Đề Xuất 8/2022 # Tạo Mối Quan Hệ Giữa Hai Bảng Trong Excel # Top Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 8/2022 # Tạo Mối Quan Hệ Giữa Hai Bảng Trong Excel # Top Like

Xem 8,217

Cập nhật nội dung chi tiết về Tạo Mối Quan Hệ Giữa Hai Bảng Trong Excel mới nhất ngày 12/08/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,217 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • 8 Tính Năng Tốt Nhất Trên Excel 2013
 • Pivottable Nâng Cao: Kết Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet
 • Khám Phá Ngay “8 Tính Năng Ưu Việt Trên Excel 2013”
 • Sử Dụng Nhiều Bảng Để Tạo Pivottable
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Bộ Lọc Dữ Liệu Filter Trong Excel
 • Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để đưa cột từ một bảng sang một bảng khác? Giờ đây khi Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở nên lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan hệ giữa hai bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, bạn có thể tạo trang Power View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay cả khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu về doanh số bán hàng theo khách hàng, bạn có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh để phân tích các mẫu hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

  Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách Trường PivotTable và Power View.

  1. Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu hai bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng kia.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây: định dạng dữ liệu dưới dạng bảnghoặc nhập dữ liệu bên ngoài dưới dạng bảng trong trang tính mới.

  3. Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các giá trị dữ liệu duy nhất và không có giá trị trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan hệ nếu một cột có chứa các giá trị duy nhất.

   Ví dụ, để liên kết doanh số bán hàng theo khách hàng với hiển thị thời gian thông minh, cả hai bảng phải chứa ngày tháng có cùng một định dạng (ví dụ: 1/1/2012) và tối thiểu một bảng (hiển thị thời gian thông minh) chỉ liệt kê mỗi ngày một lần trong cột đó.

  Nếu Mối quan hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của bạn chỉ chứa một bảng.

   Bấm OK.

  Tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa các bảng trong Excel

  Ghi chú về mối quan hệ

  Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh với dữ liệu chuyến bay hàng không

  “Có thể cần phải có mối quan hệ giữa các bảng”

  Bước 1: Xác định bảng nào cần được chỉ rõ trong mối quan hệ

  Bước 2: Tìm các cột có thể được dùng để tạo đường dẫn từ một bảng đến bảng tiếp theo

  Ghi chú về mối quan hệ

  • Bạn sẽ biết mối quan hệ có tồn tại hay không khi bạn kéo các trường từ các bảng khác nhau vào danh sách Trường PivotTable. Nếu bạn không được nhắc tạo mối quan hệ, thì có nghĩa là Excel đã có thông tin mối quan hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

  • Việc tạo mối quan hệ cũng tương tự như việc dùng VLOOKUP: bạn cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tham chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng trong bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các giá trị ngày mà những giá trị này cũng tồn tại trong bảng hiển thị thời gian thông minh.

  • Trong mô hình dữ liệu, mối quan hệ bảng có thể là một-một (mỗi hành khách có một thẻ lên máy bay) hoặc một-nhiều (mỗi chuyến bay có nhiều hành khách) nhưng không thể là nhiều-nhiều. Mối quan hệ nhiều-nhiều gây ra lỗi phụ thuộc vòng tròn, chẳng hạn như “Đã phát hiện sự phụ thuộc vòng tròn”. Lỗi này sẽ xảy ra nếu bạn đặt kết nối trực tiếp giữa hai bảng có quan hệ nhiều-nhiều hoặc kết nối gián tiếp (một chuỗi các mối quan hệ bảng là quan hệ một-nhiều trong từng mối quan hệ nhưng là quan hệ nhiều-nhiều khi xem từ đầu này đến đầu kia. Đọc thêm về Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

  • Kiểu dữ liệu trong hai cột phải tương thích. Hãy xem Kiểu dữ liệu trong Mô hình Dữ liệu Excel để biết chi tiết.

  • Có thể có các cách khác trực quan hơn để tạo mối quan hệ, đặc biệt là khi bạn không biết chắc cần dùng cột nào. Hãy xem Tạo mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot.

  Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh với dữ liệu chuyến bay hàng không

  Bạn có thể tìm hiểu về cả mối quan hệ bảng và hiển thị thời gian thông minh bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên Microsoft Azure Marketplace. Một vài bộ trong số các bộ dữ liệu này rất lớn, đòi hỏi phải có kết nối internet nhanh để hoàn thành tải xuống dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.

  1. Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Microsoft Excel và mở cửa sổ Power Pivot.

  2. Nhập tài khoản Microsoft của bạn và bấm Đăng nhập. Xem trước dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

  3. Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

  4. Bấm Tiếp.

  5. Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

  6. Bấm Tiếp.

  7. Lưu ý rằng DateKey trong BasicCalendarUS có định dạng 1/1/2012 12:00:00 SA. Bảng On_Time_Performance cũng có cột ngàygiờ, FlightDate, mà các giá trị trong cột này được xác định ở cùng một định dạng: 1/1/2012 12:00:00 SA. Hai cột chứa dữ liệu khớp nhau, có cùng một kiểu dữ liệu và tối thiểu một trong các cột ( DateKey) chỉ chứa giá trị duy nhất. Trong một vài bước tiếp theo, bạn sẽ dùng các cột này để liên kết bảng.

