Đề Xuất 5/2023 # Skkn Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Đạt Hiệu Quả Cao Tại Trường Mầm Non Hải Vân, Huyện Như Thanh # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 5/2023 # Skkn Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Đạt Hiệu Quả Cao Tại Trường Mầm Non Hải Vân, Huyện Như Thanh # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Skkn Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Đạt Hiệu Quả Cao Tại Trường Mầm Non Hải Vân, Huyện Như Thanh mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1.1. Lí do chọn đề tài: Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người ”[1]. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp “trồng người”. Nghị quyết TW 2 Khoá VIII đã khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội” [2], vì thế bắt buộc những người làm công tác giáo dục cần phải trang bị cho mình vốn tri thức vững chắc về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà cả hệ thống giáo dục đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng (Nghị quyết TW 8 khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo những tiền đề cần thiết để chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông. Muốn vậy, người làm công tác ở bậc học mầm non phải biết tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, các hoạt động phải thực sự lấy trẻ làm trung tâm. Vì thế đối với trẻ mầm non, việc thiết lập, xây dựng và khai thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các trường mầm non nói chung và trường mầm non Hải Vân nói riêng vẫn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập: kinh phí cho việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, mỗi giáo viên thực hiện theo cách thức và quan điểm riêng của mình cho nên việc thực hiện chưa đồng bộ và đúng hướng. Mặt khác, việc xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động chưa phong phú chủ yếu là do bàn tay cô giáo thực hiện, trẻ ít được tham gia. Cách bố trí các góc, các mảng trang trí chưa chưa linh hoạt, đồ dùng đồ chơi chủ yếu là mua sẵn, nguyên vật liệu, học liệu chưa phong phú đa dạng chưa mang tính mở cho trẻ hoạt động. Một số giáo viên mầm non chưa đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, còn ngại đổi mới, không sáng tạo nên hiệu quả thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa cao. Là một cán bộ quản lý, hàng ngày trực tiếp chỉ đạo giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình nên bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm thế nào để xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ được hoạt động một cách trung tâm nhất, tích cực nhất, thoải mái nhất mà lại đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy trong năm học 2017 – 2018 tôi đã chọn đề tài: “Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao tại trường mầm non Hải Vân, huyện Như Thanh” để nghiên cứu, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường và góp phần thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy lấy trẻ làm trung tâm”. 1.2. Mục đích nghiên cứu: Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của nhóm, lớp và địa phương. Giúp cho giáo viên và học sinh xây dựng môi trường giáo dục mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, khả năng tư duy, thúc đẩy trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động. Tạo cho trẻ cơ hội học tập qua chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ. Tuyên truyền cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội nhận thức đúng vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo sự thống nhất trong việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ trong trường mầm non góp phần thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy lấy trẻ làm trung tâm” tại đơn vị nhà trường. 1.3. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao tại trường mầm non Hải Vân, huyện Như Thanh. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp thống kê, xử lí số liệu: thu thập số liệu điều tra, xử lí số liệu và rút ra nhận xét và kết luận về việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm . – Phương pháp điêu tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: dùng hệ thống các câu hỏi nhằm nắm bắt kiến thức, thái độ và kĩ năng của cô và trẻ về việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung – Phương pháp quan sát: + Quan sát thực tiễn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên. + Quan sát quá trình tham gia xây dựng môi trường giáo dục và hoạt động của học sinh. – Phương pháp thực hành. – Phương pháp kiểm tra, đánh giá. 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm. – Môi trường: là tổng thể các yếu tố tự nhiên và xã hội tác động tương hỗ với nhau tạo nên khung cảnh sống và những điều kiện để con người tồn tại và phát triển[3]. – Môi trường giáo dục giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non và hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Môi trường giáo dục gồm: + Môi trường vật chất: Được tạo nên bởi không gian chứa đựng đồ dùng, vật liệu và các phương tiện + Môi trường bên ngoài lớp học và môi trường bên trong lớp học + Môi trường xã hội: Được tạo nên bởi các mối quan hệ và tương tác giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với người lớn xung quanh.[3] 2.1.2. Tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non thực sự là cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của trẻ về các mặt Đức – Trí – Thể -Mỹ và lao động. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo, trẻ được khuyến khích tham gia vào mọi hoạt động trong nhà trường. Trẻ được hoạt động trong môi trường giáo dục đa dạng, phong phú, vừa kích thích tính tích cực chủ động của trẻ từ việc tự lựa chọn góc chơi, đồ chơi đến việc tự quyết định và tìm cách giải quyết nhiệm vụ, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp, nhận thức, nhu cầu hoạt động cùng nhau của trẻ, vừa tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ khả năng của mình, các kiến thức, kỹ năng của trẻ được hình thành, củng cố và bổ sung, qua đó nhân cách của trẻ được phát triển một cách toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn.[3] 2.2. Thực trạng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Hải Vân. 2.2.1. Thuận lợi và khó khăn: * Thuận lợi: – Trường Mầm non Hải Vân là trường chuẩn quốc gia mức độ 1, các phòng học rộng rãi thoáng mát, đảm bảo đúng quy định. Có đồ chơi ngoài trời, có vườn hoa, cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên xanh – sạch – đẹp. – 100% CBGV trong trường đã được tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức, đặc biệt là chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. 