Đề Xuất 12/2022 # Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Tiếp Tục Chỉ Đạo Xây Dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực” Ở Trường Tiểu Học Trung Hưng / 2023 # Top 15 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Tiếp Tục Chỉ Đạo Xây Dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực” Ở Trường Tiểu Học Trung Hưng / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Tiếp Tục Chỉ Đạo Xây Dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực” Ở Trường Tiểu Học Trung Hưng / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TRƯỜNG TH TRUNG HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HƯNG I- SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN Trường học là môi trường đầu tiên cho học sinh bắt đầu cuộc sống và lao động. Trong nhà trường Học sinh phải có hệ thống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới . Môi trường giáo dục luôn có ảnh hưỡng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua mối quan hệ xã hội. Trong những năm qua, phần lớn nhiều trường tiểu học vẩn tồn tại phương pháp giảng dạy và giáo dục còn mang tính áp đặt, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Việc đánh giá sửa sai học sinh còn có những biểu hiện khắt khe, thiếu dân chủ. Học sinh còn những biểu hiện về nhân cách như: rụt rè, thiếu tự tin vào bản thân, không dám đề bạt ý kiến, không mạnh dạn thể hiện khả năng … Tình hình trên đòi hỏi các trường tiểu học phải có lựa chọn con đường, cách thức giáo dục phù hợp, để chuẩn bị thật tốt cho các em thành những người công dân tương lai, có trí tuệ và đạo đức tốt. Một trong các con đường đó là phải xây dựng cho được môi trường thân thiện trong trường tiểu học. Đó là hệ thống các hoàn cảnh, các điều kiện để tập thể học sinh quan hệ với cộng đồng một cách cởi mở, tích cực, cần thiết cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục của trường tiểu học. Để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, vào đầu năm học 2008-2009, Ngành giáo dục ban hành một số văn bản quan trọng. Trường tiểu học Trung Hưng được thành lập từ tháng 11/2001 Tuy cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn, cảnh quan sư phạm được nâng cấp sửa chữa hàng năm. Chất lượng giảng dạy và các hoạt đọng giáo dục của trường cũng được đi lên, trong nhiều năm qua Trường hoàn thành nhiệm vụ được UBND Huyện tặng giấy khen. Tuy nhiên đối với 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường TH Trung Hưng thấy nhiều điểm còn thiếu sót và hạn chế và chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Bộ. Qua nghiên cứu, học tập và quán triệt các văn bản của Ngành. Là một cán bộ quản lý tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp tiếp tục chỉ đạo xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường tiểu học trung hưng. II- PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Qua nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, chỉ thị, Kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo; Kế họach liên ngành thể thao và du về phong trào “xây dựng truờng học thân thiện, học sinh tích cực” qua nhiều năm thực hiện trường bở ngỡ và gặp khó khăn nên nhà trường cũng cố Ban chỉ đạo của trường để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu và nội dung. Về khảo sát thực trạng của trường Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng của trường bám theo 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Tuy cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng mới 3 điểm nên khang trang xanh – sạch- đẹp, đảm bảo cho việc dạy và học . Với đặc điểm đối tượng học sinh vào trường có nhiều khó khăn, Nên những năm qua nhà trường rất chú ý tổ chức nhiều hoạt động tập thể và rèn luyện kỉ năng sống cho học sinh; tính tích cực của học sinh còn còn nhiều hạn chế. Với đặc điểm đối tượng học sinh có đôi lúc không mấy thiết tha với việc học. Nên những năm qua nhà trường đặt mục tiêu giáo dục cho học sinh yêu trường nến lớp bằng cách tổ chức nhiều hoạt động tập thể thu hút được nhiều học sinh học sinh. việc khảo sát này giúp cho nhà trường thấy rõ tình hình, điều kiện của mình khi tham gia phong trào. Kết quả khảo sát là căn cứ giúp trường đề ra kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trong năm 2014-2015 và những năm tiếp theo. Trong năm học 2014-2015 để động đến giáo viên và học sinh tìm hiểu mối quan hệ trong nhà trường, mối quan hệ Thầy- thầy, Trò- trò và thầy – trò hiện nay. Việc tổ chức phát động đến giáo viên và học sinh thấy rõ quy tắc ứng xử thân thiện đối với giáo viên và học sinh. III- MÔ TẢ SÁNG KIẾN Sau khi thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng truờng học thân thiện học sinh tích cực, trường đã tổ chức 3 cuộc họp để tuyên truyền và đạt yêu cầu phối hợp thực hiện: 1.Cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh học sinh trong nhà trường: Tại cuộc họp nầy, Trường đã giới thiệu 3 văn bản của TW (chỉ thì số 40, kế hoạch 307 của Bộ GD, kế hoạch liên ngành giữa Bộ GD & Bộ văn hóa Thể dục thể thao và Du lịch, Trung Ưng đoàn TNCS Hồ Chí Minh) kế hoạch xây dựng truờng học thân thiện học sinh tích cực của trường năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo. Tranh thủ được sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đề ra chủ trương vận động cha mẹ học sinh xây dựng gia đình thân, ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị làm sân trường, tiếp tục trồng thêm cây xanh để thực hiện nội dung thứ hai “Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 2) Cuộc họp với các đoàn thể và các giáo viên trong trường để quán triệt kế hoạch xây dựng. Việc khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng THTT,HSTC cũng được đặt ra nhằm tạo thêm động lực cho phong trào. 3). Cuộc họp các tổ trưởng chuyên môn nhằm xây dựng chuyên đề “thân thiện trong giảng dạy vả trong công tác chủ nhiệm” để thực hiện tốt “dạy và học có hiệu quả, phân hóa đối tượng phù họp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mổi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập”. A- Các công việc cụ thể của ban chỉ đạo: a. Phó hiệu trưởng CSVC, Trưởng ban – phụ trách xây dựng kế hoạch, than mưu cho đảng ủy và chính quyền đại phương, theo dõi kiểm tra kết quả thực hiện lập hồ sơ báo cáo phòng giáo dục – đào tạo Cái nước; Trực tiếp chỉ đạo nội dung 4a (Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn). b. Phó Hiệu trưởng CM, Phó Trưởng ban – phụ trách việc phát động phong trào thi đua trong CB- GV – NV nhà trường, đôn đốc kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. c. Chủ tịch công đoàn, Phó Trưởng ban – phụ trách tổ chức thực hiện các nội dung. d. Các ông bà tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên – Tổ chức thực hiện nội dung 4b (Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở địa phương, giúp các em tự tin trong học tập). đ. Bí thư chi đoàn, Ủy viên – Phụ trách nội dung 4đ (Tổ chức cho học sinh chăm sóc di tích lịch sử địa phương). e. Văn phòng, Làm thư ký – theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, tổng hợp kết quả, phụ trách nội dung 4c (Rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh). f. Tổng phụ trách đội, Ủy viên – Phụ trách nội dung 4d (Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh). B- Các chuyên mục đối với học sinh: a. Lần lược giới thiệu và luyện cho học sinh một số trò chơi dân gian trong trường và tại gia đình như; kéo co, bịt mắt bắt dê, Mèo bắt chuộc, nhảy bao bố… Các hoạt động này do phó hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động ngoại khóa và