Đề Xuất 11/2022 # Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới / 2023 # Top 19 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đảng ta nhấn mạnh: “…Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), quan tâm đặc biệt đến các vùng, địa bàn trọng điểm… giữ vững ổn định chính trị và TTATXH; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ”. Đối với Việt Nam, bảo vệ an ninh thể chế chính trị, an ninh lãnh thổ, an ninh xã hội-dân cư, an ninh kinh tế, thông tin-truyền thông, môi trường, đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống khủng bố… đã và đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ nặng nề. Các thế lực thù địch và bọn tội phạm đang gia tăng các hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, ở địa bàn trong nước và cả ở bên ngoài.

Lực lượng an ninh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành (Ảnh:anninhthudo.vn)

Những chỉ số về mức độ đe dọa an ninh, an toàn trên thế giới và nhiều khu vực, quốc gia dường như đang gia tăng bởi những tác động đa chiều của suy thoái, khủng hoảng của kinh tế thế giới, những chính sách tăng cường tìm kiếm lợi ích, tranh giành ảnh hưởng, chi phối các không gian, khu vực địa-chính trị chiến lược của các nước lớn và nhiều vấn đề khác có tính thời đại. Bất ổn chính trị-xã hội dẫn đến xu hướng gia tăng bạo lực, xung đột, thay đổi thiết chế lãnh đạo ở nhiều nước châu Phi, Trung Đông với sự can dự của các thế lực bên ngoài rất phức tạp; xung đột sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp biên giới, lãnh thổ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực; các hoạt động khủng bố quốc tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nguy cơ các thảm họa hạt nhân, suy thoái môi trường sống… tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát một cách hiệu quả… Bối cảnh an ninh thế giới nêu trên cho thấy, các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Trước những diễn biến sâu sắc của tình hình và những mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia (ANQG) từ nhiều phía nêu trên, công tác bảo vệ ANQG càng trở nên quan trọng. Quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANQG, nhất là các nghị quyết của Đảng về Chiến lược ANQG, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới, những năm qua, lực lượng ANND đã kịp thời đổi mới nhận thức trong việc đánh giá, xác định các mối nguy cơ đe dọa ANQG; đổi mới quan điểm, linh hoạt xử lý mối quan hệ về “đối tượng-đối tác”; mở rộng, phát triển các biện pháp công tác nhằm huy động tối đa các nguồn lực bảo vệ ANQG; đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ truyền thống, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, sử dụng các biện pháp kinh tế, ngoại giao, pháp luật, khoa học kỹ thuật để bảo vệ ANQG, nhất là phục vụ xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống; chú trọng công tác xây dựng, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng an ninh trong tình hình mới; hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên sâu phụ trách đối tượng… Đặc biệt, lực lượng ANND luôn quan tâm tăng cường phối hợp, gắn kết cùng với các lực lượng của quân đội, dựa vào dân, xây dựng thế trận ANND kết hợp cùng thế trận QPTD để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về AN-QP.

Gần một thập niên qua, lực lượng ANND đã tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, đẩy lùi, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức phản động, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam của các thế lực thù địch; đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức phản động lưu vong; ngăn chặn có hiệu quả các loại đối tượng lợi dụng mở cửa, hợp tác quốc tế vào nước ta hoạt động tình báo, gián điệp, phá hoại tư tưởng, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền xâm phạm ANQG; đập tan hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lý, tuyên truyền kích động chống chế độ, gây phức tạp dư luận, chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, thành lập các tổ chức chính trị đối lập và tiến hành khủng bố do các tổ chức phản động lưu vong thực hiện. Lực lượng ANND đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động phá hoại kinh tế; đã khám phá hàng chục vụ án điển hình về buôn lậu, tham nhũng, hoàn thuế VAT, ăn cắp cước phí viễn thông, làm và vận chuyển tiền giả…, qua đó tham mưu giúp Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành kịp thời hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp quản lý kinh tế phù hợp với bối cảnh mới. Lực lượng an ninh làm nòng cốt cùng các lực lượng khác giải quyết thành công các điểm nóng, các cuộc biểu tình, bạo loạn, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội. Nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, bất mãn, câu kết với địch, nhất là số hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, cố tình đi ngược lại quyền lợi của đất nước đã bị đấu tranh, nghiêm trị, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, chủ động tấn công mạnh mẽ, vạch mặt các âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch… Kết quả công tác bảo vệ ANQG trong những năm qua là rất quan trọng. Công tác an ninh đã đạt được các mục tiêu chiến lược, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn nội bộ, không để xảy ra bất ngờ, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển KT-XH, mở rộng đối ngoại, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Những năm tới, các dòng chảy của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng những điều chỉnh chính sách, ý đồ của các nước, nhất là các nước lớn sẽ tác động, chi phối lớn các quá trình KT-XH quốc tế; an ninh chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ ANQG trong tình hình mới, chúng ta phải tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác góp phần xây dựng, củng cố môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội để phát triển đất nước; tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức của lực lượng an ninh về tình hình và công tác an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xử lý linh hoạt mối quan hệ đối tượng-đối tác trong tình hình mới. Công tác an ninh phải chủ động nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo được những diễn biến tình hình cả tầm chiến lược và chiến thuật; làm rõ những điều chỉnh trong chính sách của các nước, xu thế vận động, tác động của cục diện chính trị thế giới, khu vực; chủ động, kịp thời nắm bắt âm mưu, ý đồ và những thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm ANQG, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời thu thập, đánh giá tình hình trong nước, phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót của ta. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược, sách lược, quyết sách trong quan hệ đối nội, đối ngoại, xây dựng môi trường hòa bình, cởi mở, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH và quá trình hội nhập mạnh mẽ của đất nước; gắn chặt an ninh với quốc phòng, an ninh với kinh tế và đối ngoại; tạo điều kiện mở rộng, phát triển đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển KT-XH, củng cố AN-QP. Thế trận ANND, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai tích cực, gắn với thế trận QPTD. Công tác bảo vệ nội bộ phải được tăng cường để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANQG…