100% CBGV,NV đạt trình độ chuẩn, trong đó có 89 % trên chuẩn, đội ngũ giáo viên luôn nhiệt tình và có nhiều tâm huyết, đa số giáo viên còn trẻ, khoẻ, có khả năng tiếp cận kiến thức mới, khoa học công nghệ nhanh; – Trẻ huy động ra lớp đầy đủ, đi học chuyên cần, mạnh dạn, tự tin. * Khó khăn : – Là địa phương thuần tuý nông nghiệp nên đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, do đó việc tuyên truyền, vận động phụ huynh hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường xanh, đẹp trong trường còn hạn chế. – Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng số trẻ đến lớp đông nên vẫn còn thiếu phòng học, diện tích khuôn viên chưa được mở rộng thêm, các khu vực hoạt động của trẻ như: vườn cây của bé, khu vực chơi với cát, nước, khu vực phất triển vân động quang cảnh sư phạm trong trường chưa được cải thiện nhiều, chưa đáp ứng các hoạt động của trẻ. – CBGV có trình độ chuẩn 100% nhưng đa số trình độ được đào tạo qua các lớp bồi dưỡng tại chức, liên thông, do đó kiến thức, năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sư phạm còn hạn chế. 2.2.2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng Để làm tốt công tác chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường có hiệu quả, tôi đã tiến hành khảo sát giáo viên và trẻ vào thời điểm đầu năm học 2017 – 2018, kết quả như sau: Bảng khảo sát giáo viên trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm TT Nội dung khảo sát Tổng số GV được khảo sát Mức độ đạt được T % K % TB % Y % 1 18 4 22,2 6 33,3 8 44,4 0 2 Sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng đồ dùng đồ chơi có hiệu quả. 18 5 27,7 6 33,3 7 38,9 0 3 Tạo cơ hội cho trẻ phát huy tính sáng tạo thông qua các hoạt động khám phá, trải nghiệm 18 6 33,3 5 27,7 7 38,9 0 Bảng khảo sát chất lượng của trẻ trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm TT Nội dung Tổng số trẻ được khảo sát Đạt Chưa đạt T % K % TB % Y % 1 Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào việc thiết lập môi trường giáo dục cùng với cô giáo và các bạn. 260 70 26,9 78 30 95 36,5 17 6,6 2 Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 260 71 27,3 81 31,2 87 33,5 21 8 3 Trẻ thể hiện mối quan hệ thân thiện với cô giáo, với các bạn và mọi người xung quanh. 260 82 31,5 83 31,9 77 29,6 18 69,1 Từ kết quả khảo sát trên, bản thân tôi nhận thấy rằng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mới chỉ thể hiện ở bề rộng, chưa có chiều sâu, do đó hiệu quả mang lại chưa cao. Giáo viên còn hạn chế về tính linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chưa tạo cơ hội để trẻ được tham gia các hoạt động, chưa linh hoạt sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng đồ chơi. Trẻ chưa hứng thú tích cực tham gia vào việc thiết lập môi trường giáo dục cùng cô và các bạn. Vì vậy cần phải có những biện pháp chỉ đạo sâu sát để đội ngũ cán bộ giáo viên nắm vững hơn kiến thức về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, từ đó thiết lập môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. 2.3. Các biện pháp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Hải Vân: 2.3.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường và xây dựng kế hoạch chỉ đạo. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với tình hình thực tế trong nhà trường, tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá đúng thực trạng môi trường giáo dục của trường, lớp với các nội dung sau: – Khảo sát đánh giá môi trường vật chất bên trong phòng nhóm lớp có đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi. – Khảo sát đánh giá tổng thể cảnh quan môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi. – Khảo sát đánh giá môi trường xã hội trong nhà trường (bao gồm các mối quan hệ và tương tác giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những người xung quanh). Ví dụ: * Đối với môi trường vật chất trong lớp học: * Đối với môi trường vật chất ngoài lớp học: Tôi khảo sát đánh giá số lượng đồ dùng đồ chơi ngoài trời có đủ cho trẻ hoạt động? đồ chơi nào cần sữa chữa, đồ chơi nào cần phải bổ sung thêm?. Các khu vực hoạt động như: khu vận động cùng bé yêu; khu vực chơi với cát, với nước; khu vực hoạt động sáng tạo; khu vườn rau của bé,…đã được quy hoạch, thiết kế phù hợp, có đảm bảo an toàn, sạch đẹp chưa? Các khu vực này có phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường không?… * Môi trường xã hội: Thông qua các đợt thao giảng, dự giờ, thăm lớp tôi quan sát giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ có tạo được không khí giao tiếp tích cực, kích thích trẻ hứng thú hoạt động không? Trẻ có được tôn trọng và khuyến khích tham gia các hoạt động?… – Trước hết tôi lên kế hoạch hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nhóm, lớp và thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với từng độ tuổi phát triển của trẻ. – Kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục và việc khai thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 2.3.2. Chỉ đạo giáo viên bố trí sắp xếp các góc hoạt động trong và ngoài lớp thuận tiện, linh hoạt đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ. * Các góc hoạt động trong lớp: Ví dụ: Tôi chỉ đạo giáo viên bố trí sắp xếp góc chơi gây tiếng ồn (góc xây dựng, góc phân vai) không xếp gần với góc cần yên tĩnh (Góc học tập; nhóm chơi bác sỹ). Góc thiên nhiên, hướng dẫn giáo viên tận dụng khoảng hiên ngoài lớp cho trẻ hoạt động thoải mái, tránh sự ồn ào cho các góc khác, thuận lợi cho trẻ chăm sóc cây, hoa Đối với góc xây dựng phải ở nơi thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu với các nhóm chơi khác và không ảnh hưởng đến các nhóm chơi yên tĩnh (Hình ảnh chơi hoạt động góc của trẻ lớp 5 – 6 tuổi B) * Các khu vực hoạt động ngoài trời: Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp trẻ khám phá và phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, Môi trường giáo dục tốt sẽ thu hút sự hứng thú và gây cho trẻ cảm xúc tốt, các kiến thức kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ sung. Nhà trường với diện tích không gian còn nhỏ, hẹp (hơn 2000m2), tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng cải tạo và tận dụng tối đa các khoảng trống để tạo không gian cho trẻ hoạt động. Sau khi quy hoạch xong các khu vực hoạt động cho trẻ, tôi chỉ đạo giáo viên: – Bố trí, sắp xếp đồ chơi ngoài trời khoa học, hợp lý đảm bảo an toàn cho trẻ. – Tăng cường xây dựng, cải tạo khu vực bé yêu thiên nhiên, vườn rau của bé: Cải tạo hệ thống cây xanh, vườn rau, bồn hoa một cách khoa học, hợp lý có các luống, lối đi thuận tiện, phù hợp với trẻ khi quan sát, chăm sóc…tạo môi trường xanh, sạch, đẹp luôn hấp dẫn trẻ. (Anh trẻ quan sát cây ở góc thiên nhiên và chăm sóc rau của trẻ lớp 3-4 tuổi A) – Làm đồ dùng đồ chơi bổ sung vào Khu vực vận động phát triển thể chất, khu vực chơi với cát, nước để kích thích trẻ hoạt động. (Hình ảnh trẻ chơi ở các khu vực hoạt động ngoài trời) Sau khi chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện việc lựa chọn sắp xếp bố trí góc chơi cho trẻ phù hợp như trên tôi thấy có hiệu quả rõ ràng, không gian trong lớp học được cải thiện hơn, các góc chơi có không gian rộng riêng biệt trẻ chơi thoải mái, giúp giáo viên dễ dàng quan sát, theo dõi các hoạt động của trẻ và trẻ đã có thể đi lại giao tiếp với nhau trong khi hoạt động, tạo cho trẻ sự tự tin, hào hứng để tham gia một cách chủ động tích cực các hoạt động trong ngày. Các khu vực hoạt động ngoài trời được quy hoạch phù hợp thân thiện, rõ ràng như: khu vận động cùng bé yêu, khu vực chơi với cát, với nước, khu vực hoạt động sáng tao, khu vườn rau của bé,…. phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 2.3.3. Đa dạng các loại đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu tận dụng từ phế liệu và vật liệu sẵn có từ thiên nhiên. Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ. Vì vậy hàng năm nhà trường cũng đã bổ sung những đồ dùng đồ chơi cần thiết cho các nhóm lớp, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về số lượng, chủ yếu là đồ dùng mua sẵn trên thị trường, trẻ chơi máy móc, nhàm chán không có sự sáng tạo. Đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu phế thải ít, chưa phong phú,

Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề ” Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: Giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường được nâng cao khả năng chuyên môn, nâng cao kinh nghiệm dạy và học; giải đáp được khúc mắc, vấn đề của giáo viên trong chuyên môn, những điều còn chưa thỏa đáng; giáo viên đưa ra được các phương pháp giảng dạy mới, hiệu quả cao, học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức. Ngoài ra, giáo viên được tự do, sáng tạo trong cách truyền tải thông tin, thông điệp tới học sinh, khiến cho cách giảng dạy của giáo viên giảm bớt phần gó bó. Có thể nói, biện pháp đã đưa lại hiệu quả rất tích cực, đặc biệt trong công tác giảng dạy của giáo viên.

Biện pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về thực hành quan điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm: Nhà trường tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn về lí thuyết cũng như thực hành, các hoạt động dự giờ, hội thi và chia sẽ kinh nghiệm giữa các giáo viên đã nâng cao năng lực dạy học cả về mặt lí thuyết cũng như trong thực tiễn. Các giáo viên, lãnh đạo được tiếp thu thêm những kinh nghiệm, học tập thêm các bài học từ đồng nghiệp, góp phần cải thiện hơn nữa khả năng của mình trong nhà trường.à trường tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn về lí thuyết cũng như thực hành cho giáo viên, nâng cao khả năng dạy học cả về mặt lí thuyết cũng như kinh nghiệm trong nghề.

