Đề Xuất 3/2023 # Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn: Thực Trạng Và Giải Pháp # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn: Thực Trạng Và Giải Pháp # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn: Thực Trạng Và Giải Pháp mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực tế cho thấy lớp đảng viên trẻ với trí tuệ và nhiệt huyết cách mạng ở bất cứ thời kỳ nào cũng là người xung kích trên những trận tuyến cam go nhất. Thế nhưng hiện nay, việc phát triển đảng – nhất là ở chi bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chi bộ liên tục mấy năm liền không phát triển được đảng viên mới. Những chi bộ phát triển được thì số lượng cũng rất ít và là những quần chúng đã cứng tuổi do đó đã làm bình quân tuổi đảng không giảm mà còn tăng, nguồn cán bộ kế cận ở thôn, xã cứ mỏng dần.

Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận nhân dân và con em họ không muốn ở nông thôn, bằng mọi cách vượt ra khỏi “lũy tre làng” tìm kiếm cơ hội làm giàu. Số ít ở lại thì yên phận, không muốn tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, càng không muốn nhận bất cứ công tác gì để vừa tránh va chạm vừa để rảnh tay làm kinh tế.

Để phát triển đảng ở chi bộ nông thôn, giải pháp căn cơ và có tính chiến lược là từng bước phải làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân và giới trẻ về nông thôn là “chân lấm tay bùn” và sự so sánh về chất lượng cuộc sống giữa thành thị và nông thôn để họ có ý thức phụng sự quê hương. Giải pháp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở đầu tư có hiệu quả của nhà nước gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thắng lợi gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn với tinh thần tuy sống ở nông thôn nhưng vẫn được hưởng chất lượng cuộc sống của người thành phố. Một khi ở nông thôn hay thành phố đều có thể phát huy được tài năng, trí tuệ để làm giàu cho mình, cho đất nước, đều có cuộc sống ổn định và bảo đảm an toàn bởi các chính sách an sinh xã hội thì không còn lý do gì để lớp trẻ phải bằng mọi giá thoát ra khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn”, yên tâm lập nghiệp ngay trên quê hương mình.

Giải pháp cụ thể trước mắt là mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn phải xây dựng được chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm đi liền với hệ thống các giải pháp tích cực, sát thực tế, có tính khả thi theo một lộ trình nhất định. Đó là ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ phải làm thật tốt việc điều tra lực lượng quần chúng ở độ tuổi thanh niên và trung niên trong các thành phần dân cư nơi địa bàn của mình để nắm chắc số lượng, nhất là các đối tượng hội đủ các tiêu chuẩn để phát triển đảng. Giao cho các tổ đảng theo địa bàn dân cư phân công đảng viên theo dõi thường xuyên và gần gũi gây cảm tình lôi cuốn họ vào các hoạt động tích cực, tránh xa các tiêu cực, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp Đảng khi đã đủ điều kiện. Phải coi phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ và mỗi đảng viên, phải được thường xuyên đặt ra trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Yêu cầu ban chấp hành các đoàn thể chính trị – xã hội – nhất là các chi hội tìm biện pháp thích hợp để thu hút quần chúng vào sinh hoạt rồi tuyên truyền, khuyến khích họ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng cụ thể của địa phương từ đó kích thích nhiệt tình cách mạng và làm cơ sở để giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Cùng với những giải pháp trên, việc tạo điều kiện và giúp đỡ đảng viên mới phát triển kinh tế và quan tâm đến quyền lợi chính trị – nhất là việc hỗ trợ để họ có điều kiện học tập lý luận, chuyên môn cũng như sử dụng họ vào các công việc phù hợp và xây dựng quy hoạch để bố trí họ vào các chức danh trong hệ thống chính trị là hết sức cần thiết. Đặc biệt, phải đồng hành giữa xây và chống, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, bảo đảm kỷ cương, tính nghiêm minh của Đảng cũng là những động lực để quần chúng tin vào Đảng, hăng hái phấn đấu vào Đảng. Gốc có vững cây mới bền, làm tốt công tác phát triển đảng đi liền với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở địa bàn nông thôn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và thành công của Đảng trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Phạm Xuân Nghiên (Thượng Hiền, Kiến Xương)

Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn

3,018 lượt xem

1

lượt thích

Thực tế cho thấy lớp đảng viên trẻ với trí tuệ và nhiệt huyết cách mạng ở bất cứ thời kỳ nào cũng là người xung kích trên những trận tuyến cam go nhất. Thế nhưng hiện nay, việc phát triển Đảng – nhất là ở chi bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chi bộ liên tục mấy năm liền không phát triển được đảng viên mới.

Buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Hải Nhuận xã Đông Quý huyện Tiền Hải, đảng viên của chi bộ hầu hết đã cao tuổi, người trẻ nhất cũng đã trên 55 tuổi. Không chỉ có bộ thôn Hải Nhuận mà hiện nay thực trạng nhiều chi bộ cả năm, thậm chí cả nhiệm kỳ không kết nạp được đảng viên mới. Nguyên nhân chính được xác định là khó khăn trong tạo nguồn để bồi dưỡng. Thực tế là ở nông thôn hiện nay, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên chưa được phát huy đúng mức, chưa tập hợp và thu hút được thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn.

Chị Nguyễn Thị Lương – Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải: Thanh niên bây giờ còn mải đi làm ăn kinh tế trong các nhà máy xí nghiệp, việc vận động tuyên truyền họ tham gia sinh hoạt đoàn ở địa phương rất là khó khăn. Các hoạt động đoàn cũng chỉ mang tính phong trào, mùa vụ.

Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận nhân dân và con em họ không muốn ở nông thôn, bằng mọi cách vượt ra khỏi “lũy tre làng” tìm kiếm cơ hội làm giàu. Số ít ở lại thì yên phận, không muốn tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, càng không muốn nhận bất cứ công tác gì để vừa tránh va chạm vừa để rảnh tay làm kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Yếu tố quan trọng nhất để tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn hiện nay là dựa vào các tổ chức hội, đoàn thể. Muốn vậy thì hoạt động của các hội, đoàn thể phải thay đổi để làm sao thu hút được hội viên.

Trần Văn Linh – Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Tiền Hải: Chúng tôi đã tập trung xây dựng và nhân ra diện rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập các tổ, hội để tập hợp thanh niên cùng nhau chia sẻ kiến thức kinh nghiệm làm giàu và xây dựng gia đình.

Giải pháp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở đầu tư có hiệu quả của Nhà nước gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thắng lợi, gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn chung, vẫn có những chi bộ, Đảng bộ có cách làm hiệu quả, kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng. Bài học kinh nghiệm trong tạo nguồn phát triển Đảng ở nhiều địa phương của huyện Hưng Hà là một ví dụ.

Ông Nghiêm Đình Phượng – Phó bí thư Đảng ủy Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà: Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Bằng các giải pháp cụ thể như tạo điều kiện cho quần chúng được tìm hiểu về Đảng qua các lớp. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là ở cấp chi bộ.

Trước mọi vấn đề, đảng viên bao giờ cũng là những người đi trước, làm trước cho nên được nhân dân tin tưởng, noi theo. Chính vì vậy mà vai trò của cấp ủy, chi bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét trong mọi công việc. Các chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cho nên mỗi đảng viên đều khẳng định được vai trò nhất định đối với nhân dân trong khu dân cư.

