Đề Xuất 12/2022 # Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở / 2023 # Top 19 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủĐoàn thanh niên

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA ĐOÀN SỞ 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA ĐOÀN SỞ

1. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, có đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có văn hóa và sức khỏe tham gia xây dựng quê hương.

– Tập trung giáo dục có hiệu quả về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Triển khai học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên; Giáo dục về tình hình nhiệm vụ mới của quê hương, đất nước, ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực chống mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục; tích cực cải tiến, nội dung và hình thức giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, thông qua đó để giáo dục ĐVTN.

– Tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để tạo nguồn lực, điều kiện cho công tác giáo dục.

– Tổ chức cho ĐVTN tham gia sinh hoạt dá ngoại, tham gia các hội thi, tham gia học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”.

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

– Phát hiện và tuyên dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình để tốt nhân rộng và học tập.

– Thường xuyên giáo dục về truyền thống cách mạng vẽ vang của Đảng, dân tộc, quê hương và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Có chương trình hoạt động cụ thể, hiệu quả trong các dịp kỷ niệm 26/3.

2. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

– Phát triển mạnh mẽ, cụ thể hoá phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và bảo vệ tổ quốc” trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh và cổ vũ phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh niên với phương châm “ở nơi nào cũng phải học. Làm việc cũng như phải học”.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và tin học trong ĐVTN; Đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh niên; động viên đoàn viên, tham gia tốt “Hội thi sáng tạo kỹ thuật” hàng năm do tỉnh tổ chức, đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học. Hổ trợ và khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên lập nghiệp, lao động sáng tạo.

– Tham gia tích cực phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

– Động viên và tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế nhằm nâng cao cảnh giác, kiên quyết chống lại các hành động chống phá cách mạng của mọi thế lực thù địch. Phối hợp xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ, và lực lượng dự bị động viên và phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia huấn luyện tự vệ, phòng chống, chữa cháy hàng năm.

– Chú trọng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn” và “Nghĩa tình biên giới hải đảo” trong ĐVTN.

– Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục cho ĐVTN “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”.

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, đẩy mạnh phong trào “ Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. Tăng cường các hoạt động, các mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh tật tự đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí.

3. Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp:

– Phát động phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ’’, tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

– Tham mưu Lãnh đạo Sở để cử ĐV tham gia các lớp đại học, sau đại học, các lớp tập huấn nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS, QLDA, Đấu thầu, Kỹ sư định giá, Thanh tra viên.

– Tổ chức cho ĐVTN đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm.

– Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, với nhiều hình thức phong phú, nhiều tiết mục hay để phục vụ các dịp lễ của cơ quan Sở và các dịp giao lưu, tình nguyện.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn do đoàn khối tổ chức.

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

– Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu².Giáo dục nâng cao nhận thức và giao trách nhiệm cụ thể cho mổi cán bộ, ĐVTN và tổ chức Đoàn làm nồng cốt trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”,“Ngày thứ bảy tình nguyện” vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức vui chơi giải trí, tham quan dã ngoại và sinh hoạt hè cho thiếu nhi là con em trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt cho việc vui chơi và tặng quà cho thiếu nhi trong đơn vị nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu hàng năm.

5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh:

– Tập trung kiện toàn, củng cố xây dựng các chương trình hoạt động của đoàn và kết nạp đoàn viên mới, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động của đoàn.

– Việc duy trì chế độ sinh hoạt đoàn đảm bảo thường xuyên, theo đúng quy định và quy chế hoạt động của đoàn. Tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại nhằm giáo dục cho ĐVTN về lịch sử dân tộc, công ơn của các anh hùng đã ngã xuống vì nền hòa bình của chúng ta.

– Tiếp tục cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam”.