Buổi sinh hoạt chuyên môn toàn trường

Biện pháp 3: Tuyên truyền, tư vấn cho phụ huynh nhận thức đúng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để chăm sóc giáo dục trẻ: phụ huynh dễ dàng được giải đáp những khúc mắc, nâng cao hiểu biết về cách chăm sóc trẻ đúng đắn, có cách chăm sóc và dạy trẻ tại nhà phù hợp, hợp lí nhất cho trẻ. Đồng thời cũng tăng được sự thấu hiểu, cảm thông của cha mẹ đối với phía nhà trường và ngược lại.

Phụ huynh tham gia hoạt động cùng trẻ

Biện pháp 4: Tạo môi trường, nâng cao điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ: Qua biện pháp, sau khi áp dụng, nhà trường đã nhận thấy được những kết quả rất tích cực, trẻ dễ dàng nhận thức hơn qua các thiết bị dạy học, tranh ảnh, đồng thời dễ dàng hiểu được sự vật qua các góc học tập riêng.

Góc Món ngon mỗi ngày cho bé

Biện pháp 5: Tăng cường hoạt động trải nghiệm giáo dục cho trẻ: Qua trải nghiệm, trẻ học được các kĩ năng sống quan trọng: chào hỏi, cách làm việc của mọi người xung quanh, cách quan tâm tới người khác. Lí thuyết luôn cần phải gắn với thực tế, trẻ cần phải có trải nghiệm thực tế, trẻ sẽ dễ dàng ghi nhớ những kiến thức đã học, tiếp cận được vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Hoạt động tham quan vườn rau của lớp 3 Tuổi C

Biện pháp 6: Xây dựng môi trường tâm lý – xã hội cho trẻ: Giáo viên đã tổ chức xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua đó giáo viên tổ chức các hoạt động khoa học, sáng tạo, tạo cho trẻ hứng thú, tích cực, trong các hoạt động.

Trẻ các lớp 4 tuổi cùng nhau chơi trò chơi

Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm

Biện pháp 1: Xây dựng môi trường giáo dục tâm lí – xã hội hỗ trợ, kích thích hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi.

Môi trường giáo dục tâm lí – xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc hình thành nhân cách, thái độ, tình cảm, hành vi của trẻ cũng như hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Theo kết quả nghiên cứu của Unesco trong chương trình giá trị sống toàn cầu, môi trường giáo dục cần tạo cho trẻ cảm thấy được an toàn, được có giá trị, được yêu thương, được hiểu và được tôn trọng. Một môi trường tâm lí – xã hội lấy trẻ làm trung tâm, các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, sự quan tâm sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo… của cả giáo viên và trẻ bởi được sống và học tập trong môi trường tâm lí – xã hội lành mạnh giáo viên và trẻ sẽ có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình, mọi hình thức kiểm soát sẽ không phù hợp.

Chính vì thế, trường mầm non cần tạo môi trường tâm lí – xã hội cho giáo viên:

– Ổn định, thân thiện, cởi mở;

– Nhận xét góp ý giáo viên đúng, đủ trên tinh thần xây dựng, tạo bầu không khí văn minh, thân thiện và công bằng;

– Xây dựng môi trường tâm lí – xã hội mang tính chất như một gia đình để trẻ có thể phát huy hết những tiềm năng đang nảy nở.

Do đó, nhà trường cần tạo môi trường:

– An toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, trẻ được người lớn chăm sóc giáo dục bằng tình cảm yêu thương;

– Môi trường phong phú về các mối quan hệ (ban giám hiệu, giáo viên, các cô bác công nhân viên, phụ huynh, trẻ em) cũng như phong phú về đồ dùng, phương tiện trực quan…;

– Môi trường mà trẻ được giáo dục bằng giao tiếp trực tiếp và thường xuyên trong mọi tình huống trong giờ ăn, giờ ngủ, giờ học, giờ chơi…;

– Môi trường tự do tạo cơ hội, điều kiện để phát triển tối ưu những tiềm năng sẵn có;

– Môi trường có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau vì mỗi trẻ là một cá thể rất đặc biệt có nhu cầu, khả năng, mong muốn, kinh nghiệm… không giống nhau, niềm tin của người lớn là động lực để trẻ phát huy mọi năng lực và môi trường khuyến khích trẻ tích cực, chủ động dựa trên nhu cầu, mong muốn, khả năng của bản thân.

Như vậy, để có được môi trường nhà trường nhân văn và thân thiện, từ cán bộ quản lý, giáo viên đến công nhân viên trong nhà trường cần biết lắng nghe, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng, không phân biệt đối xử, không khí giao tiếp tích cực, vui tươi, mối quan hệ gần gũi, yêu thương; tạo điều kiện, cơ hội cho giáo viên và trẻ tham gia nhiều hoạt động cũng như trẻ được làm việc cùng nhau để phát huy mọi tiềm năng.

Biện pháp 2: Thí điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của lớp học, giáo viên thực hiện là tổ/khối trưởng.

