Đề Xuất 12/2022 # Quản Lý Thu Hiệu Quả, Ngành Thuế Đã Đạt 88,3% Dự Toán Thu Ngân Sách / 2023 # Top 17 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Quản Lý Thu Hiệu Quả, Ngành Thuế Đã Đạt 88,3% Dự Toán Thu Ngân Sách / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quản Lý Thu Hiệu Quả, Ngành Thuế Đã Đạt 88,3% Dự Toán Thu Ngân Sách / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán. Nguồn: internet

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thuế

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018; 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 83%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.

10 tháng năm 2019, ngành Thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, toàn ngành Thuế đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế nhằm triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN Quốc hội giao.

Theo đó, cơ quan thuế đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Tính đến cuối tháng 10/2019, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 751.917 doanh nghiệp, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, trong 10 tháng, cơ quan thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng gồm: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành Thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, hệ thống thuế đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ quan thuế cũng thường xuyên thực hiện công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, ngành Thuế đã cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế như: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… Đồng thời, toàn Ngành đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với người nộp thuế; đặc biệt, trong tháng 11 Bộ Tài chính sẽ tổ chức 02 Hội nghị toàn quốc đối thoại với các doanh nghiệp về thuế và hải quan.

Những nỗ lực cải cách của ngành Thuế đã được ghi nhận trong báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 24/10/2019. Theo đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.

Quyết tâm hoàn hành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

Dự toán thu ngân sách năm 2019 của ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ giao là 1.168.100 tỷ đồng, để hoàn thành mục tiêu vượt mức 5% số thu này, trong những tháng còn lại của năm 2019, ngành Thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Trong đó, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế. Triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, hệ thống thuế đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018

Toàn hệ thống thuế chủ động theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách hàng tháng, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế, dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh để có phương án chỉ đạo, đôn đốc thu kịp thời.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh để chủ động đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời vào NSNN các khoản phải nộp NS của DN, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các chuyên sâu, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, có rủi ro cao về giá chuyển nhượng để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế; lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án…

Cùng với đó, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo quy định để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Quyết Liệt Các Giải Pháp, Phấn Đấu Thu Ngân Sách Vượt Dự Toán / 2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều tăng trưởng khá

Trong 8 tháng năm 2019, toàn ngành Thuế đã nỗ lực tập trung triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quản lý thu với kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, tốc độ thu 8 tháng năm 2019 đạt khá, chủ yếu do phát sinh đột biến một số nguồn tăng thu khoảng 19.500 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có số thu tăng trưởng so với năm 2018; có nhiều khoản thu, sắc thuế đạt khá.

Tuy nhiên, không chủ quan trước những kết quả đạt được, chỉ thị nhận định: Những tháng cuối năm, công tác quản lý thuế gặp một số khó khăn, thách thức như: bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, giá dầu giảm nhanh, thất thường và khó dự báo; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra… đã và đang có ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế trong nước.

Theo Bộ Tài chính, số thu những tháng gần đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại. Công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế về bố trí nguồn lực cán bộ. Số tiền nợ thuế không thu hồi được tăng…

Căn cứ nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế năm 2019 được Quốc hội giao, Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán.

Đồng thời, ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế phấn đấu tối thiểu đạt 19% số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

Kiên định mục tiêu thu thuế vượt 5% dự toán

Để đảm bảo ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu – chi năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu, kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các vướng mắc trong quá trình quản lý, nhằm hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Đồng thời, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Tài chính tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế tăng cường kiểm soát việc thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý. Đối tượng thanh, kiểm tra tập trung vào DN có rủi ro cao về thuế, DN lớn nhiều năm chưa thanh, kiểm tra, DN hoàn thuế lớn hoặc các DN liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng.

Người đứng đầu ngành Tài chính cũng yêu cầu ngành Thuế phải theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các DN, đặc biệt là các DN lớn. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách.

Ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong hệ thống thuế thực hiện kịp thời kiến nghị các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; phối hợp với cơ quan quản lý ở địa phương rà soát thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời về ngân sách.

Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về NSNN và trong thực thi công vụ, không gây phiền hà cho người nộp thuế; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao… cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế từ nay đến cuối năm được Bộ trưởng chỉ đạo tại văn bản này.

Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm của ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – NSNN đề ra, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách, phải phấn đấu thu đạt và vượt 5% dự toán đề ra.

Được biết, dự toán thu NSNN năm 2019 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là hơn 1,1 triệu tỷ đồng./.

Nhiều Biện Pháp Chống Thất Thu Ngân Sách Hiệu Quả / 2023

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Nguồn: internet

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Ngay từ đầu năm, cơ quan thuế và hải quan đã tích cực triển khai các hoạt động chống thất thu ngân sách nhà nước qua công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 được Tổng cục Thuế giao cụ thể cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố; Cơ quan thuế các cấp thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, bộ phận, đoàn, đội và kiểm soát công việc của từng phòng, bộ phận thông qua kết quả hàng tháng, quý để làm cơ sở xét thi đua; Sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Tính đến hết tháng 6/2019, cơ quan thuế ước đã thực hiện được 35.344 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 40,56% kế hoạch năm 2019, bằng 101,69% so với cùng kỳ năm 2018, kiểm tra được 185.842 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.545,72 tỷ đồng, bằng 118,01% so với cùng kỳ 2018; thu nộp vào ngân sách là 3.299,75 tỷ đồng đạt 57,97% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 109,49% so với cùng kỳ năm 2018.

Đấu tranh với tội phạm về thuế, ngành Thuế đã tăng cường phối hợp với các Cơ quan chính quyền cùng cấp như: Cơ quan Công an, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan ban ngành khác triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, chuyển giá, gian lận thuế. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế như OECD, WB, IMF… tổ chức các khoá đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển giá cho các cán bộ.

