Đề Xuất 5/2022 # Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Cho Trẻ 4 5 Tuổi # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Cho Trẻ 4 5 Tuổi mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác Trong Nhóm Nhỏ
 • Những Giải Pháp Hay Trong Dạy Học Theo Nhóm
 • Phương Pháp Dạy Học Theo Nhóm
 • Biện Pháp Tổ Chức Dạy Học Theo Nhóm Trong Môn Khoa Học Lớp 4
 • Phương Pháp Dạy Học Trực Quan
 • PHẦN I: MỞ ĐẦU

  THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

  1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung cho trẻ 45 tuổi”.

  2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục

  3. Tác giả

  Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

  Giới tính : Nữ

  Ngày, tháng/năm sinh: 02 / 01/ 1984

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên. Trường Mần non Nhân Huệ

  Điện thoại: 0127 589 14 30

  4. Đồng tác giả (nếu có)

  Họ và tên:

  Ngày, tháng/năm sinh:

  Trình độ chuyên môn:

  Chức vụ, đơn vị công tác:

  Điện thoại:

  5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường mầm non Nhân Huệ

  6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Lớp 4 tuổi B trường mầm

  non Nhân Huệ.

  7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Điều kiện về cơ sở vật

  chất, đồ dùng đồ chơi tự tạo, điều kiện về con người.

  8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2014 – 2022.

  TÁC GIẢ

  (Ký, ghi rõ học tên )

  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

  SÁNG KIẾN

  TÓM TẮT SÁNG KIẾN

  1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

  1

  Như chúng ta đã biết dạy học là quá trình tương tác qua lại giữa giáo viên

  và học sinh, khi đó học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy, cô có thể tìm ra, khám

  phá ra những tri thức mới mà bản thân còn chưa biết hoặc chưa rõ, hình thành

  những thói quen tư duy độc lập, sáng tạo. Phát triển toàn diện các kỹ năng sống

  và những phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội.

  Bản thân là một giáo viên tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình, tôi luôn

  muốn học sinh của tôi được trải nghiệm, tư duy, được tìm tòi những gì mà trẻ còn

  chưa biết trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó. Vậy làm thế nào để

  có thể thục hiện điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều và lời giải đáp của

  tôi đã có khi tôi được tham gia lớp tập huấn tại Tỉnh . Tham dự lớp tập huấn này

  tôi đã được các giảng viên giảng giải rất tỉ mỉ, kỹ kàng, ngoài ra chúng tôi còn

  được dự những tiết thực hành rất sinh động áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ

  làm trung tâm mà tôi nghĩ đó chính là động lực để tôi thay đổi cách nhìn, cách

  nghĩ về vai trò của bản thân trong hoạt động dạy học. Tôi đã tham khảo một số

  tài liệu và cũng tìm hiểu về phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâmTôi phải

  làm thế nào để học sinh của tôi cảm thấy thoải mái trong các hoạt động mà vẫn

  đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

  2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

  Sáng kiến được nghiên cứu và áp dụng thực tế tại lớp 4- 5 tuổi năm học

  2014- 2022 mà tôi chủ nhiệm.

  3. Nội dung của sáng kiến.

  Phương pháp dạy- học lấy trẻ em là trung tâm là phương pháp học tập tích

  cực, khác với phương pháp dạy học trước đây. Giáo viên được tập huấn cách thiết

  kế và giảng dạy theo phương pháp dạy- học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm,

  áp dụng các kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi, phương pháp đóng

  vai, tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có, sử dụng trò chơi học

  tập…

  Bằng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm chúng ta có thể áp dụng

  trong tất cả các hoạt động như: hoạt động học, hoạt động vui chơi… Chỉ cần giáo

  viên đầu tư thời gian và tâm huyết của mình vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ

  là có thể làm được.

  Với phương pháp dạy học lấy người dạy làm trung tâm thì học sinh chỉ

  ngồi nghe thầy cô giảng bài, ghi chép và học thuộc lòng nên kiến thức rất hời hợt

  và máy móc. Còn với phương pháp dạy lấy học sinh làm trung tâm thì trẻ được tự

  mình trải nghiệm, khám phá mà cô giáo đóng vai trò là người hướng dẫn và cung

  2

  cấp thông tin. Việc thay đổi phương pháp dạy học là cần thiết và quan trọng để

  đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện nay.