giáo viên tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chuyên thể dục thực hiện b. Tổ chức cho học sinh sưu tầm ca dao, tục ngữ địa phương, sưu tầm tranh ảnh phục vụ chủ điểm trong năm. Hoạt động này do tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện . c. Tổ chức cho học sinh toàn trường nhân các ngày lễ theo chủ điểm nội dung gồm: thi múa hát kết hợp với trò chơi dân gian. d. Tập cho học sinh được giới thiệu về gương tốt việc tốt, đựơc nghe những bài văn hay, những bài có chữ viết đẹp tiêu biểu trong trường. e. Phát động trong các chi đội làm các bảng tin treo ở cuối lớp và được trang trí đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Năm điều Bác Hồ dạy, vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài, “Người tốt- việc tốt” Xây dựng THTT,HSTC, tranh ảnh…. Với các chuyên mục nói trên, học sinh được giới thiệu các sản phẩm của mình về thủ công, về vẽ, viết chữ đẹp, bài văn hay nhằm phát huy tính mạnh dạn, khả năng của mình. f. Xây dụng và thực hiện một số qui tắc ứng xử thân thiện dành cho giáo viên và học sinh: các quy tắc nầy được xây dụng dựa theo kết quả hành vi, thái độ của giáo viên, học sinh và từ tình hình thực tế của trường, đã được hội đồng sư phạm thông qua, BCH Công đoàn và đội TNTP vận động thực hiện, kết quả thực hiện quy tắc nầy được đánh giá lồng ghép vào các đợt thi đua, khen thưởng trong năm do trường tổ chức. g. Xây dựng quy ước về gia đình thân thiện đễ triển khai cho cha mẹ học sinh, các dự tháo, có tham gia ý kiến của hội đồng trường và ban đại diện cha mẹ học sinh, sau đó vận động cha mẹ học sinh thực hiện. h. Tổ chuyên môn triển khai thực hiện chuyên đề “Thân thiện trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm”. Kết quả tực hiện chuyên đề nầy được đánh giá qua việc dự giờ thăm lớp, trong các tiết thao giảng, trong các lần kiểm tra chuyên đề, toàn diện. i. Tổ chức tự quản học sinh: – Xây dưng kế hoạch trực, làm vệ sinh khuôn viên và chăm sóc cây xanh gây bóng mát hàng ngày dành cho học sinh lớp: 3, 4, 5. – Nâng cao cao chất lương đội cờ đỏ của học sinh đễ giám sát, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, việc thực hiện nội quy học sinh. k. Tiếp tục hoàn thiện cảnh quang sư phạm, chăm sóc cây. những khẩu: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”; ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh thích cực” Treo phía trước phòng học. Trường treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy. Đó là một số việc làm cụ thể triên khai kế hoạch xây dựng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh thích cực” năm học 2014 – 2015 của trường tiểu học Trung Hưng từ đầu năm đến nay. IV- KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ MANG LẠI * Một số kết quả đạt được: – Trường đã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẩn của ngành về phong tào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Với những bước đi thích hợp, bằng những việc làm cụ thể, có tính sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của trường của địa phương. – Phong trào đã được tuyên truyền và triển khai sâu rộng từ trường học đến gia đình và toàn xã hội, tạo được sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân, cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh. – Thực hiện nội dung “Rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh” trường đã từng bước giáo dục cho học sinh kỷ năng giao tiếp ứng xử hợp lý, có văn hóa trước tình huống học tập, trong cuộc sống, thói quen học tập và hoạt động nhóm, giáo dục rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe kỷ năng phòng, chống tai nạn giao thông đuối nước và các tai nạn thương tích khác. – Thực hiện nội dung “Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh”, Trường hàng năm tổ chức tốt vui trung thu cho các em và thường xuyên các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11, các hội thi thể thao chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26-03 thu hút đông đảo học sinh tham gia. Bước đầu đưa các trò chơi dân gian vào giờ chơi của học sinh ở trường, ở nhà, làm cho không khí giờ chơi mang tính tập thể hơn, vui hơn, thân thiện hơn. – Thực hiện nội dung “Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đăc điểm lứa tuổi học sinh địa phương, giúp các em tự tin trong học tập”, Thực hiện cuộc vận động “Nói không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và ” Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Trường đã tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, hướng dẩn học sinh phương pháp tự học, khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến, nêu thắc mắc, chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thái độ của giáo viên trong giờ lên lớp, trong công tác chủ nhiệm đã có sự gần gũi, thân thiện, thương yêu và tôn trọng học sinh hơn trước. Các hiện tượng la mắng học sinh, trách phạt học sinh khi phạm lỗi, đã được hạn chế ở mức thấp nhất. – Thực hiện nội dung “Xây dựng trường lớp, xanh sạch đẹp và an toàn” Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ tài sản nhà trường. Trường đã vận động kinh phí mở rộng sân chơi, nâng cấp phòng học, trồng thêm cây xanh, trang trí phòng học, làm khẩu hiệu cho các điểm trường đễ cho nhà trường ngày càng khang trang. – Thực hiện nội dung “Học sinh tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương” Trên địa bàn không có di tích lịch sử văn hóa trường chỉ giớ thiệu cho học sinh biết qua tranh ảnh sách báo, tổ chức giới thiệu một số anh hùng liệt sĩ tại địa phương như: Liệt sĩ Lương Thế Trân, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Cổ ( Năm Đảm) … Đối chiếu với các mục tiêu của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tich cực”, qua năm học đầu tiên, trường đã có những việc làm tích cực nhằm từng bước huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng an toàn,thân thiện, phù hợp với điều kiện của địa phương, bước đầu hình thành, phát huy tính chủ động, tích cực, sự sáng tạo của học sinh trong học tập và trong hoạt động xã hội. Với những gì đã làm được, trường tự thấy có thể vận đụng những biện pháp này để thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đối với các trường tiểu học. V- ĐÁNH GIÁ VỀ PHAM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN – Làm việc gì phải chắc việc đó tránh tình trạng đầu voi đuôi chuộc, việc làm hình thúc, ít tác dụng. – Giải quyết tốt khâu nhận thức của giáo viên và phong trào này để giáo viên có sự tự giác trong thực hiện vì thay đổi thói quen là rất khó. Một vài giáo viên sinh hoạt chưa chuẩn, ít chụi khó khi quan hệ giao tiếp với học sinh, ít thân thiện nên dể tạo ra khoảng cách giửi thầy và trò, đồng thời với sự giải quyết nhận thức, trao đổi kinh nghiệm thực hiện và có sự đôn đốc, kiểm tra của trường, của tổ chuyên môn, các đoàn thể. VI- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Phong trào “xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực” là việc làm mới và lâu dài đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần khắc phục khó khăn và vận dụng linh hoạt các biện pháp huy động lực lượng xã hội cùng tham gia. Những việc mà trường làm được đã nêu trong sáng kiến kinh nghiệm này là một đóng góp công nhỏ, có thể đạt như mong muốn. Với kinh nghiệm nhỏ nhoi tôi hy vọng góp phần đến các trường, đồng nghiệp, thầy cô thực hiện và chân tình đóng góp xây dựng cho phong trào ngày càng hiệu quả trong ngành giáo dục./. Trung hưng, ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ý kiến xác nhận Người viết Thủ trưởng đơn vị Hồ văn cuộc