[Trở về]

Các tin đã đăng

THỰC HIỆN 2 PHONG TRÀO “5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” VÀ “4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP” ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐVTN CỦA ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG KHOÁ IV NHIỆM KỲ 2012 – 2014

Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trong Thời Gian Tới Tại Vĩnh Phúc / 2023

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã và đường trục thôn, đường trục chính nội đồng; Tiếp tục đầu tư để 100% kênh cấp III trên địa bàn tỉnh được kiên cố hóa phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất và dân sinh; Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn các xã; Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã; Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 15 về y tế; Cơ sở vật chất nhà văn hóa, khu thể thao thôn, đáp ứng, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã, thôn; Tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn, thực hiện đầu tư xây dựng Chợ theo lộ trình từng năm đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và đầu tư kết cấu hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh.

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân: Thực hiện tốt ” Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến 2030″ và các đề án của địa phương, trên cơ sở quy hoạch vùng, các xã căn cứ lợi thế, điều chỉnh lại đề án sản xuất, quy hoạch chi tiết sản xuất; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất ở nông thôn trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình giống, khuyến nông,…; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chú trọng đào tạo nông dân chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực quản lý, thị trường cho chủ các trang trại, gia trại, các hợp tác xã, tổ hợp tác,…; Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hỗ trợ cho nông dân, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc bảo vệ môi trường hiện nay.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung thực hiện tiêu chí như: Quy định cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng tăng cường vai trò thẩm định, phân bổ vốn hỗ trợ, công tác kiểm tra, giám sát của cấp huyện; hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục quản lý, sử dụng kinh phí thu gom, xử lý rác thải có sự tham gia, giám sát của cộng đồng dân cư; hướng dẫn liên ngành về quản lý kinh phí hỗ trợ cải tạo rãnh thoát nước thải, hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang nhân dân; hỗ trợ xử lý chất thải trong khu chăn nuôi tập trung (kèm theo việc ban hành các thiết kế, dự toán mẫu các hạng mục). Ban hành tiêu chí hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý chất thải làng nghề, cấp nước sạch quy mô hộ gia đình; đề xuất xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, áp dụng công nghệ cao, quy mô liên xã, cụm xã hoặc cấp huyện.

Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư nông thôn: Cấp nước sạch; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi, nước thải làng nghề,…) và xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Xây dựng các mô hình thí điểm về xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt phù hợp với các khu vực trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực với người dân, tạo điều kiện để tổ chức và phát triển các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn nông thôn.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, xóm. Xây dựng hương ước nêu cao tính tự giác, đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới”; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

4 giải pháp chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình trong thời gian tới:

1. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Sớm thành lập Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới cấp xã theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các ngành rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm triển khai thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nói chung và đối với từng xã nói riêng, trong đó đặc biệt cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 (năm quyết định thực hiện để đạt mục tiêu tỉnh đạt chuẩn năm 2017) làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh tới cơ sở được thông suốt và hiệu quả. Các cấp, ngành, đặc biệt cấp huyện cần tích cực hỗ trợ cho các xã chưa đạt chuẩn sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ xây dựng đạt chuẩn các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016). Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện cần có kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các xã.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền; các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, thông tin, truyền thông cần quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời, thường xuyên và đầu tư một cách thiết thực cho công tác tuyên truyền. Trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện và những bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Các cơ quan không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tuyên truyền những tấm gương sáng, những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện Chương trình,…

Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần phải tạo ra diễn đàn để bạn đọc, các nhà quản lý, nhà chuyên môn, người nông dân chia sẻ những quan điểm, ý kiến, kinh nghiệm… trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phối hợp tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đặc biệt đối với các thôn, xã; tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và những mô hình, điển hình tiên tiến; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình: Xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Rà soát, sửa đổi bổ sung để ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, trong đó ưu tiên cho các vùng còn nhiều khó khăn; tăng cường phân cấp cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực hiện.

4. Huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Ngân sách tỉnh cần đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình theo lộ trình đăng ký của các địa phương cũng như kịp thời phân bổ đúng thời gian theo quy định. Đồng thời sớm có kế hoạch giải ngân nguồn vốn Trung ương (nếu có); Cấp huyện, xã chủ động xác định quỹ đất, lựa chọn quy hoạch vị trí thuận lợi, tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn cho xây dựng nông thôn mới; Cần tăng cường thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng các công trình như: Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; giao thông nông thôn, nội đồng;… ưu tiên cho các tổ, nhóm thợ, người dân trên địa bàn trực tiếp thi công.

Tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình phù hợp và đảm bảo thống nhất thực hiện ở các địa phương…

Tuệ Mẫn

Một Số Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyên Giáo Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Thời Gian Tới / 2023

Năm 2020, bám sát chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Nguyên, căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác cụ thể để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm. Mặc dù hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự đổi mới, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Vì vậy công tác tuyên giáo của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Những kết quả nổi bật                                                   

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được chỉ đạo triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp công đoàn, trong đó tuyên truyền trọng tâm vào những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Dân vận tổ chức thành công hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai lấy ý kiến sâu rộng đến tất cả các cấp công đoàn trên địa bàn; đã có trên 1000 lượt ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

 Tăng cường tuyên truyền về những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Trong đó đã làm tốt công tác thông tin và tổ chức thành công Hội nghị thi đua yêu nước của Liên đoàn lao động tỉnh năm giai đoạn 2016- 2020. Đã suy tôn và tặng bằng khen cho .. tập và và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và lan động sản xuất.

Thường xuyên phối hợp phát chuyên mục truyền hình hàng tháng trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. Đẩy mạnh chất lượng website LĐLĐ tỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội. Tổ chức tốt cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” kết quả có 02 giả A; 04 giải B, 06 giải C và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân và 07 giải tập thể cho các đơn vị triển khai chất lượng cuộc thi; Cuộc thi sáng tạo “Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức, lao động” năm 2020, kết quả có 01 giải A, 03 giải B; 03 giải C và 10 giải khuyến khích

Tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác truyền thông về tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động cho 19 cặp đôi, chương trình lễ cưới được livestream trực tiếp trên trang fanpage công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với 10 đội tham gia đến từ các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc.

Quan tâm chỉ đạo hoạt động của các khu nhà trọ tự quản công nhân lao động có những chuyển biến bước đầu khá tích cực. Trong đó, đã ra mắt 01 khu nhà trọ tự quản tại thị xã Phổ Yên. Thành lập 01 khu nhà trọ tự quản kiểu mẫu tại xóm Trung Hội 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, nâng tổng số khu nhà trọ tự quản toàn tỉnh là 07 khu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ và các hoạt động văn hóa thể thao tại các khu nhà trọ, phối hợp với Thư viện tỉnh lắp đặt, trang bị cung cấp 05 tủ sách với 300 đầu sách/tủ cho người lao động.

Công tác nữ công trong năm tiếp tục được chi đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đã có 680 nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước Đảm việc nhà”; 35 tập thể, 39 cá nhân được khen thưởng trong dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020).

Cùng với các hoạt động nổi bật trên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chú trọng làm tốt việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của tỉnh; thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn với nhiều cách làm phong phú, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng; hoạt động xã hội từ thiện; các phong trào thi đua trong CNVCLĐ tiếp tục được chăm lo. Phong trào tự học, tự rèn; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá có nhiều chuyển biến rõ rệt hơn; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm chỉ đạo duy trì mang lại đời sống tinh thần vui tươi động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng say lao động hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Gopas phần vào sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Một số hạn chế cần sớm khắc phục.

Chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên từ Liên đoàn lao động tỉnh đến các cơ sở không đồng đều. Một số báo cáo viên chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc tham gia các hội nghị, trong xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên theo đúng , tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc phát hiện giới thiêu các nhân tố mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thông của Công đoàn còn ít, sức lan toả chưa cao, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong xây dưngj cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa …

Các nhiệm vụ và giái pháp chủ yếu.

