Đề Xuất 3/2023 # Một Số Kết Quả Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Năm 2022 # Top 8 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Một Số Kết Quả Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Năm 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Kết Quả Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Năm 2022 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một số kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019

Arial Open Sans Times New Roman Calibri Tahoma

Năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục phát huy sự chủ động, trách nhiệm, hoàn thành tốt chương trình hoạt động của Ban, đồng thời tích cực phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chương trình hoạt động theo kế hoạch và các công việc phát sinh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phiên họp Ban thông qua các báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Ngoài thực hiện nhiệm vụ được phân công, thành viên Ban đã tích cực tham gia giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện như Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương, với các nội dung như giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, ý kiến kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn các huyện; việc thực hiện đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới; việc sử dụng và quản lý vốn vay quỹ phát triển đất để thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn huyện…

Kim Thu

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Hđnd Tỉnh Khi Không Tổ Chức Hđnd Cấp Huyện

Qua hơn một năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, bước đầu cho thấy: với mục đích xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước thống nhất và hiệu lực; việc thực hiện thí điểm mô hình này nhằm thực hiện hiệu quả công tác tài chính. Thực tế, chính quyền nhà nước các cấp vẫn đang từng bước ổn định, hoạt động có nề nếp, tiếp tục quản lý, chỉ đạo điều hành và bảo đảm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đối với HĐND tỉnh Lào Cai, khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện đã tiến hành triển khai một số nội dung công việc như sau:

Công tác bầu cử Hội thẩm TAND cấp huyện đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ, ngành cấp trên. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực MTTQ tỉnh làm tốt công tác hiệp thương, chuẩn bị nhân sự giới thiệu HĐND bầu cử đảm bảo đúng quy định pháp luật. Năm 2009, HĐND tỉnh Lào Cai đã bầu được 155 Hội thẩm Tòa án nhân dân của 8 huyện thực hiện thí điểm.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, của HĐND tỉnh đã được nghiên cứu đổi mới về cách thức, nội dung phù hợp với việc thí điểm, như mở rộng đối tượng, tăng điểm tiếp xúc; đặc biệt HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề như TXCT của ngành giáo dục, ngành y tế, cử tri đại diện cho các doanh nghiệp…

Trong hoạt động giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã có những giải pháp, phương pháp bổ sung các hoạt động nhằm kịp thời thực hiện một số nhiệm vụ của HĐND các huyện khi được thực chuyển giao như: Tăng cường các cuộc giám sát những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh, các nội dung phản ánh trên các phương tiện thông tin, đại chúng và ý kiến kiến nghị của cử tri; lựa chọn các chuyên đề giám sát cần thiết của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện đã được HĐND huyện Nghị quyết thông qua trước đó để triển khai thực hiện giám sát.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của HĐND cấp xã, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND xã, thành phần gồm: Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND là các trưởng, phó ban ngành, đoàn thể xã và đại biểu dự kiến quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo với các nội dung: kỹ năng chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Việc xây dựng dự toán ngân sách, xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, phường vẫn được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp cho từng ngân sách ở địa phương, vì vậy việc thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND huyện, phường không gây ảnh hưởng, xáo trộn đến công tác quản lý tài chính, ngân sách nơi thực hiện thí điểm.

Tuy nhiên, trong thực tế quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh (khi thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện ở Lào Cai) cũng còn một số khó khăn như sau:

Về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND các cấp: Luật Tổ chức HĐND và UBND không quy định HĐND là ngành dọc, không quy định cấp trên, cấp dưới. Nhưng trong thực tiễn hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã luôn có sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Điều này đã được thể hiện rõ trong nhiều năm qua tỉnh Lào Cai thường xuyên duy trì thực hiện chế độ giao ban HĐND 2 cấp (cấp tỉnh – cấp huyện, cấp huyện – cấp xã). Thông qua hoạt động này giúp cho Thường trực HĐND cấp trên nắm bắt kịp thời các hoạt động của HĐND cấp dưới, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, hiệu quả giám sát, giải quyết tốt ý kiến cử tri và những vấn đề nổi cộm ở địa phương…

