Đề Xuất 4/2023 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Triển Khai Các Hoạt Động Giới Thiệu, Quảng Bá Hình Ảnh Của Đất Nước Và Con Người Việt Nam # Top 12 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 4/2023 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Triển Khai Các Hoạt Động Giới Thiệu, Quảng Bá Hình Ảnh Của Đất Nước Và Con Người Việt Nam # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Triển Khai Các Hoạt Động Giới Thiệu, Quảng Bá Hình Ảnh Của Đất Nước Và Con Người Việt Nam mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Những năm qua, công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam diễn ra trong và ngoài nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm yêu mến của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy sự hợp tác trên các lĩnh vực khác như chính trị – kinh tế – giáo dục – du lịch, khẳng định uy tín, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới còn chưa thật đầy đủ, nguyên nhân chủ yếu là do sự hạn chế của các phương tiện truyền tải các sản phẩm văn hóa của Việt Nam chưa nhiều, còn nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức, chưa linh hoạt áp dụng những phương pháp, hình thức quảng bá theo chuẩn thị hiếu và nhu cầu của quốc tế.

Để nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, trong thời gian tới chúng ta cần phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động văn hóa – nghệ thuật và truyền thống phù hợp với từng địa bàn. Ví dụ như Ngày Văn hóa, Tuần Văn hóa Việt Nam, các Lễ hội Văn hóa – Du lịch…

Hai là, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia và một số thương hiệu sản phẩm văn hóa quốc gia.

 Ba là, tiến hành xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, xây dựng thị phần cho công nghiệp văn hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bốn là, thành lập một số trung tâm văn hóa ở một số địa bàn trọng điểm trên thế giới và xây dựng trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Năm là, thiết lập đội ngũ tham tán văn hóa, tùy viên văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và hệ thống trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài.

Sáu là, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thông tin và sản phẩm văn hóa từ trong nước. Có các chính sách nhằm gắn kết cộng đồng, phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Hợp tác với các nước để đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật; đào tạo cán bộ chuyên môn trình độ cao.

Bảy là, xây dựng và phát triển một số liên hoan nghệ thuật quốc tế có thương hiệu tại Việt Nam, tạo điều kiện cho công chúng được tiếp cận với các nền văn hóa nghệ thuật đa dạng của thế giới; khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Việt Nam nhằm nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Tám là, tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, du lịch tại Việt Nam. Phối hợp triển khai các Tuần văn hóa, những sự kiện văn hóa lớn của các nước tại Việt Nam.

Chín là, thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Mười là, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân đặc biệt là giao lưu khu vực biên giới.

Việc triển khai các hoạt động đối ngoại quy mô quốc gia về văn hóa – thể thao – du lịch luôn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

(Theo tài liệu Công tác thông tin đối ngoại, những điều cần biết – Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương)

Thanh Giang

 

 

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Của Đại Biểu Hđnd Các Cấp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp

Khoản 2, Điều 6 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã quy định: Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Thực tế, hoạt động của HĐND có hiệu quả chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, do vậy việc từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là giải pháp rất quan trọng trong hoạt động HĐND.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Lào Cai  khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu đủ số lượng và cơ cấu theo dự kiến với số lượng 56 đại biểu; cấp huyện 317 đại biểu, cấp xã 4.122 đại biểu. Trong đó đối với đại biểu có trình độ đại học cấp tỉnh 68,6%, cấp huyện 67,8%, cấp xã 17,3%; đại biểu có trình độ sau đại học cấp tỉnh 23,2%, cấp huyện 7,6%, cấp xã 0,3%. Số lượng đại biểu có trình độ đại học, sau đại học; đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu khối Đảng, đoàn thể tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Đây là điều kiện thuận lợi để HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai còn có một số hạn chế, khó khăn đó là: Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số đại biểu (cấp tỉnh 11/56, cấp huyện 45/317) và có sự biến động lớn, đến tháng 3/2020 số đại biểu HĐND cấp huyện còn 285 giảm 32 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ, cấp xã còn 3.789 đại biểu giảm 333 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ3, nguyên nhân chủ yếu là do điều động, luân chuyển công tác ra khỏi địa bàn; nghỉ hưu theo chế độ… điều đó cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động của HĐND.  Đại biểu HĐND các cấp chủ yếu là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, một số đại biểu giữ cương vị lãnh đạo là người đứng đầu của một số cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, do vậy chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND, nhiều đại biểu kiêm nhiệm vừa là đối tượng chịu sự giám sát của HĐND nhưng vừa là chủ thể thực hiện giám sát, nên chưa thể hiện được đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu…

Để đại biểu HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp, trong đó quan tâm đến công tác cán bộ

Hai là, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đối với các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm; việc tập huấn phải được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ và tổ chức thường xuyên hàng năm, ngoài ra Thương trực HĐND các cấp tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND với các địa phương khác.

