Đề Xuất 5/2022 # Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học # Top Like

Xem 8,514

Cập nhật nội dung chi tiết về Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,514 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Skkn Ky Nang Song Lieu Doc
 • Đề Tài Một Số Giải Pháp Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Một Số Biện Pháp Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Biện Pháp Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Ren Kns Doc
 • Skkn Một Số Biện Pháp Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Lớp 3
 • SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 PHỔ THẠNH

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG

  SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

  Tên tác giả: Trần Thị Thiểu

  Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

  Năm học 2014 – 2022

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  NỘI DUNG

  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

  PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN

  3 -4

  1.1. KĨ NĂNG SỐNG LÀ GÌ?

  1.2. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA TRẺ

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN

  THỰC TRẠNG

  NGUYÊN NHÂN

  CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  3.1. BÁM SÁT NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG

  9

  SỐNG CHO HỌC SINH

  3.2.THỰC HIỆN TỐT CÁC NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC

  10

  KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

  3.3. PHÁT HUY VAI TRÒ, TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ

  CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO

  HỌC SINH

  3.4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KĨ NĂNG

  SỐNG

  3.5 . VÍ DỤ MINH HỌA

  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  3

  CHƯƠNG 5: TIỂU KẾT

  PHẦN 3: KẾT LUẬN

  21 – 22

  PHẦN I:

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc đào tạo

  thế hệ trẻ trở thành những người lao động có ích cho xã hội là việc làm cấp bách

  và cần thiết, đòi hỏi sự dày công của người giáo viên, bởi yêu cầu ngày càng cao

  của xã hội. Bản thân là một giáo viên Tiểu học có nhiều năm công tác và giảng

  dạy khối lớp 5 tại trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh với nhiều bức xúc trước học

  sinh chưa có kinh nghiệm kỹ năng sống. Do đó, đòi hỏi người giáo viên phải có

  trình độ, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương tận

  tụy với học sinh, bởi giáo viên đóng vai trò quan trọng vì mọi kiến thức, hành vi ,

  phẩm chất và năng lực được hình thành ở nhà trường, đặc biệt là cấp Tiểu học.

  Hơn nữa giáo viên Tiểu học là người trực tiếp giảng dạy và giáo dục các em học

  sinh, ngoài việc cung cấp kiến thức, văn hoá còn dạy các học sinh tự giải quyết

  được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống hằng ngày như: tự chăm sóc sức

  khỏe, bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội,…để các em chủ

  động, tự tin không phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn mà vẫn có thể tự bảo vệ

  mình.

  Chính vì vậy, người giáo viên ngoài việc trang bị cho học sinh vốn kiến

  thức cơ bản trong học tập, lao động còn phải giáo dục học sinh có kỹ năng sống

  đó là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và Học để cùng

  nhau chung sống.

  Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục thực hiện phong trào thi đua

  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” việc giáo dục kỹ năng sống

  cho học sinh là một trong những nội dung của phong trào. Vì thế, nhà trường cần

  chú trọng hơn đến nội dung “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”.

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  Để thực hiện tốt giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, nhiệm vụ đầu tiên của

  giáo viên là nghiên cứu và nắm vững đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, xây

  dựng mục tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp vào hoàn

  cảnh, điều kiện dạy học cụ thể của lớp, của trường và vận dụng một cách linh

  hoạt sáng tạo với nhu cầu, trình độ của học sinh. Với những kinh nghiệm tôi rút

  ra từ thực tiễn sẽ góp phần xây dựng thế hệ học sinh năng động, thân thiện, phát

  triển toàn diện trong nhà trường.Vì vậy tôi đã chọn sáng kiến kinh nghiệm ” Một

  số biện pháp giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  PHẦN II:

  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  CHƯƠNG 1

  CƠ SỞ LÝ LUẬN

  Phương pháp giáo dục Phổ thông đang đổi mới theo hướng phát huy tính

  tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, tăng

  cường khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào

  thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học

  sinh. Nội dung giáo dục kĩ năng sống đã được tích hợp trong một số môn học và

  hoạt động giáo dục. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học còn thông

  qua nhiều chương trình, dự án như: Giáo bảo vệ môi trường, giáo dục phòng

  chống HIV/AIDS, giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục phòng chống tai nạn

  thương tích. Đặc biệt, rèn kĩ năng sống cho học sinh được xác định là một trong

  những nội dung cơ bản của phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân

  thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo.

