Đề Xuất 12/2022 # Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng / 2023 # Top 19 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CNQP&KT – Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tổng cục CNQP có nhiều đầu mối, đa dạng về loại hình đơn vị (nhà máy, viện nghiên cứu, nhà trường, kho) và đối tượng bảo đảm hậu cần (quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, hợp đồng lao động); các đơn vị đóng quân phân tán ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chỉ huy các cấp, công tác hậu cần của Tổng cục đã đạt được những kết quả tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.                    

Để triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần năm 2019, cơ quan hậu cần Tổng cục đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục xây dựng chủ trương và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần sát với tình hình thực tế; đồng thời, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể là, ngành Hậu cần Tổng cục đã làm tốt công tác xây dựng văn kiện và bảo đảm hậu cần tham gia diễn tập một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh với Quân đoàn 1, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Cùng với đó, mô hình bếp ăn tự chọn tiếp tục khẳng định tính ưu việt:  món ăn phong phú, phù hợp với từng người, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ở các đơn vị, các tổ chức quần chúng đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, cung cấp rau xanh, thực phẩm sạch cho bếp ăn ca, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho các đối tượng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên nên toàn Tổng cục không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Tổng cục CNQP đã bàn giao 24 khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý; tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 12/13 dự án nhà công vụ.

Một nét nổi bật trong năm 2019 là ngành Hậu cần đã hoàn thiện hồ sơ quản lý từng điểm đất, cơ sở doanh trại thuộc Tổng cục; tổ chức bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục, bởi phải giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý giữa đơn vị và địa phương. Tổng cục cũng đã nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 12/13 dự án nhà công vụ, 17/17 công trình nhà trẻ, bệnh xá và các công trình doanh trại khác bảo đảm hiệu quả, đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng, quy chế quản lý, sử dụng nhà công vụ.

Đối với công tác xăng xe, vận tải, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khai thác tạo nguồn và tổ chức phân bổ hạn mức xăng dầu theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Ngành Hậu cần Tổng cục đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng vận chuyển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần hạn chế số vụ việc tai nạn và vi phạm hành chính khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Song song với việc bảo đảm tốt công tác quân nhu, doanh trại, xăng dầu, vận tải… công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và quan trắc môi trường lao động sản xuất tại các đơn vị được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,5%. Nhiều mô hình, sáng kiến có hiệu quả góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động như mô hình “Xông hơi kết hợp vật lý trị liệu”, điều trị viêm đa khớp bằng Dyprospan, điều trị bệnh lý cột sống bằng máy kéo Itô 400…

Nhà máy Z111 là một trong những đơn vị thuộc Tổng cục CNQP tổ chức tốt bếp ăn ca tự chọn.        Ảnh: Trần Lê

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019, Cục Hậu cần đã được Tổng cục CNQP tặng Cờ thi đua; Nhà máy Z189, Viện Thuốc phóng – Thuốc nổ và 2 cá nhân được Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 13 đơn vị được Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Tổng cục CNQP tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của cơ quan Hậu cần cấp trên về công tác hậu cần; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở các cấp theo quy định. Thực hiện tốt các nội dung đột phá trong công tác hậu cần năm 2020: đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, thể chế kinh tế của Nhà nước; kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành. Trong đó, tập trung thực hiện đúng pháp luật trong mua sắm, tăng cường và mở rộng đấu thầu rộng rãi, mua sắm tập trung theo phương thức ký thỏa thuận khung; kết hợp nhiều nguồn lực để tăng khả năng bảo đảm; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các mặt hàng hậu cần. Chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền về tổ chức, quân số cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp; thường xuyên rà soát, kiện toàn đủ biên chế, xếp đúng, đủ chức danh; tham mưu với chỉ huy để ban hành theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hậu cần và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên hậu cần; đảm bảo các tổ chức, cá nhân làm việc theo chức năng, chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; đổi mới phương pháp, tác phong công tác gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp ngành.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, không để lây lan vào đơn vị.

Ba là, đảm bảo tiêu chuẩn định lượng, mức tiền ăn cho các đối tượng bằng hoặc cao hơn định lượng, mức tiền ăn hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh; tiếp tục đổi mới, nhân rộng mô hình tổ chức bếp ăn tự chọn. Làm tốt công tác khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, chất đốt và nâng cao tay nghề, kỹ năng chế biến; bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở bếp ăn ca, không để xảy ra ngộ độc tập thể do ăn uống. Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau hữu cơ và triển khai có hiệu quả dự án khu tăng gia sản xuất tập trung, tạo nguồn cung cấp thực phẩm ổn định cho các bếp ăn. Các đơn vị dự toán bảo đảm đầy đủ, đúng tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; các đơn vị hạch toán bảo đảm quân trang, đồng phục, trang phục bảo hộ cho người lao động đảm bảo thống nhất, đồng bộ, bền, đẹp.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, trong điều kiện cán bộ, nhân viên, người lao động đông, đi lại hằng ngày. Tổ chức khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang – thiết bị y tế đã được đầu tư; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thường xuyên, định kỳ; tăng cường thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm phát hiện sớm các bệnh, không để xảy ra tai biến trong điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ đột tử, tử vong nhanh do bệnh lý. Phối hợp giải quyết chính sách đối với người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và công tác quan trắc môi trường lao động sản xuất tại các đơn vị để giảm thiểu số người mắc bệnh và các vụ việc mất an toàn, giải quyết tốt chính sách cho người lao động.