Trước đây, khi còn HĐND huyện, mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với Thường trực HĐND cấp xã được thực hiện thông qua HĐND cấp huyện luôn thường xuyên và chặt chẽ. Khi không còn tổ chức HĐND huyện, quá trình thực hiện nhiệm vụ HĐND cấp xã gặp rất nhiều khó khăn, Thường trực HĐND cấp xã không thể thường xuyên, dễ dàng xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND cấp tỉnh, nhất là trong công tác thẩm tra, giám sát. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn huyện, phường trước đây thuộc thẩm quyền của HĐND cùng cấp, nay đã được giao cho HĐND cấp tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ tỉnh… thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên nhiều vấn đề cử tri quan tâm chưa được tiếp thu và giải quyết kịp thời.

Trước hoạt động tiếp xúc cử tri: Trước và sau các kỳ họp, đại biểu HĐND phải tiếp xúc cử tri nơi ứng cử để báo cáo kết quả phát triển KT-XH, kết quả các kỳ họp HĐND, tiếp thu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Cơ bản những vấn đề cử tri băn khoăn được giải đáp kịp thời và tiếp thu chuyển các cấp, ngành chức năng giải quyết. Khi không còn HĐND cấp huyện thì chỉ còn đại biểu HĐND cấp tỉnh khó có thể về từng xã để tiếp xúc cử tri như đại biểu HĐND cấp huyện; như vậy, để bảo đảm dân chủ, đại biểu HĐND tỉnh phải tăng cường thời gian và bố trí nhiều điểm tiếp xúc cử tri hơn trước đây nên cũng là một việc rất khó khăn. Mặt khác, ở địa bàn có miền núi, giao thông đi lại khó khăn, các điểm tiếp xúc cử tri thường cách xa nhau, cử tri đến dự chủ yếu là cán bộ xã và một số người dân địa phương(cử tri đại diện) gần khu vực tiếp xúc; trong khi năng lực, trình độ đại biểu HĐND xã còn nhiều hạn chế, lại thiếu thông tin và hiểu biết toàn diện. Vì vậy, hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở cơ sở chỉ được ghi nhận mà không giải thích rõ ràng cho cử tri hoặc không chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thực hiện chức năng giám sát: khi không còn HĐND cấp huyện, thì cũng không còn các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp địa bàn huyện thường chỉ từ 3 đến 7 đại biểu, do ở xa địa bàn, số lượng đại biểu có hạn và chủ yếu là đại biểu kiêm nhiệm, nên cũng rất khó “vươn tay” để giám sát tới tận các xã. Mặt khác khi không còn HĐND cấp huyện, trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh nặng nề hơn, một số nhiệm vụ của HĐND cấp huyện được chuyển giao cho HĐND tỉnh, song bộ máy tổ chức cán bộ như cũ nên vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức hoạt động giám sát nhất là công tác giám sát hoạt động của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Thực tế, trong công tác giám sát, khi còn HĐND huyện, phường, do gần địa bàn dân cư nên những vấn đề ở cơ sở được HĐND huyện, phường nắm bắt nhanh, kịp thời và chính xác hơn nên các nội dung cần chất vấn của đại biểu HĐND cũng kịp thời và sát thực tế hơn.

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật tổ chức HĐND và UBND về một số nội dung:

Tăng số lượng đại biểu HĐND tỉnh từ 1,5 đến 2 lần so với nhiệm kỳ 2004-2011; tăng số lượng đại biểu chuyên trách (Thường trực, thành viên các Ban HĐND); quy định cụ thể theo hướng tăng) về thời gian hoạt động cho các đại biểu không chuyên trách để phát huy hết vai trò trách nhiệm trước nhân dân.

Quy định rõ vị trí pháp lý của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Bố trí cơ cấu Thường trực HĐND tỉnh theo hướng: nếu Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm, cần có 02 Phó chủ tịch, Trưởng các Ban và 01 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Nếu Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách cần có 01 Phó chủ tịch, Trưởng các Ban và 01 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách.

Quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của HĐND tỉnh; theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định thì cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi hoạt động nào, lĩnh vực nào đối với HĐND cấp tỉnh. Quy định cụ thể trách nhiệm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong việc theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã.

Cần quy định cụ thể hơn nữa về tổ chức, biên chế cán bộ của Văn phòng giúp việc Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; nhất là bộ máy các phòng chuyên môn, biên chế chuyên viên giúp việc Thường trực, các Ban HĐND để kịp thời tham mưu, tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở, kiểm tra và hướng dẫn HĐND cấp xã trong quá trình hoạt động.

Đề nghị nghiên cứu ban hành Luật giám sát của HĐND; trong đó cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp, tiếp thu, giải quyết kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chịu sự giám sát; chế tài đối với cá nhân, đơn vị không thực hiện kiến nghị giám sát.

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh; tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cung cấp thông tin và các điều kiện khác đối với Văn phòng cấp tỉnh.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Pháp Chế

– Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;

– Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

– Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;

– Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.

II.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban:

+ Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

+ Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân;

+ Tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Uỷ ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời;

+ Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban;

+ Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Kinh Tế

Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV.

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2020 1. Kết quả đạt được: 1.1. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội.

Năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến kinh tế thế giới nói chung và cả nước nói riêng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc linh hoạt, chủ động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố, sự chủ động, quyết liệt thực hiện phương châm ” chống dịch như chống giặc” của các cấp, các ngành, địa phương, thành phố đã thực hiện thành công ” mục tiêu kép “: vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội. Một số kết quả nổi bật như sau:

Toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung cao độ, tổ chức thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch. Hải Phòng là thành phố duy nhất trực thuộc Trung ương, địa phương duy nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ không có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Đồng thời chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam chống dịch Covid-19.

1.2. Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố ước tăng trưởng 12,23%, không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ( kế hoạch tăng 16,5%), tuy nhiên vẫn gấp hơn 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước ( dự kiến tăng khoảng 2-3%), thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,05%; kim ngạch xuất khẩu 18,95 tỷ USD, tăng 18,46%; sản lượng hàng qua cảng 142,8 triệu tấn, tăng 10,56%; tổng vốn đầu tư phát triển 172.250 tỷ đồng, tăng 13,49%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 15.333,3 tỷ đồng, tăng 1,93%. Thu nội địa 30.000 tỷ đồng, tăng 11,0%, bằng 90,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, cơ bản hoàn thành dự toán Trung ương giao.

1.3. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàn thành các dự án: Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới World Bank; Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính; chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình; tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, huyện Cát Hải; tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort; khách sạn 5 sao M’gallery Cát Bà; Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hải Phòng.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí 188,43 tỷ đồng cho 150.586 người.

Giải quyết việc làm cho 55.400 lượt lao động, tăng 0,91% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch. Công tác thăm hỏi, tặng quà người có công luôn được quan tâm với mức chi cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,22%, đạt kế hoạch. Thực hiện nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách khác cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 90,7%, đạt kế hoạch.

Chất lượng giáo dục được giữ vững; triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt 35%, đạt kế hoạch.

1.5. Công tác quy hoạch và quản lý, phát triển đô thị, giao thông vận tải được tăng cường.

Công tác thông tin cơ sở và quản lý thông tin truyền thông được tập trung thực hiện hiệu quả. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp theo kế hoạch đề ra.

Hoàn thành Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các cơ chế về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo; hỗ trợ cây xanh, pha đèn, gạch và xi măng cải tạo hè đường.

1.6. Xây dựng nông thôn mới.

Ban hành Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030. Tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng và di dời các bến xe trong nội đô. Thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông.

Huyện Cát Hải đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kiến Thụy, An Dương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

1.7. Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu được chú trọng.

