Đề Xuất 11/2022 # Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 13 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

                                                      CN. Nguyễn Phước Bình

                                                      Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng…Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, Ban Bí Thư Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa qua việc ban hành văn bản hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 và Đoàn Khối cũng đã cụ thể hóa triển khai nội dung này. Được sự cho phép của chủ trì tọa đàm, tôi tham gia phát biểu tham luận với nội dung: Một số giải pháp thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2020

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang đứng trước những thuận lợi và thách thức trong tình hình hiện nay, đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, bùng nổ của công nghệ thông tin và nhất là việc sử dụng các trang mạng xã hội ngày phát triển mạnh và không thể thiếu đối với thanh niên, điều đó đặt ra mỗi người đoàn viên phải có ý thức tự rèn luyện thông qua việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 với các nội dung:

Một là, rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị.

Với các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia đầy đủ sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt đoàn nơi cư trú và các hoạt động do Đoàn tổ chức; tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người; cụ thể bằng việc xây dựng hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước, Bản lĩnh, Hiếu thảo, Tình nguyện” và hình mẫu Thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh “Tinh thông nghiệp vụ, liêm khiết trong thực thi công vụ, tận tuỵ phục vụ nhân dân”; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiệm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Hai là, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng; hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở. Tích cực tham gia phong trào “Ba trách nhiệm” và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Ba là, rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc; tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)…; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đây là những nội dung rất quen với đoàn viên vì được kế thừa và phát triển Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên để thực hiện tốt cần phải vận dụng cụ thể vào tính đặc thù của mỗi cơ quan, địa phương và sở trường công tác. Tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau:

1.  Đổi mới phương thức trong triển khai và đánh giá

– Về công tác triển khai: Trên thực tế, vẫn còn không ít đoàn viên khi hỏi những nội dung cơ bản của Chương trình rèn luyện đoàn viên tỏ ra lúng túng, e dè, đây là vấn đề lớn chúng ta cần thẳng thắng nhìn nhận. Ngoài việc triển khai thông qua hội nghị hoặc văn bản hướng dẫn, có thể tuyên truyền bằng pano, áp phích, ngắn gọn nhưng trực quan, sinh động.

– Về công tác đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư Trung ương Đoàn định kỳ 6 tháng/lần, trong quá trình đánh giá cần thực hiện quyết liệt và thẳng thắng, Vì sao? Vì đăng ký thực hiện là do mỗi đoàn viên căn cứ theo khả năng và thực tế công tác đăng ký kèm theo giải pháp thực hiện. Đến cuối năm lại không hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt mục tiêu của bản thân thì phải có sự đánh giá khách quan, sát với phân loại theo hướng dẫn để đoàn viên tự rút kinh nghiệm.

Ban chấp hành Chi đoàn cần mạnh dạn đề xuất cấp ủy, sử dụng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên cuối năm làm một trong những cơ sở đánh giá, phân loại viên chức, đặc biệt là đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn và đối tượng đảng lớp Đồng Khởi mới để mang tính nêu gương và hiệu ứng thực hiện, từng bước chấn chỉnh đối với từng đoàn viên trong việc thực hiện.

2. Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”

Có thể khi gắn hai nội dung này để thực hiện cùng một lúc, sẽ có ý kiến cho rằng quá nặng so với mỗi đoàn viên. Tuy nhiên, theo tôi, đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Chính trị Bến Tre cần và nên áp dụng vì chúng ta có đủ sức để thực hiện, mỗi đoàn viên của Chi đoàn đều có nhận thức, bản lĩnh về chính trị và lý tưởng cách mạng sâu sắc. Khi nghiên cứu xem xét các nội dung trong Chương trình rèn luyện đoàn viên và giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới rất sát và rất gần với nhau và đây cũng là cơ hội để mỗi đoàn viên Chi đoàn phấn đấu trong công tác, trong tham gia hoạt động để được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, đồng thời khi gắn hai nội dung này Chi đoàn sẽ có thêm cơ sở đánh giá khách quan hơn trong việc tạo nguồn giới thiệu kết nạp Đảng viên lớp Đồng Khởi mới.