Năm là, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp, lấn chiếm; cơ bản hoàn thành việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý; phấn đấu 95% số điểm đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch doanh trại cơ quan Tổng cục; triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt; tiếp tục khai thác, triển khai các dự án công trình nước sạch, cải tạo, nâng cấp doanh trại, nhà xưởng xuống cấp.

Sáu là, tích cực khai thác, tạo nguồn và bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục; tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác quản lý, sử dụng xăng dầu, vật tư xe máy; chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng, đăng ký, đăng kiểm, thanh xử lý vật tư xe máy. Tiếp tục thực hiện việc gắn hệ thống định vị GPRS đối với 100% xe tải. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả các trường hợp tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, ngành Hậu cần Tổng cục CNQP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng bảo đảm vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận…”.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐẮC HẢI

Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Hậu Cần / 2023

Dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Học viện và trường CAND, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công tác Hậu cần – Kỹ thuật CAND qua các thời kỳ; lực lượng Công an làm công tác Hậu cần – Kỹ thuật toàn quốc.

Công tác Hậu cần – Kỹ thuật phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng CAND.

Về phía khách mời, có đồng chí Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM…

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm công tác Hậu cần – Kỹ thuật (HC-KT) CAND, giai đoạn 2001-2010 và phương hướng công tác HC-KT 5 năm tới (2010-2015); báo cáo chuyên đề về công tác kế hoạch đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhà đất trong CAND; báo cáo tóm tắt chuyên đề về phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ trong CAND.

Qua các báo cáo nêu trên cho thấy bức tranh toàn cảnh về HC-KT trong 10 năm qua cũng như những định hướng lớn về HC-KT CAND những năm tiếp theo; đồng thời khẳng định Đảng ủy Công an TW – lãnh đạo Bộ Công an đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác HC-KT CAND. Lực lượng HC-KT đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của toàn ngành, của từng địa phương, tạo được nhiều chuyển biến trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác HC-KT, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng thường xuyên cũng như đột xuất của các lực lượng Công an…

Giai đoạn 2010-2015, mục tiêu tổng quát của lực lượng HC-KT Công an toàn quốc là: Tạo ra bước đột phá quan trọng phát triển HC-KT CAND để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hóa…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu khẳng định: Đây là Hội nghị đầu tiên bàn toàn diện về công tác HC-KT CAND, quán triệt thực hiện một bước các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TW, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong những kết quả đổi mới, chiến công, thành tích của lực lượng CAND thời gian qua có phần đóng góp xứng đáng, quan trọng của lực lượng làm công tác HC-KT và bày tỏ sự cảm ơn các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương… đã tạo điều kiện, giúp đỡ lực lượng HC-KT CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua.

Về công tác HC-KT trong những năm tới, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Trong các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng bộ Công an TW đã xác định, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng vũ trang từng bước hiện đại, những năm tới tập trung cho các lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, sử dụng công nghệ cao để thực hiện thắng lợi, phá tan âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Tập trung huy động tiềm lực, tranh thủ mọi nguồn lực trong và ngoài ngành để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác HC-KT, phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phát triển HC-KT theo định hướng mới, có cơ chế thống nhất quản lý HC-KT tập trung về một đầu mối; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về HC-KT trong CAND.

Vấn đề mua sắm trang thiết bị phương tiện; mua sắm lớn những tài sản đặc biệt, chuyên dụng cần tập trung đầu mối ở Bộ, nhưng loại tài sản quản lý cần phân cấp, phân quyền cho Công an các đơn vị, địa phương; các dự án xây dựng cơ bản cần nâng cao hiệu quả đầu tư và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Phát triển nguồn nhân lực, coi trọng yếu tố con người, quan tâm giải quyết tốt về nhà ở, đất ở, nhà công vụ, doanh trại và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ CAND; có lộ trình nâng cấp các trạm xá cấp tỉnh để thành lập bệnh viện cấp vùng miền, trước mắt thành lập bệnh viện ở Cần Thơ, Đắk Lắk, Huế, Bình Định…; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, thi đua, khen thưởng kịp thời; tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng lý luận HC-KT CAND; cải cách hành chính trong công tác HC-KT… xác định nhiệm vụ cụ thể và giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HC-KT trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát biểu, khẳng định sự phối hợp đạt hiệu quả cao giữa hai Bộ trong công tác và nhấn mạnh: Việc Bộ Khoa học và Công nghệ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học công nghệ” tặng 67 đồng chí thuộc Bộ Công an lần này là ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ với những đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ CAND nói riêng, trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ chung của đất nước…

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Nữ Công / 2023

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong hoạt động công đoàn; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, triển khai tổng kết 10 năm phong trào thi đua Giỏi việc nước Đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020 là các hoạt động nữ công CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đang thực hiện.

