Đề Xuất 11/2022 # Tập Trung Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Tỉnh Thái Nguyên Năm 2022 / 2023 # Top 16 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Tập Trung Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Tỉnh Thái Nguyên Năm 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tập Trung Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Tỉnh Thái Nguyên Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước. Kết quả Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn.

       Những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI, đánh dấu bước đột phá trong việc quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải thiện hiệu quả quản trị và

hành chính công. Kết quả

khảo sát năm 2019,

Chỉ số PAPI của

Thái Nguyên đạt 43,20 điểm, giảm 2,48 điểm so với năm 2018, nằm trong nhóm trung bình thấp. Trong 8 chỉ số nội dung được đánh giá, tỉnh Thái Nguyên có chỉ số nội dung công khai, minh bạch trong

việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân được xếp vào tốp 10 tỉnh, thành có điểm số cao nhất.

và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (Ngày 17/6/2020)

      Hướng tới

xây dựng hệ thống các cơ

quan hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn, Thái Nguyên quyết tâm và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đểcải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Chú trọng khắc phục những chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số thấp; tiếp tục duy trì chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số cao.

      Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh

số 

34/2007/PL-UBTVQH11

, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chủ động tổ chức thực hiện tuyên truyền đến thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư, đến từng người dân; đ

ồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia thực hiện theo quy định.

      Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương.

      Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, trách nhiệm giải trình với người dân; làm tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc rà soát, tìm biện pháp tăng cường hiệu quả của những thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân.

      Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính. Chấp hành nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai quy trình, thời gian thực hiện, minh bạch phí, lệ phí, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng ứng dụng công ng

hệ thông tin

 trong cải cách thủ tục hành chính; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

      Nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở như:

dịch vụ khám, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện trực thuộc tỉnh;

giáo dục tiểu học công lập; cải thiện kết cấu hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân (điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải…); giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm… Nghiêm túc quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững.

      Nỗ lực hơn nữa trong quản trị điện tử,

tiếp tục nâng cấp chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Lớp tập huấn Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2020

(từ ngày 09 – 11/7/2020) được tổ chức t

ại UBND thị xã Phổ Yên

      Để

thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm

cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh

cần đẩy mạnh tập trung chỉ đạo toàn diện và thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ

cải cách hành chính

. Q

uá trình triển khai phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng lĩnh vực, địa phương. Đồng thời,

p

hát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện tốtcông tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên; n

âng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Hoàng Nhung

Tăng Cường Các Giải Pháp Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Tỉnh Yên Bái / 2023

CTTĐT – Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 – 2020.

Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực

Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, góp phần cải thiện Chỉ số PAR INDEX năm 2017 và các năm tiếp theo của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Sở Tài chínhtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện.

ham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị; khuyến khích đối với việc áp dụng, cấp chứng chỉ TCVN ISO cấp xã.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnhđẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND ngày 25/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An / 2023

Để công tác cải cách TTHC đạt được kết quả cao hơn, theo Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng của cải cách TTHC, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Tăng cường rà soát, nghiên cứu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đồng thời cần tiến hành rà soát, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ việc thực hiện cải cách TTHC của các cơ quan, đơn vị trong thực tiễn theo hướng xem xét xem việc cắt giảm một số TTHC của các cơ quan, đơn vị đi kèm với việc đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt được các nội dung, các khâu khi thực hiện thủ tục đó hay không hay cắt giảm theo kiểu bớt số lượng các loại giấy tờ nhưng vẫn giữ nguyên các nội dung cần phải làm, thậm chí là tăng thêm nội dung khi thực hiện? Các thủ tục được cắt giảm đó là các thủ tục “Có cũng được mà không có cũng được” hay nó là kết quả của sự đổi mới thực chất, là sự cải cách thực sự trong quá trình thực hiện các TTHC đó.

Cùng với đó, cần phải thiết lập cơ chế và tiêu chí cụ thể để đánh giá tác động việc thực hiện các cải cách TTHC từ người dân, doanh nghiệp – đối tượng chịu tác động trực tiếp của các cải cách này. Bởi thực tế hiện nay, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa gắn vào từng hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cụ thể nên việc đánh giá sự hài lòng còn mơ hồ, chưa chính xác, chưa sát thực tế mà đang còn chung chung, thiếu cụ thể. Tỉnh cần có cơ chế để động viên, khuyến khích và khen thưởng đối với các cán bộ, công chức, các bộ phận và các cơ quan, đơn vị có những sáng kiến, đề xuất trong công tác cải cách TTHC được triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy

Chỉ dẫn những kết quả quan trọng Nghệ An đã đạt được sau hơn 10 năm tập trung triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy, theo đồng chí Lê Sỹ Phương – Trưởng phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm, bản, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, bám sát nội dung, quyết tâm thực hiện các nội dung đề án, kế hoạch của tỉnh, ngành mình, huyện mình đã đặt ra, không để “Đề án treo”; giao cho các ngành có nhiều đơn vị sự nghiệp xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp hợp lý, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, hành chính để khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh cần thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chỉ tiêu đã đề ra; quy định và quản lý chặt chẽ việc giao biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế, tránh hình thức; hoàn thiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Kế hoạch số 111-KH/TU theo tiến độ Trung ương yêu cầu; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị sự nghiệp tự chủ bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Từng cơ quan, đơn vị phải tổ chức phân loại công chức, viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu công chức, viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 60% đối với công chức và 65% đối với viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề án, kế hoạch chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, có biện pháp xử lý các trường hợp sai phạm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thành Chung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ban hành, rà soát xử lý Văn bản QPPL