Triển khai thi công các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 xã thí điểm trên địa bàn thành phố. Thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2020.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Tập trung cao trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đã thu hồi 306,1 ha đất của 20 tổ chức và 1.834 hộ gia đình, cá nhân có đất nơi dự án đi qua. Thực hiện các kế hoạch quan trắc môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất trên địa bàn thành phố. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.9. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu (có biểu chi tiết kèm theo)

1.8. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

– Có 11/18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gồm: (1) GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành); (2) Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; (3) Kim ngạch xuất khẩu; (4) Thu hút vốn FDI; (5) Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn; (6) Số lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo; (7) tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; (8) mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); (9) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; (10) Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường; (11) Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

– Có 07/18 chỉ tiêu kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, gồm: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP; (2) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); (3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; (4) Thu ngân sách nhà nước; (5) Sản lượng hàng hóa qua cảng; (6) Thu hút khách du lịch; (7) Xây dựng nông thôn mới.

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói riêng năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn, ngoài dự báo của đại dịch Covid-19.

– Thu ngân sách nhà nước vẫn còn thất thu, thất thoát khá lớn.

– Việc triển khai, thực hiện một số chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu như: công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

– Một số vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý kịp thời, triệt để.

3. Đánh giá chung:

– Tình hình khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn diễn ra.

Phần thứ hai

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là những lĩnh vực vận tải, du lịch, lưu trú, dịch vụ ăn uống. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành thành phố chưa được kịp thời. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ, chưa giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý, xuất hiện việc đùn đẩy né tránh trách nhiệm, dẫn đến thời gian giải quyết một số công việc kéo dài. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức chưa tốt.

1. Chủ đề năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Năm 2021, tình hình kinh tế, chính trị thế giới được dự báo sẽ có những biến động khó lường, đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước và thành phố. Mặt khác, năm 2021, thành phố cũng có nhiều thuận lợi, đó là uy tín, vị thế của Hải Phòng đã được khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố đã hấp dẫn hơn, Hải Phòng đang là địa chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong xu hướng chuyển dịch hiện nay.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2021-2025. Căn cứ các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 được xây dựng với các nội dung như sau:

Tập trung thực hiện hiệu quả ” mục tiêu kép ” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 03 hướng đột phá; xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Các chỉ tiêu chủ yếu (có biểu chi tiết kèm theo)

(1) Tăng trưởng GRDP ( giá so sánh 2010) đạt 13,5% so với năm 2020, trong đó công nghiệp-xây dựng tăng 19,2%; dịch vụ tăng 7,84%; nông, lâm và thủy sản tăng 1,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,02%;

(2) GRDP bình quân đầu người ( theo giá hiện hành) đạt 6.600 USD;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 40,7%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 46,5%;

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng;

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204 nghìn tỷ đồng;

(6) Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD;

(7) Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 159 triệu tấn;

(8) Khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt;

(9) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 41%.

(10) Xây dựng nông thôn mới: hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(11) Thu hút 2,5-3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

(12) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,77%.

(13) Giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lượt người lao động;

(14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 36%;

(15) Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020;

(16) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%;

(17) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%;

5. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

(18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 91%;

5.2. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

(19) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

5.1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ công tác năm 2021.

Nâng tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện cải cách tiền lương,… Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhất là 03 nhiệm vụ đột phá và lĩnh vực an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ các chủ đầu tư tổ chức khánh thành 22 dự án, khởi công 31 dự án, đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý vốn đầu tư cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Xây dựng Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao.