Hiện nay, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT có khoảng 65.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ 40%. Nữ CNVCLĐ tham gia ở tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Trình độ, năng lực cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản các yêu cầu công việc và phát triển ngành. Những năm qua, lực lượng nữ CNVCLĐ trong ngành đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước.

Nhận thức rõ vai trò của phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ban Nữ công công đoàn các cấp vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; động viên nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vừa lao động sản xuất, học tập, công tác, vừa tích cực cập nhật kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm hay, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất.

Công đoàn ngành tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là đối với lao động nữ bằng nhiều hình thức và việc làm cụ thể. Năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tiếp tục triển khai Quyết định 323/QĐ-CĐN ngày 25/12/2018 về phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức; quản lý, phát triển đoàn viên mới; bảo vệ quyền lợi người lao động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính công đoàn. Trong đó chú trọng công tác xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, quan tâm bổ sung các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, đặc biệt đối với lao động nữ. Tổ chức các chương trình ký kết “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông, Tổng công ty Cà phê Việt Nam…

Hoạt động từ thiện năm 2019 từ nguồn xã hội từ thiện, CĐ Ngành đã chi hỗ trợ thăm hỏi 468 nữ CNLĐ nghèo mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, chi thăm hỏi 8 nữ CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo mỗi suất quà 2.000.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa 5 nhà ở. Công tác chăm lo sức khoẻ cho lao động nữ được các đơn vị quan tâm thường xuyên: đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn nơi làm việc; 100% phụ nữ có thai được khám thai đủ 5 lần và được tiếp cận với dịch vụ y tế; trên 95% đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức khám và điều trị phụ khoa cho các chị em lao động nữ; thực hiện tốt chế độ, chính sách chăm sóc sức khoẻ cho lao động nữ khi mang thai, sinh đẻ, nuôi con; đặc biệt có đơn vị còn hỗ trợ chi phí bồi dưỡng thêm cho lao động nữ sau khi sinh, tạo điều kiện vật chất cho lao động nữ trong thời gian mang thai và cho con bú.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác nữ công, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nữ công như tọa đàm, giao lưu, tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề nhằm thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn. Triển khai Đề án “Đổi mới hoạt động nữ công trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”; Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho công đoàn các đơn vị.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ban Nữ công Công đoàn các cấp cần tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện để cán bộ nữ công trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động nữ công, tạo mối liên kết mật thiết giữa nữ CNVCLĐ với hoạt động nữ công.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật;

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ, con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ; Củng cố kiện toàn ban nữ công công đoàn các cấp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mư­­­u cho BCH công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Phát hiện, bồi dư­­ỡng và đào tạo quy hoạch cán bộ nữ, tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định ở các đơn vị chủ chốt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng 1 cờ, bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trao tặng 1 cờ, 21 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng chí Lê Thị Tươi- Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH MTV Cà phê 52 thuộc Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam đại diện cho cán bộ nữ công ngành Nông nghiệp được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Trưởng ban nữ công do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào tháng 2/2019. Trong năm học 2018-2019, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 1 cờ thi đua, 1 bằng khen; Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng 11 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng / 2023

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nên thời gian qua, Huyện ủy Hòa Vang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, Huyện ủy tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trong đó, cấp ủy các cấp đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, phương pháp giảng dạy từng bước đổi mới.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương, công tác giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hòa Vang được quan tâm đúng mức. Việc nghiên cứu, biên soạn, phát hành lịch sử địa phương; xây dựng, bảo vệ các di tích lịch sử được thực hiện nghiêm túc; đồng thời đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy tại các trường học theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/HU ngày 28-6-2016 của Huyện ủy Hòa Vang về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng và phát huy truyền thống cách mạng huyện Hòa Vang. Nhờ đó, địa phương nâng cao được nhận thức và tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân.

Hiện nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện Hòa Vang đến cơ sở được củng cố, sắp xếp, tinh gọn. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Trung Thắng cho biết, huyện đã tổ chức sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao và Đài truyền thanh – Truyền hình huyện để thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện… Huyện triển khai thực hiện đề án văn phòng dùng chung của các cơ quan Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội, giảm 7 cấp phó các đơn vị sự nghiệp. Theo ông Thắng, từ kết quả trên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các chức danh ở xã, thôn sau khi sắp xếp, kiện toàn cải thiện nhiều so với thời gian trước. “Huyện quan tâm công tác rà soát, hoàn chỉnh quy chế làm việc, phân công phân nhiệm rõ ràng sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong giám sát, phản biện các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Thắng nói.

Để thực hiệu tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/HU ngày 20-3-2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn huyện. Việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, các chủ trương, quy định, kết luận của cấp trên. Qua đánh giá, các nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực hiện những nhiệm vụ khó so với nhiệm kỳ trước; việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện kịp thời, công minh, chính xác; kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường, tính chiến đấu trong Đảng được nâng lên. “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương”, ông Trần Văn Trường nhấn mạnh.

ĐẶNG NỞ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!