3. Phát huy sức mạnh đoàn kết của Chi đoàn

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những cơ sở đánh giá xếp loại Chi đoàn của Đoàn cấp trên và cũng là cơ sở đánh giá từng đoàn viên trong quá trình hoạt động. Vì vậy, thực hiện tốt các nội dung đăng ký là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đoàn viên. Tuy nhiên mỗi đoàn viên cần nhận định rõ: phải đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ và giúp đỡ nhau tuyệt đối không ganh đua, hơn thua, hoặc chê bai, chỉ trích đồng chí mình khi hoàn thành chưa tốt hoặc thiếu sót trong đăng ký và thực hiện.

4. Nâng cao tính năng động, chủ động, tính kỷ luật của đoàn viên trong xây dựng tổ chức Đoàn

Mỗi đoàn viên cần phải định vị về ví trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn mình đang sinh hoạt, phải chủ động cập nhật thông tin, tìm các giải pháp, mô hình thực hiện hay để đề xuất với Chi đoàn thực hiện tốt hơn Chương trình rèn luyện đoàn viên. Một vài đoàn viên có tính chủ quan, chưa dành thời gian tìm hiểu kỹ từng nội dung đăng ký thực hiện, chỉ đăng ký mang tính đối phó từ đó dẫn đến việc thực hiện chưa có hiệu quả với bản thân và ảnh hưởng chung đến tổ chức đoàn. Do vậy, việc từng đoàn viên tự nâng cao tính chủ động và năng động của mình là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, trong ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp phải tế nhị, hòa nhã, phát ngôn chuẩn mực, tuyệt đối không phát ngôn gây mất đoàn kết hoặc xem nhẹ đồng chí mình dù ở bất cứ cương vị nào và hoàn cảnh nào. Mỗi đoàn viên phải là tấm gương với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn,” để tạo sự lan tỏa trong Chi đoàn.

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023

cần cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời, tích cực lao động, sáng tạo, chủ động học hỏi, tự trang bị các kỹ năng cần thiết cho quá trình lâp thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần tham gia xây dựng Nhà trường và xã hội. Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện – Cần chủ động xác định, đặt ra các mục tiêu trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; – Chuyên cần trong học tập, trung thực trong thi cử, chủ động học tập nâng cao trình độ. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ học thuật. – Tích cực trong lao động, phát huy sự sáng tạo, cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, chủ động tiếp cập với khoa học công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập, lao động; – Tích cực trong tham gia các hoạt tình nguyện đặc biệt cần quan tâm phát huy chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động xung kích vì cộng đồng.

Rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Thời gian hoàn thành hướng dẫn, triển khai trước ngày Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện – Đăng ký và tham gia rèn luyện ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên, liên tục. – Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá. – Chủ động đăng ký học tập, rèn luyện một số kỹ năng thực hành xã hội cần thiết gắn với nhu cầu của cá nhân đoàn viên…

– Tham dự đầy đủ, tích cực và tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do tổ chức Đoàn các cấp tổ chức, đóng đoàn phí đầy đủ. – Chấp hành sự phân công của Ban chấp hành chi đoàn và Đoàn cấp trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở Đoàn cần quan tâm định hướng đoàn viên rèn luyện gắn với các phong trào được triển khai trong Nhà trường, cụ thể: Tham gia tích cực phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, tham gia xây dựng “Lớp học tiên tiến”.III. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI:

Trên cơ sở định hướng của Đoàn Ban Chấp hành Đoàn khoa tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện và các phương pháp đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho Ban chấp hành các chi đoàn.01/10 hàng năm.

– Trên cơ sở nội dung khung rèn luyện được xác định trong năm, các Đoàn xây dựng, tổ chức các hoạt động, chủ động chuyển tải, cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo, triển khai từ Đoàn nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện. – Rà soát, triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với các chi đoàn hoạt động hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. – Nghiên cứu triển khai hoặc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng đoàn viên tích cực trong quá trình thực hiện. – Thường xuyên theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện ở các Chi đoàn.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi đoàn trong việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, theo dõi tình hình đăng ký và thực hiện việc rèn luyện của đoàn viên (thông qua kiểm tra phiếu rèn luyện đoàn viên kết hợp đối chiếu với các hoạt động do chi đoàn tổ chức). Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức rà soát, kết quả triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của chi đoàn.