Ba là, tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, thực hiện tốt phương châm chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành coi trọng công tác bảo vệ nội bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch gắn liền với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng sức đề kháng về tư tưởng-chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, yếu kém từ cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện, không để địch lợi dụng tấn công, thâm nhập, phá hoại nội bộ ta. Chú trọng công tác đấu tranh chống gián điệp; kiểm soát, vô hiệu hóa các hoạt động thu thập tình báo của cơ quan đặc biệt nước ngoài; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, cài cắm người vào nội bộ ta của địch. Nâng cao khả năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tình báo kỹ thuật, các loại tội phạm công nghệ cao.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phản động trong và ngoài nước; kiên quyết không để hình thành, công khai hóa lực lượng chính trị đối lập, tổ chức phản động trong nước. Chủ động phát hiện, đấu tranh, kiểm soát, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động người Việt lưu vong móc nối, câu kết, hậu thuẫn các đối tượng chống đối trong nước. Phân hóa và có đối sách đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động chống đối bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nghiêm trị bọn chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, số hoạt động chống đối tích cực; đồng thời thực thi chính sách khoan hồng, lấy giáo dục, vận động là chính với các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo. Đi liền với công tác đấu tranh chống phản động, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh xã hội, tránh để phát sinh phức tạp, “điểm nóng”, không để sơ hở cho địch lợi dụng tình hình phức tạp để xuyên tạc, kích động, tập hợp lực lượng chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm là, đổi mới, tăng cường công tác xây dựng lực lượng ANND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, trở thành lực lượng thực sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện, ổn định về cơ cấu tổ chức, bộ máy, bảo đảm sự phân công, phân cấp khoa học, hợp lý; có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả; chú trọng nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ an ninh, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ an ninh, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn các tri thức khoa học khác, nhất là về pháp luật, kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học… để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Sáu là, lực lượng ANND phải thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng của QĐND trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị, các cấp của lực lượng với các đơn vị của quân đội; gắn chặt thực hiện nhiệm vụ an ninh với nhiệm vụ quốc phòng.

Trung tướng, PGS, TS Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tăng Cường Công Tác Đảm Bảo An Ninh Quốc Gia Trên Địa Bàn Quảng Bình Trong Tình Hình Mới / 2023

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANQG; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ ANQG; gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, với kinh tế, đối ngoại, tạo thành thế trận tổng hợp của cả nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, bạo loạn chính trị, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định; không để bên ngoài lấy cớ can thiệp; đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số phần tử cơ hội chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức.

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân Công an cả nước, năm 2017, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các biện pháp công tác đảm bảo tốt ANQG trên địa bàn. Nổi bật là lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình đã tập trung công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp công tác, giải quyết các vụ việc phức tạp, đột xuất về ANTT, tăng cường lực lượng cho đơn vị chiến đấu, cấp cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân… Chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các loại đối tượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội; chủ động ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, đề án, phương án phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động tình báo, gián điệp của các cơ quan đặc biệt nước ngoài; chống trốn, chống xâm nhập; phòng chống gây rối, biểu tình; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp, đối sách nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động móc nối, phát triển lực lượng, ý đồ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại địa bàn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc tập trung đông người khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở các địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn; các vụ việc phức tạp trong tôn giáo.

Triển khai lực lượng, biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại (Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2017 tổ chức tại Quảng Bình; phối hợp bảo vệ từ xa Hội nghị APEC 2017…), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị, xã hội, 17 đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương. Nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động sai phạm của các phóng viên, báo chí. Tập trung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng, có nhiều tin, bài, hình ảnh phản bác có chất lượng, góp phần vạch mặt âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá và định hướng dư luận. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo ANTT”, “Công tác an ninh, vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong tôn giáo”; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án bảo đảm an ninh du lịch giai đoạn 2017 – 2020; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục các vụ cưỡng chế, giải tỏa.