Cùng với cơ quan thuế, cơ quan hải quan cũng đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước hiệu quả. Nổi bật là công tác chống thất thu về giá, tăng cường kiểm soát giá nhập khẩu đã được quy định tại cơ sở dữ liệu giá, tăng cường kiểm tra giá mặt hàng xuất khẩu; Phân loại hàng hóa xác định mức thuế; Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa, kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu hồi nợ thuế…

6 tháng đầu năm 2019, cơ quan hải quan đã tiến hành 96 cuộc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu truy thu và xử phạt 88,6 tỷ đồng, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước 21,8 tỷ đồng. Bên cạnh công tác thanh tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan tại các cửa khẩu. Lũy kế 6 tháng đầu năm, cơ quan hải quan đã thực hiện 1.455 cuộc kiểm tra sau thông qua, trong đó 631 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 824 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định và xử phạt vi phạm hành chính là 775 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 877,7 tỷ đồng…

Đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc, thu hồi kịp thời vào ngân sách nhà nước và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019 đến từng Cục Thuế. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các Cục Thuế giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết đến từng phòng quản lý, từng Chi cục Thuế, từng công chức thuế theo từng tháng, mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, thu đúng, thu đủ và kịp thời nguồn thu phát sinh theo quy định của pháp luận vào ngân sách nhà nước; Phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan kế hoạch đầu tư… thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước…

Nhờ những biện pháp quyết liệt được triển khai, đến thời điểm ngày 30/6/2019, cơ quan thuế đã thu được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, hiện nay, số nợ thuế không thu hồi được ngày càng tăng cao do có một số người nộp thuế tự ngừng, nghỉ, bỏ khỏi địa chỉ đã đăng ký kinh doanh… Để giải quyết triệt để vấn đề này, Tổng cục Thuế cũng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ, xóa nợ thuế, khoanh nợ thuế, xử lý nợ thuế trong Luật Quản lý thuế để phù hợp với thực tế phát sinh và theo thông lệ quốc tế, quản lý thu hiệu quả số tiền nợ thuế.

Đối với các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách, Tổng cục Thuế đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để xử lý tiền, dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa 14 xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Giải Pháp Nào Hiệu Quả Để Tăng Thu Ngân Sách Nhà Nước? / 2023

Doanh nghiệp luôn muốn làm sao để tăng doanh thu, lợi nhuận và tính sao cho số tiền nộp thuế là ít nhất. Trong khi đó, các thủ tục hành chính hiện tại rất rườm rà, nhiều giai đoạn làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, phát triển của doanh nghiệp. Vậy đâu là giải pháp hiệu quả để tăng thu thuế mà vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp được phát triển? Hiện nay, doanh nghiệp phải hoạt động và thực hiện các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Đồng thời, quá trình thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều vấn đề gây khó khăn cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh.

Những giải pháp tăng thu ngân sách

Ngành thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Hơn nữa, doanh nghiệp còn được tham gia các buổi tập huấn do cơ quan thuế tổ chức, được giải đáp những thắc mắc thường gặp về thuế. Cơ quan ban ngành cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ và tiếp xúc với doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời về các chính sách, thủ tục thuế.

Hơn nữa, ngành thuế cũng tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế mới. Để các đơn vị kinh doanh có thông tin kịp thời về thủ tục thuế, không gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Doanh nghiệp cũng không bị thiếu thông tin về thuế.

Thực hiện kết nối thông tin giữa hệ thống cơ quan thuế với người nộp thuế thông qua phương tiện điện tử. Đặc biệt các đơn sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, siêu thị, khách sạn, nhà hàng…

Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý thu thuế, chống thu ngân sách nhà nước. Song song với việc kiểm tra doanh nghiệp thì ngành thuế cũng đẩy mạnh kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức thuế. Đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế.

Đẩy mạnh thanh tra hay tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển

Theo đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, ngành thuế cần nhận diện chính xác khó khăn trong việc triển khai các giải pháp tăng thu. Tuy nhiên cần nhận định rõ giải quyết tăng thu là cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh phát triển.

Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra để đảm bảo được sự công bằng cho các doanh nghiệp. Ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Vừa thực hiện thanh tra nhưng cũng cần chú trọng, hỗ trợ đơn vị kinh doanh tập trung sản xuất, phát triển.

Công tác thanh tra, kiểm tra phải đồng hành cùng doanh nghiệp. Đảm bảo công tác thanh tra chặt chẽ, quản lý tốt các doanh nghiệp. Giải quyết triệt để những tình trạng gây những nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp. Thời gian thực hiện kiểm tra nhanh chóng, chính xác, tránh những thủ tục rườm rà, rắc rối.

Tuy nhiên, hiện nay ngành thuế triển khai thanh tra, kiểm tra thuế điện tử giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh không còn phải tiếp cán bộ thuế tại cơ quan làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Còn cơ quan thuế chỉ cần kiểm tra số liệu của doanh nghiệp ngay trên hệ thống máy tính. Giúp tăng hiệu quả công việc và nhận định được đơn vị sai phạm chính xác hơn. Nếu phát hiện sai phạm, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo để doanh nghiệp điều chỉnh. Chỉ khi doanh nghiêp không điều chỉnh thì cán bộ thuế mới đến tận cơ quan của doanh nghiệp.

Nguồn: https://vninvoice.vn/

Có thể thấy rõ, tăng thu ngân sách nhà nước cần phải đẩy mạnh nhưng cũng phải đảm bảo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ doanh nghiệp. Tập trung các giải pháp như hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử,…

Rate this post

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quản Lý Thu Hiệu Quả, Ngành Thuế Đã Đạt 88,3% Dự Toán Thu Ngân Sách / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!