  4. Khẳng định giá trị kết quả đạt được của sáng kiến

  Việc vận dụng sáng tạo quan điểm ” giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào

  công tác giảng dạy là cần thiết. Đặt học sinh vào vị trí trung tâm của quá trình

  dạy học, xem mỗi cá nhân người học- với những phẩm chất năng lực riêng của

  mỗi người- vừa là chủ thể , vừa là mục đích của quá trình đó. Đó chính là cốt lõi

  tinh thần nhân văn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Đây là một công

  việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự hoạt động mạnh mẽ có sự phối hợp đồng bộ

  của tất cả các cấp, ban, nghành và đội ngũ giáo viên. Sử dụng phương pháp dạy

  học lấy trẻ làm trung tấm sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả giáo dục, thúc

  đẩy quá trình học tập của học sinh dẫn tới giải quyết tốt vấn đề nhân lực đầu ra,

  đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội hiện nay.

  5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

  * Đối với giáo viên

  – Giáo viên cần tìm tòi, học hỏi để hiểu về phương pháp dạy học lấy trẻ

  làm trung tâm.

  – Giáo viên luôn sáng tạo và đổi mới hình thức dạy học để học sinh tiếp thu

  một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất mà không mang nặng tính giáo điều.

  * Đối với nhà trường.

  – Đầu tư trang thiết bị hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính, đồ dùng , dụng

  cụ làm thí nghiệm…

  – Cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tạo môi trường cho trẻ hoạt động

  đạt hiệu quả tốt nhất.

  * Đối với các cấp giáo dục.

  – Cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp dạy học lấy trẻ

  làm trung tâm.

  – Tổ chức chuyên đề với nội dung dạy học lấy trẻ làm trung tâm để giáo

  viên được củng cố kiến thức và hiểu sâu hơn về vấn để mà chuyên đề đã xây

  dựng.

  3

  PHẦN II: NỘI DUNG

  MÔ TẢ SÁNG KIẾN

  1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

  1.1. Lý do chọn đề tài.

  Như chúng ta đã biết dạy học là quá trình tương tác qua lại giữa giáo viên

  và học sinh, khi đó học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy, cô có thể tìm ra, khám

  phá ra những tri thức mới mà bản thân còn chưa biết hoặc chưa rõ, hình thành

  những thói quen tư duy đọc lập, sáng tạo. Phát triển toàn diện các kỹ năng sống

  và những phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội.

  4

  Quá trình giáo dục hay dạy học, về cơ bản gồm hai mặt quan hệ hữu cơ

  giữa giáo viên và trẻ. Theo A. Kômenski: ” Giáo dục có mục đích đánh thức năng

  lực nhảy cảm, phán đoán, phát triển nhân cách … hãy tìm ra phương pháp cho

  phép giáo viên dạy ít hơn, học sinh học được nhiều hơn”.

  R.C.Shama viết : ” Trong phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung

  tâm, toàn bộ quá trình dạy học đều hướng vào nhu cầu, khả năng, lợi ích của

  người học. Mục đích là phát triển ở học sinh kĩ năng và năng lực độc lập học tập

  và giải quyết vấn đề…” theo từng độ tuổi phù hợp.

  Thực chất của quan điểm dạy học lấy trẻ làm trung tâm là hệ phương pháp

  dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm còn gọi là hệ phương pháp dạy- tự

  học, được xem là một hệ thống phương pháp dạy học có thể đáp ứng được các

  yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

  Dạy học lấy trẻ làm trung tâm là đặt trẻ vào vị trí trung tâm của hoạt động

  dạy – học với những phẩm chất và năng lực riêng của mỗi người – vừa là chủ thể

  vừa là mục đích của quá trình đó, phấn đấu tiến tới cá thể hóa quá trình học tập

  và sự trợ giúp của phương tiện thiết bị hiện đại, để cho tiềm năng của mỗi học

  sinh được phát triển tối ưu, góp phần có hiệu quả vào việc xây dựng cuộc sống

  cho cá nhân, gia đình và xã hội.

  Với phương pháp dạy học lấy người dạy làm trung tâm thì học sinh chỉ

  ngồi nghe thầy cô giảng bài, ghi chép và học thuộc lòng nên kiến thức rất hời hợt

  và máy móc. Việc thay đổi phương pháp dạy học là cần thiết và quan trọng để

  đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện nay.

