Đề Xuất 2/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học # Top 11 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Sinh hoạt định kỳ của chi bộ là hoạt động thường xuyên theo quy định của điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban chi uỷ mà trước hết là Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung trong đó chú trọng một số vấn đề sau:

-Thông qua sinh hoạt cho bộ hằng tháng, cấp uỷ phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kể cả đảng viên do cấp uỷ cấp trên quản lý; kịp thời bồi dưỡng, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên.

-Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ đảng viên và quần chúng.

-Lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo không ngừng cải tiến lề lối phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Cụ thể, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có chi bộ trường Tiểu học

+Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục quản lý và phân công công tác cho đảng viên, làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên, thu nộp đảng phí.

+Chi bộ lãnh đạo có hiệu quả và sáng tạo của Nghị quyết đảng ủy xã

+Thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chủ động đề phòng và kịp thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Trong đó tập trung các nội dung như: Giáo dục quản lý, phân công công tác cho đảng viên. Công tác quần chúng và phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám giát, khen thưởng, kỷ luật. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy.

Phan Đình Thống

lê thị hằng @ 20:26 29/09/2019 Số lượt xem: 2158

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

(GLO)- Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát nội dung Kế hoạch 176-KH/TU ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, từ đó duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đạt hiệu quả.

Các ban Đảng của Huyện ủy Ia Grai dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung). Ảnh: K.N.B

Việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, đúng định kỳ, hầu hết các cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên được cấp ủy cấp mình phân công nhiệm vụ cùng tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong sinh hoạt, đồng chí chủ trì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Hầu hết chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, các quy ước, hương ước của địa phương. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để sinh hoạt tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình đảng viên, qua đó có biện pháp khắc phục, tháo gỡ, giúp đỡ kịp thời. Ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Một số chi bộ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lơi lỏng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Việc sinh hoạt chi bộ giúp chi ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động hơn trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Sinh hoạt chi bộ tại xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đặc biệt, bám sát hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, quyết định, quy định cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21 “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường trách nhiệm của chi uỷ, nêu cao tính tự giác, tiền phong gương mẫu của đảng viên trong lời nói, việc làm và sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên chịu trách nhiệm trên từng lĩnh vực, địa bàn, mỗi đảng viên phải giữ vai trò nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Kết luận số 21, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 12 về việc “Tổ chức giao ban cụm xã, phường, thị trấn và phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố”. Cùng với đó, hàng năm, tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các huyện mở lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong bồi dưỡng, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh việc cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số nơi chưa đúng đối tượng do nể nang. Đồng thời yêu cầu các đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần tăng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng bộ cấp huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã; đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố…, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ. Qua việc dự sinh hoạt đã giúp cán bộ cấp huyện, cấp xã kịp thời nắm chắc tình hình ở địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của chi bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng, đồng thời giúp cho cán bộ có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng nhờ đó cũng có sự đổi mới. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ cơ bản được duy trì nền nếp, việc chuẩn bị của chi ủy được chu đáo hơn, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, để khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung sinh hoạt chi bộ; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu…, một số cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo và có những cách làm hay, cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Phân công cấp uỷ viên cấp trên, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ hàng quý tổ chức giao ban cụm giữa cấp uỷ cấp huyện với bí thư chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ 6 tháng một lần cấp uỷ cấp huyện tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố… Những cách làm trên đã góp phần quan trọng giải quyết cơ bản nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đến hết quý I năm 2017, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 478 chi bộ cơ sở và 3.144 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung các chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ ngày càng cao hơn, bình quân đạt từ 80% trở lên; đa số đảng viên giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: chúng tôi

Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng viên Đồn biên phòng Đắk Tiên tăng cường sinh hoạt Chi bộ bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà (Đắk Song) trao đổi tình hình trên địa bàn với đảng viên trong chi bộ. Ảnh: P.T

Những kết quả đạt được

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chúc cơ sở đảng”, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 23-KH/TU ngày 22/8/2007 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 14-HD/BTC, ngày 28/8/2007 về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính Trị; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, thông qua đó nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.

Đến nay, hầu hết các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần như các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên hoặc chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu khó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm như việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; các giải pháp xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và phân công công tác cho cán bộ đảng viên… để đưa vào sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã cơ bản bám sát nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy đảng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chuẩn bị trước nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn.

Trong những năm qua, nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK ngày 30/7/2014 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông”. Đồng thời đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở” ở tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong khối và ở cấp Đảng bộ Khối.

Nội dung đợt sinh hoạt tập trung vào ba đột phá: (1) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nhiệm vụ cải cách hành chính; (2) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (3) phát huy vai trò năng động, sáng tạo của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan. Qua đợt sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; tác dụng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của tổ chức đảng cấp mình; từ đó cấp ủy có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực; đặc biệt, các cấp ủy đảng đã và đang triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ nói riêng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ được nâng lên một bước.

Qua kết quả phân loại hàng năm, nhìn chung chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, cụ thể tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều tăng; tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém có chiều hướng giảm.

Những hạn chế, tồn tại

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; một số ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, còn tổ chức sinh hoạt ghép; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Ý thức của một số đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng còn yếu; nhiều đảng viên còn thụ động, ngại va chạm, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình, khi có sự việc bức xúc xảy ra thì đùn đẩy, bản thân không có trách nhiệm, quan điểm, chính kiến riêng. Một số cấp ủy chi bộ thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát trong công tác quản lý cán bộ đảng viên. Một số đảng viên chưa tham gia sinh hoạt đều đặn; việc giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú còn hình thức.

Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Từ những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua như nêu, để khắc phục và nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng loại hình chi bộ đảng, nhất là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.

Ba là, cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, những bâng khuâng, lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy phải chủ động, kịp thời, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải luôn gắn với củng cố kiện toàn cấp ủy, bố trí cán bộ, bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Năm là, cấp ủy cấp trên các cấp nhất là cấp trên trực tiếp đối với chi bộ phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng và chỉnh đốn cấp ủy, chi bộ; quan tâm sâu sắc việc củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém. Coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

* Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề từng bước được các cấp ủy chú trọng hơn, trong đó không ít chi bộ đã duy trì sinh hoạt thường xuyên, mỗi quý một lần và đạt hiệu quả thiết thực.

* Ý thức chấp hành việc tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên khá tốt; hầu hết các chi bộ đều sắp xếp thời gian và địa điểm sinh hoạt tương đối ổn định, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú và nhiệm vụ, công tác của đảng viên.

Thông qua thực hiện chế độ sinh hoạt, các chi bộ đã thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lê Văn Tấn

42,697

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!