Đề Xuất 3/2023 # Phòng Quản Lý Ttiết Bị Vật Tư # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Phòng Quản Lý Ttiết Bị Vật Tư # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phòng Quản Lý Ttiết Bị Vật Tư mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện mua sắm và quản lý sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư trong nhà trường nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:   

 2.1. Chủ trì và  phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

            – Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư của tất cả các nguồn vốn theo đúng chế độ Nhà nước và Quy chế của Nhà trường.

            – Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và giám sát thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch.

            – Điều chuyển, thanh lý tài sản (lập các hồ sơ điều chuyển, thanh lý và đề xuất phương án xử lý).

            – Kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

            – Theo dõi tình hình Nhập – Xuất – Tồn vật tư, tài sản của toàn trường.

            – Lập sổ lý lịch theo dõi sử dụng máy, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư tại các đơn vị.

            – Kiểm kê tài sản cuối năm và thực hiện báo cáo năm, báo cáo định kỳ theo quy định

2.2. Quản lý việc cấp phát xăng dầu học tập và xăng dầu ô tô đi công tác     

2.3. Tham gia các dự án về tăng cường trang thiết bị của Nhà trường.

2.4. Phối hợp với phòng Quản trị đời sống trong việc xác định định mức khoán điện sinh hoạt và quản lý sử dụng điện sinh hoạt; mua vật tư sửa chữa thường xuyên nhà, vật kiến trúc.

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị

Phòng VTTTB trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược – Huế dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ ban giám đốc, có chức năng và nhiệm vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế cho các khoa phòng; Hỗ trợ, quản lý bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc trong toàn viện, nhằm đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Cơ cấu phòng VTTTB bao gồm:

I. Nguồn nhân lực chính:

Tổng cộng: 08 cán bộ, trong đó:

Ÿ Thạc sỹ 01 cán bộ

Ÿ Dược sỹ CKI 01 cán bộ

Ÿ Kỹ sư – Cán bộ đại học 01 cán bộ

Ÿ Cao đẳng: 01 cán bộ

Ÿ Trung cấp – Công nhân kỹ thuật 04 cán bộ

II. Cơ cấu tổ chức:

Phòng VTTTB được phân thành 02 tổ công tác, bao gồm: Tổ kỹ thuật – trang thiết bị và Tổ cung ứng vật tư tiêu hao.

Là phòng nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trong bệnh viện.

III. Công tác triển khai nhiệm vụ:

Công tác chính trị tư tưởng và phát triển cán bộ:

Tập thể Phòng Vật tư trang thiết bị luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng VTTTB luôn chú trọng tới công tác phát triển, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phòng (Hiện có 01 cán bộ đang đi học nâng cao trình độ đại học). Đồng thời luôn tìm kiếm và tuyển dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban giám đốc giao phó.

Nhiệm vụ chính:

– Theo dõi và quản lý bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

– Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, dự trù mua sắm, khai thác các vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị chức năng theo nhu cầu sử dụng.

– Lập dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm các máy móc, thiết bị y tế; linh kiện và phụ tùng thay thế theo nhu cầu sử dụng phục vụ công tác thăm khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Trực tiếp phân phối, cấp phát trang thiết bị, dụng cụ y tế và vật tư tiêu hao cho các khoa phòng theo kế hoạch được duyệt và nhu cầu sử dụng thực tế khi có yêu cầu.

– Giám sát, hỗ trợ lắp đặt mới, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

– Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và khai thác sử dụng các hàng viện trợ của nước ngoài.

– Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị hết hạn sử dụng hoặc không sử dụng được để trình lãnh đạo bệnh viện cho ý kiến xử lý.

– Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

– Kiểm tra, theo dõi các máy móc, thiết bị đòi hỏi mức độ an toàn cao (Có nguồn phóng xạ, tia X, …) để có kế hoạch tái kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.