  Phương pháp dạy- học lấy trẻ em là trung tâm là phương pháp học tập tích

  cực, khác với phương pháp dạy học truyền thống. Giáo viên được tập huấn cách

  thiết kế và giảng dạy theo phương pháp dạy- học tích cực, lấy học sinh làm trung

  tâm, áp dụng các kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi, phương pháp

  đóng vai, tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có, sử dụng trò chơi

  học tập…

  Bản thân là một giáo viên tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình, tôi luôn

  muốn học sinh của tôi được trải nghiệm, tư duy, được tìm tòi những gì mà trẻ còn

  chưa biết trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó. Vậy làm thế nào để

  có thể thục hiện điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Tôi phải làm thế

  nào để học sinh của tôi cảm thấy thoải mái trong các hoạt động mà vẫn đạt được

  kết quả như mục tiêu đề ra. Và tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “một số biện pháp

  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4-5 tuổi ” để làm đề tài nghiên cứu.

  5

  tình trạng giáo viên làm trung tâm, mặc dù chúng ta cũng đã đổi mới chương

  trình và phương pháp giáo dục.

  Trường mầm non nơi tôi công tác cũng đã bước đầu đi vào thực hiện theo

  hướng dẫn của ngành về việc áp dụng phương pháp dạy học sáng tạo lấy trẻ làm

  trung tâm nhưng hiệu quả chưa cao vì một số lý do như sau:

  * Về giáo viên: trường có 14 giáo viên thì phần lớn là giáo viên đã nhiều

  tuổi thì việc thay đổi phương pháp dạy học cũ không thể một sớm một chiều mà

  làm ngay được. Một số giáo viên thì mới hợp đồng chưa có kinh nghiệm nên việc

  áp phương pháp dạy học mới còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn.

  * Về cơ sở vật chất: Là một xã nghèo của Thị xã, được sự quan tâm của

  các cấp lãnh đạo trường đẫ được xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố, sân chơi rộng

  rãi. Nhưng còn thiếu đồ dùng đồ chơi cho các cháu hoạt động.

  * Về trẻ:

  Vì phần lớn trẻ là con em của nông dân, điều kiện khó khăn về mọi mặt.

  Các em ít được va chạm, giao tiếp nên các em trở nên nhút nhát và tự ti khi trao

  đổi hay trò huyện với người lạ.

  Qua khảo sát thực trạng tình hình thực tế trẻ ở lớp trong năm học 20132014. Tôi tiến hành điều tra trên 21 trẻ với kết quả như sau:

  * Bảng 1: Khả năng giao tiếp của trẻ :

  Năm học

  Rất tự tin

  Tự tin

  Không tự tin

  2013-2014

  SL trẻ

  21 trẻ

  Tổng

  21 trẻ

  5

  23

  7

  33

  9

  44

  * Nhìn vào bảng trên ta thấy khả năng giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế:

  – Trẻ rất tự tin chiếm 23%

  – Trẻ tự tin chiếm 33%.

  – Trẻ không tự tin chiếm tỉ lệ khá cao 44%.

  * Bảng 2: Mức độ tích cực của trẻ trong các hoạt động :

  Năm

  học

  %

  %

  %

  %

  20132014

  21 trẻ

  5

  24

  8

  38

  5

  24

  3

  14

  Tổng

  21 trẻ

  5

  24

  8

  38

  5

  24

  3

  14

  * Nhìn vào bảng trên ta thấy mức độ tích cực của trẻ trong các hoạt động còn

  thấp cụ thể như sau:

  – Mức độ tốt chưa cao chỉ chiếm 20%.

  – Mức độ khá chiếm 38%

  – Mức độ TB chiếm 24%

  – Mức độ yếu chiếm 14%.

  Từ thực tế khảo sát tôi thấy cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận về

  phương pháp dạy học ” lấy trẻ làm trung tâm”. Làm thế nào để trẻ lớp tôi luôn

  mạnh dạn tự tin nói lên những điều mình nghĩ, mình biết và giúp trẻ tích cực hơn

  khi tham gia các hoạt động. Từ những suy nghĩ đó tôi mạnh dạn nghiên cứu và áp

  dụng phương pháp ” dạy học lấy trẻ làm trung tâm” vào công tác chăm sóc giáo

  dục trẻ trong trường mầm non và tại lớp 4-5 tuổi tôi đang chủ nhiệm.