  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường là:

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp,

  hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ

  những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và các

  hoạt động hằng ngày.

  – Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và

  phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  – Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là giáo dục cho các em có cách sống

  tích cực, xây dựng cho các em các hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục

  tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học.

  1.1. KỸ NĂNG SỐNG LÀ GÌ?

  Có nhiều quan niệm khác nhau về kỹ năng sống:

  – Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kỹ năng sống là khả năng để có hành vi

  thích ứng và tích cực , giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước nhu cầu và

  thác thức của cuộc sống hằng ngày.

  – Theo UNICEFF, Kỹ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình

  thành hành vi mới. Các tiếp cận này có sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình

  thành thái độ và kĩ năng.

  – Theo tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO),

  kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là:

  Học để biết: gồm các kỹ năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng

  tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả của việc làm…;

  Học làm người: gồm các kỹ năng cá nhân như ứng phó với căng thẳng,

  kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin…;

  Học để chung sống: gồm các kỹ năng như giao tiếp, thương lượng, tự

  khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông

  Học để làm: gồm kỹ năng thực hiện công việc và nhiệm vụ như: kỹ năng

  đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm..;

  Tóm lại kỹ năng sống rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người

  để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả.

  1.2. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA TRẺ

  – Trong thực tế cuộc sống cho thấy những trẻ có thể lực yếu thường hay ỷ lại,

  phụ thuộc nhiều vào những người thân trong gia đình những việc làm tự phục vụ

  mà lẽ ra chính trẻ phải tự làm như : rửa chân tay, mặc quần áo,…

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  – Hệ thần kinh của trẻ tiểu học đang trong thời kì phát triển mạnh, đến 9, 10

  tuổi hệ thần kinh của trẻ căn bản được hoàn thiện và bộ óc của các em đang phát

  triển đi dần đến hoàn thiện nên các em dễ bị kích thích. Thầy cô giáo và cha mẹ,

  người thân của các em cần chú ý để giúp trẻ hình thành tính tự chủ, lòng kiên trì,

  sự kìm hãm của bản thân trước những kích thích của hoàn cảnh xung quanh, biết

  giữ gìn trật tự nơi công cộng và trong lớp học. Người lớn không được mắng, doạ

  dẫm, đe nạt các em, vì làm như thế không những bị tổn thương đến tình cảm mà

  còn gây tác hại đến sự phát triển thần kinh và bộ óc của các em.

  – Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học cũng được bắt đầu ngay

  từ những buổi đầu các em đến trường. Nếu không chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lí

  cho trẻ trước khi đi học sẽ dẫn đến những tình huống như: đòi theo bố mẹ về nhà,

  không dám nói chuyện với bạn bè, không dám chào hỏi thầy cô, không dám xin

  phép cô khi ra vào lớp,…

  – Học sinh tiểu học thích bắt chước hành vi, cử chỉ, lời nói,… của các nhân

  vật trong phim, của các thầy cô giáo, của những người thân trong gia đình. tính

  bắt chước là con dao “hai lưỡi”, vì trẻ em bắt chước cái tốt cũng nhiều, cái xấu

  cũng nhiều. Chính vì vậy những tính cách hành vi của những người xung quanh

  là môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, hành vi, ứng xử của trẻ.

  Các mối quan hệ của trẻ em là: Trẻ em – Gia đình; Trẻ em – Đồ vật; Trẻ em –

  Nhà trường; Trẻ em – Xã hội. Ở tiểu học, uy tín của người thầy giáo, cô giáo các

  quan điểm, niềm tin, toàn bộ những hành vi cử chỉ của thầy, cô thường là những

  mẫu mực cho hành vi của học sinh. Các em thường tin tưởng tuyệt đối ở nơi thầy,

  cô giáo nên chúng thường bắt chước những cử chỉ tác phong của thầy, cô giáo

  mình. Ở trường các em còn được tiếp xúc với bạn bè, với tập thể nhóm bạn, tổ,

  lớp; những hoạt động tập thể cũng ảnh hưởng không ít đến việc hình thành, phát

  triển nhân cách và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  CHƯƠNG 2

  THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN

  2.1. THỰC TRẠNG

  Thực trạng ở trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh, một số học sinh còn thiếu

  kỹ năng sống như: thiếu tính tự lập; chưa tự giác, thiếu tự tin trước tập thể, chưa

  biết cách ứng xử phù hợp. Kỹ năng giao tiếp hạn chế, nói trỗng với người lớn,

  thầy cô, gọi bạn bằng mày, tao chúng tôi Để giúp học sinh có kỹ năng sống tốt, tôi đã

  tiến hành khảo sát thực tế một số kỹ năng của các lớp như sau:

   Khảo sát HS lớp 1 A1 phân hiệu trung tâm đầu năm học 2013 – 2014:

  Nội dung khảo sát: Tự mặc quần áo. Tự giác ngồi học bài

  Tự mặc quần áo

  TSHS

  24

  Tự giác ngồi học bài

  Tự mình mặc

  Cần người lớn

  Tự giác không

  Chưa tự giác,

  quần áo

  giúp mặc quần

  cần nhắc nhở

  bố mẹ phải

  áo

  nhắc nhở nhiều

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  14

  58,3

  10

  41,7

  41,7

  14

  58,3

  %

  10

   Khảo sát lớp 2A 2 phân hiệu trung tâm đầu năm học 2013 – 2014:

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  TSHS

  SL

  %

  SL

  %

  25

  14

  56,0

  11

  44,0

  * Khảo sát lớp 5/3 phân hiệu trung tâm đầu năm học 2013 – 2014:

  * Nội dung khảo sát: ứng xử với bạn khi chơi các trò chơi dân gian tập thể.

  Khảo sát qua quan sát thực tế, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách

  đội đánh giá HS:

  Ứng xử tình huống trong chơi trò chơi tập thể

  Biết cách ứng xử hài hoà khá phù Hay cãi nhau, xô đẩy bạn khi chơi

  hợp

  SL

  22

  Từ thực trạng trên, qua nhiều năm giảng dạy tại trường Tiểu học số 3 Phổ

  Thạnh tôi tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến các em học sinh chưa có kỹ năng

  sống tốt là:

  2.2. NGUYÊN NHÂN

  2.2.1.Về phía giáo viên:

  – Một số giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống

  cho học sinh, mà chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức ở sách giáo khoa nên chưa

  chịu khó tìm tòi các hình thức và phương pháp tổ chức cho các hoạt động này

  nên làm mất sự hứng thú của học sinh.

  2.2.2. Về phía học sinh:

  – Học sinh học tập thụ động, chủ yếu chỉ nghe và làm theo thầy cô giáo,

  chưa có tính sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động.

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  – Học sinh chỉ có học kiến thức, khả năng ứng phó với các tình huống trong

  cuộc sống kém, thiếu sự tự tin trước đông người.

  – Kỹ năng giao tiếp hạn chế, nói trỗng với người lớn, thầy cô, gọi bạn bằng

  mày, tao,…

  2.2.3. Về phía phụ huynh:

  Đa số phụ huynh cho rằng con em mình chỉ cần học giỏi kiến thức, chỉ

  khuyến khích con em tìm kiến thức mà quên hướng dẫn cho con em mình làm

  tốt hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội và cách ứng xử trong gia đình.

  Một số gia đình phụ huynh giao tiếp trong gia đình còn nhiều hạn chế, xưng

  hô chưa chuẩn mực nên các em bắt chước và xưng hô thiếu thiện cảm.

  Ngoài ra do ảnh hưởng của môi trường sống, các em bắt chước nói tục,

  chưởi thề.

  2.2.4. Về phía nhà trường

  Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh là một trường thuộc vùng ven biển, điều

  kiện kinh tế xã hội khó khăn, trình độ dân trí của người dân chưa cao so với các

  xã ở thị trấn của huyện. Phần lớn người dân làm nghề đánh cá nên thường nói

  tục, chưởi thề do đó ảnh hưởng đến giáo dục của nhà trường. Vì thế trong hoạt

  động chuyên môn dạy và học, Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cải tiến

  nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh,

  không ngừng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình.

  Và đặc biệt chú trọng đến việc “Giáo dục kỹ năng sống” cho học sinh.