– Vận hành hệ thống Oxy trung tâm, đảm bảo cung cấp ô xy liên tục với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

IV. Phương hướng hoạt động của Phòng trong thời gian tới:

– Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Vật tư trang thiết bị đạt chuẩn Bệnh viện loại I để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sữa chữa, bảo trì, bão dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất; đảm bảo mua sắm vật t­ư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị, khoa phòng trong Bệnh viện.

– Tư vấn, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế với kỹ thuật hiện đại hàng năm cho Ban giám đốc.

– Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế hàng năm theo kinh phí mà Ban giám đốc phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.

Giới Thiệu Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế

PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Địa chỉ: Tầng 4 nhà A Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

1. Lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng: ThS.Trần Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Vân Hương, KS Bùi Tuấn Nam

2. Nhân sự: Tổng sổ: 18 cán bộ, trong đó:

– Thạc sỹ: 03

– Kỹ sư: 03

– Cử nhân đại học: 06

– Cử nhân cao đẳng: 04

– Trung cấp: 02

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: (Theo Quyết định số 136/QĐ-BVK ngày 08/5/2008 của Giám đốc Bệnh viện K)

Chức năng: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Vật tư – thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ a. Lập kê hoạch và cung ứng vật tư, thiết bị y tế bệnh viện

– Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện. – Giới thiệu các loại thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù. Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác thiết bị y tế trong năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện, lập dự trù kế hoạch mua sắm mới, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

– Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.

– Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

b. Quản lý, sử dụng trang thiết bị vật tư y tế bệnh viện

– Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải phân công người trực tiếp bảo quản và sử dụng.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kì và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

– Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.

– Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.

– Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

c. Quản lý công tác phòng

– Triển khai, thực hiện quy chế hoạt động của Phòng căn cứ vào quy chế bệnh viện, các quy định khác của nhà nước, Nghành, Bộ Y tế và Bệnh viện. – Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban bệnh viện.

– Kiểm tra các khoa trong bệnh viện về quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế theo quy định.

– Sơ kết, tổng kết công tác mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư – thiết bị y tế định kỳ, tháng, quý, năm báo cáo Giám đốc và cấp trên.

– Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được giao theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

– Thực hiện chống thất thoát, lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư – thiết bị y tế theo qui định.

– Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của Bệnh viện.

Quyền hạn

– Được tự chủ trong các hoạt động được giao theo phân cấp của Bệnh viện

Thiết Bị Vật Lý Trị Liệu

Vật lý trị liệu (VLTL) là gì?

Vật lý trị liệu là gì? Chúng ta thường nghe rất nhiều về việc điều trị bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu. Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về phương pháp này? Thực hiện phương pháp này như thế nào thì hiệu quả đối với người bệnh?

Theo quan điểm Y khoa hiện đại, y học chia thành 3 bộ phận chính:

1. Y học dự phòng 2. Y học điều trị 3. Y học phục hồi.

Theo Liên Đoàn Vật Lý Trị Liệu Thế giới (WCPT) định nghĩa:

“Vật lý trị liệu là một chuyên ngành trong Y Học Phục Hồi cung cấp cho mọi người những phương pháp điều trị nhằm duy trì, phát triển và phục hồi tối đa những trường hợp chấn thương , bệnh tật, suy giảm về vận động và chức năng trong quá trình phát triển con người. Các phương pháp điều trị Vật lý trị liệu chú trọng vào sự hồi phục, cải thiện, phòng ngừa, điều trị các chức năng vận động càng nhiều càng tốt.”

Vậy vật lý trị liệu là mảng lớn nhất thuộc y học phục hồi.

Là phương pháp phòng và chữa bệnh bằng cách sử dụng các tác nhân vật lí tự nhiên hay nhân tạo như: nước, không khí, nhiệt độ, khí hậu, độ cao, điện, tia X, tia cực tím, tia hồng ngoại, siêu âm, từ trường, điện từ trường, các chất đồng vị phóng xạ, thể dục – thể thao, đi bộ, dưỡng sinh… Đây là phương pháp điều trị không dùng thuốc phổ biến nhất hiện nay.