  3. Các biện pháp thực hiện.

  3.1. Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm.

  Kế hoạch giáo dục phải căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập kinh nghiệm

  sống của trẻ tại lớp và địa phương để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

  3. 2. Xây dựng mục tiêu giáo dục

  Trước hết giáo dục hướng trẻ chuẩn bị sớm thích nghi với sự thay đổi của

  môi trường, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống. Tôn trọng nhu cầu và lợi ích,

  tiềm năng của trẻ. Lợi ích và nhu cầu cơ bản nhất của trẻ là sự phát triển toàn

  diện nhân cách cho mình, hình thành và phát triển bản thân. Tôi dựa trên nhu cầu

  và nhận thức của trẻ lớp tôi để đưa ra mục tiêu phù hợp với khả năng của trẻ. Trẻ

  của lớp tôi ở vùng nông thôn xa trung tâm nên hạn chế về mọi mặt. Tôi không thể

  áp đặt các con phải đạt được những yêu cầu như trẻ thành phố hay thị trấn mà

  đưa ra những mục tiêu quá với nhận thức của trẻ.

  + Tôi căn cứ vào đặc điểm của trẻ như: Khả năng, nhu cầu học tập, sở

  thích của trẻ mà tôi đã quan sát được trong thời gian hai tuần đầu trẻ đến trường

  để xác định mục tiêu cho phù hợp.

  +Tôi căn cứ vào nội dung giáo dục theo từng độ tuổi ( trong chương trình

  giáo dục mầm non) để xác định mục tiêu. VD cụ thể như sau:

  8

  Mục tiêu GD năm

  Phát triển nhận thức

  Mục tiêu tháng

  Mục tiêu GD ngày

  Chủ đề nước và hiện Sự kỳ diệu của nước

  tượng tự nhiên

  – Xắp xếp mỗi nhóm lá cây theo thứ tự nhất định: từ tối nhất đến sáng nhất,

  từ to nhất đến nhỏ nhất, từ dài nhất đến ngắn nhất…

  – Gọi tên : học nhận biết tên lá cây

  – Xé lá cây thành các hình khác nhau.

  – Xâu thành vòng.

  – Vò lá, ngửi lá

  – Dùng lá để tạo thành những đồ chơi: kết thành quạt, kèn, con vật…

  – Sử dụng lá làm phép đếm…

  * Cát:

  Khi được ra ngoài thiên nhiên, được chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên

  sẽ tạo cho trẻ hứng thú và dễ tiếp thu. Trẻ được thực hành trải nghiệm như: xúc

  cát, gạt cát, rót cát.

  – In hình bàn chân, bàn tay trên cát.

  – Dùng ngón tay vẽ hình trên cát.

  – Giấu đồ vật bàn tay trên cát

  – Làm khuôn bánh, chơi bán hàng.

  * Nước:

  – Đong nước, rót nước, vục nước.

  – Quan sát mặt nước, trời mưa

  – Nhận biết nước nóng, nước lạnh, nước mặn, nước ngọt.

  * Vỏ ngao, sò, ốc, hến.

  – Xếp tranh, hình, chữ, số

  – Chồng tháp.

  – Thi ném và sò, lăn vỏ sò…

  – So sánh theo hình dạng và kích thước của vỏ sò

  – Sắp xếp theo trật tự nhất định.

  – Đếm số lượng.

  * Lùm cây:

  – Chơi ú tim

  – Đuổi bắt

  – Giấu, tìm đồ vật.

  Tôi nghĩ những vật liệu tuy đơn giản và rất dễ tìm trong cuộc sống hàng

  ngày là những đồ chơi có giá trị giúp trẻ phát triển toàn diện. Chỉ cần giáo viên

  13

  chịu đầu tư thời gian tâm huyết thì những vật vô tri vô giác sẽ trở lên có hồn và

  thu hút trẻ tham gia khám phá.

  VD. Tôi bố trí các góc hợp lý, tạo không gian để trẻ có thể đi lại trao đổi giữa các

  góc, nhóm chơi, để trẻ có thể thể hiện và phối hợp hành động chơi , đồ dùng có

  số lượng khác nhau, với chủng loại đa dạng và đẹp mắt.