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Giáo Dục Tích Cực “Xây Dựng Trường Học Thân Thiện / 2023

Yếu tố quyết định thành công của phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là lòng quyết tâm, nhận thức đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực, biện pháp giáo dục ngày càng được nâng cao và sự huy động tham gia tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm đạt được mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

Các biện pháp giáo dục tích cực mang lại nhiều lợi ích mong muốn cuả trẻ em, giúp các em có tâm trạng vui vẻ lúc ở nhà, tinh thần thoải mái khi đến trường học tập và vui chơi đạt kết quả tốt. Tinh thần thoải mái làm cho các em thân thiết với mọi thành viên trong gia đình, thân thiện với bạn bè và trường lớp, vui vẻ, yêu thích đến trường và tích cực học tập.

Hưởng ứng phong trào thi đua ” Xây dựng Trường học thân thiện -Học sinh tích cực” trong ngành học phổ thông năm học 2009-2010 và giai đoạn 2008-2013 của Bộ GD-ĐT phát động, trong phạm vi bài viết này, tôi muốn chia sẻ cùng đồng nghiệp một số kinh nghiệm thực tế áp dụng : Một số biện pháp giáo dục tích cực “Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực ”

Nhằm mang đến sự hứng thú, phát triển những kĩ năng học sinh, chủ động tiếp thu kiến thức, trong đó đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khám phá, tư duy sáng tạo cần có cho các em học sinh, làm cho các em cảm nhận được rằng ” Mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui”.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tại chỉ thị 40/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện-học sinh tích cực” trong ngành học phổ thông từ năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ một trong những yêu cầu cần đạt được qua đợt phát động này . Thiết nghĩ để những mục tiêu và yêu cầu của phong trào đạt hiệu quả thì yêu cầu mỗi giáo viên chúng ta, cần phải ý thức việc chủ động cùng với nhà trường, ngành giáo dục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và mọi người dân cùng phối hợp “Xây dựng Trường học thân thiện – học sinh tích cực” thành công và hiệu quả.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU š› S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM Tên đề tài : MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC " XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC " & HỌ VÀ TÊN : HUỲNH THỊ HÒA CHỨC VỤ : PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU (Núi Thành - Quảng Nam) Năm học 2009 - 2010 I.TÊN ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC " XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC " II. ĐẶT VẤN ĐỀ: Yếu tố quyết định thành công của phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" là lòng quyết tâm, nhận thức đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực, biện pháp giáo dục ngày càng được nâng cao và sự huy động tham gia tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm đạt được mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Các biện pháp giáo dục tích cực mang lại nhiều lợi ích mong muốn cuả trẻ em, giúp các em có tâm trạng vui vẻ lúc ở nhà, tinh thần thoải mái khi đến trường học tập và vui chơi đạt kết quả tốt. Tinh thần thoải mái làm cho các em thân thiết với mọi thành viên trong gia đình, thân thiện với bạn bè và trường lớp, vui vẻ, yêu thích đến trường và tích cực học tập. Hưởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng Trường học thân thiện -Học sinh tích cực" trong ngành học phổ thông năm học 2009-2010 và giai đoạn 2008-2013 của Bộ GD-ĐT phát động, trong phạm vi bài viết này, tôi muốn chia sẻ cùng đồng nghiệp một số kinh nghiệm thực tế áp dụng : Một số biện pháp giáo dục tích cực "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực " Nhằm mang đến sự hứng thú, phát triển những kĩ năng học sinh, chủ động tiếp thu kiến thức, trong đó đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khám phá, tư duy sáng tạo cần có cho các em học sinh, làm cho các em cảm nhận được rằng " Mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui". Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tại chỉ thị 40/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng Trường học thân thiện-học sinh tích cực" trong ngành học phổ thông từ năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ một trong những yêu cầu cần đạt được qua đợt phát động này . Thiết nghĩ để những mục tiêu và yêu cầu của phong trào đạt hiệu quả thì yêu cầu mỗi giáo viên chúng ta, cần phải ý thức việc chủ động cùng với nhà trường, ngành giáo dục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và mọi người dân cùng phối hợp "Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực" thành công và hiệu quả. III./ CƠ SỞ LÍ LUẬN : - Trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế, chúng ta đang dần đến nền kinh tế tri thức của thế kỉ XXI, đó là nơi đòi hỏi học sinh cần có những kĩ năng tư duy bậc cao, tự tin phát triển năng lực của mình. Phương pháp giáo dục cũ không thể xây dựng và phát triển cho học sinh những kĩ năng đó, vì thế giáo viên cần phát huy phương pháp dạy học thế kỷ XXI, từng bước sử dụng có hiệu quả công nghệ dạy học tiên tiến để đổi mới phương pháp dạy học, để yêu cầu trên đạt kết quả hiện thực cần phải có những biện pháp tích cực trong việc xây dựng mô hình đó là : "Trường học thân thiện - Lớp học thân thiện". - Phong trào thi đua " Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực" trong ngành học phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013 của Bộ GD-ĐT phát động nhằm xây dựng trường học có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Các thầy cô giáo phải thân thiện trong giảng dạy, thân thiện trong đánh giá học sinh kết quả học tập và rèn luyện cuả học sinh, công bằng, khách quan với lương tâm và trách nhiệm cuả nhà giáo. Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực cuả học sinh. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, học sinh hứng thú học tập, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự dìu dắt cuả người thầy, gắn chặt giữa học và hành, biết tổ chức thư giãn khoa học, biết rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, trong đó đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khám phá, tư duy sáng tạo. Trong suốt quá trình thực hiện đổi mới giáo dục, thực hiện phong trào thi đua trên, các biện pháp giáo dục tích cực là cơ sở để hình thành mô hình lớp thân thiện- trường thân thiện. Vì thế ta có thể nói: Để kết quả của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đạt hiệu quả thì các biện pháp giáo dục tích cực cần được quan tâm, cụ thể hóa; trong đó các biện pháp giáo dục tích cực để xây dựng mô hình lớp học thân thiện từ cơ sở là điều cần thực hiện. IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN: - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực chính là sự cụ thể hóa của yêu cầu "Dạy tốt, học tốt" mà chúng ta đã tiến hành thực hiện trước đây, tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay dạy tốt không chỉ là hoạt động của các cá nhân giáo viên, mà còn là hoạt động của tập thể thầy cô, là sự tham gia của gia đình, đoàn thể vào quá trình sư phạm, là tạo môi trường thân thiện cho các em. Dạy tốt không chỉ là nói cho các em nghe, chỉ cho các em làm mà còn là tạo điều kiện để các em nói, để các em tự đề xuất việc mình cần làm và tự làm . Dạy tốt không chỉ có các thầy cô là người dạy, mà chính các em, qua các hoạt động tích cực trong học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội mà tự giúp nhau trưởng thành, tự rèn luyện. Các em không chỉ là đối tượng cần được giáo dục mà thông qua hoạt động tích cực của các em, các em chính là những người nuôi dưỡng và phổ biến văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng của đất nước. - Các biện pháp giáo dục trước đây đã cho thấy những mặt hạn chế là chưa phát huy được tính tích cực và sự hứng thú học tập cho học chúng tôi hai năm 2008-2009, 2009-2010 hưởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực", ngay từ đầu đợt phát động, cùng những kinh nghiệm được tích lũy qua phong trào " dạy tốt học tốt" trước đây, tôi đã có thêm hành trang tự tin để chỉ đạo đổi mới dạy học áp dụng các biện pháp tích cực nhằm tạo mô hình lớp học thân thiện ở trường tôi, phát huy cao nhất khả năng tích cực, chủ động và vốn sống của học sinh. - Thực trạng tại Trường tôi là một trường được công nhận Trường chuẩn Quốc gia nên áp lực ngay từ đầu năm học rất lớn, kỳ vọng của phụ huynh khi gởi gắm con em mình vào trường rất nhiều. Giữ vững uy tín của trường, góp phần thi đua "Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực" trong ngành học phổ thông năm học 2008-2009 đã phát động, thiết nghĩ người giáo viên cần phải chủ động, sáng tạo hơn, tìm các biện pháp tích cực để giúp đỡ các em có được sự tự tin về bản thân, sự hứng thú, chủ động trong học tập; giúp các em từng bước hoàn thiện để phát triển những kĩ năng cần thiết mà xã hội yêu cầu. Từ đó, tôi đã chủ động, mạnh dạn đề ra những biện pháp tích cực chỉ đạo để xây dựng hình thành mô hình thân thiện-tích cực trong trường học vào thực tế trong quá trình giảng dạy. V./ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP V.1. Nội dung nghiên cứu : Trường học thân thiện là mô hình do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đề xướng. Năm học 2008-2009, Bộ GD-ĐT quyết định mở rộng mô hình này không ngoài mục đích nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Phong trào thi đua"Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực" có tính chất gợi ý cho các trường, tuy nhiên trong quá trình nhân rộng và triển khai phong trào, vận dụng một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của trường mình, các trường cần phải bám chắc vào các nội dung chính của chị thị, có như thế kết quả phong trào đạt được mới tập trung và hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, trước tình hình thực tế của trường, tôi mạnh dạn đề ra các nội dụng thiết thực phù hợp tình hình thực tế của trường, không vượt quá khả năng, không sáo rỗng, mang tính khả thi cao, đó là: * Xây dựng môi trường ,trường học thân thiện: bảo đảm các lớp học an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn. Học sinh tích cực tham gia tạocảnh quan lớp học, giữ gìn vệ sinh lớp học và cá nhân. * Giảng dạy tích cực: Các thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Hiệu quả dạy và học ngày càng cao. * Rèn luyện kỹ năng học, sinh hoạt theo nhóm và kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống bằng trò chơi học tập