Thứ hai, Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm gắn với phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Thứ ba, chỉ đạo kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận khi có biến động, đồng thời chú trọng tập huấn đội ngũ Báo cáo viên gắn với tổ chức hội thi Báo cáo viên Công đoàn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, người lao động, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp để giải quyết. Đẩy mạnh hoạt động của trang Website LĐLĐ tỉnh, đội ngũ cộng tác viên, tăng cường viết tin, bài đăng tải trên các báo, đài Trung ương và địa phương; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Thái Nguyên Thái Nguyên thực hiện chuyên trang, chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên sóng PT-TH tỉnh, Báo Thái Nguyên, Báo Lao động, tạp chí Lao động Công đoàn… Trong đó, đặc biệt coi trọng việc giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trên các phương tiện truyền thông của Trung ương, của Tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Thứ tư, phối hợp hướng dẫn tổ chức bình xét và tổng kết phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2017 – 2021). Triển khai tổ chức hoạt động thi phòng sạch đẹp khu nhà trọ tự quản và các hoạt động truyền thông, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu nhà trọ. Tổ chức các hoạt động và nắm tình hình các khu nhà trọ CNLĐ ở khu dân cư; đánh giá rút kinh nghiệm và định hướng hoạt động của các khu nhà trọ tự quản trên địa bàn (TP Thái Nguyên, TP Sông Công, Thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình).

Thứ năm, tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2021; tôn vinh gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, con CNLĐ vượt khó học giỏi. Triển khai chương trình nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”; giải thể thao cầu lông, bóng bàn trong CNVCLĐ. Tiếp tục phối hợp thực hiện đề án phát triển nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ trong các KCN theo tinh thần Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng chính phủ theo kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh Thái Nguyên.

Thứ sáu, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tuyên truyền CNVCLĐ tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước.

Thứ bẩy, tổ chức thành công “Lễ cưới tập thể công nhân lao động” gắn với chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam Việt Nam 20/10. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh tập trung truyền thông về các hoạt động “Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”, tiếp tục triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn” tại doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp để góp phần chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức một số hoạt động về công tác gia đình theo quy chế phối hợp công tác và thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong gia đình CNVCLĐ đến năm 2021.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với lao động nữ đặc biệt tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ. Coi trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn hệ thống thời gian tới.  

Phạm Văn Quang

Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam Trong Thời Gian Tới / 2023

Hiện nay quy mô thị trường bảo hiểm vẫn còn nhỏ so với tiềm năng, theo đó các cơ quan chức năng đưa ra các nhóm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 đã có mức tăng trưởng cao, ổn định song quy mô thị trường bảo hiểm vẫn còn nhỏ so với tiềm năng.

Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Chiến lược giai đoạn 2016-2020, năm 2016 và các năm tiếp theo cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm cần tập trung vào các nhóm giải pháp:

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo hướng tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện các chính sách bảo hiểm như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thuỷ sản, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm vi mô…

2. Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng giám sát, đôn đốc doanh nghiệp tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp, đảm bảo duy trì an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro; ban hành các quy định về quản trị rủi ro doanh nghiệp, tăng cường hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp và kết nối toàn thị trường; hoàn thành và triển khai Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm nhằm phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp hóa và có chuyên môn cao cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm có tính cộng đồng và an sinh xã hội cao, cho phép điều chỉnh các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng cá nhân. Xây dựng cơ sở dữ liệu chung của toàn thị trường phục vụ cho việc định phí bảo hiểm, tạo mặt bằng về mức phí sàn, góp phần lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh trên thị trường.

4. Đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm theo hướng mở rộng hình thức thi đại lý bảo hiểm trực tuyến tập trung; tăng cường quản lý chất lượng thi đại lý để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đại lý; nghiên cứu ban hành hướng dẫn đối với các kênh phân phối mới (thương mại điện tử, điện thoại di động…) nhằm tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hóa kênh phân phối.

5. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo hướng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm; nghiên cứu, đề xuất tổ chức bộ phận chuyên trách hỗ trợ phòng chống gian lận bảo hiểm, hỗ trợ tư vấn pháp lý, trọng tài; xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa cơ quan quản lý và thị trường nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; hệ thống hỗ trợ công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo nguy cơ sớm của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!