Đề Xuất 5/2022 # Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Trong Trường Mầm Non # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Trong Trường Mầm Non mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Dinh Dưỡng Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Ở Trường Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 6 Tuổi Trong Trường Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Gdngll
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • SÁNG KIẾN CẢI TIÊN KỸ THUẬT

  HỌ VÀ TÊN: Võ Thị Ngân- PHT MN Hoa Mai

  “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm

  trung tâm trong trường mầm non”

  1. Phần mở đầu

  1.1. Lý do chọn đề tài:

  Trong những năm gần đây, Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng

  cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

  mầm non nói riêng. Đây là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Để nâng

  cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non cần rất nhiều yếu tố khác nhau,

  nhưng một trong những yếu tố quan trọng là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục

  “Lấy trẻ làm trung tâm”.

  Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một quan điểm giáo dục tiến

  bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Quan điểm này định hướng cho

  giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục,

  lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động cho trẻ trong trường mầm non.

  Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là việc các giáo viên không chỉ truyền đạt

  kiến thức cho trẻ một cách thụ động mà các giáo viên tạo ra các điều kiện, các cơ

  hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến

  thức và kinh nghiệm. Để đạt được điều này, các giáo viên cần nắm được hứng thú,

  nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội

  dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. Trong quá trình giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm cần đảm bảo sự hứng thú, nhu cầu, kỹ năng, thế mạnh

  của mỗi trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôn trọng. Mỗi đứa trẻ đều có cơ

  hội tốt nhất để thành công. Để giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện một

  cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì xây dựng môi trường giáo dục trong các

  trường mầm non, việc lập kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động vui chơi, hợp

  tác với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ là việc làm rất cần thiết và

  không thể thiếu.

  Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là đảm bảo tính khoa học,

  tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó, đảm bảo tính liên

  thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và các cấp học tiếp theo, thống nhất

  giữa cuộc sống hiện thực gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho

  trẻ từng bước hoà nhập vào cuộc sống. Hơn nữa là một cán bộ quản lý cần biết

  cách vận dụng quan điểm tiếp cận này vào việc hướng dẫn và hổ trợ giáo viên thực

  1

  hiện chương trình giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng và sự phát triển toàn

  diện, phù hợp với từng cá nhân trẻ, đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

  Trong những năm qua nhà trường đã xác định: Công tác nâng cao chất lượng

  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một trong những nhiệm vụ

  trọng tâm của từng năm học. Mặc dù hiện nay đã đạt được một số kết quả đáng kể,

  song việc áp dụng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại đơn vị vẫn còn những vấn đề

  bất cập. Giáo viên vẫn còn mơ hồ trong việc lập kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm, tổ

  chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi lấy trẻ làm trung tâm…

  Từ các cơ sở nêu trên, cho thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của vấn đề

  nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là vô

  cùng cần thiết. Trong quá trình công tác, cá nhân tôi với tư cách là một cán bộ quản

  lý phụ trách chuyên môn, đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng

  nghiệp để nâng cao kiến thức và phương pháp quản lý, nhất là công tác bồi dưỡng

  đội ngũ giáo viên, đồng thời mạnh dạn nghiên cứu và sử dụng ” một số biện pháp

  nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”. Đây

  cũng là lí do mà tôi chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng

  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” ở đơn vị nơi tôi công tác

  làm sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm học 2022-2017.

  1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài:

  1.2.1. Điểm mới của đề tài:

  Trên thực tế có nhiều đồng nghiệp đã viết về đề tài này. Tuy nhiên mỗi đề tài

  đề cập đến những khía cạnh khác nhau của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù

  hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị. Bên cạnh đó, qua việc vận dụng đề tài này

  vào thực tiễn rất nhiều giáo viên tỏ ra đam mê, yêu thích. Đặc biệt đối với trẻ có sự

  chuyển biến thật sự về mọi mặt đức trí thể mỹ. Trẻ tự tin, mạnh dạn, chủ động

  trong mọi hoạt động.

  Năm học 2022-2017, cấp học mầm non đang tiếp tục thực hiện chuyên đề về

  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để không ngừng nâng cao chất

  lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non trên toàn huyện.

  Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, bản thân tôi đã tham khảo một số

  đề tài của một số đồng nghiệp, các đồng nghiệp đã làm về chỉ đạo nâng cao chất

  lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Riêng bản thân tôi

  mạnh dạn đưa một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm

  trung tâm trong trường mầm non.