tích cực. * Hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh qua các tiết sinh hoạt tập thể lớp thân thiện. * Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và anh hùng cách mạng qua tủ sách thư viên của trường và các câu chuyện kể; Học sinh tham gia tìm hiểu ý nghĩa trường mang tên.. Ngoài những nội dung trên tôi còn gắng xây dựng phát triển mối quan hệ thân thiện giữa: Trò-Thầy,giữa Trò-Trò, giữa Thầy-Trò-Phụ huynh nhằm cũng cố và duy trì, phát huy những thành quả đã xây dựng được từ phong trào đã đề cập. V.2/ Những giải pháp : V.2.1) Xây dựng môi trường lớp học thân thiện: Một trường học thân thiên thì kiến trúc của toàn bộ trường học cũng cần được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý học sinh.Cảnh quan và môi trường trong trường cũng cần được quan tâm khi thiết kế để tạo một môi trường thân thiện và an toàn cho học sinh khi ra chơi và các hoạt động ngoài trời. Không chỉ chú trọng phát triển mảng xanh trong khuôn viên trư ... ch cực phát biểu bài Tiến bộ trong học tập Tiến bộ trong việc rèn chữ , giũ vở Tích cực tham gia các phong trào V.2.6) Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và anh hùng cách mạng qua tủ sách của nhà trường và các câu chuyện kể; Học sinh tham gia tìm hiểu ý nghĩa tên trường . Giáo dục truyền thống dân tộc cho các em ở tuổi mới đến trường không gì bằng qua các câu chuyện kể về các gương anh hùng dân tộc, các địa danh lịch sử, qua các câu truyện trong sách em đọc. Đối với các em chưa có ý niệm về lịch sử, truyền thống, hình thành dần ở các em đó hình ảnh gần gũi của các nhân vật anh hùng nhỏ tuổi, đồng lứa như Thánh Gióng, Cô Tấm , Kim Đồng,... cần chú ý chọn lựa các đầu sách truyện tranh lịch sử, cổ tích,..hợp với lứa tuổi các em đồng thời qua đó ngầm giáo dục hình thành trong các em những truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống. Ngoài ra tôi có kế hoạch để giáo dục truyền thống nhà trường ở các em, qua những lần khen thưởng động viên " Hãy xứng đáng học sinh Núi Thành" hay " Phát huy truyền thống Núi Thành" qua đó động viên các em tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của " Núi Thành" mà Huyện nhà vinh dự được mang tên: Đó là một trận đánh giặc Mỹ xâm lược đầu tiên trên đất Núi Thành - Quảng Nam.Tượng đài Núi Thành,.. dần dần qua đó hình thành trong các em lòng tự hào truyền thống, quý trọng di tích lịch sử,... V.2.7) Thường xuyên củng cố các mối quan hệ thân thiện : Mối quan hệ đầu tiên cần phải thân thiện đó là quan hệ thầy trò. Phương pháp dạy theo hướng "Lấy người dạy là trung tâm" hiện nay đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ thầy trò. Nhiều thầy cô vẫn duy trì quan niệm rằng thầy là "người trên" và học trò là "người dưới". Quan niệm này đã dẫn đến sự xa cách trong quan hệ thầy trò. Học trò rất ít khi dám tranh luận với thầy cô vì sợ thầy cô phật ý. Các thầy thường ít khi dám thừa nhận mình sai hay nhầm lẫn vì sợ học sinh đánh giá. Do đó, họ thường có thái độ áp đặt và chủ quan với học trò. Các thầy cô hiện nay rất khó có thể trở thành người bạn tin cậy để học sinh có thể chia sẻ mọi vấn đề vì giữa họ và học sinh luôn có khoảng cách về tuổi tác và tri thức như vậy. Việc thay đổi phương pháp giảng dạy theo đường hướng "Lấy người học làm trung tâm" giúp các thầy cô có được mối quan hệ thân thiện với học sinh vì học sinh được xem là nhân vật trung tâm của quá trình giáo dục. Các em được tôn trọng và được tự do bày tỏ ý kiến cá nhân mình. Mối quan hệ thầy trò sẽ gần gũi hơn, thoải mái hơn. Người thầy cần học cách lắng nghe ý kiến của học sinh và biết chấp nhận những ý kiến "đối lập" và cũng có thể hoàn thiện kiến thức thêm nhờ tranh luận với học trò. Người thầy có thể lấy ý kiến đánh giá của học trò thông qua các phiếu điều tra không ghi tên để không ngừng tự hoàn thiện mình. - Mối quan hệ giữa các học trò Ngoài các mối quan hệ nêu trên tôi còn chú ý chỉ đạo xây dựng các mối quan hệ khác như: Quan hệ tốt giữa học sinh trong lớp với các học sinh trong khối, giữa học sinh các khối với nhau, giữa cha mẹ và học sinh, giữa phụ huynh và giáo viên, giữa học sinh với họ hàng. VI/ KẾT QUẢ : VI.1/ Đối với học sinh: Sĩ số học sinh Học sinh giỏi Học sinh tiên tiến Học sinh trung bình Lên lớp thẳng Cuối năm 08-09 367 161 (43,9%) 167/(45,5%) 34/(9,3%) 98,6% Cuối HKII 09-10 371 211 (56,9%) 116(31,3%) 44/(11,8%) 99,7% Qua việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tôi nhận thấy không khí trong các tiết học ở các lớp năm nay khác hẳn so với những năm học trước. Học sinh luôn học tập với tâm trạng hồ hởi, thích thú, các em tỏ ra say mê và tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Dựa vào bảng thống kê kết quả học tập cho thấy, các em có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, số lượng học sinh giỏi và tiên tiến tăng, học sinh trung bình giảm. Không những việc học tập có tiến bộ mà các em còn phát triển các kĩ năng: nghe, nói, hợp tác..một cách rõ rệt. Các em học sinh ngày càng năng động hơn, tư duy của các em phát triển hơn nhiều so với đầu năm. Ngoài ra, các em còn biết lập cho mình những kế hoạch học tập ở lớp, ở nhà và cả kế hoạch giúp đỡ những bạn học chậm. So với đầu năm học những học sinh thụ động nhút nhát, các em đã dần mạnh dạn hơn, tự tin hơn, thân ái mạnh dạn giao tiếp với bạn bè, bây giờ các em yêu thích đến trường. Trong các giờ học, các em đã có ý kiến chia sẻ với thầy cô, với bạn bè và nhiều em đã có khả năng trình bày suy nghĩ trước lớp. Mối quan hệ bạn bè trong lớp ngày càng tốt đẹp hơn, các em luôn biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập. VI. 2/ Đối với phụ huynh học sinh: Mặc dù trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, tôi đã trình bày và phân tích rõ những hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực mới nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng, chưa tin tưởng. Họ sợ con em mình không đảm bảo kiến thức khi thấy các em chơi trong giờ học hoặc lượng bài tập về nhà ít hẳn đi. Nhưng thông qua kết quả học tập và chính sự tiến bộ rõ rệt của các em, tôi đã thuyết phục được họ. Phụ huynh cảm thấy hài lòng khi con em mình trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, biết đưa ra ý kiến cá nhân và nhất là ý thức học tập của các em ngày càng được nâng cao.Rất nhiều phụ huynh đến gặp và cảm ơn BGH nhà trường, con em họ có rất nhiều tiến bộ . Tôi xin trích ra 2 phụ huynh sau : Ví dụ phụ huynh em : Nguyễn Duy Phúc nói : "Tôi cảm ơn nhà trường và GVCN ,nhờ vậy mà bây giờ con tôi thích đi học , mạnh dạn và tự tin hơn nhiều so với đầu năm" . Còn phụ huynh em : Văn Phú Quý nói :" Nhờ sự động viên và quan tâm , gần gũi , luôn quan tâm đặc biệt đến học tập của cháu, từ một em không biết một âm nào vì không qua mẫu giáo , bản thân tiếp thu còn hạn chế , nói chưa rõ ràng , còn nhiều tiếng nói ngọng thế mà bây giờ cháu đã tiến bộ đạt điểm trung bình cả 2 môn Toán và Tiếng Việt. Cảm ơn cô nhiều lắm" . VII/ KẾT LUẬN Trong tình hình hiện nay, với xu hướng đổi mới giáo dục, thiết nghĩ đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề vô cùng quan trọng. Chính việc vận dụng những phương pháp dạy học tích cực đã giúp tôi "xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực" đạt hiệu quả qua các ý kiến của các bậc phụ huynh . Qua đó từng bước hoàn thiện những kĩ năng chỉ đạo sư phạm của mình, từ đó GV vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Trong quá trình vận dụng những phương pháp dạy học tích cực này, sự say mê học tập và những tiến bộ rõ rệt của học sinh chính là nguồn động lực thúc đẩy tôi luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Việc áp dụng chỉ đạo giảng dạy theo hướng chuyên môn hóa đã tạo mọi nhiều thuận lợi cho người giáo viên nắm bắt được các đối tượng học sinh. Từ đó sẽ vận dụng những phương pháp dạy học tích cực sao cho phù hợp, từng bước uốn nắn và tạo điều kiện để các em khắc phục những mặt còn tồn tại đồng thời giúp các em phát huy tối đa khả năng của bản thân. Giáo viên tiểu học là người đặt nền móng cơ bản xây dựng các thế hệ học sinh. Vì vậy, với lương tâm và nhiệm vụ cao cả của người quản lý , chúng ta hãy giúp GV giảng dạy các em hoàn thiện về kiến thức, kĩ năng và nhân cách để các em có thể tự tin bước vào tương lai. Bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả trên là : - Xây dựng kế hoạch cụ thể - Chỉ đạo môi trường giáo dục càng thân thiện- hoạt động dạy và học càng tích cực. -Luôn có sự chỉ đạo đổi mới trong các hình thức rèn luyện, thi đua, giáo dục tạo hứng thú mới mẻ đối với học sinh. - GVCN phải hiểu rõ tâm sinh lý, tính cách của từng học sinh có những biện pháp giáo dục cụ thể, thích hợp. -Thật sự xem mỗi học sinh là một đứa con của mình để từ đó giáo dục bằng tất cả tấm lòng, tình thương yêu. VIII/ ĐỀ NGHỊ : +Nên cụ thể hóa các tiêu chí cuộc vận động thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" đối với nhà trường, lớp học và từng đối tượng giáo viên, học sinh. +Trong sơ, tổng kết cuộc vận động thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" nên mạnh dạn nêu các gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động để làm gương tiêu biểu cho các trường, các cá nhân GV, HS noi gương thực hiện. +Cuộc vận động thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" cần được triển khai rộng rãi đến toàn xã hội để tranh thủ sự đồng tình, đồng thuận và sự hỗ trợ của xã hội trong các hoạt động của ngành giáo dục. TÀI LIỆU THAM KHẢO : + Chỉ thị số 40/CT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT v/v thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực" + Kế hoạc số 307/KH-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT ngày 22/7/2008 v/v thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực" + Kế hoạch số 2829/KH-SGD-ĐT ngày 04/9/2008 của Sở GD-ĐT Quảng Nam về Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực" trong các trường PT giai đoạn 2008-2013 +Kế hoạch số 146/KH-PGD-ĐT ngày 30/9/2008 của Phòng GD-ĐT Núi Thành về Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực" trong các trường PT giai đoạn 2008-2013. +Phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Sở GD-ĐT Quảng Nam và Phòng GD-ĐT Núi Thành +Một số bài báo viết về Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực" trên báo Giáo dục-Thời đại và Mạng Internet edu của ngành Giáo dục. MỤC LỤC Thứ tự Nội dung Trang I II III IV V VI VII VIII Tên đề tài Đặt vấn đề Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Nội dung nghiên cứu và các giải pháp - Nội dung nghiên cứu - Các giải pháp Kết quả Kết luận Đề nghị Tài liệu tham khảo 1 1 2 2 3 3 4 13 14 15 15 16

Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Ở Trường Mầm Non / 2023

I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Nó góp phần định hướng cho quá trình hoạt động và môi trường giáo dục trong trường mầm non. Mỗi con người chỉ thích nghe những cái mà bản thân chưa biết, khám phá những điều chưa hiểu, trẻ em cũng thế chỉ tích cực khám phá, tìm tòi, thích học cái chưa có. Nên muốn trẻ học tập tích cực giáo viên không dạy trẻ cái mà trẻ đã biết mà phải dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích nghe. Đòi hỏi nhà giáo dục phải xây dựng kế hoạch giáo dục phải hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục. Trong quá trình giáo dục trẻ em vừa là đối tượng của hoạt động vừa là chủ thể của hoạt động. Do đó hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ với bạn bè. Để nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết: Chúng ta phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm tự tin gần gũi trẻ. Biết ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác những thông tin để áp dụng vào các hoạt động thiết thực một cách hợp lý và mang tính giáo dục cao. Biết phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo, đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập, mà phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên, trong việc tổ chức hoạt động học tập, nhằm giúp học sinh chủ động đạt được các mục tiêu dạy học. Do đó đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. 1

Nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành học mầm non chỉ đạo là tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non. (Ban hành theo thông tư số 17/2009/TTBGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thực tế hiện nay, nhiều cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đang trăn trở mong muốn đổi mới phương pháp giáo dục trẻ nhưng trong quá trình thực hiện còn hạn chế lúng túng. Chính vì vậy mà việc dạy học truyền thống cô nói – trẻ nghe, cứng nhắc, dập khuôn, máy móc vẫn đang còn tồn tại hiên nay. Để có được chất lượng giáo dục như mong đợi theo chương trình giáo dục mầm non được Bộ GD&ĐT ban hành thì vai trò của người giáo viên được khẳng định là vô cùng quan trọng trong phong trào đổi mới về phương pháp dạy học, đó là làm gì để phá vỡ sự thụ động của người học, phá vỡ kiểu dạy truyền thống của giáo viên: Cô giáo nói, trẻ lĩnh hội và làm theo. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần hiểu được tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giáo dục trẻ từ đó chúng ta nhận thấy cần thiết phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội hiện nay. Trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ em được xem như những người tham gia tích cực trong việc học của mình. Khả năng, sở thích và nhu cầu của mỗi trẻ cần được hiểu, tôn trọng và đáp ứng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo lớp công dân tý hon đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn ngành giáo dục hiện nay. Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong toàn ngành Giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng. Là một hiệu phó chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, tôi muốn vận dụng vốn kiến thức đã học được tiếp thu qua chuyên đề, qua nghiên cứu tài liệu, kỹ năng sư phạm, qua thực tế công tác chỉ đạo chuyên môn ở trường mình đang công tác. Đồng thời qua đề tài này, bản thân mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đổi mới giáo dục mầm non nên tôi luôn trăn trở để tìm ra hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Để việc đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm không chỉ là phong trào, không chỉ được nhìn thấy trên bề nổi mà thực sự đi vào mỗi giáo viên trở thành kỷ năng sư phạm của mỗi giáo viên. Chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non” để áp dụng đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu: 2

– Tìm ra một số biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên, để hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non. 3. Đối tượng nghiên cứu: – Tập trung nghiên cứu một số biện pháp để chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Phú Yên năm học 2016 – 2017 – Rút ra bài học kinh nghiệm về cách lập kế hoạch theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 4. Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết; – Phương pháp đàm thoại; – Phương pháp điều tra khảo sát thực tế; – Phương pháp thu thập thông tin; II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Do đó với trẻ mầm non, giờ học được tiến hành dưới sự tổ chức, hướng dẫn sư phạm của giáo viên nhằm giúp trẻ lĩnh hội các tri thức mới, củng cố, hệ thống hóa các tri thức đã có, đồng thời hình thành và rèn luyện các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội cho trẻ. Dạy học lấy trẻ làm trung tâm khác với dạy học truyền thống là giáo viên không truyền đạt kiến thức cho trẻ mà tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm. Để đạt được điều này, giáo viên cần nắm được hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. – Trẻ tiếp thu kiến thức không phải chỉ thông qua kênh nghe, kênh nhìn mà còn phải được tham gia thực hành ngay trên lớp hoặc được vận dụng, trao đổi thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình. Những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã cho thấy, Nếu chỉ nghe nhìn thì thông tin kiến thức thu nhận được 20%, nếu trẻ được trao đổi, chia sẻ ý kiến với nhau trong nhóm bạn thì khả năng tiếp thu sẽ là 55%. Khả năng thu nhận kiến thức sẽ tăng lên 90% khi trẻ sử dụng kiến thức đã có 3

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục là rất cần thiết, giúp giáo viên dự kiến kế hoạch, chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Do đó khi xây dựng kế hoạch không nên mang tính hình thức và đối phó. Đối với trường mầm non Phú Yên là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục của huyện Thọ Xuân trong các năm qua. Có nhiều giáo viên dạy 4

giỏi cấp huyện, tỉnh. Trong năm học 2016-2017 có 02 giáo viên giỏi cấp huyện; 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh. – Về đội ngũ giáo viên trong trường: + Tổng số CBGVNV: 24 cô; BGH: 03; GV: 16; NV: 5 + Trình độ chuyên môn: Đại học:11 cô; Cao đẳng: 01 cô; Trung cấp: 12 cô (Đang theo học ĐH: 03cô). – Tổng số nhóm, lớp là: 9; Tổng số cháu là: 230 cháu . Trong đó: + Nhà trẻ 3 nhóm =

61 cháu

– Vẫn có những giáo viên trẻ mới ra trường năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa có kinh nghiệm thực tế lúng túng, chưa hiểu được phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm phát triển năng lực của trẻ, chưa kiên trì sáng tạo trong các hoạt động giáo dục cho trẻ trên lớp cũng như mọi lúc, mọi nơi. – Một số giáo viên tuổi cao việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế khi thiết kế hoạt động cho trẻ. c. Kết quả kháo sát thực trạng * Khảo sát các hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của 14 giáo viên trực tiếp đứng lớp đầu năm. NỘI DUNG

SL

SL

SL

1. Nắm vững lý thuyết tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng 14 4 29 6 43 3 17 1 7 lấy trẻ làm trung tâm. 2. Bố trí môi trường hoạt động trong nhóm lớp. 14 5 36 6 43 2 14 1 7 3. Biết thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ theo 14 5 36 5 36 2 14 2 14 hướng lấy trẻ làm trung tâm theo các lĩnh vực phát triển 4. Kết quả giờ dạy 14 4 29 5 36 3 21 2 14 – Qua khảo sát tình hình thực tế của giáo viên qua các hoạt động tôi nhận thấy rằng cần phải có những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Bản thân là một hiệu phó phụ trách chuyên môn trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi đã trăn trở để tìm ra những phương pháp, biện pháp hữu hiệu để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường như sau. 3. Các giải pháp thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 3.1: Triển khai bồi dưỡng về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cho giáo viên: – Trong yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, giáo viên không chỉ nắm vững về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có bản lĩnh chính trị chuyên môn vững vàng nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng chính sách pháp luật của 6

9

một cách vui vẻ. Kết hợp hài hoà giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm /lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế. 3. 5. Hướng dẫn giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. Để nâng cao khả năng sẵn sàng đi học của trẻ cần phải xây dựng môi trường giáo dục học thông qua chơi và lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là môi trường hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng cùng giáo viên, bổ sung thêm học liệu, đồ chơi, sắp xếp và vệ sinh góc chơi. Phong phú các góc hoạt động trong lớp và ngoài trời. Học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau. Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương. Có nhiều cơ hội cho trẻ lựa chọn học liệu và hoạt động. Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy. Trẻ có thể chủ động, tích cực: vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác, trò chuyện và chia sẻ ý tưởng. Khi tạo môi trường giáo dục giáo viên cần lưu ý: – Môi trường giáo dục phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. – Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế. – Thiết kế các khu vực trong nhà trường quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. – Giáo viên khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau, tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau để phát triển toàn diện. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn. 3.6. Tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân ra diện rộng. 11

– Hàng tháng theo kế hoạch đã lên đầu năm tôi tiến hành xây dựng tổ chức dạy mẫu các hoạt động mỗi tháng 2- 3 hoạt động chú trọng việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ví dụ: Tháng 9 xây dựng 3 hoạt động dạy mẫu như: Âm nhạc, tạo hình, toán. Tháng 10 xây dựng 3 hoạt động: Phát triển ngôn ngữ, khám phá khoa học, phát triển vận động tương tự các tháng 11,12 vv….. – Theo như kế hoạch đã dự kiến các tiết dạy mẫu hàng tháng thông qua để giáo viên nắm bắt được.Trước khi dạy mẫu tôi bố trí cho giáo viên dạy chuẩn bị giáo án và đồ dùng trang thiết bị, đưa ra tham khảo ý kiến của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, sau đó cho giáo viên chuẩn bị các điều kiện đưa ra trong kế hoạch và tổ chức dạy để rút kinh nghiệm. – Biện pháp này giúp cho giáo viên trực tiếp dạy có thêm những kinh nghiệm trong chuyên môn và những giáo viên được dự giờ học tập được ở đồng nghiệp rất nhiều kinh nghiệm thực tế . 3.7. Chỉ đạo lớp điểm về mô hình xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chỉ đạo lớp điểm là đòn bẩy thúc đẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực cho giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân ra diện rộng về chất lượng giáo dục trong toàn trường. Trong năm học tôi đã tham mưu với hiệu trưởng đã chỉ đạo 2 lớp điểm. Đó là: 1lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A1, và 1lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi B1, các lớp chỉ đạo điểm nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học, đầu tư về CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Công tác chỉ đạo trang trí phòng nhóm lớp, tạo môi trường giáo dục theo góc mở, thân thiện, gần gủi, ấm cúng, an toàn phù hợp với trẻ. Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở nhóm lớp phụ trách để từ đó giúp giáo viên nhân ra diện rộng. 3.8. Bồi dưỡng giáo viên thông qua các hội thi: – Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua: “dạy tốt, học tốt’. Qua đây để đánh giá chất lượng giáo dục của cô và trẻ. Vì vậy phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học các hội thi ở trường. Hội thi không chỉ dừng lại ở việc đánh giá xếp giải nhất, nhì mà hội thi phải được xem như đó là ngày hội của cô và trẻ, thông qua đó để tuyên truyền đến mọi người, mọi cơ quan, đoàn thể quần chúng nhân dân quan tâm nhận thấy vai trò của ngành học mầm non đồng 12

