Đề Xuất 12/2022 # Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram / 2023 # Top 15 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm

Sơ đồ chức năng kinh doanh hay mô hình phân rã chức năng trong tiếng Anh là business function diagram, viết tắt là BFD.

Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) được sử dụng để thực hiện phân tích chức năng, mô tả sự phân chia các chức năng thành các chức năng nhỏ hơn trong hệ thống. Ví dụ sơ đồ chức năng của một hệ thống quản trị tín dụng.

Phân tích chức năng

Mục đích của phân tích chức năng là xác định một cách chính xác và cụ thể các chức năng chính của hệ thống thông tin. Trong giai đoạn phân tích chức năng, người ra phải xác định một cách rõ ràng những gì mà hệ thống sẽ phải thực hiện mà chưa quan tâm tới phương pháp thực hiện các chức năng ấy.

Như vậy, việc phân tích phải đề cập đến những mô tả cơ sở ban đầu. Các mô tả này sẽ được trình bày rõ ràng trong một tài liệu gửi cho người sử dụng phê chuẩn trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.

Ý nghĩa của sơ đồ chức năng kinh doanh BFD

– Sơ đồ BFD cho phép xác định các chức năng cần nghiên cứu trong một tổ chức

– Qua sơ đồ ta biết được vị trí của mỗi công việc trong toàn bộ hệ thống, tránh dư thừa và trùng lặp trong nghiên cứu hệ thống

– Sơ đồ BFD là cơ sở để xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu

– Sơ đồ là cơ sở để nghiên cứu cấu trúc các chương trình quản trị hệ thống

Các nguyên tắc phân rã chức năng

Nguyên tắc thực chất: Mỗi chức năng được phân rã là một bộ phận thực sự tham gia thực hiện chức năng đã phân rã ra nó.

Nguyên tắc đầy đủ: Việc thực hiện tất cả các chức năng ở mức dưới trực tiếp phải đảm bảo thực hiện được chức năng ở mức trên đã phân rã ra chúng.

Qui trình xây dựng BFD

Bước 1, khảo sát, tìm hiểu tổ chức, các chức năng cụ thể của tổ chức

Bước 2, mô tả hoạt động của các chức năng dưới dạng văn bản text

Bước 3, dựa vào văn bản text mô tả các chức năng và vẽ sơ đồ BFD.

(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Lam Anh

Sơ Đồ Chức Năng Và Phòng Ban / 2023

Chịu trách nhiệm về văn thư lưu trữ

Công tác tổ chức, quản lý nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo …

Quản lý và mua sắm tài sản, văn phòng phẩm và các xe 4-7 chỗ…

Nhiệm vụ:

Quản lý mộc dấu và hồ sơ pháp lý của Công ty

Trực tiếp tân, hướng dẫn người đến giao dịch, trả lời và kết chuyển các thông tin điện thoại, fax.

Tiếp nhận, chuyển tiếp, theo dõi … các văn bản “Đi” “Đến”

Soạn thảo văn bản, photo tài liệu theo yêu cầu của cấp trên

Sắp xếp lịch họp, lên lịch công tác của Ban Giám đốc, lịch trực lãnh đạo …

Quản lý việc mua, xuất dùng văn phòng phẩm, công cụ, vật tư, vật dụng …

Theo dõi thanh toán nước uống văn phòng, sửa chữa maý photo, mực in

Quản lý việc đặt báo chí và thanh toán tiền báo của Công ty.

Quản lý sức khỏe cho CBNV công ty, thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn.

Lái xe chở Ban Tổng Giám đốc đi làm, đi công tác.

2. PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ Chức năng:

Quản lý việc cho thuê điểm kinh doanh.

Thực hiện các quy định của Chi Cục thuế Thủ Đức, Phòng Kinh tế, Sở Thương mại;

Nhiệm vụ:

Giải quyết cho thuê ô vựa dài hạn, ngắn hạn, bãi container, mặt bằng tại chợ, chuyển nhượng quyền sử dụng điểm kinh doanh, phụ lục hợp đồng dài hạn, ngắn hạn…

Quản lý thu tiền thuê mặt bằng, điện, nước, phí dịch vụ quản lý chợ, dịch vụ camera giám sát an ninh.

Thông báo nhắc nợ dài hạn, ngắn hạn, hàng tháng thông báo niêm phong và ký niêm phong, mở niêm phong ô vựa.

Giải quyết những điểm kinh doanh vi phạm nội quy chợ.

Liên hệ các ngành chức năng để lập các thủ tục theo quy định của pháp luật để cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ thuế của thương nhân;

Vận động thương nhân thực hiện tốt Nội quy chợ, các tiêu chí đánh giá chợ văn minh thương nghiệp, xây dựng thương hiệu…

Duy trì hoạt động các tổ ngành hàng, câu lạc bộ doanh nhân chợ nông sản Thủ Đức.

Báo cáo tình hình hoạt động của công ty theo tháng, quý, năm.

3. PHÒNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG Chức năng:

Quản lý và sửa chữa cơ sở vật chất toàn khu vực chợ, tòa nhà văn phòng;

Công tác vệ sinh môi trường, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Quản lý và vận hành nhà máy nước thải, nước ngầm, máy phát điện.

Kiểm tra an tòan điện, an tòan vệ sinh lao động

Cung cấp các dịch vụ về điện, nước cho các họat động của thương nhân.

Nhiệm vụ chính:

Quản lý sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc của văn phòng công ty, các cơ sở vật chất của công ty;

Tổ chức việc vận hành, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải, nước ngầm, máy phát điện, và công trình đảm bảo hoạt động thường xuyên của chợ;

Lập kế hoạch duy tu sửa chữa cơ sở vật chất toàn khu vực chợ;

Tổ chức và kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu,

Tổ chức kiểm tra an tòan điện và thực hiện các quy định về an tòan vệ sinh lao động.

Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng rác và chịu trách nhiệm công tác vệ sinh môi trường.

Bảo quản, chăm sóc cây xanh, nạo vét cống, mương, quét dọn, thu gom rác

Kiểm tra, kiểm định, hiệu chỉnh, treo tháo công tơ, ghi chỉ số điện nước.

Hỗ trợ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ Chức năng:

Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp.

Công tác tài chính, kế toán.

Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.Nhiệm vụ:

Hoạch định nguồn vốn, chiến lược đầu tư tài chính hiệu quả.

Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Chủ trì thực hiện các thủ tục thế chấp của khách hàng; theo dõi và quản lý tài sản thế chấp theo quy định.

Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại hóa đơn, chứng từ, hoàn chỉnh các thủ tục kế toán trước khi trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt

Tổ chức và tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất toàn bộ vật tư, tài sản, tiền vốn theo quy định

Kê khai, trích nộp và quyết toán các khoản nộp ngân sách; thanh toán các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

Trích lập, phân phối các quỹ theo quyết định của Công ty và sử dụng các quỹ do Công ty quản lý theo đúng mục đích

Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, các nguồn kinh phí hỗ trợ.

Theo dõi, hạch toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, đối chiếu công nợ và phân loại nợ; đôn đốc thu hồi nợ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi.

Thực hiện công tác tiền lương, BHXH, BHYT

Quản lý và theo dõi danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông.

Lập và nộp các báo cáo tài chính theo chế độ quy định.

5. PHÒNG KINH DOANH TIẾP THỊ Chức năng

Tổ chức kinh doanh hệ thống cửa hàng, siêu thị, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;

Quản lý hệ thống thu phí bán tự động, thu phí lưu đậu

Theo dõi tình hình thu phí nhập chợ, thu phí bến bãi

Xây dựng và quản lý các phần mềm.

Nhiệm vụ

Tổ chức tổ dịch vụ xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa.

Quản lý, điều hành trực tiếp tổ thu phí nhập chợ ,quản lý lượng xe ra vào, thu tiền lưu đậu ,dịch vụ của xe trong chợ

Bán vé tháng cho những xe đăng ký

Thu tiền cho thuê bãi cont 2, chợ C

Quản lý, điều hành trực tiếp tổ IT trong việc sửa chữa hệ thống thu phí, máy vi tính, camera, internet …

Quản lý, cập nhật thông tin trên website của công ty.

6. PHÒNG QUẢN LÝ BỐC XẾP Chức năng:

Tổ chức, quản lý và điều hành lao động bốc xếp và thu phí bốc xếp

Tổ chức thu các dịch vụ bốc xếp.

Nắm bắt lượng hàng, nguồn gốc xuất xứ, sơ chế tại nguồn.

Hỗ trợ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm định cân.

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch bốc xếp, điều hành, thu phí các hoạt động dịch vụ bốc xếp hàng hóa hợp lý, bảo đảm việc lên xuống hàng hợp lý hiệu quả.

Kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động công ty đối với tất cả lao động bốc xếp;

Phối hợp chặt chẽ công tác sắp xếp bến bãi, an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự kinh doanh, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phối hợp các đơn vị đối tác quản lý công tác bốc xếp trên toàn chợ.

Thực hiện kiểm định cân và kiểm tra hàng hóa sơ chế tại nguồn trước khi nhập chợ.

Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của thương nhân trong dịch vụ bốc xếp.

7. PHÒNG BẢO VỆ Chức năng

Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự kinh doanh, tài sản và công tác PCCC

Phân luồng điều tiết giao thông

Phối hợp với Công an phường xử lý các vi phạm tại chợ

Nhiệm vụ

Điều hành CBNV trực thuộc phòng bảo vệ, triển khai thực hiện các phương hướng, kế họach của công ty theo chức năng, nhiệm vụ được phân công

Tổ chức và quản lý nhân viên bảo vệ an ninh trật tự, trật tự kinh doanh

Phối hợp với các ngành chức năng để lập phương án PCCC tại chợ, chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi chợ. Phối hợp với các phòng trong công ty kịp thời giải quyết các trường hợp vi phạm về an toàn điện, an toàn PCCC.