  2

  Điểm mới của đề tài: Tôi đã sử dụng một số biện pháp mới có tính khả thi

  cao, phù hợp với tình hình của nhà trường, tác động và có hiệu quả rất lớn về giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm đối trẻ trong toàn trường. Các biện pháp như: Xây dựng

  và thực hiện kế hoạch chương trình kịp thời theo những đổi mới của chương trình

  về phát triển vận động và hoạt động lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục lấy trẻ làm

  trung tâm trong xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục; Giáo dục lấy trẻ làm

  trung tâm trong tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi cho trẻ; Giáo dục lấy trẻ

  làm trung tâm trong hợp tác với cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ.

  1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài:

  Với đề tài này, tôi đã áp dụng tại trường mầm non nơi tôi công tác nhằm

  nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non trong

  năm học 2022-2017. Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với các

  trường mầm non trên địa bàn huyện, tỉnh nói riêng và có thể áp dụng rộng rãi trên

  toàn quốc.

  Nội dung đề tài được viết trên tinh thần tổng hợp những kinh nghiệm của

  bản thân, chủ yếu là những giải pháp trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng

  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non bảo đảm tất cả trẻ đều được

  tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu

  hứng thú và khả năng của bản thân trẻ; Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được

  nâng cao về nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ.

  Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng

  quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

  2. Phần nội dung

  2.1. Thực trạng của nội dung cần giải quyết:

  Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều văn bản

  hướng dẫn đưa hình thức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào thực hiện ở các trường

  mầm non. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng

  Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy đã có Kế hoạch triển khai thực hiện

  phong trào thi đua trong các trường học nói chung và trường mầm non nói riêng.

  Một trong những nội dung của phong trào là “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ

  làm trung tâm”.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy, nhà trường

  tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung

  tâm vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng

  chuyên môn cho giáo viên và tổ chức các hoạt động thao giảng dự giờ giáo viên, từ

  đó giúp cho giáo viên tự rút ra được ưu điểm của phương pháp dạy học lấy trẻ làm

  3

  trung tâm và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ. Đồng thời thu hút sự hứng

  thú tham gia tích cực của trẻ trong nhà trường.

  Quá trình thực hiện đề tài tại đơn vị, tôi nhận thấy có được những thuận lợi

  và gặp phải một số khó khăn sau:

  2.1.1. Thuận lợi:

  Đội ngũ có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình tâm huyết với

  nghề. 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn.

  Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết cùng quyết tâm

  phấn đấu xây dựng, giữ vững trường tiên tiến xuất sắc và trường mầm non đạt

  chuẩn Quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề, luôn yêu nghề, mến

  trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Các đồng chí trong ban Giám hiệu nhà trường tận tụy với công việc, tâm

  huyết với nghề, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, trình độ chuyên môn

  nghiệp vụ vững vàng.

  Nhà trường luôn chăm lo điều kiện làm việc cũng như đời sống tinh thần cho

  đội ngũ: tăng trưởng cơ sở vật chất hàng năm, bổ sung thay thế các trang thiết bị

  đồ dùng dạy học.

  Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng

  Giáo dục-Đào tạo, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện giúp

  đỡ, động viên về tinh thần, vật chất… để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  của ngành.

  Đa số các lớp học thoáng mát đảm bảo cho trẻ vui chơi và học tập. Các cháu

  đến trường được học theo chương trình đúng độ tuổi.

  Các bậc phụ huynh có trình độ nhận thức cao, có sự phối hợp chặt chẽ với

  nhà trường trong việc thống nhất các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực ủng

  hộ nhà trường về tinh thần và cơ sở vật chất.

  2.1.2. Khó khăn:

  Giáo viên còn hạn chế về tính linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Năng lực sư

  phạm và trình độ tay nghề chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo. Giáo viên chưa

  nhận thức đầy đủ về phương pháp “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

  Phương pháp của giáo viên mới dừng lại ở đổi mới hình thức tổ chức các

  hoạt động, chưa tích hợp nội dung và phương pháp giáo dục thông qua các hoạt

  động, nội dung nặng về kiến thức theo môn học và thiếu thực tế.

  Trẻ đông, lớp học, sân bãi chật hẹp nên việc tổ chức chuyên đề phát triển

  vận động cho trẻ còn hạn chế.

  4

  – Đối với kế hoạch tuần, mục tiêu phù hợp với sự phát triển của trẻ, thể hiện cụ

  thể các mục tiêu của kế hoạch giáo dục tháng. Các mục tiêu của kế hoạch có sự kế

  thừa, điều chỉnh để phù hợp với sự tiến bộ của trẻ.

  – Đối với kế hoạch ngày, thể hiện cụ thể các nội dung và hoạt động từ kế hoạch

  giáo dục tuần phù hợp với trẻ theo chế độ sinh hoạt.