– Việc đánh giá sự phát triển của trẻ, bổ sung những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên cách đánh giá, phát hiện những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dưỡng, ôn luyện thêm. Giáo viên phải nắm được đặc điểm của từng trẻ để đánh giá và có biện pháp thích hợp như: + Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ. + Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp. + Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ. 3.10. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị: Cơ sở vật chất, trang thiết bị rất cần thiết cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Để làm tốt việc này hàng năm tôi tham mưu với hiệu trưởng, ban liên lạc phụ huynh đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho nhà trường, có kế hoạch mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của cô và trẻ như: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng bàn ghế, làm các bảng biểu, các đồ dùng phục vụ cho dạy và học của cô và trẻ trị giá: 45.600 000đ. Làm sân vân động, lát lại sân chơi, bố trí khu vực hoạt động ngoài trời trị giá: 53.000.000đ, để trẻ được hoạt động đảm bảo môi trường sạch sẽ để trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. 3.11. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện: “Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” – Nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh nhằm tạo sự thống nhất về nội dung phương pháp giáo dục trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về việc”Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng tham gia xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, nhóm lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có

14

biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. – Thông qua họp phụ huynh, thông qua góc tuyên truyền tại trường mầm non. – Thông qua hoạt động tập thể, ngày lễ ngày hội của trường như: “Ngày hội bé đến trường”; “Ngày Tết Trung Thu”, qua hội “hội khỏe, bé mầm non”…., do nhà trường tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng GDPTVĐ, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo GDPTVĐ cho trẻ. Thông qua hội thi thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành các đoàn thể xã hội về giáo dục mầm non. -Trao đổi thông qua ban liên lạc hội phụ huynh nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng phòng học, sân chơi mua sắm thiết bị trong lớp đồ chơi ngoài trời …. Phục vụ hoạt động giáo dục của trẻ. 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường Sau một năm nghiên cứu và ứng dụng sáng kiến: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc dạy và học: Trẻ tích cực hoạt động, tự khám phá bằng các giác quan, chú trọng đến giáo dục cá nhân, kết hợp giáo dục trong nhóm giữa hoạt động có chủ định và hoạt động góc, tăng cường giao tiếp giữa cô và trẻ. Giáo viên linh hoạt, sáng tạo không bị gò bó khi tổ chức các hoạt động cho trẻ nhất là hoạt động chung có mục đích học tập và hoạt động góc chơi, giáo viên có thể sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, để làm phong phú các hoạt động của trẻ, trẻ ham học nghiên cứu tìm tòi khám phá giao tiếp ngôn ngữ tình cảm. Đối với giáo viên biết cách sắp xếp môi trường giáo dục phù hợp, chất lượng chuyên môn của bản thân và đồng nghiệp được nâng lên rõ rệt, giáo viên nắm vững phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, hình thức các tiết dạy linh hoạt sáng tạo, tác phong sư phạm tốt, biết lồng ghép đan xen giữa các hoạt động để giáo dục trẻ phù hợp với nội dung. * Kết quả cuối năm đạt được các hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của 14 giáo viên như sau: NỘI DUNG

15

1. Nắm vững lý thuyết tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ 14 làm trung tâm 2. Bố trí môi trường hoạt động trong nhóm lớp. 14 3. Biết thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung 14 tâm theo các lĩnh vực phát triển. 4. Kết quả giờ dạy 14

8

57

6

43

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

Tôi xin chân thành cảm ơn! 18

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thọ Xuân ngày 04 tháng 3 năm 2017 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác Người viết

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Vân

Néi dung I. më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu

Môc lôc

II.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.Thực trạng vấn đề 3. Các giải pháp đã thực hiện 3.1. Tổ chức học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ cho GV 3.2. Đánh giá chất lượng, phân công giáo viên đứng lớp hợp lý phù hợp. 3.3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch 3. 4. Hướng dẫn giáo viên thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. 3.5. Tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân ra diện rộng 3.6. Chỉ đạo lớp điểm về mô hình xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 3.7. Bồi dưỡng giáo viên thông qua các hội thi 3.8.Đánh giá sự phát triển của trẻ 3.10. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân ,đồng nghiệp và nhà trường III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Bài học sư phạm 2. Kiến nghị

Néi dung i. më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu

3.9.Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị

Môc lôc

14

Trang

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.Thực trạng vấn đề 3. Các giải pháp đã thực hiện 20

