Đề Xuất 3/2023 # Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An # Top 12 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu với 12 chi bộ trực thuộc, có 291 đảng viên (8 chi bộ nông thôn, có 2 chi bộ tăng cường ở vùng đặc thù, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân) đã quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  đảng bộ đã nhiều năm liền được Ban chấp hành Đảng bộ Huyện công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thực tiễn sinh hoạt đảng tại các chi bộ xã Quỳnh Giang thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Thứ hai, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên về việc thực hiện đúng quy trình sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giúp cho đồng chí Bí thư chi bộ nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực điều hành trong sinh hoạt đảng thường kỳ, tránh rập khuôn hoặc theo ý cá nhân, tạo tinh thần đổi mới dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt đảng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị từ đó các đảng viên chấp hành Điều lệ đảng và quy chế hoạt động của chi bộ.

Thứ ba, việc bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ cũng rất quan trọng. Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả là một nội dung quan trọng mà cấp ủy đảng cần quan tâm. Chi ủy căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 hàng tháng, đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở mức cao nhất mà không nhất thiết là phải sinh hoạt vào ban ngày hoặc vào ngày 3 hàng tháng.

Hàng quý thường trực Đảng ủy thực hiện việc dự sinh hoạt luân phiên với 1 đến 2 chi bộ, nhất là chi bộ còn hạn chế về một số mặt; hàng tháng, trước kỳ sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban Dân – Chính – Đảng và bí thư chi bộ, báo cáo viên của các tổ chức nghe báo cáo viên thông tin thời sự, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt đảng thường kỳ.

Thứ tư, cần chú trọng công tác kiểm tra. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện các quy định, hương dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, có kết luận và chỉ đạo chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Một số giải pháp  để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngay sau đại hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn.

2. Lãnh đạo thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng, đủ kỳ, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương; phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, nhân dân nơi cư trú.

Nguyễn Thị Bích Thảo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước

Chi đoàn là tế bào của Đoàn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Từ thực tiễn công tác cho thấy, việc tổ chức tốt sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế – chính trị – văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên thực tế hiện nay tại các Chi đoàn đã bộc lộ một số những yếu kém nhất định đó là: Chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn nghèo về nội dung, ít đổi mới, do đó chưa thu hút được đông đảo ĐVTN nhiệt tình tham gia. Tỷ lệ đánh giá xếp loại chi đoàn, chất lượng đoàn viên còn sai số, chưa phản ánh đúng thực chất của hoạt động tại chi đoàn. Đoàn viên thanh niên sinh hoạt chi đoàn. Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Bí thư chi đoàn còn yếu, phương pháp tiếp cận nắm bắt tâm lý thanh niên còn hạn chế. Việc luân chuyển, thay đổi nhanh cán bộ cấp chi đoàn diễn ra thường xuyên do đó công tác tổ chức phong trào bị ảnh hưởng; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp chi đoàn chưa được quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở lại luôn biến động, cùng với đó là tác động của nền kinh tế thị trường khiến một bộ phận thanh niên lệch lạc về tư tưởng, có lối sống thực dụng, thậm chí bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Trước thực trạng trên cho thấy cần có những giải pháp cụ thể cho chi đoàn, để làm sao mỗi chi đoàn là cầu nối của thanh niên với Đoàn và ngược lại chi đoàn phải thực sự là môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên hiện nay các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

– Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động chi đoàn. Bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ bí thư chi đoàn đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo hướng tôn trọng, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự “nói đi đôi với làm”.

– Thứ hai, nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện nghiêm quy trình bồi dưỡng kết nạp đoàn viên. Mỗi thanh niên đến với Đoàn phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Kết nạp đoàn phải hướng đến chất lượng không theo số lượng. Việc quản lý đoàn viên phải chặt chẽ thông qua sổ quản lý đoàn viên, việc thu nộp đoàn phí,…

– Thứ ba, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề như: học tập, thu nhập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu cống hiến cho đơn vị, tổ chức. Nội dung hoạt động của Đoàn phải thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút ĐVTN.