  Kế hoạch được xây dựng dựa vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống

  của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể. Khi tổ chức các hoạt động, tôi chú ý

  nhấn mạnh cho giáo viên nhận ra được điểm mấu chốt của việc lấy trẻ làm trung tâm

  có nghĩa là tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tạo

  mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động.

  Khi lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm tôi chú ý

  giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm

  không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ. Về cơ bản vẫn phải tuân thủ

  các bước trong suôt tiến trình của tiết học, phải dựa trên phương pháp dạy đặc

  trưng của các bộ môn. Đổi mới phương pháp là cách giáo viên tổ chức hoạt động

  giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” dựa trên sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ

  mà ta đưa ra phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp khả năng của trẻ. Hình thức

  tổ chức tiết học đa dạng, phong phú tùy vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên để tiết

  học trở nên nhẹ nhàng, không gò bó áp đặt trẻ theo đúng tính nhất định ” Học mà

  chơi, chơi mà học” theo đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non.

  Nhìn chung giáo viên đã biết cách xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày

  phù hợp theo hình thức mới, tổ chức thực hiện phần nào có hiệu quả các hoạt động

  lấy trẻ làm trung tâm.

  2.2.3. Đầu tư chỉ đạo cho giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm:

  Việc chỉ đạo giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua hình thức xây dựng

  lớp điểm cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất

  lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua hình thức lớp điểm, giáo viên

  trong trường được học tập, từ cách trang trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc, nề

  nếp các cháu, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, cách thiết kế hoạt động theo hướng giáo

  dục lấy trẻ làm trung tâm…

  Ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng lớp điểm về các lĩnh vực khác nhau

  như lớp điểm về xây dựng môi trường học tập, lớp điểm về chuyên đề phát triển

  vận động, lớp điểm về các tiết dạy mẫu. Tôi chủ động tham mưu Hiệu trưởng phân

  công giáo viên đứng lớp phù hợp. Chọn những giáo viên phải là những người có

  trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi, có uy tín với mọi

  8

  người. Những lớp điểm là nơi đi đầu trong việc thực hiện nội dung mới để rút kinh

  nghiệm trước khi chỉ đạo đại trà. Thông qua các lớp điểm giáo viên được tham

  quan, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tai nghe, mắt thấy, học tập để áp dụng

  vào lớp của mình.

  Đối với lớp điểm xây dựng môi trường học tập. Tôi chú ý chỉ đạo hai mảng

  rõ ràng (môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học). Cả hai môi

  trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham

  gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà

  trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và

  môi trường bên ngoài lớp học.

  Đối với môi trường trong lớp học:

  Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để lớp học

  thêm lôi cuốn trẻ, tôi đã chỉ đạo giáo viên cần tạo nên một môi trường trong lớp

  học với những màu sắc sinh động và ngộ nghĩnh. Môi trường có không gian, cách

  sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; Khi

  thiết kế các góc hoạt động trong lớp cần chú ý bố trí các góc hoạt động hợp lí. Góc

  hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào, góc thư viện sử dụng sách,

  tranh ở những nơi nhiều ánh sáng.Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối

  đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Sắp xếp các góc để

  giáo viên có thể dễ dàng quan sát, giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ. Tên

  hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu

  chữ hiện hành. Các góc phải được bày biện hấp dẫn. Có đồ chơi, học liệu và

  phương tiện đặc chưng cho từng góc. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu

  có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Đồ

  dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ

  đề/hoạt động và hứng thú của trẻ. Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột

  hạt…), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện…Có sản phẩm mua sẵn,

  sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền

  (trang phục, dụng cụ lao động…). Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ

  sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí của trẻ mầm non. Học liệu, thiết bị, đồ chơi

  được điều chỉnh để hỗ trợ trẻ khuyết tật.

  Đối với môi trường bên ngoài lớp học:

  Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động

  nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Xây dựng môi trường ngoài

  lớp học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp

  ứng nhu cầu chơi của trẻ. Khi bố trí các góc, khu vực hoạt động ngoài trời, tôi chú

  ý chỉ đạo giáo viên lưu ý xây dựng các góc, khu vực hoạt động ngoài trời cần được

  9

  xác định rõ ràng; Mỗi góc, khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và

  phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng góc, khu vực, tạo cơ hội cho trẻ

  tham gia hoạt động; Đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc, khu vực hoạt động

  đảm bảo an toàn, vệ sinh; không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch

  sẽ, được bảo dưỡng định kì, sửa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của

  trường, lớp.

  Đối với chỉ đạo điểm về chuyên đề phát triển vận động:

  Tôi đã tham mưu kịp thời Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học ưu tiên

  mua sắm các loại đồ dùng phục vụ cho hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ.