  CHƯƠNG 3

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  Giáo dục kỹ năng sống là điều cần thiết cho mọi người, mọi lứa tuổi. Đặc biệt

  là đối với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Giáo dục kỹ năng sống là việc cần được

  tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, hoàn

  cảnh, hoạt động của từng loại đối tượng cụ thể. Để giáo dục kỹ năng sống cho

  học sinh Tiểu học tôi đã thực hiện các biện pháp sau:

  3.1. BÁM SÁT NỘI DUNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

  Nội dung giáo dục kỹ năng sống ở Tiểu học hết sức đơn giản, gần gũi với

  trẻ em, là những kiến thức tối thiểu để các em có thể tự lập… Và mục đích quan

  trọng nhất là giúp các em tự tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống. Vì vậy khi tổ

  chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần:

  – Bám sát vào nội dung của giáo dục kỹ năng sống và vận dụng linh hoạt các

  nội dung của giáo dục kỹ năng sống tuỳ theo từng hoạt động giáo dục ngoài giờ

  lên lớp và điều kiện cụ thể của từng môn học.

  – Xác định rõ các nội dung giáo dục kỹ năng sống (xác định rõ các kỹ năng

  sống cần hình thành và phát triển cho học sinh) để tích hợp vào nội dung của hoạt

  động giáo dục.

  – Tạo ra động lực cho học sinh tham gia một cách tích cực vào quá trình hình

  thành kỹ năng sống nói chung và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết

  định, kỹ năng tự nhận thức về bản thân, kỹ năng ứng phó với cảm xúc…

  3.2. THỰC HIỆN TỐT CÁC NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

  Kỹ năng sống là tất cả những điều cần thiết chúng ta phải biết để có được

  khả năng thích ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Vì thế

  GV cần nắm rõ 5 nguyên tắc về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. :

  3.2.1. Tương tác:

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  Kỹ năng sống được hình thành tốt trong quá trình học sinh tương tác với

  bạn bè và những người xung quanh. Tạo điều kiện để các em có dịp thể hiện ý

  kiến của mình và xem xét ý kiến của người khác… Do vậy, giáo viên cần tổ chức

  các hoạt động có tính chất tương tác trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

  lớp để giáo dục kỹ năng sống cho các em.

  3.2.2. Trải nghiệm:

  Kỹ năng sống chỉ được hình thành khi người học trải nghiệm qua thực tế

  và nó có kĩ năng khi các em được làm việc đó. Vì thế giáo viên cần phải có thiết

  kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh được hoạt động

  thực, có cơ hội thể hiện ý tưởng, có cơ hội xử lí các tình huống.

  3.2.3. Tiến trình:

  Là một quá trình từ nhận thức – hình thành thái độ – thay đổi hành vi. Do

  vậy giáo dục kỹ năng sống không thể là ngày một ngày hai mà cả một quá trình.

  3.2.4. Thay đổi hành vi:

  Giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Giáo dục kỹ năng

  sống thúc đẩy người học thay đổi hay định hướng lại các giá trị, thái độ và hành

  động của mình.

  3.2.5. Thời gian – môi trường giáo dục:

  Giáo dục giáo dục kỹ năng sống được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi; giáo

  dục trong mọi môi trường như gia đình, nhà trường, xã hội; cần phải tạo điều

  kiện tối đa cho HS tham gia vào các tình huống thật trong cuốc sống.

  Do đó trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

  GV phải đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc của giáo dục.

  3.3. PHÁT HUY VAI TRÒ, TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG

  GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

  Hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động được tổ chức theo mục tiêu,

  nội dung, chương trình dưới sự hướng dẫn của giáo viên, giúp học sinh thực hiện

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  một cách tự giác, tích cực tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động,

  biến yêu cầu của nhà trường thành chương trình hành động của tập thể lớp và của

  cá nhân học sinh, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm tri thức, thái độ, quan điểm

  và hành vi ứng xử của mình trong môi trường an toàn, thân thiện có định hướng

  giáo dục. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như :

  kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các

  hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra, đánh

  giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong

  học tập, lao động và công tác xã hội. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia

  các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm

  tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối

  với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Vì vậy cần phát huy tối đa vai trò, tác dụng

  và hiệu quả của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

  3.4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

  – Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các môn học, vào các hoạt

  động giáo dục khác.

  – Thường xuyên tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi tập thể lành mạnh,

  chơi các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, qua các hoạt

  động rèn cho học sinh kĩ năng ứng xử với bạn bè, xây dựng tinh thần đoàn kết

  tốt, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng hợp tác, kỹ năng quyết định, biết kiềm chế bản

  thân trong khi xử lí các tình huống với bạn bè.