Ông Phạm Văn Thinh – Bí thư Chi bộ khu Thị Độc, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà: Trước tiên đảng viên phải gương mẫu, phải đi đầu từ đó thì mình nói quần chúng mới nghe theo. Khi ấy quần chúng người ta mới thấy được vai trò thực sự của đảng viên trong cộng đồng dân cư. Lúc đấy người ta mới phấn đấu.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn là đặc biệt quan trọng. Làm thế nào để phát huy được vai trò hạt nhân của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Đồng thời làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bởi đảng viên có sâu sát, nắm rõ quần chúng mới có thể giác ngộ quần chúng đi theo Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Lộ – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng ở chi bộ nông thôn. Không chỉ giao chỉ tiêu tìm, bồi dưỡng nguồn mà chúng tôi còn tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng.

Nông thôn nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ sang hướng hiện đại, văn minh, trong đó lực lượng cơ bản để phát triển nông nghiệp, nông thôn là người nông dân. Hơn lúc nào hết công tác phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn phải được quan tâm đúng mức, không chỉ về số lượng mà ở cả chất lượng. Có như vậy thì diện mạo nông thôn mới thực sự thay đổi một cách toàn diện./.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở để thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn”. Đây thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện cũng là điều mấu chốt để các Chi bộ, Đảng bộ nông thôn tạo được động lực và sức hút mạnh mẽ quần chúng nhân dân đến với Đảng. 

Hữu Phước

Hưng Nguyên Giải Pháp Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên Ở Nông Thôn

T rong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở khối xóm ở Hưng Nguyên gặp nhiều khó khănsố lượng đảng viên được kết nạp còn thấp; tình trạng “già hóa” đảng viên xuất hiện ở nhiều chi, đảng bộ;…Trong khi đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cả các cấp ủy đảng ở khối xóm không ngừng được nâng cao. Trước tình hình đó, Hưng Nguyên đã có nhiều giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên nông thôn.

Xóm 6B xã Hưng Đạo có 480 nhân khẩu nhưng chỉ có 27 đảng viên. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy xóm thường xuyên động viên, khích lệ đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cống hiến việc xóm làng. Hiện nay đảng viên trong chi bộ đa phần là đảng viên lớn tuổi, chỉ có 2 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Để hoàn thành chỉ tiêu, hàng năm kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mới. Giảp pháp mà chi bộ chú trọng đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo đoàn xã tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn từ đó phát hiện những đoàn viên ưu tú nhất để giới thiệu cho Đảng.

Em Trần Thị Hoài Thương – Bí thư chi đoàn xóm 6B – xã Hưng Đạo nói: Em đang học đại học nhưng cũng tham gia làm bí thư chi đoàn xóm 6B. Hoạt động cho địa phương em mong muốn được đứng vào hàng ngũ của đảng để cống hiến cho quê hương,…

1 góc xã Hưng Đạo (ảnh: baonghean.vn)

Đảng bộ xã Hưng Đạo hiện có 18 chi bộ với tổng số 426 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ nông thôn. Thực hiện công tác phát triển đảng, Đảng bộ xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại các tổ chức, đoàn thể chính trị và 18 chi bộ khối xóm. Các tổ chức đoàn thể, chi bộ khối xóm đã chủ động rà soát số lượng đảng viên, nguồn quần chúng ưu tú tại cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đồng thời phân công đảng viên phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng phù hợp. Đảng ủy giao cho các chi bộ hàng năm kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú vào đảng. Đây là một trong những tiêu chí được đảng bộ coi trọng để bình xét chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Nhờ vậy đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Hưng Đạo đã kết nạp được 20 đảng viên mới.

Bà Lưu Thị Dung -Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng cho biết thêm: Để phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ, hàng năm chúng tôi căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của Huyện ủy, ra quyết định phân bổ các chi bộ khối xóm,…

Thực trạng khó khăn trong tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở các chi bộ nông thôn ở Hưng Nguyên là vấn đề luôn cấp ủy đảng quan tâm. Hiện nay Đảng bộ ở các xã thị ở Hưng Nguyên có trên 60% đảng viên có độ tuổi trên 60. Còn đảng viên trẻ đa số đi làm ăn xa, không sinh họat thường xuyên ở khối xóm. Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, trongnhững năm qua, Huyện ủy Hưng Nguyên đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp.