  Tham mưu phân công bố trí giáo viên hợp lý; phát động các phong trào thể dục thể

  thao trong nhà trường. Chỉ đạo rà soát kiểm tra đối chiếu các loại đồ dùng tối thiểu

  theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT để có kế hoạch điều chỉnh mua sắm các trang thiết

  bị phục vụ giáo dục phát triển vận động cho các lớp kịp thời đầy đủ. Trực tiếp chỉ đạo

  các tổ, khối trong nhà trường sinh hoạt chuyên môn tập trung vào lĩnh vực phát triển

  thể chất, trực tiếp chỉ đạo giáo viên bổ sung đầy đủ các bài thể dục theo nội dung mới

  vào kế hoạch năm, tháng.

  Đối với lớp điểm về các tiết dạy mẫu:

  Tôi trực tiếp tham mưu đồng chí Hiệu trưởng phân công giáo viên có năng

  lực vững vàng chủ nhiệm lớp điểm. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt

  động học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó dự giờ góp ý chỉnh

  sửa bổ sung những mặt còn vướng mắc. Khi tiết dạy đảm bảo tốt về nội dung,

  phương pháp, hình thức, tôi tiến hành triển khai đại trà cho toàn giáo viên trong

  trường được dự giờ học tập. Đây là một trong những biện pháp bồi dưỡng trực tiếp

  rất hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

  Có thể nói, việc chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo dục

  lấy trẻ làm trung tâm đem lại hiệu quả cao. Giáo viên trường tôi đã tạo được môi

  trường học tập, góc phát triển vận động sinh động, phù hợp với đặc điểm của trẻ ở

  độ tuổi của lớp mình, các cô đã có ý thức hơn, tự học tập, tự nghiên cứu để bằng

  lớp đồng nghiệp mình. Qua quá trình chỉ đạo, tôi thấy nhiều giáo viên chuyên môn

  hạn chế, chưa biết cách sắp xếp, trang trí lớp, dự giờ tiết dạy giáo viên còn lúng

  túng, cách xây dựng và tổ chức hoạt động học còn hạn chế… Nhưng qua các hình

  thức bồi dưỡng trên tôi thấy đã có sự thay đổi rõ rệt.

  2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá:

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Giao công việc mà không

  kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”. Công

  tác kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong chu trình quản lý

  giáo dục. Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết

  10

  về tình hình thực hiện chương trình và tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung

  tâm, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch

  lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao

  chất lượng thực hiện chương trình của giáo viên. Để công tác chỉ đạo nâng cao

  chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý

  không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra việc thực

  hiện kế hoạch, chương trình theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo

  viên đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo. Thứ nhất cần xác định rõ

  mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà

  trường của năm học. Thứ hai phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra

  cả năm, học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu

  cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra. Thứ ba là làm tốt công tác tuyên

  truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác,

  trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích

  cực góp phần thực hiện tốt đợt kiểm tra đó.

  Trong suốt quá trình năm học, chúng tôi đã tích cực tham mưu cho đồng chí

  Hiệu trưởng trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, vừa đảm

  bảo quy định của ngành, vừa phù hợp với tình hình chất lượng đội ngũ. Đảm bảo

  số lượng giáo viên được kiểm tra toàn diện 60-70%, mỗi giáo viên được kiểm tra

  chuyên đề 2 lần/năm học. Nội dung chuyên đề khá phong phú đa dạng như kiểm

  tra hoạt động theo lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm quan

  hệ xã hội… kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sản phẩm của trẻ, kiểm tra

  xây dựng môi trường học tập theo hướng lấy trẻ làm trung tâm…Đánh giá khách

  quan và thực chất năng lực đội ngũ được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Bởi vì như

  thế mới nhận ra được ưu nhược điểm của mỗi giáo viên. Từ đó có biện pháp cụ thể

  trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

  Về hình thức đánh giá chúng tôi luôn thay đổi thường xuyên. Hàng tháng ngoài

  việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, chúng tôi đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện

  quy chế chuyên môn của giáo viên như: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chế

  độ sinh hoạt, hồ sơ chuyên môn, giáo án, hồ sơ trẻ, sản phẩm học tập của các

  cháu), công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi tổ chức các hoạt động…Sau

  kiểm tra, chúng tôi đều tổ chức trao đổi, góp ý trực tiếp giúp giáo viên tự nhận xét

  kết quả công việc, nhận thấy được những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại-hạn

  chế cần khắc phục. Cuối tháng chúng tôi có đánh giá nhận xét chung về công tác

  kiểm tra giúp giáo viên chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay của đồng nghiệp,

  cũng như rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế cho bản thân.