Tổ chức họp chi đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên để đăng ký theo hướng dẫn của Đoàn và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn. – Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký. – Ban chấp hành chi đoàn để theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện của đoàn viên. phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cũng cần vừa sức, dựa trên cơ sở có sự thống nhất với đoàn viên và được thông tin trong sinh hoạt chi đoàn.Lưu ý: Các nội dung rèn luyện đều phải đảm bảo yêu cầu tổng hợp, lưu giữ 01 bản Khuyến khích: có hình thức công khai nội dung đăng ký rèn luyện để đoàn viên chi đoàn cùng giám sát, hỗ trợ nhau cùng thực hiện.

– Trên cơ sở nội dung đăng ký rèn luyện của đoàn viên, Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm triển khai tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký ồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên. Lưu ý: cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. – Tùy theo điều kiện, định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng/lần, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự kiểm tra quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rèn luyện để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và để Ban Chấp hành chi đoàn biết và có giải pháp tháo gỡ. Ngoài ra, khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn theo dõi, hướng dẫn các đoàn viên hoặc phân công cặp đoàn viên cùng rèn luyện và hỗ trợ nhau hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký ầu tư các giải pháp, các hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên, đặc biệt là đối với các nội dung rèn luyện về nhận thức (ví dụ thông qua các bài thi trắc nghiệm, các phần thi thuyết trình, hùng biện, hái hoa dân chủ…).

– Mỗi đoàn viên chủ động nghiên cứu, đăng ký các nội dung rèn luyện phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của bản thân và theo hướng dẫn của Ban Chấp hành chi đoàn. Mỗi nội dung đăng ký rèn luyện cần xác định thời gian hoàn thành (theo tháng, quý, năm) và có giải pháp thực hiện cụ thể. Nội dung đăng ký cần rõ ràng, cụ thể, có khả năng đánh giá kết quả thực hiện. đoàn viên phải lưu lại 1 bản đăng ký rèn luyện đoàn viên để theo dõi quá trình rèn luyện và gửi 1 bản đăng ký cho Ban Chấp hành Chi đoàn để theo dõi theo quy định.

– Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký thông qua các hoạt động do tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hoặc do Nhà trường tổ chức (theo các nội dung đăng ký đặc thù như: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ,…). – Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt của Chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn. – Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong Chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện trên cơ sở các nội dung đã đăng ký. Đoàn viên có trách nhiệm tham gia buổi họp phân tích chất lượng đoàn viên và chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện. Hạn cuối hoàn thành việc hướng dẫn, triển khai đăng ký trước ngày Thời hạn báo cáo và gửi kết quả về cho Đoàn trường trước

– Đoàn trường xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, mẫu phiếu rèn luyện đoàn viên gắn với tình hình thực tế của Nhà trường. – Phân công Ban Kiểm tra Đoàn chịu trách kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ sở Đoàn, kịp thời phối hợp với tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đoàn trường trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đến các cơ sở Đoàn. – Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện của các cơ sở Đoàn được phân công phụ trách.

Thời gian hoàn thành việc triển khai, đăng ký: ngay sau khi kết thúc việc đánh giá chất lượng đoàn viên ở cấp chi đoàn. Thời gian hoàn tất và đánh giá kết quả: 01/10 hàng năm. ngày 01/5 hàng năm.

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Thời Kỳ Mới / 2023

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX”Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; Kế hoạch số 80KH/TWĐTN ngày 03/3/2009 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới “. Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới như sau:

– Nâng cao chất lượng đoàn viên, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn và toàn xã hội.

– Thông qua thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

– Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

– Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm.

II. NỘI DUNG:

Mỗi đoàn viên ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động:

+ 5 tiêu chí rèn luyện chung: – Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa. – Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng. – Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật. – Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng. – Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

+ 10 tiêu chí hành động chung:

– Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước. – Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới. – Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. – Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện. – Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội. – Xung kích bảo vệ môi trường, sinh thái. – Thường xuyên chấp hành pháp luật. – Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn. – Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. – Thường xuyên tham gia và vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Cấp tỉnh:

– Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, triển khai đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

– Xây dựng Hướng dẫn phân loại đoàn viên trong thời kỳ mới phù hợp với những tiêu chí rèn luyện và hành động của chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới tại huyện Kim Động.