  + Đồ dùng chưa nhiều tôi đã huy động phụ huynh thu gom phế liệu để cô

  và trẻ cùng làm những đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc dạy và học để các con

  được cùng cô làm đồ dùng đồ chơi trẻ rất vui và cảm thấy tự hào vì mình đã góp

  phần nhỏ bé để tạo ra sản phẩm: cùng cô làm tranh tường ( nguyên liệu từ báo

  cũ), những đồ chơi từ nắp chai ( tạo lỗ trên nắp chai và xâu dây thành vòng) , vỏ

  bao thuốc lá ( dán giấy trắng lên bề mặt của bao thuốc sau đó vẽ các bức tranh

  khác nhau lên vỏ bào thuốc, cho trẻ đặt những bao thuốc lá nối tiếp nhau để tạo

  thành những bức tranh giống nhau) , vải vụn làm rối tay…. Chỉ những việc đơn

  giản như vậy thôi những nó cũng góp phần vào phát triển toàn diện cho trẻ.

  + Tôi luôn tạo môi trường thân thiện tạo cho trẻ một tâm thế thoải mái, trẻ

  cảm thấy được tôn trọng và tự tin khi giao tiếp; sự giao tiếp giữa trẻ với trẻ là sự

  bình đẳng và thân thiện với nhau. Khi đó tôi đóng vai trò như những người bạn

  tâm sự cởi mở gần gũi với trẻ tạo cho trẻ cảm giác thoải mái tự tin vào bản thân .

  Tôi thấy trẻ của tôi rất cởi mở khi được trò chuyện với cô giống như một người

  bạn và nói ra cảm nghĩ của mình một cách vô tư và hồn nhiên nhất.

  4. Kết quả đạt được.

  Bằng sự tìm tòi nghiên cứu, áp dụng những biện pháp trên. Tôi thấy kết

  quả đạt được đáng kể như sau:

  – Trẻ tích cực hơn trong các hoạt động một cách hào hứng tự nguyện.

  – Phát huy được tính tích cực của trẻ, khả năng tư duy, óc quan sát và đưa

  ra ý kiến của bản thân về vấn đề bàn luận.

  – Trẻ có những thói quen hành vi văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử,

  biết cách điều khiển hành vi của mình.

  – Phát huy tính tích cực của trẻ khi trẻ được trải nghiệm với môi trường tự

  nhiên cũng như môi trường xã hội.

  – Trẻ tự tin hơn khi giao tiếp với cô và mọi người xung quanh, tự tin vào

  bản thân khi trả lời câu hỏi.

  – Trẻ có thói quen tự suy nghĩ và tìm ra đáp án, không ỉ lại người khác.

  *So sánh và đối chiếu:

  * Bảng 3 : Khả năng giao tiếp của trẻ:

  14

  Năm

  20142015

  Rất tự tin

  SL trẻ

  Tự tin

  Không tự tin

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  5

  24

  8

  38

  5

  24

  SL trẻ

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  21 trẻ

  13

  61

  9

  39

  0

  0%

  21 trẻ

  * Nhìn vào bảng trên ta thấy khả năng giao tiếp của trẻ tiến bộ rõ rệt:

  – Trẻ rất tự tin trong giao tiếp tăng lên đáng kể từ 24% lên 61%

  – Trẻ tự tin là 39%

  – Trẻ không tự tin giảm xuống còn 0%.

  * Bảng 4 : Mức độ tích cực trong các hoạt động của trẻ.

  Năm

  20132014

  Năm

  20142015

  Mức độ khá

  Mức độ TB

  Mức độ yếu

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  8

  38

  5

  24

  3

  14

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  14

  66

  5

  23

  2

  11

  0

  0

  * Nhìn vào bảng trên ta thấy mức độ tích cực trong hoạt động của trẻ tiến bộ

  rõ rệt:

  – Mức độ tốt từ 24% tăng lên 66%.

  – Mức độ khá giảm từ 38% xuống còn 23%.

  – Mức độ TB giảm từ 24% xuống còn 11%.

  – Mức độ yếu từ 14% giảm còn 0%.