  11

  đổi để thống nhất phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời đưa trẻ đến lớp

  chuyên cần và đảm bảo thời gian.

  * Bài học kinh nghiệm:

  Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình là giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

  Bằng những giải pháp cụ thể, năm học 2022-2017 chất lượng về giáo dục lấy trẻ

  làm trung tâm đã có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, bản thân tôi rút ra một số

  bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ

  làm trung tâm:

  Người phụ trách công tác chuyên môn một mặt phải có trình độ, năng lực

  chuyên môn vững vàng. Mặt khác phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ

  về mọi mặt, phải xây dựng được uy tín của mình trước đội ngũ giáo viên cũng như

  phụ huynh. Phải năng nổ, tâm huyết, nhiệt tình, luôn tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ,

  dám làm.

  Phải nắm vững tình hình đội ngũ, biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của

  giáo viên, thu nhận kết quả và các quy trình hoạt động giáo dục trẻ, xem xét, so

  sánh, đánh giá và xử lý khách quan, khoa học để giúp giáo viên phát huy những

  mặt mạnh, hạn chế những mặt còn tồn tại yếu kém để họ vươn lên .

  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm, theo chu kì. Chỉ đạo các

  khối lập được kế hoạch chuyên môn của bộ phận mình phụ trách, trong đó đặc biệt

  quan tâm đến nội dung sinh hoạt khối, toàn trường; xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra một cách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của trường, từng giáo viên;

  người quản lý phải là người theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đó.

  Đầu tư chỉ đạo cho giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo dục lấy trẻ

  làm trung tâm.

  Tham mưu kịp thời trong việc mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học

  theo Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

  Phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhà trường và gia đình, xã hội.

  3. Kết luận:

  3.1. Ý nghĩa của đề tài:

  Theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền: “Chương trình giáo dục mầm non tốt là

  một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng dựa trên

  hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này sẽ tạo cơ

  hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát triển trí tuệ

  mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của

  trẻ”. Và như chúng ta đã biết, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau

  về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó,

  16

  kết quả tốt. Trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và viết đề tài không tránh khỏi

  những khiếm khuyết, hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây

  dựng của bạn bè, đồng nghiệp và hội đồng chuyên môn đánh giá, bổ sung để đề tài

  của tôi thêm hoàn thiện, khả thi và có giá trị hơn nữa trong thực tiễn. Rất mong

  nhận được nhiều ý kiến góp ý của đồng nghiệp để bản thân tôi thực hiện tốt hơn

  nữa nhiệm vụ của mình.

  Tôi xin chân thành cảm ơn./.

  18

  1. Phần mở dầu: …………………………………………………………………………………………………………………. Trang 1

  1.1. Lý do chọn đề tài:………………………………………………………………………………………………………… Trang 1

  1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài:…………………………………………………… Trang 2

  1.2.1. Điểm mới của đề tài……………………………………………………………………………………………… Trang 2

  1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài ……………………………………………………………………………… Trang 3

  2. Phần nội dung:………………………………………………………………………………………………………………. Trang 3

  2.1. Thực trạng nội dung cần giải quyết: ………………………………………………………………. Trang 3

  2.1.1. Thuận lợi:……………………………………………………………………………………………………………………. Trang 4

  2.1.2. Khó khăn:……………………………………………………………………………………………………………………. Trang 4

  2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng trên …………………………………………………………………. Trang 5

  2.1.4. Điều tra thực tiễn …………………………………………………………………………………………………… Trang 5

  2.2. Các biện pháp thực hiện :………………………………………………………………………………………. Trang 5

  2.2.1. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ…………………………. Trang 5

  2.2.2. Chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình.Trang 7

  2.2.3. Đầu tư chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp điểm ……………………………………….. Trang 8

  2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá ……………………………………………..Trang 10

  2.2.5. Tham mưu mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị ……………………….. Trang 12

  2.2.6. Tuyên truyền và phối hợp với các bậc cha mẹ trẻ. …………………………..Trang 13

  2.3. Kết quả đạt được:…………………………………………………………………………………………………….. Trang 14

  3. Phần kết luận: …………………………………………………………………………………………………………….. Trang 16

  3.1. Ý nghĩa của đề tài:…… …………………………………………………………………………………………. Trang 16

  3.2. Kiến nghị, đề xuất:………………………………………………………………………………………………. Trang 17

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn Một Số Biên Pháp Nâng Cao Kết Quả Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chất Lượng Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Trường Mầm Non Lộc Thủy
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Một Số Biện Pháp Giúp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Trong Trường Mầm Non
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Trong Trường Mầm Non trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100