Đặc biệt, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, lực lượng an ninh Công an Quảng Bình đã làm nòng cốt cùng các lực lượng khác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết thành công các vụ việc tập trung đông người tuần hành, biểu tình, gây rối ANTT, cản trở giao thông Quốc lộ 1 xảy ra trên địa bàn; chủ động đối sách tấn công mạnh mẽ, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá, đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân, đất nước của số đối tượng chống đối chính trị, chức sắc cực đoan trong tôn giáo. Tập trung nắm, tham mưu giải quyết tình hình trên hai tuyến biên phòng, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới; triển khai kế hoạch ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá ngư dân ra các vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; phối hợp quản lý 119.094 lượt người nước ngoài đến địa bàn; 464.374 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế ChaLo; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm quy chế xuất, nhập cảnh…

Đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án lớn, xử lý nhiều đối tượng có hành vi chống Đảng, Nhà nước, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài… Khởi tố mới 17 vụ/31 bị can, đề nghị truy tố 15 vụ/23 bị can; thực hiện ủy thác điều tra, phối hợp điều tra 37 vụ/92 bị can; tổ chức tiếp nhận, xác minh 19 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 14 tin, đang giải quyết 05 tin.

Năm 2018, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục hoạt động chống phá công khai, quyết liệt, thâm độc và xảo quyệt hơn. Trước tác động của các thế lực thù địch và khó khăn của tình hình kinh tế-xã hội, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề phòng, chống khủng bố, gây rối an ninh, trật tự vẫn là những vấn đề nổi lên, cần được tập trung chủ động đối phó. An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; an ninh chính trị nội bộ; an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn và an ninh xã hội tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh, trật tự; hậu quả sự cố môi trường biển vẫn là nguy cơ thường trực tác động sâu sắc đến ANTT ở cơ sở. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều phương diện đến công tác Công an. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước sẽ ngày càng nghiêm trọng…

Để đảm bảo vững chắc ANQG, toàn lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình tập trung thực hiện có hiệu quả một số biện pháp công tác sau:

1. Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân là nhân tố cốt lõi đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia.

3. Nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân ở từng khu vực, địa bàn, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xã, phường, thị trấn; xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các hành vi, vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị-xã hội, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

4. Đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác theo dõi, nắm hoạt động của các đối tượng trong các đoàn lâm thời trọng điểm, NGO nước ngoài, ODA; làm tốt công tác đảm bảo an ninh đối với công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài… Tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/03/1948 – 11/03/2018) và Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh… gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…

Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Bảo Vệ Vững Chắc An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới / 2023

(Chinhphu.vn) – Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. Ảnh VGP/Lê Sơn

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tham dự và chỉ  đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ  đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG.

Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Qua 03 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Lê Sơn

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ ANQG và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm ANKT, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm ANKT… Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…  

Lê Sơn

Từ khóa: Bộ Chính trị , Ban Bí thư , Trần Quốc Vượng , Tô Lâm , an ninh , kinh tế , quốc gia , Phan Đình Trạc , Ngô Xuân Lịch

Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới / 2023

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phức tạp, chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn ngày càng tăng… Tình hình chính trị-an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực.

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để ta tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc.

Kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để; còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể. Cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng-an ninh chưa hoàn thiện.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng sau khi đánh giá những thành tựu về quốc phòng, an ninh đã đạt được trong 5 năm qua (2010 – 2015) cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế khuyết điểm: “…Nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị trong một số lĩnh vực còn có những thiếu sót; xử lý tình hình phức tạp nảy sinh ở cơ sở có lúc, có nơi còn bị động, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, đặc biệt tại các vùng chiến lược, biển, đảo còn chưa chặt chẽ”. Những định hướng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới đến năm 2020 là rất quan trọng.

Tôi xin có mấy ý kiến góp phần làm rõ thêm một số định hướng cơ bản là: xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng lực lượng, tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận, hoàn thiện cơ chế, đấu tranh QP-AN trong tình hình mới.

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới là:

“Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”. Theo chúng tôi, cần bổ sung: Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về nhiệm vụ: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”. Như vậy, định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh có vai trò quan trọng chi phối toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tạo cơ sở cho toàn bộ quan điểm về tăng cường quốc phòng, an ninh của Đảng ta trong thời kỳ mới.

2. Về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh

Chúng ta xác định những nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo tôi cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Định hướng về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh nêu trên đã thể hiện quan điểm đúng đắn, nhất quán của Đảng ta tiếp tục đổi mới lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Sau khi khẳng định quan điểm: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

3. Về tăng cường quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận

Theo chúng tôi cần nhấn mạnh các nội dung quan trọng là: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc “xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt.

4. Về hoàn thiện cơ chế vận hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng lần này tiếp tục có sự phát triển mới về xây dựng và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý đối với công tác quốc phòng, an ninh. Theo chúng tôi cần xác định 3 nội dung cơ bản sau:

Một là, “xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với hoạt động quốc phòng-an ninh. Tiếp tục thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ, chính trị viên, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội”. Hai là, “phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; giữa đối ngoại với quốc phòng-an ninh”. Ba là, “bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện các chiến lược quốc phòng, an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về quốc phòng-an ninh trong điều kiện mới”; tăng cường vai trò của các cơ quan có chức năng nghiên cứu “phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện”.

Thượng tướng, Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!