  – Tổ chức các hoạt động lao động vừa sức với học sinh: vệ sinh sân trường,

  lớp học, trồng chăm sóc cây trên sân trường, bồn hoa, vườn trường, ; học sinh

  được rèn một số kỹ năng như: cầm chổi quét, nhặt rác, tưới cây, tỉa lá,…; thông

  qua đó HS biết sử dụng có hiệu quả đồ dùng lao động.

  – Giáo dục học sinh có ý thức xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp”

  thường xuyên chăm sóc cây xanh trong trường học.

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  + Lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ .

  + Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ ; nhường nhịn em nhỏ .

  + Biết ứng xử với mọi người trong gia đình, biết nói ” cảm ơn “, ” xin lỗi “,

  ” vâng, ạ, dạ, thưa ” … với cả những người thân thiết trong gia đình, biết dùng từ

  ngữ phù hợp, đúng mực, phù hợp với hoàn cảnh đồng thời phải biết lắng nghe,

  tôn trọng ý kiến mọi người ngay cả khi bất đồng quan điểm, cả khi việc không

  theo ý mình .

  * VÍ DỤ MINH HỌA: Một học sinh không làm bài về nhà, giáo viên

  cần để học sinh nêu được :

  + Lí do vì sao em không làm bài về nhà ?

  Giáo viên cần phối hợp với phụ huynh, yêu cầu bố mẹ học sinh tìm hiểu lí

  do, khuyến khích rằng con có khả năng làm được việc đó hơn là la mắng, đánh

  đập, học sinh sẽ cảm thấy tự tin, có cơ hội được trình bày vấn đề của mình .

  Giáo viên cần định hướng cho học sinh trong giao tiếp hàng ngày:

  + Lời đề nghị khi yêu cầu, mong muốn được giúp đỡ .

  + Lời từ chối khi không đồng ý, không muốn hoặc không thể thực hiện

  đúng yêu cầu của người khác .

  + Lời xin lỗi khi làm phiền, khi mắc lỗi, khi không làm đúng, khi từ chối,

  – Để giao tiếp tế nhị, khéo léo; giáo viên cần định hướng cho học sinh

  biết cách xác định các nhân tố giao tiếp :

  Xác định nhân vật giao tiếp; xác định nội dung giao tiếp; xác định khả năng

  của em ; xác định ngữ cảnh; xác định phương tiện biểu đạt .

  SKKN: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

  * VÍ DỤ MINH HỌA: Lời đề nghị yêu cầu muốn được giúp đỡ

  – GV đưa tình huống cụ thể : ” Nhờ một người cùng trang lứa đóng

  giúp cửa sổ khi ngồi học ”

  – Học sinh có thể nêu lên một số ý kiến cá nhân :

  + Bạn có thể đóng giúp tớ cửa sổ được không ?

  (*)

  CHƯƠNG 4

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA SÁNG KIẾN:

  TSHS

  24

  Tự giác ngồi học bài ở nhà

  Tự mình mặc

  Cần người lớn

  Tự giác không

  Chưa tự giác,

  quần áo

  giúp mặc quần

  cần nhắc nhở

  bố mẹ phải

  áo

  nhắc nhở nhiều

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  22

  91,7

  2

  8,3

  20

  83,3

  4

  16,7

  TSHS

  * Nội dung khảo sát: ứng xử với bạn khi chơi các trò chơi dân gian tập thể.

  Khảo sát qua quan sát thực tế, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách

  đội đánh giá HS:

  TSHS

  Ứng xử tình huống trong chơi trò chơi tập thể

  Biết cách ứng xử hài hoà khá phù Hay cãi nhau, xô đẩy bạn khi chơi

  hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đbscl Triển Khai Các Biện Pháp Phòng, Chống Xâm Nhập Mặn
 • Nguy Cơ Của Xâm Nhập Mặn
 • Bến Tre: Khẩn Trương Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Chống, Ứng Phó Xâm Nhập Mặn
 • Các Giải Pháp Chống Xâm Thực Trong Máy Bơm Nước Hiệu Quả
 • Tp Hồ Chí Minh: Nhiều Biện Pháp Giảm Tai Nạn Giao Thông
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100