Đề Xuất 5/2022 # Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Trường Thpt Phan Châu Trinh (Tp Đà Nẵng) # Top Like

Xem 32,967

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Trường Thpt Phan Châu Trinh (Tp Đà Nẵng) mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 32,967 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học
 • Tổng Kết 5 Năm Của Hội Khuyến Học Xã An Hiệp Tong Ket 0510 Nhiem Vu 1015 Hoi Khuyen Hoc A Hiep Doc
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ Của Hội Khuyến Học Nhiệm Kỳ 2005
 • Hội Khuyến Học Hà Nội Triển Khai Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022
 • Khái Niệm, Vai Trò Và Chức Năng Của Tiền Lương
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

  CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH (TP ĐÀ NẴNG)(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THPT PCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của trường THPT Phan Châu Trinh)

  Điều 1: Mục tiêu

  Hội khuyến học Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh (viết tắt: CMHS) và học sinh trường THPT Phan Châu Trinh cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Hội khuyến học hoạt động nhằm thực hiện ba mục tiêu cơ bản:

  1) Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh có thành tích học tập tốt, những học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, những học sinh có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội. Đồng thời khuyến khích và động viên các cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ.

  2) Tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, giáo viên, học sinh tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

  3) Góp phần xã hội hoá giáo dục, cổ vũ xã hội trân trọng hơn vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

  Điều 2: Nguyên tắc tổ chức

  Hội khuyến học hoạt động theo Điều lệ của Hội khuyến học và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

  Hội khuyến học được mở tài khoản riêng và do Ban chấp hành Hội khuyến học trực tiếp quản lý. BCH chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Hội.

  Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

  Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Hội khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:

  – Tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước cũng như các qui định, qui chế, điều lệ nhà trường, của Hội khuyến học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;

  – Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Ban chấp hành; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những nơi có cựu học sinh để vận động sự tham gia của các thế hệ CB, giáo viên, CMHS, học sinh làm phong phú nội dung hoạt động của Hội;

  – Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo trường THPT Phan Châu Trinh trong việc đề ra Kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.

  Điều 5: Quyền và trách nhiệm của hội viên Hội khuyến học

  5.1. Hội viên có quyền:

  – Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế với mục đích phát triển Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh;

  – Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Ban chấp hành Hội khuyến học;

  – Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Hội khuyến học;

  5.2. Hội viên có trách nhiệm:

  – Tôn trọng và thực hiện Quy chế, nghị quyết công tác của Ban chấp hành Hội khuyến học;

  – Tuyên truyền phát triển hội viên mới;

  – Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.

  Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp

  Cán bộ, giáo viên, CMHS và học sinh các thế hệ cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Hội khuyến học được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng chỉ ghi danh của Ban chấp hành Hội khuyến học.

  Ban chấp hành có trách nhiệm đề xuất, tôn vinh và khen tặng các danh hiệu xứng đáng cho các Hội viên/ tổ chức có công lao xây dựng Hội khuyến học.

  Điều 7: Bộ máy điều hành

  Ban chấp hành Hội khuyến học là cơ quan duy nhất điều hành mọi hoạt động của Hội trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với nhà trường.

  Ban chấp hành Hội khuyến học được Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng ký quyết định thành lập và được Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh có quyết định công nhận.

  Điều 9: Chi phí

  Ban chấp hành Hội khuyến học lập kế hoạch chi phí hàng năm trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế của Hội khuyến học và phù hợp với Kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường.

  Mọi hoạt động thu/chi được minh bạch, công khai và được Ban chấp hành Hội khuyến học quản lý, quyết định.

  Kinh phí của Hội khuyến học được gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất theo qui định để phát triển quỹ.

  Điều 10: Học bổng và khen thưởng

  10.1 Về học bổng:

  – Đối tượng hưởng học bổng: Là học sinh đang học tập tại Trường THPT Phan Châu Trinh.

  – Kỳ hạn học bổng: mỗi năm học xét và trao ba lần: Trong Lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (20/11); Lễ Sơ kết học kì I và Lễ Bế giảng hàng năm.

  – Mức học bổng: do Ban chấp hành quyết định.

  – Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

  + Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

  + Kết quả học tập, rèn luyện trong năm học;

  + Các thành tích khác (tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội, thi HSG…)

  10.2 Về khen thưởng:

  – Đối tượng được khen thưởng: Là học sinh/ cán bộ-nhân viên, giáo viên đang học tập/ công tác, giảng dạy tại Trường THPT Phan Châu Trinh.

  + Là học sinh có các thành tích đặc biệt nổi trội trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi năng khiếu cấp thành phố, quốc gia…

  + Là CB-NV, GV có thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ…

  – Kỳ hạn khen thưởng: mỗi năm học xét và trao hai lần: Lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (20/11) và Lễ Bế giảng hàng năm.

  – Mức khen thưởng: do Ban chấp hành quyết định.

  – Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động…

  Điều 11: Qui trình xét học bổng và khen thưởng

  1) Ban chấp hành Hội khuyến học đề nghị nhà trường căn cứ vào Quy chế để lựa chọn, đề xuất danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên đủ điều kiện được hưởng học bổng/khen thưởng, nêu rõ thông tin cá nhân và lý do được đề xuất.

  2) Ban chấp hành căn cứ vào Quy chế và đề xuất của lãnh đạo nhà trường, tổ chức họp xét duyệt danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên được hưởng học bổng/ khen thưởng và phối hợp với nhà trường tổ chức trao học bổng/ khen thưởng cho học sinh/ CB-NV, giáo viên.

  Điều 12: Hỗ trợ hoạt động dạy/học

  Căn cứ vào tình hình, điều kiện về hoạt động dạy/ học cụ thể, lãnh đạo nhà trường đề nghị hỗ trợ kinh phí với Ban chấp hành Hội khuyến học bằng văn bản. Ban chấp hành tổ chức họp, xin ý kiến các thành viên và quyết định.

  Trường THPT Phan Châu Trinh thường xuyên cập nhật thông tin lên trang website của trường để cán bộ, giáo viên, CMHS, học sinh trong trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Hội khuyến học.

  Điều 14:

  Chủ tịch Hội khuyến học là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo Quy chế này.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Ban chấp hành Hội khuyến học tổng hợp, tổ chức xin ý kiến Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng và Ban giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh xem xét điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học nhà trường hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

  Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2013HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG

  (Đã ký tên và đóng dấu)

  Trần Văn Quang Nguyễn Thu Nga

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Giáo Dục Công Dân Lớp 12
 • Tổng Quan Về Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Với Sự Nghiệp Đổi Mới
 • Xây Dựng Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Nghệ An Trở Thành Đầu Mối Khoa Học Của Tỉnh, Của Vùng
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Trường Thpt Phan Châu Trinh (Tp Đà Nẵng) trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100