Cuộc họp kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở đảng

Bên cạnh đó, đối với các xóm không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, Huyện ủy Hưng Nguyên chỉ đạo Đảng ủy xã, thị phân công đảng viên là cán bộ xã về làm bí thư chi bộ khối, xóm. Đến nay, Hưng Nguyên có 55,2% tổ chức cơ sở đảng có phát triển đảng viên; 51% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn có kết nạp đảng viên; 100% chi bộ khối xóm trên địa bàn huyện đã có chi bộ đảng. Trong giai đoạn 2010-2016 toàn huyện kết nạp được 745 đảng viên, nâng số đảng viên lên 6.610 đồng chí, xóa được 02 xóm “trắng” đảng viên. Hiện nay Huyện ủy Hưng Nguyên đang chỉ đạo các xã, thị chú trọng thực hiện công tác “quy hoạch” cán bộ khối, xóm từ các đoàn thể.

Hoài Thanh – Thanh Thảo

Ông Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao đổi: Phát triển đảng viên mới ở khối nông thôn là nội dung hét sức quan trọng. Giải phát thứ nhất là phát triển nguồn từ học sinh sinh viên,…Thứ hai tập trung theo dõi, bồì dưỡng,…

Khó khăn trong tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn là một thực tế chung ở nhiều địa phươngtrên địa bàn Hưng Nguyên. Vì vậy, bồi dưỡng, phát triển quần chúng ở nông thôn đứng vào đội ngũ của đảng để tạo nguồn cán bộ, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới./.

Phát Triển Đảng Viên Ở Nông Thôn: Không Khó Nếu Có Giải Pháp Phù Hợp

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Phú (Định Hóa) thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, giúp đỡ việc tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ để đảm bảo tính kế thừa. Vì nhiều lý do như lực lượng lao động thoát ly dẫn đến thiếu nguồn mà việc phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn gặp khó khăn. Tuy vậy, thực tế ở Định Hóa cho thấy, nếu cấp ủy Đảng cơ sở quan tâm sâu sát, vận dụng các giải pháp phù hợp thì việc phát triển đảng viên vẫn có được kết quả tốt.

Nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn hạn chế, đó là một thực tế. Điều này khiến chỉ tiêu phát triển đảng ở nhiều địa phương không đạt. Tính đến hết tháng 7, Đảng bộ xã Quy Kỳ mới kết nạp được 3 đảng viên (trong đó có 2 giáo viên), mục tiêu cả năm 2018 là từ 10-12 đảng viên chắc chắn khó đạt. Ông Lưu Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Chúng tôi hiện có 24 chi bộ với 258 đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ, số lượng đảng viên kết nạp đạt thấp, lại chủ yếu thuộc khối cơ quan và trường học, khu vực nông thôn không đáng kể. Cá biệt có chi bộ xóm hàng chục năm không phát triển được đảng viên nào. Lý do là hầu hết lực lượng lao động trẻ, có trình độ đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp. Số còn lại ở địa phương chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, ít tham gia các hoạt động đoàn thể nên khó lựa chọn bồi dưỡng.

Trong quá trình tìm hiểu về công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn, chúng tôi cũng được nghe nhiều câu trả lời tương tự. Tuy nhiên, trong khó khăn chung đó vẫn có những đảng bộ phát triển đảng viên rất tốt. Kinh nghiệm ở những nơi này là gì?