– Thứ tư, phải tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chuyên môn, sự phối hợp của công đoàn nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn. Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

– Thứ năm, bên cạnh việc đổi mới hình thức sinh hoạt, cũng như cách thức tập hợp đoàn viên thanh niên thì các tổ chức đoàn cơ sở cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn thông qua việc đăng ký thực hiện mô hình chi đoàn mạnh đối với các khối đối tượng, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn mạnh.

– Thứ sáu: Mỗi chi đoàn có thể lựa chọn cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp nhất, mà ở đó thể hiện được bầu không khí vui vẻ, dân chủ và phát huy được tính sáng tạo trong từng ý kiến phát biểu đóng góp xây dựng nơi mỗi đoàn viên, từ đó tạo ra khí thế và tinh thần đoàn kết. “Đoàn kết là điều kiện đủ để cho các buổi sinh hoạt của chi đoàn được hiệu quả và thành công nhất”.

Đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn tại Khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự và chụp hình lưu niệm cùng Chi đoàn Khu phố 1, phường Thác mơ, thị xã Phước Long

Hà Quảng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Chi đoàn là tổ chức tế bào trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là những người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là nơi thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi đoàn thì Bí thư Chi đoàn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Sau sáp nhập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng có 21 Đoàn xã, thị trấn với 195 chi đoàn xóm, tổ dân phố. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn kiện toàn BCH, chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn và Bí thư các chi đoàn thôn, xóm theo Hướng dẫn số 3813/HD-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về kiện toàn, bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Điều lệ Đoàn. Hiện nay 195/195 xóm, tổ dân phố đều đã kiện toàn, bố trí đủ chức danh Bí thư Chi đoàn.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố, Huyện đoàn đã có các giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư như bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn; Thường trực Huyện đoàn, Thường trực Đoàn xã, thị trấn cùng dự các buổi sinh hoạt ở địa bàn dân cư để định hướng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội với sự tham gia của 110/195 đồng chí Bí thư Chi đoàn xóm, tổ dân phố giúp các đồng chí bí thư chi đoàn nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư”, tại buổi sinh hoạt các đại biểu đã cùng chỉ ra những khó khăn, hạn chế; làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của hạn chế; đồng thời cùng chia sẻ những cách làm hay, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố. Qua quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn nhận thấy việc nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và Bí thư chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình nên nhiều đoàn viên, kể cả Bí thư Chi đoàn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương nên BCH Chi đoàn thường xuyên khuyết, biến động thường xuyên; Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động Đoàn nên đội ngũ Bí thư Chi đoàn không có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân; Một số Bí thư chi đoàn có trình độ không đồng đều; Do cơ chế sáp nhập, kiêm nhiệm nên các bí thư Chi đoàn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau phần nào ảnh hưởng đến chất lượt hoạt động đoàn, một bộ phận nhỏ có tư tưởng “phải làm”, thực hiện nhiệm vụ đối phó. Khó khăn là vậy, nhưng một số Bí thư chi đoàn vẫn không quản ngại khó khăn, nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, khẳng định được vị trí, vài trò của chi đoàn thông qua các hoạt động như: giúp đỡ gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; duy trì đều đặn tổng vệ sinh, phát quang, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm, nạo vét, khơi thông mương nội đồng; hoạt động hỗ trợ xóm, tổ dân phố; tổ chức sinh hoạt hè, tết thiếu nhi cho học sinh về hè tại địa phương…Tiêu biểu có Chi đoàn xóm Phia Khao, xã Yên Sơn; Chi đoàn xóm Lũng Lừa, Nà Ngàm, xã Đa Thông; Chi đoàn xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ; Chi đoàn xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba; Chi đoàn Nà Rặc, Luống Nọi xã Ngọc Đào…