  8. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy bấm PivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

  9. Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng nhưng tổng cộng số phút giống nhau cho mọi tháng. Các giá trị lặp lại, giống hệt nhau cho thấy rằng cần có một mối quan hệ.

  10. Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

  11. Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã khác nhau.

  Bây giờ bạn có thể phân chia các chuyến bay đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các giá trị khác trong lịch.

  Mẹo: Theo mặc định, các tháng được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Dùng bổ trợ Power Pivot, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp để các tháng xuất hiện theo thứ tự thời gian.

  1. Hãy bảo đảm bảng BasicCalendarUS đang mở trong cửa sổ Power Pivot.

  2. Trên bảng Trang đầu, hãy bấm Sắp xếp theo Cột.

  3. Trong Sắp xếp, hãy chọn MonthInCalendar

  4. Trong Theo, hãy chọn MonthOfYear.

  Bây giờ PivotTable sắp xếp từng kết hợp tháng-năm (Tháng 10 năm 2011, Tháng 11 năm 2011) theo số tháng trong năm (10, 11). Thay đổi thứ tự sắp xếp thật dễ dàng vì nguồn cấp DateStream cung cấp tất cả các cột cần thiết để thực hiện thành công tình huống này. Nếu bạn đang dùng bảng hiển thị thời gian thông minh khác, bạn sẽ thực hiện bước khác.

  “Có thể cần phải có mối quan hệ giữa các bảng”

  Khi bạn thêm các trường vào PivotTable, bạn sẽ được thông báo liệu có cần mối quan hệ bảng để làm cho các trường bạn đã chọn trong PivotTable có ý nghĩa hay không.

  Mặc dù Excel có thể cho bạn biết khi nào cần mối quan hệ nhưng nó không thể cho bạn biết cần dùng bảng và cột nào hoặc liệu có thể có mối quan hệ bảng nữa hay không. Hãy thử làm theo các bước sau đây để có câu trả lời bạn cần.

  Bước 1: Xác định bảng nào cần được chỉ rõ trong mối quan hệ

  Nếu mô hình của bạn chỉ chứa một vài bảng, bạn có thể nhanh chóng thấy rõ cần dùng những bảng nào. Nhưng với các mô hình lớn hơn, bạn có thể dùng một số trợ giúp. Một phương pháp là dùng Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot bổ trợ. Dạng xem Sơ đồ cung cấp dạng biểu thị trực quan của tất cả các bảng trong Mô hình Dữ liệu. Dùng Dạng xem Sơ đồ, bạn có thể nhanh chóng xác định bảng nào tách biệt với phần còn lại của mô hình.

  Bước 2: Tìm các cột có thể được dùng để tạo đường dẫn từ một bảng đến bảng tiếp theo

  Sau khi bạn đã xác định ngắt kết nối bảng nào từ phần còn lại của mô hình, hãy xem lại các cột của bảng để xác định xem liệu một cột khác, ở vị trí khác trong mô hình đó, có chứa các dữ liệu khớp nhau hay không.

  Ví dụ, giả sử bạn có mô hình có chứa doanh số bán sản phẩm theo vùng lãnh thổ và sau đó bạn nhập dữ liệu nhân khẩu học để tìm hiểu xem có mối tương quan nào giữa doanh số bán hàng và xu hướng nhân khẩu học trong từng vùng lãnh thổ hay không. Vì dữ liệu nhân khẩu học xuất phát từ nguồn dữ liệu khác, cho nên ban đầu các bảng dữ liệu này tách biệt so với phần còn lại của mô hình. Để tích hợp dữ liệu nhân khẩu học với phần còn lại của mô hình, bạn sẽ cần tìm cột trong một trong số các bảng nhân khẩu học tương ứng với bảng mà bạn đã dùng. Ví dụ, nếu dữ liệu nhân khẩu học được sắp xếp theo khu vực và dữ liệu doanh số bán hàng của bạn chỉ rõ việc bán hàng diễn ra ở khu vực nào, thì bạn có thể liên kết hai bộ dữ liệu bằng cách tìm cột chung, chẳng hạn như Tiểu bang, mã Zip hay Khu vực để thực hiện tra cứu.

  Ngoài các giá trị khớp nhau, có một vài yêu cầu bổ sung đối với việc tạo mối quan hệ:

  • Các giá trị dữ liệu trong cột tra cứu phải là giá trị duy nhất. Nói cách khác, cột đó không được chứa các mục trùng lặp. Trong Mô hình Dữ liệu, chuỗi null và rỗng tương đương với chuỗi trống, đó là giá trị dữ liệu riêng biệt. Điều này có nghĩa là bạn không thể có nhiều giá trị null trong cột tra cứu.

  • Kiểu dữ liệu của cả cột nguồn và cột tra cứu phải tương thích. Để biết thêm thông tin về kiểu dữ liệu, hãy xem Kiểu dữ liệu trong Mô hình Dữ liệu.

  Để tìm hiểu thêm về mối quan hệ bảng, hãy xem Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

  Đầu Trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Áp Dụng Replace Trong Excel Hiệu Quả
 • Các Phím Chức Năng F1
 • Bạn Đã Biết Hết Chức Năng Các Phím Tắt Từ F1
 • Cách Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel
 • Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tạo Mối Quan Hệ Giữa Hai Bảng Trong Excel trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100