Để nâng cao chất lượng cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thành Chung để nghị thực hiện nghiêm việc tổ chức thi hành VBQPPL sau khi có hiệu lực pháp luật, từ tuyên truyền, phổ biến đến theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thi hành để đảm bảo tất cả các văn bản sau khi ban hành đều được tổ chức thi hành có hiệu lực trong thực tế; quan tâm đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động cải cách thể chế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Đức Thọ kiến nghị các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Nghi Lộc, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An… cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn. Cụ thể, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện CCHC ở các cấp; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức đối với công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đề án nâng hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI…

Tỉnh cần cử đúng người, đúng đối tượng có trách nhiệm, quyền hạn và năng lực, công tâm để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Đại diện phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Nghệ An và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng đánh giá những thành quả đạt được của Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 là cơ sở, nền móng vững chắc cho chính quyền Nghệ An thực hiện tốt những bước đi tiếp theo trong giai đoạn tới. Trong thời gian tới, bên cạnh việc thưởng, phạt nghiêm minh những cán bộ vi phạm trong thực hiện công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cải cách chế độ tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức thì tỉnh cần không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và tăng cường công tác quản lý của cấp trên cũng như sự giám sát của người dân đối với các đối tượng này.

Tỉnh cần tập trung xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức có tài, có đức trên cơ sở kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương để làm tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức sau này. UBND tỉnh nên duy trì tần suất đều đặn, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương để lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp, qua đó có những thông tin chính xác, thực tế và thời sự nhất. Chính quyền các cấp cần cử đúng người, đúng đối tượng có trách nhiệm, có quyền hạn và năng lực, công tâm để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tránh tình trạng “Đầu voi đuôi chuột”, “Đánh trống bỏ dùi” thậm chí thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Những ý kiến đóng góp thẳng thẳn, có trách nhiệm của các đại biểu tại hội thảo nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của người dân và doanh nghiệp; xây dựng một hệ thống các cơ quan hành chính thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính / 2023

Cải cách hành chính với 06 nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động rất lớn đến đến 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bởi lẽ, những thủ tục hành chính liên thông, tinh gọn được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động sẽ hình thành cơ chế đầu tư – kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; tạo lập hình ảnh thân thiện, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá cao môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh.

Xuất phát từ nhận thức trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

– Về cải cách thể chế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được HĐND tỉnh ban hành để kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nhà nước, nhu cầu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, như: Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh,Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020, Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh… Kết quả này thể hiện sự năng động, tinh thần trách nhiệm của tỉnh trong việc tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời minh bạch hóa các chủ trương, chính sách để doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện.

– Về cải cách thủ tục hành chính, các ngành, các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả như:

+ Công bố, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại bộ phận “một cửa”, trên Trang Thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh và website của một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện.

+ Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng…

+ Đã rà soát và đơn giản hóa đối với TTHC tại một số Sở, ngành, cụ thể: Sở Tài nguyên và môi trường đã đơn giản hóa giảm được 16 thủ tục trong số 100 thủ tục hành chính thuộc Sở, Sở Kế hoạch và đầu tư đã sửa đổi, bổ sung 34/67 thủ tục hành chính trong đó đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh bình quân là 3 ngày/1 hồ sơ.

+ Thí điểm triển khai việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ, quy định về TTHC, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC.

– Song song với việc cải cách TTHC, tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vì xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được triển khai như: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách bộ phận một cửa và công chức chuyên môn giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các bộ phận tham gia giải quyết TTHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Những kết quả trên đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xóa bỏ rào cản về thời gian, giảm chi phí và rủi ro trong thực hiện TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân về việc cung ứng các dịch vụ công… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:

– Mặc dù người đứng đầu cơ quan hành chính rất quan tâm và quyết liệt trong cải cách hành chính nhưng công chức thừa hành còn chưa tích cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Tính chuyên nghiệp, năng động, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn trường hợp phản ánh về việc trễ hẹn, phiền hà trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… Phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc trong các cơ quan hành chính chưa thực sự hợp lý.

– Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, số TTHC đề nghị đơn giản hóa chưa nhiều; chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp. Mức độ hiện đại hóa nền hành chính còn hạn chế; mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại còn ít.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế nêu trên, để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhằm góp phần duy trì và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần,cần tập trungthực hiện một số giải pháp sau:

– Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính , TTHC để kiếnnghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết ; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết , bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

– Định kỳ tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đầu tư để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

-Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các quy chế, quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính…để doanh nghiệp biết , thực hiện và giám sát; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm , sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức,nhất là cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận một cửa.

– Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và 4; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện còn lại của tỉnh; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ; đẩy mạnh ứng dụng c ông nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính .

Để duy trì và nâng chỉ số năng lực cạnhtranhcủa tỉnh, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị vào công tác cải cách hành chính vì các giải pháp trên được triển khai đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu, sự cộng đồng trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan hành chính, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tập Trung Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Tỉnh Thái Nguyên Năm 2022 / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!