Đảng bộ xã Sơn Phú là một trong những điểm sáng phát triển đảng viên ở Định Hóa. Tính từ đầu nhiệm kỳ, xã phát triển được gần 50 đảng viên. Riêng năm nay đã có 8 đảng viên kết nạp, 5 người hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Bà Bàng Thị Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sơn Phú nêu quan điểm: Chúng tôi xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo các chi bộ và đoàn thể rà soát lại nguồn để chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện nhân tố điển hình. Đối với chi bộ đảng ở địa bàn khó khăn, Đảng ủy luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những quần chúng có nguyện vọng, ý chí phấn đấu. Từ đó hướng dẫn cho chi ủy, chi bộ theo dõi giúp đỡ kịp thời. Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, năm nào Chi bộ Sơn Vinh 2 cũng kết nạp được ít nhất 1 đảng viên. Nguồn chủ yếu từ các đoàn thể của xóm. Anh Nguyễn Văn Giáp, đảng viên trẻ mới được kết nạp cuối năm 2017 nói: Tham gia các phong trào của xóm tôi thấy bản thân tự tin và trưởng thành lên nhiều. Một số người cho rằng ở nông thôn mà vào Đảng là không cần thiết và tự ràng buộc trách nhiệm là chưa đúng. Được kết nạp là sự ghi nhận của tập thể cho phấn đấu của bản thân, cũng có điều kiện để khẳng định mình hơn nữa.

Ông Hoàng Văn Kiên, Bí thư Chi bộ xóm Bản Mới, xã Kim Phương cho rằng: Thiếu hụt lực lượng trẻ do đi làm ăn xa là thực trạng chung ở nhiều thôn, bản trên địa bàn. Tuy nhiên, nói là thiếu nguồn phát triển Đảng thì chưa hẳn, bởi vẫn còn nhiều hạt nhân là trưởng, phó các đoàn thể, quần chúng có trình độ và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Điều quan trọng là phải làm tốt công tác tư tưởng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các đoàn thể trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Ở Chi bộ Bản Mới, cứ định kỳ 3 tháng chúng tôi tổ chức giao ban chuyên đề với các đoàn thể về nội dung phát triển đảng; giao trực tiếp cho đảng viên giúp đỡ, kèm cặp quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, trung bình năm nào chi bộ cũng phát triển được từ 1-2 đảng viên.

Ông Nguyễn Ngọc Phú, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa cho biết: Công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn có sự không đồng đều. Ở nơi nào cấp ủy quan tâm đúng mức và có giải pháp phù hợp thì dù thiếu nguồn kết quả phát triển đảng viên vẫn tốt. Ngay đầu nhiệm kỳ này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng các chi bộ và nguồn bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Từ đó giao chỉ tiêu cụ thể hằng năm cho từng các chi, đảng bộ trực thuộc; định hướng việc tạo nguồn từ phong trào đoàn thể, nhất là đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới và các đối tượng thuộc diện được bồi dưỡng kết nạp Đảng. Không thể phủ nhận việc kết nạp đảng viên mới hiện hầu hết tập trung vào đoàn viên, thanh niên. Các đối tượng này hoạt động phong trào nhiệt tình, sáng tạo và chính là nguồn, dự nguồn để kết nạp vào Đảng. Do vậy, Huyện ủy Định Hóa chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào và nhất là phong trào thanh niên, truyền thống của địa phương để vận động quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Khi đã có dự nguồn, đảng ủy cấp trên, chi bộ tạo điều kiện cho các đối tượng này học tập, bồi dưỡng kiến thức để đủ tiêu chuẩn khi đưa vào nguồn kết nạp.

Chỗ tốt bù cho chỗ thiếu, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ huyện Định Hóa đã kết nạp được 724 đảng viên, vượt nhiều so với tiêu nghị quyết đề ra (mỗi năm kết nạp trên 200 đảng viên). Định hướng của Huyện ủy Định Hóa trong thời gian tiếp theo là tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các chi, đảng bộ yếu trong phát triển Đảng. Đồng thời để tránh tình trạng chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng, Đảng bộ huyện yêu cầu giám sát chặt chẽ các bước, quy trình xét kết nạp đảng viên; coi công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại chi bộ hằng năm nhưng vẫn phải đặt tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên lên hàng đầu.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn: Thực Trạng Và Giải Pháp trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!