5.3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai dự án đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tăng cường hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Vận hành, khai thác tốt Hệ thống một cửa điện tử; tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thành phố; đẩy mạnh hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Triển khai lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2021. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tập trung nguồn lực để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để phát triển các hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các dòng đầu tư mới dự kiến sẽ chuyển dịch về thành phố. Hoàn thiện các thủ tục thành lập: KCN Cầu Cựu ( huyện An Lão), KCN Tiên Thanh ( huyện Tiên Lãng), KCN và phi thuế quan Xuân Cầu ( huyện Cát Hải), KCN Nam Tràng Cát, KCN Thủy Nguyên, Mở rộng KCN Tràng Duệ giai đoạn 3…. Tập trung huy động nguồn lực của các doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp triển khai dự án. Tiếp tục thí điểm chuyển đổi từ 01 đến 02 KCN đang hoạt động thành KCN sinh thái. Triển khai mô hình các KCN liên kết theo chuỗi, tăng kết nối và sức lan tỏa của các doanh nghiệp trong KCN với các doanh nghiệp bên ngoài. Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thị trấn Tiên Lãng ( huyện Tiên Lãng); triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Chiến Thắng ( huyện An Lão), CCN Đò Nống ( huyện An Dương), CNN Làng nghề Mỹ Đồng ( huyện Thủy Nguyên), CNN Tân Trào ( huyện Kiến Thụy), CCN Giang Biên ( huyện Vĩnh Bảo).

Tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với các dịch vụ hỗ trợ. Khởi công xây dựng các bến số 3, số 4 và tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Ứng dụng và Phát triển E-logistics thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

5.4. Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Tập trung khôi phục, phát triển du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ Dự án vui chơi giải trí Vinwonder, Khách sạn 5 sao và khu vui chơi giải trí thuộc Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khánh thành, đưa vào hoạt động khách sạn 5 sao Pullman, khách sạn 5 sao Hilton. Khởi công công trình trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà; xây dựng tuyến cáp treo Phù Long-thị trấn Cát Bà; Khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách, nhà máy sản xuất các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ hậu cần du lịch tại huyện Cát Hải… Nghiên cứu mở rộng, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xúc tiến mở các đường bay mới từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tới các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Phát triển hạ tầng thương mại hiện đại như các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ nông thôn ( gắn với xây dựng nông thôn mới), chuyển đổi mô hình quản lý chợ và hệ thống các cửa hàng tiện ích. Phát triển thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu.

5.5. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Triển khai ngay Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I còn thiếu, trong năm 2021 nâng tỷ lệ đất cây xanh toàn đô thị đạt 5,5m²/người, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt 10,89%. Khởi công đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc trung tâm hành chính-chính trị thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Lập Đề án chỉnh trang các dòng sông trong nội đô. Xây dựng các đề án để chỉnh trang, cải tạo các đoạn sông chảy qua nội đô như: sông Tam Bạc, sông Cấm, sông đào Hạ Lý…. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình; Khu 47 Lê Lai, phường Máy Chai; Khu 311 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Hoàn thành xây dựng chung cư HH1, HH2 trong năm 2021; tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại khu vực Vạn Mỹ, Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Nghiên cứu và triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp một số chung cư cũ bằng ngân sách thành phố. Các quận trung tâm xây dựng kế hoạch và triển khai việc xây dựng các công viên cây xanh, các khu vực vui chơi, các công trình phục vụ cộng đồng tại địa điểm phù hợp, phấn đấu trong năm 2021 triển khai xây dựng 7 công viên cây xanh. Lập và triển khai Đề án chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc Thành phố; Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính cấp quận. Đầu tư một số công trình hạ tầng đô thị, giao thông chiến lược thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại quận Dương Kinh, quận Kiến An, huyện Kiến Thụy.

Hoàn thành, đưa vào khai thác một số công trình: Tuyến đường nối nút giao thông Nam cầu Bính đến ngã 4 Nguyễn Văn Linh, đường máng nước, Tôn Đức Thắng; tuyến đường liên phường giai đoạn 2; đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh đến Hồ Sen thuộc dự án tuyến đường Hồ Sen-cầu Rào 2; cầu Quang Thanh, cầu Dinh. Đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng, như: Đường Đông Khê 2, cầu Rào 1 và chỉnh trang tuyến đường Lạch Tray; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng và 09km qua địa phận tỉnh Thái Bình, tuyến đường 359 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đường 356 trên địa bàn huyện Cát Hải. Khởi công dự án: cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng; mở rộng sân đỗ máy bay-Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; cầu và đường Máy Chai; xây dựng cầu Bến Rừng, cầu Nguyễn Trãi; nghiên cứu xây dựng cầu Rào 3 kết nối đường Bùi Viện với tuyến đường trục đô thị quận Dương Kinh…

5.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Tập trung nguồn lực thực hiện, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, môi trường để hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu; sau khi kết thúc việc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành 100% số xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động xúc tiến, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên phát triển sản xuất các loại sản phẩm chủ lực, chương trình mỗi xã một sản phẩm ( chương trình OCOP). Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển rừng phòng hộ, chương trình trồng cây phân tán.

