Đề Xuất 5/2022 # Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ # Top Like

Xem 5,049

Cập nhật nội dung chi tiết về Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,049 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Cho Thực Hiện Nhiệm Vụ
 • Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Thuộc Đoàn Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng
 • QK2 – Những năm qua, trong điều kiện yêu cầu công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu với số lượng lớn, nhiều loại VKTBKT đã sản xuất, sử dụng lâu năm, tình trạng kỹ thuật và đồng bộ hạn chế, vật tư thay thế chưa bảo đảm, cơ sở vật chất kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ còn ít. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trong Quân khu và cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX đề ra.

  Để đạt kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật luôn chủ động làm tốt vai trò tham mưu với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu ngành kỹ thuật và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

  Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, TBKT đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Chất lượng bảo đảm kỹ thuật được nâng lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong áp dụng các quy trình công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác BĐKT. Hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, chính quy; thực hiện cải cách hành chính trong chỉ huy, điều hành cơ quan, xây dựng, ban hành văn bản thông qua mạng máy tính nội bộ Cục và kết nối với mạng thông tin Quân khu. Công tác quản lý chất lượng và đồng bộ VKTBKT được tiến hành chặt chẽ, quyết liệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức, tập huấn với tổ chức hội thi, hội thao và thi nâng bậc thợ kỹ thuật hằng năm; đã tham gia 12 hội thi, hội thao kỹ thuật do Bộ tổ chức, đạt 2 giải Nhất, 8 giải Nhì; 2 giải Ba. Kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các nội dung mới vào huấn luyện nhờ đó chất lượng huấn luyện, năng lực quản lý, khai thác VKTBKT của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên. Công tác chỉ đạo BĐKT có nhiều đổi mới, sát thực tế, phù hợp với phương án tác chiến và bảo đảm an toàn. Đặc biệt, hoạt động khoa học công nghệ, môi trường và thông tin khoa học quân sự được chú trọng, góp phần thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Cục Kỹ thuật đã phối hợp với Phòng khoa học quân sự Quân khu tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Quân khu lần thứ V, VI; trong đó nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi cấp Quân khu, cấp Bộ đạt giải cao, ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn; đồng thời làm tốt việc nghiên cứu, vận hành các dây chuyền công nghệ mới được đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý VKTBKT ở đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

  Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2022 của Tư lệnh Quân khu; tập trung lãnh đạo Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện ba khâu đột phá của Đảng ủy Quân khu “Nâng cao chất lượng huấn luyện; Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; Nâng cao năng lực, trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ” và hai khâu đột phá của Đảng ủy Cục “Nâng cao năng lực khai thác, làm chủ kỹ thuật các loại VKTBKT mới và có trong biên chế; Xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ, tin học trong cơ quan, đơn vị, lấy cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt.

  Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương, giải pháp thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác kỹ thuật. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ cho huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT Quân khu. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác BĐKT, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức với tổ chức hội thi, hội thao và thi nâng bậc thợ kỹ thuật; duy trì hiệu quả hoạt động các “Câu lạc bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Cục Kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ trình độ khai thác VKTB mới và có trong biên chế; làm chủ các trang thiết bị trạm, xưởng hiện đại đã được đầu tư. Chủ động khai thác mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho VKTB Quân khu giai đoạn 2022-2025; tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại ở các Xưởng cấp chiến dịch của Quân khu, bổ sung trang thiết bị công nghệ cho trạm sửa chữa các đơn vị, nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, phấn đấu xưởng sửa chữa cấp Quân khu cơ bản sửa chữa được các loại VKTB thế hệ mới. Triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao năng lực khai thác, làm chủ kỹ thuật các loại VKTBKT mới và có trong biên chế”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Quân Khí Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Có Bắn Đạn Thật Ở Học Viện Lục Quân
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Thcs
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Của Đảng
 • Mô Hình Câu Lạc Bộ Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư
 • Hưng Yên Đưa Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư Vào Thực Tiễn Công Tác Đoàn
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100