Bảo quản tài sản của công ty.

Lập kế hoạch sắp xếp bến bãi hợp lý, phân luồng giao thông đảm bảo việc mua bán không bị ách tắc, gián đọan. Phối hợp với công an giao thông kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tại chợ.

Kiểm tra và duy trì việc thực hiện nội quy, quy chế công ty

Theo dõi các camera an ninh để kịp thời xử lý các vụ việc kẹt xe, trộm cắp…

Tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận theo tháng, quý, năm

Phối hợp bộ phận quản lý bốc xếp thực hiện công tác kiểm tra việc sơ chế tại nguồn.

Phối hợp bộ phận Điều hành Dịch vụ thực hiện công tác kiểm tra không cho thương nhân chiếm dụng ô dịch vụ trống của công ty để hàng hóa buôn bán lấn chiếm.

Phối hợp với Bộ phận Kỹ thuật Hạ tầng kiểm tra các phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy.

Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp (Có Sơ Đồ Mô Hình) / 2023

Theo điều 49 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13 thì Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng thực hiện theo quy định Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như sau: 1. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật về kế toán không nghiêm cấm.

2. Việc tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị kế toán do cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị quyết định. Trường hợp tổ chức, đơn vị không có cơ quan có thẩm quyền thành lập thì do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức công tác kế toán theo đơn vị dự toán ngân sách. Trường hợp đơn vị kế toán ở cấp tỉnh không có đơn vị dự toán trực thuộc vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị kế toán ở cấp huyện vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị sử dụng ngân sách thì được bố trí chung một bộ máy kế toán để thực hiện toàn bộ công tác kế toán của đơn vị.

5. Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận.

6. Đối với người đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là kế toán trưởng của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước và đã có thời gian thực tế làm kế toán trưởng trong các đơn vị này từ 10 năm trở lên tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được xem xét, bổ nhiệm làm kế toán trưởng của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước nếu đủ các điều kiện khác theo quy định đối với kế toán trưởng mà không bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán như quy định tại khoản 5 Điều này.

Sơ Đồ Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Ở ngoài thực tế thì Tùy vào quy mô cũng như nhu cầu quản lý của từng DN mà Bộ máy kế toán được xây dựng phù hợp. Có những DN chỉ sử dụng 1 kế toán duy nhất để thực hiện và hoàn thiện tất cả các phần hành kế toán trong DN, tuy nhiên cũng có những DN xây dựng cả hệ thống kế toán như trên.

* Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Giải Pháp Kinh Doanh Đồ Uống Haci / 2023

Cửa hàng kinh doanh đồ uống Haci có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh, đây là cơ sở chuyên phân phối sỉ – lẻ các mặt hàng nguyên vật liệu pha chế đồ uống cho các cửa hàng kinh doanh cafe, nhà hàng,..tại tỉnh Hà Tĩnh cũng như trên toàn quốc.

Haci chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ như:

Nhằm giúp các nhà hàng, quán cafe có một được một giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn, lựa chọn được đồ uống – menu phù hợp với mong muốn và mức đầu tư của cửa hàng để tạo ra được một không gian với những loại đồ uống đặc biệt thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, Haci cung cấp cả cho khách hàng nhập sỉ lẫn lẻ các nguyên liệu pha chế, mang tới đa dạng các mặt hàng để khách hàng lựa chọn dễ dàng hơn, chọn được mặt hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hơn. Đối với các khách hàng nhập sỉ, Haci sẽ có chính sách giá tốt cho khách hàng.

Gặp gỡ với Sapo, chủ cửa hàng Haci chia sẻ: “Số lượng hàng hóa của Haci rất nhiều, sử dụng sổ sách để quản lý kho mất rất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn nên mình buộc phải tìm kiếm công cụ hỗ trợ để quản lý cửa hàng chặt chẽ hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Từ khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Sapo, tồn kho của Haci được quản lý dễ dàng hơn rất nhiều. Mình chỉ cần nhập số lượng kho ban đầu, hàng hóa xuất ra là kho sẽ được tự động trừ để ra được báo cáo tồn kho chi tiết theo từng ngày, giúp cho mình dễ dàng kiểm soát hơn. Ngoài tính năng quản lý kho, thì phần mềm Sapo còn giúp mình quản lý khách hàng, nhân viên, đơn hàng chi tiết. Các bạn tư vấn của Sapo cũng hỗ trợ và giúp đỡ bên mình rất nhiệt tình nên mình rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Sapo”.

Nếu bạn đang có nhu cầu mở quản cafe, nhà hàng mà chưa setup được menu và tìm được nguyên liệu phù hợp, thì Haci sẽ là cái tên phù hợp hỗ trợ tư vấn giúp bạn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!