5.7. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước

Xây dựng và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng công tác định giá đất phù hợp với thị trường và tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai và tăng cường số hóa cơ sở dữ liệu đất đai.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Nghiên cứu xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt trong giai đoạn mới. Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại thay cho việc chôn lấp chất thải phục vụ khu vực nội thành. Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, quản lý chặt chẽ các nguồn xả, thải. Đẩy mạnh chương trình khắc phục, cải tạo vùng đất ô nhiễm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, đặc biệt là hạn hạn, xâm nhập mặn; nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai. Chủ động trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, nhất là cho công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, logistics.

5.8. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giám sát, tổ chức các hoạt động phòng chống dịch, công tác thống kê báo cáo, quản lý ca bệnh và ổ dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp phát triển dịch vụ khám chữa bệnh thông thường với phát triển kỹ thuật y tế cao, chuyên sâu. Phát triển y tế tư nhân, tăng cường phối hợp y tế công-tư. Hoàn thành phương án tự chủ tài chính chi thường xuyên đối với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I, hạng II ( trừ những bệnh viện khám, chữa bệnh về lao, tâm thần).

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của các chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu, trọng điểm; xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ biển. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KH&CN và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và thành phố trong năm 2021, tập trung cao vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021; ” Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026“. Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động ” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là các di tích lịch sử cách mạng. Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm để khởi công xây dựng tượng đài cùng các công trình kiến trúc của Trung tâm. Tiếp tục triển khai Đề án chương trình sân khấu truyền hình Hải Phòng thực hiện năm 2021. Xây dựng và thực hiện Đề án ” Sản xuất phóng sự truyền hình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hải Phòng “. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao cho mọi người. Đăng cai giải Đua thuyền Rowing và Canoeing trong chương trình SEA Games 31 và các giải thể thao toàn quốc tại Hải Phòng. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX.

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

5.9. Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tập trung giải quyết trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo giai đoạn 2020-2025. Huy động mọi nguồn lực nhà nước và xã hội thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Thực hiện Đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí truyền thông; thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý thông tin trên báo chí và mạng internet đảm bảo ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật; kịp thời định hướng dư luận, đặc biệt là các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở xã, phường; xây dựng hệ thống Bảng tin điện tử công cộng tại các xã, phường.

Tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục sắp xếp cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo lộ trình. Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị của thành phố năm 2021. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công thành phố và Hệ thống một cửa điện tử tập trung, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

5.11. Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo giải quyết cơ bản các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước, hạn chế phát sinh các điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng và các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật.

Mở rộng, tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, các địa phương, các đối tác, các tổ chức quốc tế, tìm kiếm mở rộng những cơ hội hợp tác mới. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn kết hợp với xúc tiến đầu tư, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, hướng đến thu hút FDI, ODA, thúc đẩy giao thương và xuất nhập khẩu. Đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong tam giác phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng. Tích cực triển khai hoạt động liên kết vùng trong khuôn khổ tuyến ” hai hành lang, một vành đai kinh tế ” Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy mở tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế từ Côn Minh-Hà Khẩu-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Đa dạng hóa các kênh thông tin đối ngoại; tổ chức các hoạt động đoàn kết, giao lưu, hữu nghị nhân dân hiệu quả. Tập trung giải quyết tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố; đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2021. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, giải quyết kịp thời các điểm ùn tắc giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Kết Quả Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Năm 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!