Nhà trường cùng giáo viên thực hiện tại lớp một số nội dung nổi bật, trong quá trình thực hiện rút kinh nghiệm và sửa chữa:

– Thực hiện các bài tập góc có tính ứng dụng cao có thể thay đổi nội dung các bài học theo chương trình giáo dục của trẻ;

– Sử dụng sản phẩm của trẻ trong quá trình hoạt động trang trí môi trường trong và ngoài lớp học;

– Các bài tập cùng nội dung nhưng khác nhau về yêu cầu, cách thức thực hiện cho mỗi trẻ theo khả năng;

– Chữ ghi chú thích, ghi bài thơ, tên bài tập… được viết đúng theo mẫu chữ quy định.

Các góc hoạt động được bố trí linh hoạt (có góc cố định, cũng có góc không cố định có thể di chuyển theo tình hình thực tế, đề tài giáo dục), theo hướng “mở”, dễ dàng di chuyển và liên kết với nhau:

– Góc gia đình liên kết với các góc như uốn tóc, buôn bán hoặc gần công trình xây dựng để sau khi nấu ăn trẻ sẽ bán thức ăn cho công nhân;

– Góc tạo hình và góc âm nhạc liên kết với nhau để trang trí trang phục hoặc sân khấu biểu diễn;

– Góc xây dựng liên kết với góc lắp ráp; góc tạo hình có thể nới rộng ra trước sân trước lớp cho trẻ có không gian rộng để phát triển trí tưởng tượng, tự do xây dựng theo sở thích và có thể bố trí thuận tiện trước lớp, vừa tầm của trẻ để trẻ treo tranh, ngắm tranh và khoe sản phẩm tạo hình với ba mẹ…

– Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí các góc cần quan tâm đến vị trí thuận tiện và mục đích sử dụng của từng góc chơi (góc đọc sách cần nơi thoáng mát, đủ ánh sáng có thể thiết kế gần cửa sổ hoặc ngoài vườn trường; góc khám phá và tạo hình gần nơi có nguồn nước…) và không ảnh hưởng đến nhau trong quá trình hoạt động (góc âm nhạc nên tránh làm phiền, ảnh hưởng các góc chơi tĩnh như đọc sách, lắp ghép).

Cùng với việc xây dựng, bố trí các góc chơi khoa học, linh hoạt, thu hút, mời gọi trẻ thì việc sắp xếp đa dạng, phong phú đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí trẻ nhằm kích thích trẻ hoạt động, kích thích sự phát triển của trẻ là điều kiện không thể thiếu khi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

– Đồ chơi tại các góc được sắp xếp và có kí hiệu cho trẻ thuận tiện hoạt động;

– Tại các góc chơi đều có bảng hướng dẫn để trẻ có thể chủ động chơi mà không cần cô hướng dẫn, hoặc trẻ có thể chủ động chơi cùng bạn;

– Môi trường trong lớp học nên bày trí gần gũi như ngôi nhà của trẻ, thể hiện được nét văn hóa riêng của cộng đồng và địa phương;

– Ngoài ra, cần sắp xếp, thiết kế môi trường trong lớp sao cho giáo viên dễ dàng quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết và hạn chế trang trí lớp học hoặc trang trí bằng chính sản phẩm của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác hạnh phúc, mới lạ, thích thú.

Biện pháp 3: Toàn trường thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học, bằng cách nghiên cứu tài liệu cải tạo các góc chơi trong sân trường sao cho đảm bảo các tiêu chí: an toàn, thuận tiện, “mời gọi” trẻ tích cực tham gia mọi hoạt động, tăng cường vận động, thẩm mỹ và ngăn nắp (đồ chơi được sắp xếp theo kí hiệu để cô và trẻ lấy và cất đúng nơi quy định).

Khi xây dựng môi trường giáo dục bên ngoài lớp học cần:

– Mời ý kiến đóng góp của trẻ và gia đình trẻ, bởi nó phản ánh nhu cầu và hứng thủ của trẻ và gia đình;

– Linh hoạt phù hợp với hứng thú, khả năng của mỗi trẻ;

– Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện cá nhân, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ tất cả các mặt học tập, hợp tác của trẻ em;

– Phù hợp với khả năng và cách thức học tập khác nhau của trẻ;

– Đáp ứng tiêu chí “mời gọi trẻ tham gia khám phá và kết nối với thiên nhiên” cũng như chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra và nuôi dưỡng ý thức tôn trọng môi trường tự nhiên, làm nền tảng phát triển nhận thức và giáo dục môi trường.