Vật lý trị liệu có mục tiêu là phục hồi hình thể và chức năng nhằm khôi phục khả năng hồi phục vốn có của người khuyết tật mắc phải (do chấn thương hoặc tai nạn) và giúp người khuyết tật bẩm sinh có những hoạt động gần như người bình thường . Những nhà vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị và hồi phục của bệnh nhân.

Khoa – Phòng Vật lý trị liệu làm những công việc gì?

– Khám, lượng giá và điều trị bằng phương pháp Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị khiếm khuyết, giảm khả năng mà người bệnh đang mắc phải. – Hợp tác với các Khoa lâm sàng khác trong bệnh viện và các bệnh viện bạn để nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong lãnh vực phục hồi. – Nâng cao chất lượng điều trị bằng cách áp dụng các phương pháp kỹ thuật VLTL thông thường và kỹ thuật cao.

1. Tư vấn – điều trị Vật Lý Trị Liệu và phục hồi các dạng bệnh về hệ cơ – xương – khớp:

VLTL Các loại gãy xương điều trị bảo tồn và phẩu thuật. VLTL Các trường hợp phẩu thuật chỉnh hình như thay khớp háng, khớp gối, chỉnh hình cột sống như vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm… VLTL Cho người bệnh cụt chi. VLTL Các phẫu thuật chỉnh hình: kết hợp xương – cắt xương – hàn khớp – tái tạo khớp – chuyển gân – nối gân – nối cơ. VLTL Hội chứng đau vòng cung, chứng vai đông lạnh; viêm chu vi khớp vai, viêm túi nhờn dưới mấu đầu vai. Viêm gân cơ bám trên lồi cầu xương cánh tay(Tennis elbow). VLTL hội chứng ống cổ tay, ngón tay bật, viêm gân cơ duỗi ngón cái …. VLTL Đau lưng. VLTL Biến dạng khớp gối. VLTL Biến dạng bàn chân. VLTL viêm khớp thái dương- hàm. VLTL trong chấn thương thể dục thể thao. VLTL viêm đa khớp dạng thấp. VLTL viêm cột sống dính khớp. VLTL thoái hóa khớp: cột sống, hông, gối.

2.Tư vấn – điều trị và phục hồi các bệnh về sản và nhi sơ sinh:

VLTL tiền phẩu và hậu phẩu cho sản phụ có can thiệp ngọai khoa. Giải quyết các vấn đề đau cho sản phụ như đau lưng, đau thần kinh toạ, viêm gân cơ duỗi ngón cái… VLTL trong các trường hợp són tiểu cho sản phụ trước và sau sanh. VLTL cho các tai biến sản khoa đối với trẻ sơ sinh như tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ sơ sinh bị Bại Não và các dị tật bẩm sinh như chân khoèo, vẹo cổ, trật khớp háng.…

3.Tư vấn – điều trị Vật Lý Trị Liệu và phục hồi các dạng bệnh về hô hấp

4.Tư vấn – điều trị Vật Lý Trị Liệu và phục hồi các dạng bệnh về tim mạch

5.Tư vấn – điều trị Vật Lý Trị Liệu và phục hồi các dạng bệnh về thần kinh – cơ:

VLTL chứng đau trong hệ TK – cơ. VLTL tai biến mạch máu não. VLTL tổn thương tủy sống. VLTL viêm não, viêm màng não. VLTL hội chứng Parkinson. VLTL hội chứng viêm tủy cắt ngang VLTL viêm đa dây – đa rễ thần kinh. VLTL liệt dây thần kinh mặt ngoại biên. VLTL viêm dây thần kinh tọa. VLTL bệnh lý về cơ. VLTL trẻ chậm phát triển tinh thần. VLTL não úng thủy. VLTL Tổn thương thần kinh ngoại biên do chấn thương. VLTL xơ cứng rải rác. VLTL chấn thương sọ não

6.Tư vấn – điều trị Vật Lý Trị Liệu và phục hồi các dạng bệnh về da:

VLTL di chứng bệnh Zona. VLTL Phỏng

Những ai cần tập Vật lý trị liệu ?

