ngành ở các cơ sở kỹ thuật cấp Quân khu, nhân viên, thợ kỹ thuật giỏi ở đơn vị cơ sở, địa phương vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, Ngành kết hợp đa dạng hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; đẩy mạnh đổi mới nội dung công tác huấn luyện kỹ thuật; tăng cường tổ chức hội thao, hội thi ở các cấp. Nhờ đó, trình độ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Quân khu đã được nâng lên một bước, nếu như trước đây chỉ sửa chữa các hỏng hóc nhỏ và vừa, thì hiện nay có thể sửa chữa lớn xe ô tô, sửa chữa vừa xe tăng, thiết giáp bằng phương pháp hiện đại và làm chủ bảo đảm kỹ thuật đối với các loại vũ khí, khí tài, dòng xe ô tô thế hệ mới.

  Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn mà thực tiễn đang đặt ra cũng như ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, Ngành chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Quân khu. Để đạt hiệu quả cao, Ngành động viên, khuyến khích, có chính sách hỗ trợ kinh phí, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; lấy kết quả nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là tiêu chí để xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, nhất là trong đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ. Từ năm 2013-2018, toàn Quân khu có gần 500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ được nghiệm thu, áp dụng vào thực tế huấn luyện, SSCĐ, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, có 13 sáng kiến được công nhận cấp Bộ Quốc phòng, 26 sáng kiến được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Bộ Quốc phòng; 56 sáng kiến được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân khu.

  Việc thực hiện tốt CTKT đã trở thành động lực quan trọng, bảo đảm cho LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đó, Cục Kỹ thuật Quân khu đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó, năm 2022, Cục vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Kỹ thuật, đồng thời là thành tích thiết thực, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Cho Thực Hiện Nhiệm Vụ
 • Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Quân Khí Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Có Bắn Đạn Thật Ở Học Viện Lục Quân
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Thcs
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Của Đảng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100