– Định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng tới các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

– Giao cho Ban Tổ chức – kiểm tra tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện tại ở cơ sở. Tham mưu đưa kết quả tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở các cấp là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua hàng năm đối với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

2- Cấp huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở:

– Căn cứ Hướng dẫn của tỉnh Đoàn, chủ động xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, triển khai tới các cơ sở Đoàn.

– Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần lựa chọn những tiêu chí ưu tiên trong ( 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động ) và cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho từng đối tượng đoàn viên ở từng khối: nông thôn; trường học; khối hành chính sự nghiệp; khối doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trên Đài truyền thanh của huyện và cơ sở.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và chi Đoàn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước:

Bước 1: Ban chấp hành chi Đoàn lựa chọn những tiêu chí ưu tiên, cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho phù hợp với nhiệm vụ của chi Đoàn và tình hình đoàn viên để triển khai tới đoàn viên.

Bước 2:Tuyên truyền phổ biến tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động tới đoàn viên; tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện. ( theo mẫu gửi kèm )

Bước 3: Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và hoạt động để phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng ký thực hiện.

Bước 4: 6 tháng 1 lần tổ chức hội nghị chi đoàn đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đối với từng đoàn viên theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện để triển khai tới các cơ sở Đoàn trước ngày 20/8/2009 và gửi hướng dẫn về tỉnh Đoàn ( qua Ban TC- KT tỉnh Đoàn) trước ngày 30/8/2009 . Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo chuyên đề gửi về tỉnh Đoàn. (Email: bantckt09@gmail.com ).

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Đánh Giá Việc Thực Hiện 7 Chương Trình Đột Phá Của Tp Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2022 / 2023

Trong 3 ngày (4, 5, 6/7) vừa qua, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X họp dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Trong Thông báo sau Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đánh giá, việc thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đạt được một số kết quả khả quan. Một số chương trình có khả năng hoàn thành khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2020, nhưng cũng có một số chương trình khó có thể hoàn thành nếu không có sự đổi mới cách triển khai một cách quyết liệt, toàn diện. Sau Hội nghị này, Thành ủy sẽ phân công lại các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng với Thường trực UBND TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp mới để thực hiện từng chương trình. Đối với từng chương trình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tuy 4/6 chỉ tiêu chương trình có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ, song thời gian tới, các ngành cần quan tâm trong việc thu hút chuyên gia có trình độ cao để tham gia giải quyết các vấn đề khó của TP, có chính sách đặc biệt để chỉ tiêu mỗi trạm y tế có 2 bác sĩ thực hiện đạt; chỉ tiêu về bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao và chỉ tiêu bồi dưỡng về trình độ và chính trị cho doanh nhân còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu, ngành văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp cần quan tâm để tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Chương trình cải cách hành chính

Nếu không có cố gắng mạnh mẽ, đồng bộ, sự giám sát hiệu quả của MTTQ Việt Nam TP sẽ không hoàn thành, đặc biệt là chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đóng góp cải cách hành chính vào sự phát triển của TP đạt rất thấp.

Trong thời gian tới, cần có cơ chế phối hợp tốt hơn giữa UBND TP, các sở, ngành và Mặt trận Tổ quốc TP để đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, nghiên cứu kết luận về tính hiệu quả của giải pháp viết thư xin lỗi và đẩy mạnh dịch vụ công ở mức độ 3, 4. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông và Viện Nghiên cứu phát triển có chương trình ký kết cụ thể hàng năm để triển khai công tác giám sát về cải cách hành chính, nhất là giám sát việc thực hiện 10 tiêu chí mà TP đạt thấp so với cả nước trong 3 bộ chỉ số cải cách hành chính.

Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

Cơ bản đáp ứng yêu cầu hội nhập, vị thế kinh tế TP được giữ vững, yếu tố năng suất tổng hợp có tiến bộ. Thời gian qua, TP tập trung triển khai xây dựng TP thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông, có nhiều giải pháp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là các giải pháp quản lý, tạo môi trường và điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho TP. Khu đô thị sáng tạo phía Đông (quận 2, 9 và Thủ Đức) là hạt nhân lan tỏa của TP trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Về chương trình này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong thời gian tới các ngành cần tiếp tục phát huy vai trò khoa học – công nghệ thật sự mạnh mẽ, hiệu quả cao cho các doanh nghiệp; sớm hình thành danh sách và chính sách cho phát triển các sản phẩm chủ lực TP; có giải pháp cụ thể để phát huy nhanh nguồn tài nguyên 26.000ha đất nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, tạo ra một nguồn lực hết sức to lớn để đầu tư phát triển; đẩy mạnh liên kết vùng giữa TP với các địa phương; nghiên cứu quy hoạch hệ thống logistic của TP (hoàn thành trong năm 2018) để kết nối giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, phát triển hệ thống kho, bến tàu, phục vụ hiệu quả cao cho ngành vận tải, sản xuất, dịch vụ, du lịch, đi lại; quan tâm thu hút mạnh mẽ đầu tư của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông, logistic. Cần chuyển mạnh mẽ chi ngân sách từ chỗ đầu tư để xây dựng nhà máy, công trình sang mua dịch vụ công do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp trong thị trường cạnh tranh.

Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

Hiện nay, chỉ tiêu mật độ đường giao thông, đất dành cho giao thông, tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng đến nay đạt rất thấp so với chỉ tiêu đề ra; các công trình thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư còn rất ít; dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của chương trình trong thời gian 2018 – 2020 là 324.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP và trung ương chỉ đáp ứng khoảng 38%. Đây là chương trình có nguy cơ lớn không hoàn thành.

Chương trình giảm ngập nước

Từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo TP theo hướng tích cực, cải thiện đời sống dân sinh. Tuy nhiên, vấn đề ngập nước có nguyên nhân do hệ thống thoát nước sẵn có bị tắc nghẽn, nguyên nhân chủ yếu là người dân xả rác hoặc chiếm dụng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các quận, huyện cần phát động cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân ở từng phường – xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân về trách nhiệm đảm bảo thông thoáng các kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, mà lực lượng nòng cốt vận động và triển khai là các tổ chức chính trị – xã hội. Chỉ khi nào mỗi người dân, hộ gia đình chung tay chống ngập thì thành phố mới hết ngập.

Nhu cầu vốn để hoàn thành chương trình là 73.000 tỷ đồng, song mới thu xếp được 27.000 tỷ đồng, còn thiếu 46.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vì vậy, cần tổ chức Hội nghị chuyên đề mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện các công trình. Đây là một chương trình có nguy cơ lớn không hoàn thành.

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt 21%, trong khi chỉ tiêu là 80%. Chỉ tiêu về vệ sinh môi trường của các xã nông thôn mới đạt thấp (32%). Trong thời gian tới cần quyết liệt phối hợp rà soát để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải và biến rác sinh hoạt, rác công nghiệp thành điện với công nghệ tiên tiến, Nhà nước chỉ trả phí dịch vụ, không xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác.

Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị

Với cách làm như vừa qua chương trình di dời nhà trên, ven kênh, rạch khả năng đến cuối nhiệm kỳ chỉ thực hiện đạt khoảng 20%. Việc cải tạo chung cư cũ và xây mới thay thế đến nay mới hoàn thành 24% chỉ tiêu. Đây là chương trình có nguy cơ không hoàn thành rất cao.

Về vấn đề này Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban điều hành Chương trình khẩn trương chủ trì cùng các sở, ngành nghiên cứu cách tiếp cận khác để thu hút mạnh mẽ, nhanh các doanh nghiệp tư nhân tham gia; cần có giải pháp thí điểm đặc thù phân cấp cho các quận, huyện trong việc sửa chữa chung cư; cần khẩn trương bàn và kết luận có tiếp tục đầu tư khu đô thị Tây Bắc hay không, đầu tư tiếp thì làm thế nào?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!