Tất cả những bệnh nhân có các bệnh lý kể trên, bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Những bệnh nhân bị chấn thương trong sinh hoạt, khi chơi thể thao… Các bệnh lý về thần kinh, xương, cơ, khớp nhưng không có chỉ định phẫu thuật.

Có một câu hỏi thường được bệnh nhân quan tâm nhất đó là: Thời gian tập Vật lý trị liệu kéo dài trong bao lâu ?

Các bài tập sẽ được lập lại hoặc thay đổi tùy thuộc vào bệnh lý hoặc sự tiến bộ của bệnh nhân trong quá trình tập luyện. Những trường hợp mổ lớn, phức tạp bệnh nhân cần phải tập tại Bệnh viện dưới sự giám sát, hướng dẫn và trợ giúp của KTV Vật lý trị liệu. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn các bài tập tại nhà. Tuy nhiên để chắc chắn là người bệnh tập đúng thì người bệnh cần phải đến Bệnh viện tái khám để được Bác sĩ kiểm tra, đánh giá kết quả phục hồi trong thời gian 1-2 tuần/lần.

Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về việc hỗ trợ điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Cần được thực hiện sớm, ngay sau khi xuất viện hoặc khi bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Trước hết, các bệnh nhân sẽ được đánh giá mức độ hiện tại. Có thể là qua các xét nghiệm, X-quang, thử sức cơ, đo sức tầm vận động khớp, đánh giá khả năng teo cơ,… qua đó các bác sĩ của các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng sẽ đưa ra phác đồ hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng thích hợp.

Các kỹ thuật vật lý trị liệu thường được áp dụng có thể kể đến như:

– Sử dụng các tác nhân vật lý: quang trị liệu, nhiệt trị liệu, điện trị liệu, siêu âm trị liệu. – Cơ động học trị liệu: xoa bóp, nắn chỉnh bằng tay, kéo giãn, máy kéo giãn cột sống, máy rung cơ học. – Vận động trị liệu: Tập các động tác có thể là tập thụ động dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên hoặc tập chủ động. – Các dụng cụ bỗ trợ có thể là tập các bài tập với gậy, xe đạp, máy cơ học,… – Hoạt động trị liệu: Người bệnh có thể tự làm những động tác như tự phục vụ cho bản thấn trong ăn uống, đi lại, tham gia chơi các trò chơi, các hoạt động giải trí, có thể tự đi, đứng, ngồi được,…

Và cuối cùng chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa đến vật lý trị liệu – phục hồi chức năng . Đó là vật lý trị liệu – phục hồi chức năng nhằm mục đích giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ không làm bạn khỏi trong một sớm một chiều, quá trình chữa bệnh sẽ mất rất nhiều thời gian và bài tập thường kỳ cần thiết.

Các phương pháp vật lý trị liệu phổ biến.

1. Điện trị liệu – Điện xung – Kích thích thần kinh cơ 2. Siêu âm trị liệu đa tần số 3. Laser công suất thấp 4. Laser cường độ cao 5. Kéo cột sống – kéo giãn cột sống cổ – kéo giãn cột sống lưng 6. Sóng ngắn trị liệu – thấu nhiệt sóng ngắn 7. Vi sóng 8. Sóng xung kích 9. Nén ép áp lực hơi – dẫn lưu bạch huyết 10. Radio nhắm đích 11. Từ trường siêu dẫn 12. Oxi cao áp 13. Đèn hồng ngoại

ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Số 1, đường số 5, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp BÌnh Phước, TP Thủ Đức HCM

Hotline: 090.282.3651

Website: https://dieutrivatlytrilieu.com

Facebook: https://www.facebook.com/dieutrivatlytrilieu

Cung cấp mọi kiến thức – phương pháp điều trị vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phòng Quản Lý Ttiết Bị Vật Tư trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!