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Trong Trường Mần Non / 2023

giao tiếp với phụ huynh, Khi nói với trẻ tôi phát âm chuẩn, rõ ràng song không khô khan, cứng nhắc. Tôi nhận thấy tư duy của trẻ gắn với yếu tố tình cảm, hành động suy nghĩ theo hứng thú trẻ ghi nhớ chủ yếu qua những gì ấn tượng mạnh: Một giọng nói hấp dẫn nhẹ nhàng ,cháu hỏi gì tôi trả lời rõ ràng, đủ câu, không trả lời qua loa chiếu lệ. Mặt khác tôi luôn tìm hiểu kỹ về đặc điểm tâm lý của từng trẻ để có những cách ứng xử phù hợp với trẻ. Ví dụ: Lớp tôi có cháu Cháu Châu anh, cháu minh Nhật, Cháu Trung Hiếu, Cháu Khánh Hà Ở lớp các cháu rất nhút nhát, trong giờ học ít tham gia phát biểu ý kiến, và dường như trẻ không thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Chính vì vậy tôi luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện, gần gũi trẻ. Nhiều lúc tôi tham gia chơi và hoạt động cùng trẻ và lôi cuốn trẻ vào các hoạt động chung. Còn với những cháu hay làm nũng thì lại cần tập cho trẻ thói quen biết tự lập, tự phục vụ cho bản thân mình mà không phải lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của người thân. 3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin và việc giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các môn học Mỗi phương pháp hay biện pháp mà giáo viên sử dụng trong giảng dạy đều hướng đến mục đích: góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là một trong những biện pháp đó. Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đòi hỏi người giáo viên mầm non không chỉ có năng lực sư phạm mà còn cần có những kinh nghiệm trong việc phối kết hợp giữa giáo án điện tử và phần giảng dạy của cô để việc ứng dụng tin học thực sự đem lại hiệu quả giáo dục cao. Ví dụ: Trong các tiết học tôi đã áp dụng công nghệ thông tin và đưa đên cho trẻ những hình ảnh thật về các hành vi văn minh, lễ phép. Cho trẻ xem những đoạn phim về các bạn nhỏ đang thực hiện công việc nhặt rác ở sân trường và giáo dục cho trẻ biết các bạn đang làm vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng để giữ gìn vệ sinh chung. Hoặc có thể đưa ra clip về các hành vi đúng, sai về việc bảo vệ môi trường và tham gia giao thông. Yêu cầu trẻ lên chọn cho cô các hành vi đúng và chỉ ra các hành vi sai. Nếu cháu chọn đúng cô sẽ cho hiệu ứng mặt cười, và các cháu chọn sai sẽ hiện ra mặt mếu. điều đó khiến trẻ rất hứng thú và tham gia học tập với hiệu quả cao. Các tiết học được tổ chức thường xuyên và thu hút được sự chú ý, thích thú của trẻ. Vì vậy lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào các môn học có nhiều ưu thế nhằm hình thành cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá. Ví dụ: + Môn làm quen văn học: Qua câu chuyện "Tấm cám". Sau khi cô cho trẻ kể trên màn hình máy chiếu .Cô đàm thoại cùng với trẻ: Tấm là người như thế nào? - Mẹ con cám là người như thế nào? - Con thích nhân vật nào? Vì sao? Cô giáo dục cháu lòng thật thà, chăm lo lao động, dạy cháu yêu cái thiện ghét cái ác, hình thành ở trẻ lòng nhân ái với mọi người xung quanh . Hay khi kể cho trẻ nghe câu chuyện: "Cái hồ nhỏ" Sau khi kể cho trẻ nghe và đàm thoại về nội dung câu chuyện: Bạn thỏ đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi các bạn Tôm, cua, ếch. Và bạn còn tự mình vớt hết rác trong hồ lên để cho nước trong sạch. Qua câu chuyện đó tôi lồng ghép giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi mà phải bỏ vào đúng nơi quy định, đồng thời giáo dục các cháu biết giữ gìn vệ sinh cho môi trường trong sạch. Và khi làm điều gì sai phải biết xin lỗi bạn bè và biết sửa lỗi. Như vậy mới được mọi người yêu quý. Dạy trẻ bài thơ: "Phải là hai tay" sau khi cho trẻ đọc trên máy tính cô đàm thoại cùng trẻ Lễ phép với người bề trên kính trọng yêu thương mọi người trong gia đình khi ăn xong phải biết rót nước, mời tăm bố mẹ ông bà mời ai cái gì phải đưa bằng hai tay mới là con ngoan. + Qua môn khám phá khoa học. Tiết "Trò chuyện cùng trẻ về cây xanh quanh bé". Sau khi cho trẻ quan sát trên màn hình, đàm thoại về lợi ích của cây và các bạn nhỏ đang chăm sóc cho cây cô hỏi trẻ: Con có biết các bạn đang làm gì không? Các bạn có đáng khen không? Muốn được khen như các bạn thì con phải làm gì? Qua đó trẻ biết bảo vệ chăm sóc cây xanh để cây cho ta nhiều lợi ích bằng cách tưới nước cho cây, không bẻ cành ngắt lá Có thể cho trẻ trực tiếp được tưới cây, nhổ cỏ cho cây, nhắc trẻ về nhà giúp đỡ bố mẹ chăm sóc cây trong vườn. + Môn học âm nhạc: Tiết dạy hát: Bông hoa mừng cô Sau khi dạy trẻ hát cô trò chuyện về nội dung bài hát: - Đối với cô giáo các con phải như thế nào? Khi tặng hoa cho cô các con tặng bằng mấy tay? Thông qua đó giáo dục trẻ khi nhận hoặc trao vật gì với người lớn nên trao hoặc nhận phải là hai tay, khi nhận con nói lời cảm ơn. + Môn giáo dục thể chất: Trước giờ hoạt động có chủ đích tôi mở cho trẻ xem hình về các môm thể thao và trao đổi với trẻ Muốn cơ thể khỏe mạnh thì các con phải làm gì? - Cô giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục, tập đều đặn giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh và phát triển các nhóm cơ, trong lúc tập các con phải không chen lấn nhau hay xô đẩy bạn. + Đối với giờ học tạo hình: Ví dụ: "Vẽ người thân trong gia đình". Cô cho trẻ quan sát các vật mẫu trên máy tính và trò chuyện cùng trẻ về các thành viên có trên máy cô hỏi gia đình trẻ có những ai? - Gia đình một thế hệ hay hai thế hệ? - Mọi người sống trong gia đình như thế nào với nhau? - Cô giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, anh chị, biết nhường nhịn em bé không tranh giành đồ chơi của em. 3.4. Xây dựng cảnh quan sư phạm trong và ngoài lớp học Để tạo được cảnh quan sân trường trước giờ học tôi thường cho trẻ nhặt rác, lá cây để tạo môi trường sạch đẹp, đối với kệ góc đầu tuần tôi thường tổ chức cho trẻ thi đua, lau dọn sắp xếp đồ chơi gọn gàng. Nhờ vậy qua mỗi lần tổ chức hoạt động vui chơi trẻ chơi xong thu dọn đồ chơi gọn gàng và ngăn nắp. Trong lớp tôi có sọt rác, để vào góc lớp, sau mỗi giờ nêu tiêu chuẩn bé ngoan xong, tôi thường nhắc nhở trẻ, sau khi ăn quà nên bỏ rác vào giỏ để giữ vệ sinh chung và trẻ thực hiện tốt, nhất là sau khi hoạt động tạo hình xé dán trong lớp không còn mảnh vụn giấy nào rơi xuống sàn. 3.5. Giáo dục lễ giáo cho trẻ mọi lúc mọi nơi Khi thực hiên giáo dục lễ giáo cho trẻ tôi đã lồng ghép vào các hoạt động trong ngày như hoạt động đón trả trẻ hoạt động góc, hoạt động dạo chơi ngoài trời, hoạt động chiều * Giờ đón, trả trẻ: Ở lứa tuổi của trẻ luôn thích được cô yêu thương gần gủi mọi hành vi của cô được trẻ lưu tâm nhất vì vậy cô luôn chuẩn mực trong giao tiếp giờ đón trả trẻ tôi luôn ân cần dịu dàng thương yêu trẻ, khiêm tốn lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh, sau đó nhắc trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định, chào cô sau đó chào tạm biệt bố mẹ để đi vào lớp. - Trước giờ trả trẻ cô nhắc trẻ từ tốn, không vội vàng, xô đẩy nhau chào Bố Mẹ và xin phép cô ra về. Dặn trẻ về nhà ngoan, vâng lời bố mẹ ông bà anh chị * Giáo dục lễ giáo vào hoạt động vui chơi : Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ hoạt động góc trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau phản ánh sinh hoạt cuộc sống của người lớn, tôi tiến hành lồng ghép lễ giáo vào các góc, qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, tôi theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa đúng. Giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh trong giao tiếp. Ví dụ: Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sỹ: Tôi hướng dẫn trẻ biết đóng vai bác sĩ, biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần. +Bác sĩ biết hỏi bệnh nhân, cháu đau chỗ nào? Đau ra sao? +Trẻ đóng vai bác sĩ phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần. +Trẻ đóng vai bệnh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với bác sĩ. Ví dụ : Qua trò chơi bán hàng: Yêu cầu người bán hàng và người mua hàng phải nói nhẹ nhàng, đủ câu: + Cô chú mua gì ạ? + Bán cho tôi quả nải chuối + Bao nhiêu tiền vậy cô Sau khi chơi xong tôi nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi cất lên giá gọn gàng, ngay ngắn. Qua hoạt động góc cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp, trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình. Từ đây trẻ lớp tôi đã hết nói trống không . Trẻ biết nói và trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mực đối với cô và bạn. Trong khi chơi nếu trẻ làm việc gì sai đối với bạn, tôi nhắc nhở trẻ phải biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, ai cho cái gì thì nhận bằng hai tay và nói cảm ơn. Ngoài ra còn giáo dục cháu đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi với bạn, gặp chuyện gì phải thông báo cho người lớn biết. * Đối với giờ dạo chơi ngoài trời Ví dụ: Tham quan vườn cây ăn quả .Cô đàm thoại với trẻ: - Khi đi tham quan các con phải đi như thế nào? - Khi ăn quả các con phải nhớ đến ai? Sau khi đàm thoại tôi giáo dục trẻ ngoan, không chen lấn, xô đẩy bạn. Biết kính trọng, yêu quý những người lao động, trước khi ăn quả phải rửa sạch và gọt vỏ, không vứt vỏ và hạt bừa bãi mà phải để vỏ vào nơi qui định. Ăn phải từ tốn, chậm rãi. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh. * Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ: Tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố mẹ trẻ, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định và chào cô, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học. Ra về nhắc trẻ từ tốn, không vội vàng, xô đẩy nhau chào Bố Mẹ và xin phép cô ra về. Dặn trẻ về nhà ngoan, nghe lời Ông Bà, Bố Mẹ * Giờ ăn: - Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch Ví dụ: Chuẩn bị trước giờ ăn cô cho trẻ đọc bài thơ: Giờ ăn Giờ ăn bé nhớ lời cô Ăn chậm nhai kỹ sao cho đàng hoàng Ăn xong xếp ghế gọn gàng Nhặt vụn cơm vãi bé càng đáng khen Cô mời trẻ và gợi ý để trẻ mời cô, mời các bạn cùng ăn cơm. Nhắc nhở trẻ ăn gọn gàng, không để cơm rơi vãi, nhặt rác bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. Giờ ăn phụ chiều khi cô đưa cho trẻ, cô gợi ý để trẻ biết nói Cháu xin cô, Cháu cảm ơn cô, và biết nhận quà khi người lớn cho bằng hai tay. 3.6.Phối kết hợp với các bậc phụ huynh Cùng với mục tiêu xã hội hoá giáo dục thì vai trò của phụ huynh có vai trò không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Vì vậy việc phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ là vô cùng cần thiết. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi trao đổi với phụ huynh nói lên những đặc điểm tâm sinh lý của con mình ở nhà để cô nắm rõ được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ . Phụ huynh phải trung thực cho dù là trẻ có vấn đề về sức khỏe hay điều kiện sống, tính cách đặc biệt. Có như vậy cô mới nắm được đặc điểm tâm sinh lý đầu năm của trẻ để có biện pháp giáo dục trẻ tích cực và hiệu quả. Tiếp đó tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo đối với trẻ mẫu giáo, nhất là trong tình hình hiện nay, nhiều nền văn hoá và trò chơi giải trí đã ảnh hưởng một phần không nhỏ về hành vi văn minh của trẻ. Trẻ có thể đối xử thô bạo với bạn sau một đoạn phim hành động hay trẻ có những lời không nên đối với bố mẹ, khi không ddoonfd ý cho trẻ chơi điện tử. Để phụ huynh nhận nhận thức ý nghĩa của vấn đề để cùng nhà trường giáo dục trẻ. Tôi cũng trao đổi với phụ huynh không nên nuông chiều con quá mức, phải giải thích cho trẻ hiểu cái gì là tốt, cái gì chưa tốt. Dần dần trẻ sẽ hiểu ra những mong muốn của mình đó là sai, là không đúng, là chưa ngoan. Hơn nữa phần đông phụ huynh là nông dân nên cũng không có nhiều thời gian dành cho con cái nhất là trong việc giáo dục lễ giáo, qua các cuộc họp phụ huynh hoặc những buổi truyền thông tôi luôn phổ biến và tuyên truyền cách nuôi dạy con khoa học và cách giáo dục lễ giáo đối với trẻ lúc ở nhà . Phụ huynh giành nhiều thời gian chăm sóc con cái như vêh sinh thân thể, chải răng đúng cách, phụ huynh phải mẫu mực trong giao tiếp ở nhà để trẻ noi theo.Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịp thời những thiếu sót trong giao tiếp đối với bạn bè, đối với người lớn. Tôi luôn trao đổi với phụ huynh hàng tháng thông qua sổ liên lạc và tôi đã đưa ra yêu cầu là hàng tháng sẽ có kế hoạch học tập và sinh hoạt cũng như việc rèn luyện lễ giáo cho trẻ do cô giáo lập ra. Kế hoạch này sẽ được dán ở bảng thông báo của lớp để tất cả mọi phụ huynh đều nắm được từ đó cùng cô có những biện pháp giáo dục phù hợp và đạt hiệu quả cao hơn. 3.7. Giáo dục lễ giáo bằng hình thức khích lệ, động viên. Tâm lý của con người thích được khen hơn là chê nhất là trẻ nhỏ rất thích được khen ngợi, động viên, khi làm được việc tốt. Những lời động viên, những phần thưởng nhỏ cũng làm trẻ vui sướng và khích lệ trẻ cố gắng hơn nữa để lại được khen, được thưởng. Vì vậy cuối ngày tôi sẽ cho các trẻ tự nhận xét xem ngày hôm nay mình đã ngoan hay chưa, nhận xét trong lớp có những bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan và cho trẻ cắm cờ bé ngoan. Ngoài ra tôi luôn dành thời gian để gần gũi với trẻ. Tôi tìm những câu nói hài hước, hóm hỉnh, những món quà bất ngờ, kịp thời và các hình thức khen dễ thương để động viên cho trẻ. Ví dụ 1: Hằng ngày vào giờ nêu gương cuối ngày trước khi cắm cờ, tôi cho trẻ tự nhận xét về mình trong ngày đó có bạn nào hành vi lời nói hay tôi nêu gương ra cho cả lớp và tặng trẻ một bông hoa. Tôi làm bông hoa là một nội dung yêu cầu : Hoa màu đỏ: "Bé sạch sẽ". Hoa Màu xanh: "Bé lễ phép". Hoa màu vàng: "Bé học ngoan". Khi nào trẻ nhận được bông hoa màu gì, tôi hỏi cả lớp vì sao bạn nhận được bông hoa màu đó? Ngoài ra, vào mỗi buổi sáng tôi thường đưa ra những tiêu chuẩn bé ngoan và lễ giáo để trẻ thực hiện . Trẻ rất thích thú và mong muốn ngày nào cũng ngoan để được nhận nhiều những món quà thú vị. Còn với những bạn chưa ngoan thì cô sẽ tạo cơ hội bằng cách cho trẻ lên đọc thơ, hát múa và tặng những món quà nhỏ để khuyến khích động viên trẻ cố gắng hơn nữa để lần sau cũng được nhận nhiều quà như các bạn. Ví dụ 2: Tôi còn lên kế hoạch cuối tuần bao giờ cũng có tiết mục kể chuyện về gương tốt, tuần nào cũng vậy tôi không bao giờ bỏ qua: Tuần 1 Tháng 10 tôi kể chuyện: " Tích Chu" cho trẻ nghe. Tuần 1 Tháng 11 tôi kể chuyện "Cháu ngoan của bà"cho trẻ nghe và tuần khác tôi kể cho trẻ nghe: Sự tích cây vú sữa, hay những câu chuyện về ăn uống có văn hóa do tôi sáng tạo hay sưu tầm, những giờ như vậy trẻ rất thích lắng nghe, nhằm kích thích trẻ học ngoan, muốn được cắm cờ, trẻ sẽ nổ lực ý chí. 3.8. Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: Truyền thống của người Việt Nam chúng ta luôn tôn sư trọng đạo và giữ vững những nét văn hóa đặc trưng. Vì vậy tôi thường xuyên tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội được tham gia các buổi tổ chức ngày lễ, ngày hội như ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tết trung thu, ngày múa hát mừng xuân Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, truyền thống của dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, tôi cũng đã cung cấp cho trẻ biết về ngày lễ, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người. Từ đó hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành con người có ích sau này. Ví dụ: Ngày nhà giáo Việt Nam tôi tổ chức cho các tổ trong lớp thi hát về cô giáo. Các tổ sẽ phải nhớ được các bài hát về cô giáo và hát thi với nhau. Sau đó trò chuyện để trẻ hiểu thêm về ý nghĩa công việc của các cô giáo. Giáo dục trẻ biết quí trọng, nghe lời cô giáo, cố gắng học giỏi để cô vui lòng. Hay đến ngày Tết trung thu tôi chuẩn bị mâm ngũ quả, đèn ông sao và rất nhiều hoa quả, bánh kẹo. Mời trẻ cùng chuẩn bị, bày mâm ngũ quả và thắp đèn. Nhắc trẻ giúp đỡ nhau trong khi làm, cùng nhau làm để có một sản phẩm đẹp. Tôi đóng vai làm chị Hằng kể cho trẻ nghe về ngày tết trung thu có trăng sáng, có chị hằng, chú cuội và tổ chức cho trẻ rước đèn, hát múa. Cùng với cuộc thi Bé khỏe bé thông minh do nhà trường tổ chức tôi cũng đã tổ chức cho lớp mình thi Bé khỏe bé thông minh. Trong cuộc thi có các bức tranh hành động đúng và sai như: tranh em bé quét nhà, tranh em bé chào hỏi, tranh em bé bẻ cành cây, tranh các bạn tranh giành nhau Yêu cầu trẻ dán tranh hành động đúng vào bảng có khuôn mặt cười và tranh hành động sai vào bảng có khuôn mặt mếu. Để trẻ tự tìm tranh đúng hay sai và dán vào bảng phù hợp. Và những cháu nào thực hiện tốt thì sẽ có phần thưởng. Trẻ rất hứng thú khi tham gia cuộc thi và đem lại hiệu quả cao. 4. Kiết quả đạt được và bài học kinh nghiệm 4.1. Kết quả đạt được Sau những biện pháp tôi đã nghiên cứu và thực hiện chất lượng giáo dục về lễ giáo tăng lên rõ rệt đó là làm tôi phấn khởi yêu nghề, yêu trẻ nhiều hơn. Giúp tôi có nghị lực trong công tác. Từ quá trình tìm hiểu và áp dụng các giải pháp trên vào giáo dục lễ giáo đối với trẻ tôi đã thu được kết quả như sau: Bảng 2: Khảo sát kết quả cuối năm học TT Nội dung giáo dục TS trẻ 1 Biết xưng hô, chào hỏi lễ phép 95% 2 Biết nói cảm ơn, xin lỗi đúng lúc 100% 3 Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy định 100% 4 Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường 98% 5 Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn 95% 6 Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp 90% Như vậy sau khi sử dụng các biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ chúng ta thấy mức độ đạt được đã tăng lên rõ rệt. Điều đó khẳng định một điều rằng các biện pháp được sử dụng là đúng đắn và đem lại hiệu quả tốt trong quá trình giáo dục. 4.2. Bài học kinh nghiệm Khi thực hiện đề tài này, với những biện pháp thực hiện và kết quả thu được tôi rút ra bài học như sau: Ngay từ đầu năm giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ tình hình của lớp, đặc điểm tâm sinh lý của từng cháu về sức khỏe, sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình, mức độ quan tâm của Bố Mẹ và tạo cho trẻ môi trường học tập và nề nếp tốt. Có như vậy thì hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao. Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể chuyện hàng tuần hoặc tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ. Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu thương, luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách cho trẻ. III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Giáo dục lễ giáo là một mắt xích quan trọng của trẻ từ 0- 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên của nhân cách trẻ. Vậy công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong những năm đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhằm giúp trẻ nhận thức được hành vi ứng xử của mình. Điều đó cô giáo phải là tấm gương sáng để noi theo, luôn giàu tình yêu thương , luôn thận trọng trong mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp thân thiện yêu thương để tạo tâm lý cho trẻ. Nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách cho trẻ. Bên cạnh đó môi trường và cảnh quan sư phạm cũng góp phần hình thành cho trẻ những hành vi văn minh để dần dần hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của truyền thống con người việt Nam phù hợp với mọi chuẩn mực đạo đức xã hội một cách tự nguyện. 2. KiÕn nghị * Đối với cấp trên: Tôi mong muốn được sự giúp đỡ hỗ trợ về cơ sở vật chất để trường chúng tôi thuận lợi hơn trong việc cho trẻ được hoạt động ngoại khóa. * Đối với nhà trường: Tham mưu mua sắm thêm các loại đồ chơi về giao thông để trẻ hoạt động một cáh tích cực, sáng tạo và có hiệu quả * Đối với phụ huynh: Mong muốn kết hợp với cô giáo trong việc sưu tầm các tranh ảnh, nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học một cách tốt nhất. Tôi chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Tiếp Tục Chỉ Đạo Xây Dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực” Ở Trường Tiểu Học Trung Hưng / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!