  Từ những kết quả trên đã cho tôi thấy được áp dụng phương pháp dạy học lấy

  trẻ làm trung tâm là cần thiết . Việc áp dụng phương pháp dạy này giúp trẻ

  15

  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

  1. Kết luận.

  Việc vận dụng sáng tạo quan điểm ” giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào

  công tác giảng dạy là cần thiết. Đặt học sinh vào vị trí trung tâm của quá trình

  dạy học, xem mỗi cá nhân người học- với những phẩm chất năng lực riêng của

  mỗi người- vừa là chủ thể , vừa là mục đích của quá trình đó. Đó chính là cốt lõi

  16

  tinh thần nhân văn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Đây là một công

  việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự hoạt động mạnh mẽ có sự phối hợp đồng bộ

  của tất cả các cấp, ban, nghành và đội ngũ giáo viên. Sử dụng phương pháp dạy

  học lấy trẻ làm trung tấm sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả giáo dục, thúc

  đẩy quá trình học tập của học sinh dẫn tới giải quyết tốt vấn đề nhân lực đầu ra,

  đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội hiện nay.

  2.Khuyến nghị.

  2.1. Đối với giáo viên.

  – Giáo viên cần tìm tòi, học hỏi để hiểu về phương pháp dạy học lấy trẻ

  làm trung tâm.

  – Giáo viên luôn sáng tạo và đổi mới hình thức dạy học để học sinh tiếp thu

  một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất mà không mang nặng tính giáo điều.

  – Giáo viên cần nghiên cứu và xây dựng các bài tập mang tính sáng tạo,

  tình huống để trẻ suy nghĩ và tìm ra đáp án chính xác nhất.

  – Giáo viên không nên máy móc và hình thức, phải biết lựa chọn mức độ

  thích hợp với với năng lực của cá nhân trẻ, phù hợp với điều kiện của trẻ.

  – Giáo viên phải luôn quan sát đến đối tượng trẻ mà mình đang dạy để có

  phương pháp giáo dục thích hợp.

  – Giáo viên phải luôn bổ sung vốn kiến thức cơ bản của các môn học đồng

  thời phải tự bổ sung vốn kiến thức của mình thường xuyên và có định hướng rõ

  ràng qua tài liệu, sách, báo…

  – Giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ cho việc dạy và

  học.

  2.2. Đối với nhà trường.

  – Đầu tư trang thiết bị hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính, đồ dùng , dụng

  cụ làm thí nghiệm…

  – Cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tạo môi trường cho trẻ hoạt động

  đạt hiệu quả tốt nhất.

  – Tổ chức chuyên đề để giáo viên hiểu và vận dụng có hiệu quả phương

  pháp dạy học láy trẻ làm trung tâm.

  – Tăng cường tài liệu tham khảo cho giáo viên.

  – Cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn.

  2.3. Đối với các cấp giáo dục.

  – Cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp dạy học lấy trẻ

  làm trung tâm.

  17

  PHỤ LỤC

   Tài liệu tham khảo

  – Tài liệu tập huấn phát tay năm 2014( Tài liệu lưu hành nội bộ)

  -Tạp chí giáo dục mầm non số 4- 2013

  – Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho các cấp học.

  – Tập san và tạp chí giáo dục mầm non.

  – Tham khảo trên mạng internet những vấn đề về giáo dục lấy trẻ làm trung

  tâm.

  18

  MỤC LỤC

  PHẦN I: MỞ ĐẦU

  1

  PHẦN II: NỘI DUNG

  1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

  4

  1.1. Lí do chọn đề tài.

  5

  1.2. Mục đích nghiên cứu.

  5

  1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

  6

  1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài.

  6

  1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  7

  2. Thực trạng của vấn đề.

  7

  3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện.

  9

  3.1.Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm

  9

  3.2. Mục tiêu của giáo dục

  9

  3.3. Nội dung giáo dục

  9

  3.4.Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào quá trình trung tâm của quá 10

  trình giáo dục.

  3.5.Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

  19

  15

  4. Kết quả đạt được.

  15

  5. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng.

  17

  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

  19

  1. Kết luận.

  19

  2. Khuyến nghị.

  19

  20

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Tổ Chức Các Hoạt Động Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Cho Trẻ 5
 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Skkn Một Số Biện Pháp Dạy Học Sinh Viết Đúng Chính Tả Cho Học Sinh Lớp 1
 • Một Số Biện Pháp Nhằm Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Toán Lớp 1
 • Phương Pháp Dạy Học Sinh Lớp 1 Nhanh Biết Đọc Tiếng Việt
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Cho Trẻ 4 5 Tuổi trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100