Thông qua các hoạt động tiêu biểu của Chi đoàn, đã xuất hiện nhiều gương Bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện nhà và được ghi nhận trong các hoạt động chuyên đề như Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sống đẹp… tiêu biểu như Đ/c Vương Văn Dẻ – Bí thư Chi đoàn xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông; Đ/c Triệu Tạ Phâu – Bí thư Chi đoàn xóm Phia Khao, xã Yên Sơn; Đ/c Hoàng Thị Hương – Bí thư Chi đoàn xóm Nà Rẳc, xã Ngọc Đào; Đ/c Lục Thị Thơm – Bí thư Chi đoàn xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ; Đ/c Triệu Văn Hường – Bí thư Chi đoàn xóm Nà Pia, xã Lương Can; Đ/c Bế Khánh Hòa – Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5, thị trấn Thông Nông… Chi đoàn muốn hoạt động tốt thì Bí thư Chi đoàn phải “tốt”. Công tác Đoàn hay bất kỳ công tác nào cũng vậy vai trò của người chỉ huy là rất quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn xóm, tổ dân phố trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng xác định cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau: Một là, Củng cố, kiện toàn Bí thư chi đoàn phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn trên địa bàn dân cư, có uy tín, khả năng tập hợp dẫn dắt thanh niên, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, người đi tiên phong trong thực hiện đời sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, những đoàn viên có nghề nghiệp ổn định,… Hai là, Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Bí thư chi đoàn, tập trung vào các kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đoàn. Sau khi học tập, cần có biện pháp để fđánh giá kết quả học tập của các học viên. Ba là, Tổ chức Hội thi bí thư chi đoàn giỏi, thủ lĩnh thanh niên tài năng, tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu. Bốn là, Chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động chi đoàn và phụ cấp cho đội ngũ bí thư chi đoàn phù hợp với tình hình của địa phương.

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Huyện Nghĩa Hành có 12 xã, thị trấn với 74 thôn, tổ dân phố; thực tế tại một số địa phương lực lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.

Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn Nghĩa Hành đã chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở; giúp đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư.

Giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các bí thư chi đoàn cụm thi đua số 1, số 2.

Qua hoạt động thực tiễn, BTV Huyện đoàn, các đoàn xã, thị trấn kịp thời tổ chức tuyên dương các đồng chí bí thư chi đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, trong hội nghị tổng kết các phong trào thanh niên tình nguyện…; coi trọng việc giới thiệu kết nạp đảng cho đồng chí bí thư chi đoàn là đoàn viên ưu tú.

Mặt khác, việc bố trí các bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội cũng là một giải pháp để nâng chất lượng cán bộ đoàn cơ sở. Giúp họ vừa có thêm nguồn thu nhập cho bản thân, vừa có kinh phí để hoạt động chi đoàn.

Một buổi sinh hoạt chi đoàn với các nội dung chuyên đề do bí thư chi đoàn tổ chức.

Từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn một cách linh hoạt về thời gian, địa điểm, gắn liền với các hoạt động thiết thực; qua đó, từng bước giúp các đồng chí bí thư chi đoàn nâng cao khả năng chuyên môn trong sinh hoạt chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn trong tình hình mới.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; các mô hình phát triển kinh tế cũng đã mang lại nhiều kết quả hết sức thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi đoàn thôn, tổ dân phố, tỷ lệ chi đoàn cơ sở xếp loại khá và vững mạnh ngày càng tăng.

Toàn huyện có 43 chi đoàn mạnh, 31 chi đoàn được xếp loại khá. Đáng chú ý, tỷ lệ phát triển đoàn viên mới không ngừng tăng lên, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện kết nạp được 1.027 đoàn viên mới đến nay toàn huyện có 2.982 đoàn viên. Qua đó, giới thiệu 117 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 71 đồng chí đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tiêu biểu là các chi đoàn Xuân Đình, An Ba (xã Hành Thịnh); Nhơn Lộc 1, Nhơn Lộc 2 (xã Hành Tín Đông); Ngọc Sơn (xã Hành Thiện); An Phước và Trung Mỹ (xã Hành Dũng).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!