Song song đó, môi trường thiên nhiên ngoài lớp học cũng có ý nghĩa quan trọng bởi sẽ đem đến cho trẻ nhiều cảm hứng và ý tưởng sáng tạo độc đáo. Do đó:

– Môi trường ngoài lớp học cần đa dạng, phong phú nhiều loại cây, không chỉ cây thân mềm, thân bụi mà còn cây thân gỗ che bóng mát cũng như mắc võng đung đưa trong vườn trường đọc sách thư giãn hay những trò chơi từ trẻ con mà chỉ có trẻ con mới nghĩ đến…;

– Có những khoảng sân chứa cát bởi trẻ em luôn thích thú với cát luồn qua kẽ tay hay tạo hình cùng cát và nước…;

– Những gốc cây, khúc gỗ, đá, sỏi… luôn đem đến cho trẻ nhiều cảm hứng cũng như những ý tưởng sáng tạo;

– Hoa lá, cỏ cây không chỉ đem đến cho trẻ nhiều cảm xúc mà còn là môi trường thu hút nhiều loài côn trùng thú vị để trẻ khám phá;

– Không nhất thiết “xi măng hóa” toàn bộ sân trường, bởi trẻ sẽ có những trải nghiệm thú vị từ thế giới vô sinh đất, đá, cát…

Từ mô hình xây dựng môi trường bên ngoài lớp học cũng như trong lớp học (biện pháp 2), nhà trường xây dựng, định hướng, gợi mở, hỗ trợ giáo viên tiến hành xây dựng môi trường trong lớp sao cho trẻ là chủ thể của quá trình hoạt động, trẻ tích cực, hăng say trải nghiệm, khám phá một cách tự do, tự tin và được tôn trọng.

Kết luận

Tóm lại, việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là việc làm cần thiết trong tiến trình đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trước hết, giáo viên phải vững về lý thuyết, hiểu rõ việc cần làm, có khả năng quan sát, tìm hiểu những điều trẻ cần biết và muốn biết từ đó thiết kế môi trường giáo dục khơi gợi hứng thú, phát huy khả năng tìm tòi và khám phá của trẻ; cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội khám phá; trẻ tích cực chủ động và tự tin tham gia vào các hoạt động đầy sáng tạo; hình thành kỹ năng tự lập đồng thời mời gọi trẻ tham gia giải quyết các tình huống có vấn đề. Bên cạnh việc thiết kế môi trường gần với với văn hóa địa phương, bản sắc dân tộc để trẻ trải nghiệm cảm giác thân quen, môi trường phải đáp ứng sở thích, khả năng, hướng đến trẻ em: trẻ dễ dàng di chuyển, sân chơi thiết kế chơi được lâu dài, thu dọn thuận tiện, đồ chơi bền, màu sắc, chất liệu đẹp, có thẩm mỹ… Để giáo viên mạnh dạn, tự tin, sáng tạo khi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, vai trò đồng hành, hỗ trợ, thúc đẩy của nhà trường là cực kì quan trọng.

Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Giúp Trẻ Mẫu Giáo 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI A2 TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊN HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC Người thực hiện: Mai Thị Lệ Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Yên SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HÓA, NĂM 2018 MỤC LỤC Tên đề mục Trang 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 2.2. Mục đích nghiên cứu 2 1.3. Đối tượng nghiên cứu 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3 2.1. Cơ sở lý luận 3 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 4 2.3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện 6 6 2.3.2. Giải pháp xây dựng môi trường trong và ngoài lớp phù hợp mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 8 2.3.3. Chuẩn bị đồ dùng, học liệu đa dạng hấp dẫn, tận dụng nguyên vật liệu, phế liệu từ thiên nhiên sẵn có của địa phương. 12 2.3.4. Tạo cơ hội, khuyến khích trẻ có thể sử dụng nguyên vật liệu, học liệu, góc chơi theo nhiều cách sáng tạo khác nhau. 13 2.3.5. Giải pháp xây dựng khu phát triển vận động chung trong nhà trường từ những nguyên liệu, phế thải nhằm phát triển thể chất cho trẻ 14 2.3.6. Phối kết hợp với phụ huynh. 16 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. 17 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 1. Kết luận 18 * Tài liệu tham khảo 20 1. MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong mọi thời đại, giáo dục luôn là đòn bẩy cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại hiện nay giáo dục lại càng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và quyết định sự vững mạnh, phồn vinh của dân tộc. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Non sông VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu”[1]. Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước chính vì vậy phải chăm sóc giáo dục thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi mầm non. Trẻ phải được giáo dục toàn diện để phát triển các mặt: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội. Vì thế, trong những năm học gần đây, Đảng và Nhà nước ta đầu tư kinh phí, xây dựng các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non để tạo môi trường cho trẻ mầm non được hoạt động tích cực; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy và phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng cần môi trường học tập thực sự tốt làm bước đệm bền vững để phát triển. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Như chúng ta đã biết. Nghành học Mầm Non được ví như đặt viên gạch đầu tiên cho cả một công trình xây dựng, cái nền móng có tốt thì ngôi nhà mới vững chắc, chính vì thế mà mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Giúp trẻ mạnh dạn , tự tin, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn của trẻ. Trẻ mầm non không thể tiếp thu kiến thức một cách bài bản, có hệ thống như trẻ phổ thông. Chính vì thế chúng ta cần tạo cho trẻ một môi trường để trẻ được hoạt động, được trải nghiệm, được vui chơi, từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Trẻ ở lứa tuổi mầm non việc học của trẻ được thông qua hình thức “Học mà chơi, chơi mà học”. Trẻ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi, khám phá của trẻ diễn ra thông qua nhiều hoạt động , trong đó hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Vui chơi không chỉ là hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giãn, mà vui chơi còn là hoạt động giúp trẻ cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, và nhanh chóng. Tất cả các trò chơi đều có tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Đối với trẻ mầm non thì môi trường hoạt động có vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ hoạt động thường xuyên với môi trường giúp trẻ phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, tâm lý cũng như đời sống tình cảm của trẻ. Và thông qua các trò chơi những phẩm chất, ý chí của trẻ cũng được hình thành như: Tính mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm…. Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non vô cùng cần thiết và đặc biệt quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện.. Chính vì lẽ đó trong những năm qua, việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được các cấp quản lý từ Trung ương, địa phương từng bước quan tâm. Đặc biệt Bộ Giáo Dục và ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Trên cơ sở thực hiện chuyên đề của Bộ GD, Sở GD, Phòng GD Huyện Nga Sơn. Ban giám hiệu trường Mầm Non Nga Yên đã có kế hoạch cụ thể về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” xuống từng nhóm lớp. Nắm rõ kế hoạch cũng như nhiệm vụ, trong những năm qua đặc biệt là năm học 2017- 2018 được BGH nhà trường phân công phụ trách lớp 5-6 tuổi, Tôi luôn quan tâm và chú trọng đến phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để môi trường giáo dục được sử dụng một cách hiệu quả, Song trong quá trình thực hiện và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vẫn còn những khó khăn hạn chế và bất cập như: Kinh phí hạn hẹp, Việc tạo môi trường đang còn chủ yếu do bàn tay Cô giáo làm, trẻ tham gia còn ít. Các góc, các mảng trang trí chưa mang tính mở. Đồ dùng, đồ chơi yếu là mua sẵn, Nguyên vật liệu, học liệu chưa được phong phú, đa dạng. Trẻ hoạt động máy móc, rập khuôn dẫn đến nhàm chán…. Phụ huynh chưa quan tâm một cách triệt để. Nhận thức được tầm quan trọng môi trường giáo dục đối với sự phát triển của trẻ và làm thế nào để khắc phục những hạn chế còn vướng mắc. Năm học này tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A2 Trường Mầm Non Nga Yên hoạt động tích cực”. Làm đề tài sáng kiến cho năm học. 1.2 Mục đích nghiên cứu. Tôi lựa chọn đề tài này là muốn “Xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”. Giúp trẻ lớp 5 – 6 tuổi A2 trường mầm non Nga Yên hoạt động tích cực Bên cạnh đó nhằm thu hút được sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự quan tâm của các cấp đối với nền giáo dục Mầm non nói chung và với trường Mầm non Nga Yên nói riêng. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Trẻ 5 – 6 tuổi lớp A2 trường mầm non Nga Yên. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phương pháp quan sát sư phạm + Phương pháp điều tra giáo dục + Phương pháp thực nghiệm sư phạm + Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục + Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết + Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết + Phương pháp thống kê. 2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm. Các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên. Vì vậy chúng ta cần bố trí, sắp xếp các góc phải rất linh hoạt để có thể di chuyển tạo không gian thuận lợi cho trẻ hoạt động. Môi trường trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, không gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về mọi mặt thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức, xã hội, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Năm 2008 BGD&ĐT ra chỉ thị số 40/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của BGD&ĐT về nhiệm vụ “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”[2] để thực hiện tốt phong trào thi đua này tất cả các trường học xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp đúng nghĩa và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các nhà giáo dục đều phải thừa nhận rằng cách tiếp cận tốt nhất để giáo dục trẻ mầm non đó là xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm để thúc đẩy sự phát triển tính chủ động, khả năng tư duy ở trẻ. Và các cách tiếp cận tốt thường thể hiện tính tích cực cao và kết nối việc học với thực tế đời sống của trẻ. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ có hứng thú, cách học và tốc độ tiếp thu khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi, chơi bằng học tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì trẻ đang hứng thú, đang thực hiện. Mỗi nhà trường, mỗi lớp học chúng ta cũng cần phải xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm để từ đó trẻ được trải nghiệm. Môi trường hoạt động trong nhà trường mầm non là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiệu quả của việc tạo môi trường nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Trên cơ sở đó tôi đã căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD Huyện Nga Sơn, Sự chỉ đạo của BGH Trường Mầm Non Nga Yên về thực hiện chuyên đề trọng tâm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” bên cạnh đó căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, vào khả năng, nhu cầu học tập. Từ đó tôi lên kế hoạch, và thực hiện xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm của lớp tôi phụ trách để trẻ hoạt động một cách tích cực. 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của địa phương, các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Phòng GD, UBND Huyện Nga Sơn và lãng đạo địa phương về cơ sở vật chất trang thiết bị, khuôn viên nhà trường tương đối đẹp, khang trang, rộng rãi thoáng mát, hơn nữa một số phụ huynh cũng quan tâm đến điều kiện học hành của các cháu, đây cũng là những yếu tố hết sức thuận lợi cho việc xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục trẻ trong và ngoài lớp học. Và trong năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tham gia hội thi Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện đạt giải nhất, tham gia hội thi cấp tỉnh đạt giải 3, đây là sự nổ lực cố gắng của cô và trò trường mầm non Nga Yên. Năm học 2017-2018 bản thân trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi A2 với tổng số 39 cháu. Khi bước vào thực hiện đề tài này lớp tôi có những thuận lợi và gặp một số khó khăn sau. * Thuận lợi Cơ sở vật chất: – Mọi hoạt động của lớp được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường. – Phòng học có hiên trước và hiên sau, có nhà kho. Lớp tôi là một trong những lớp được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kiên cố và tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và sinh hoạt của các cháu. Đối với giáo viên: – Bản thân tôi là một giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có năng khiếu hội họa, được nhà trường quan tâm tạo điều kiện nên tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phía trẻ: – Hầu hết trẻ lớp tôi đã qua học qua lớp 3 – 4 tuổi và 4 – 5 tuổi nên trẻ rất năng động, đi học chuyên cần, có nề nếp tốt. Điều kiện về phụ huynh * Khó khăn Cơ sở vật chất: – Phòng học chật nên việc sắp xếp bố trí các góc còn nhiều hạn chế giữa góc động và góc tĩnh. – Được đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi nhưng chủ yếu là đồ mua sẵn, chất liệu chủ yếu bằng nhựa chưa có nguyên vật liệu thiên nhiên, chưa đáp ứng được nhu cầu khám phá, sáng tạo…của trẻ Đối với giáo viên: Bản thân giáo viên còn chưa khai thác tận dụng, sử dụng một cách triệt để, khoa học sáng tạo, linh hoạt để lôi cuốn trẻ vào hoạt động học tập sáng tạo có hiệu quả nhất. Về phía trẻ: Trẻ được tổ chức hoạt động thường xuyên nhưng còn rập khuôn, máy móc, chưa có sự sáng tạo. Về phụ huynh: Phần lớn nhân dân trong xã sống bằng nghề nông nghiệp nên nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy việc đóng góp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động còn hạn chế, theo chủ trương xã hội hóa giáo dục vẫn còn hạn chế. Chính vì những khó khăn trên việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ được trải nghiệm được khám khá hiệu quả chưa cao. * Kết quả khảo sát thực tế trẻ lớp 5 – 6 tuổi A2 lớp tôi vào thời điểm tháng 9/ 2017 như sau. TT NỘI DUNG Đạt Chưa đạt Số cháu Tỷ lệ % Số cháu Tỷ lệ % 1 Trẻ tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng môi trường cùng cô. 15 38,4 24 61,6 2 Kỹ năng sử dụng học liệu, nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên của trẻ. 13 33,3 26 66,7 3 Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. 17 43,5 22 56,5 Qua quan sát tình hình thực tế ở lớp, tôi nhận thấy + Số trẻ tham gia xây dựng môi trường cùng cô rất ít, chủ yếu là cô xây dựng + Đa số trẻ chưa có kĩ năng hoạt động với các vật liệu thiên, chủ yếu thích đồ chơi mua sẵn. + Trẻ hoạt động chưa hiệu quả, chưa tích cực… 2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề Bên cạnh đó cách trang trí phải đảm bảo tính mở, linh hoạt, hình ảnh, màu sắc cũng sinh động, ngộ ngĩnh, bắt mắt, thu hút trẻ từ đó kích thích sự hứng thú hoạt động của trẻ. Ví dụ: Trong góc học tập: Góc toán giáo viên cho trẻ vẽ, cắt các loại hoa, quả, cây và dán theo số lượng vào các tranh theo yêu cầu của cô và ghi rõ số tương ứng: Góc khám phá thì giáo viên yêu cầu trẻ vẽ, cắt, sưu tầm các loại hoa, quả có cùng đặc điểm dán vào các bộ phận sưu tập, các mảng tường cô để trống có các yêu cầu cụ thể, tôi gợi ý để học sinh trang trí các hình ảnh hoa, quả có số lượng sao cho có thể sử dụng làm trò chơi học tập, khi học. Tôi luôn quan tâm tổ chức cho trẻ cùng cô làm các đồ dùng đồ chơi, trang trí môi trường, thông qua đó cô tận dụng cơ hội để cung cấp kiến thức kỹ năng cho trẻ. 2.3.2. Giải pháp xây dựng môi trường trong và ngoài lớp phù hợp mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. * Bố trí, sắp xếp môi trường bên trong lớp học – Bố trí, sắp xếp góc chơi phù hợp với lớp học: Để hoạt động vui chơi của trẻ đạt kết quả tốt thì trước hết phải tạo được góc chơi phù hợp. Vì thế tôi đã lựa chọn bố trí góc chơi có diện tích đảm bảo cho số trẻ tham gia vào hoạt động. Bố trí phù hợp với thực tế không gian của nhóm lớp. Đối với môi trường lớp tôi tuy hơi hẹp nhưng lại có một không gian rất thoáng mát, với cách sắp xếp phù hợp gần gũi quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Các góc chơi được bố trí động và tĩnh linh hoạt và khoa học. Đồ dùng đồ chơi có giá để ngăn nắp, gọn gàng trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng và dễ cất. Bên cạnh đó. Tôi luôn chú trọng đ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Skkn Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Đạt Hiệu Quả Cao Tại Trường Mầm Non Hải Vân, Huyện Như Thanh trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!