Ba là, Các đại biểu HĐND các cấp chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ theo luật định, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bốn là, Thường trực HĐND các cấp ban hành quy định về tiêu chí đánh giá, phân xếp loại hàng năm đối với đại biểu, Tổ đại biểu, Ban HĐND phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để làm căn cứ thực hiện và cũng là cơ sở để thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho đại biểu hàng năm, như vậy trách nhiệm của đại biểu HĐND sẽ được nâng lên.

Đỗ Hiếu Thảo

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Hơn

Để có những sản phẩm tốt nhất mang đến cho quý khách hàng thì thị trường bất động sản nước ta đã có những biện pháp thiết thực để phát triển nó. Chính vì thế, các dự án căn hộ, chung cư Việt Nam luôn thu hút đông đảo quý khách hàng và các ông lớn đầu tư tham gia.

Tình hình thị trường bất động sản nước ta trong những năm vừa qua

Cụ thể theo diễn biến của thị trường bất động sản năm 2015 thì có thể thấy rằng phân khúc nhà ở giá trung bình và trên trung bình có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Đó là phân khúc đã có chuyển động tích cực vào cuối năm 2015. Tiếp theo là phân khúc mang tính thị trường cao và phù hợp với khả năng thanh toán của đa số cầu hiện tại. Cuối cùng khi một phân khúc có điều kiện phát triển thì sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư vào đó. Ngoài phân khúc này thì phân khúc giá rẻ vẫn tiếp tục phát triển với nguồn cung ổn định hàng năm nhưng nó khó có điều kiện tăng cung mạnh. Đó là bởi vì yếu tố thị trường không cao, phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ giúp của Nhà nước, mà khả năng trợ giúp này lại luôn có hạn do ngân sách luôn trong tình trạng bội chi cao.

Một vấn đề nữa là vẫn còn tồn tại một kho bất động sản tạo ra một áp lực khá lớn cho thị trường bất động sản nước ra. Hơn thế nữa, các loại hình phân khúc vẫn chưa được đưa ra các giải pháp phát triển tích cực.

Cuối cùng là nhu cầu thuê nhà của người nghèo, người có thu nhập thấp khá cao đã được cải thiện mạnh nhưng nguồn cung vẫn chưa có khả năng tăng đáng kể do vẫn chưa có giải pháp vốn trung hạn và dài hạn. Mặt khác, việc nâng cấp hay xây dựng lại các nhà chung cư cũ cũng vẫn chưa có giải pháp thỏa mãn được nguyện vọng của cả cư dân và các nhà đầu tư.

Những giải pháp tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Việt Nam

Thứ nhất là nguồn tín dụng trung hạn và dài hạn nào có thể tận dụng được để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê để cải tạo chung cư cũ nói riêng và cho thị trường bất động sản nói chung. Giải pháp là chúng ta nên tiếp tục mở chính sách được thế chấp bằng bất động sản ở Việt Nam tại các tổ chức tín dụng nước ngoài. Có thể nói, đây là cách duy nhất để tiếp cận được vốn trung hạn và dài hạn.

Thứ hai là cơ chế cho vay tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, người có thu nhập thấp cần được điều chỉnh lại trên nguyên tắc thực hiện các tín dụng nhỏ với sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội. Điều quan trọng nhất là giúp người nghèo có cơ hội cải tạo nhà đang ở bằng chính hoàn cảnh sống của họ.

Thứ ba là cơ hội phát triển thị trường năm 2016 luôn phụ thuộc vào sức hấp dẫn sinh lợi khi đầu tư vào bất động sản. Chúng ta cần phải bảo đảm tính minh bạch cho thị trường về thông tin để mỗi người có thể có những dự báo riêng cho minh và lựa chọn cách đầu tư kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, những rủi ro về quan hệ tài chính cũng cần được quản lý chặt chẽ, kể cả giao dịch chuyển quyền, giao dịch bảo đảm, giao dịch tài sản trong tương lai. Quản lý rủi ro tốt là bảo đảm mọi giao dịch trên thị trường đều an toàn, tạo sự hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

Thứ tư đó chính là thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua gia đoạn đầu gắn với nền kinh tế chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường. Vì thế, trong những giai đoạn tiếp theo, chúng ta phải cần tới các nhà quản lý chuyên nghiệp, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người tiêu dùng chuyên nghiệp.

Thứ năm là tất cả các bên tham gia thị trường bất động sản đều phải chung tay làm cho các chính sách mở trong luật nhà ở năm 2014, luật kinh doanh bất động sản năm 2014 được thực thi trên thực tế. Điều này kéo theo nguồn vốn tăng lên đáng kể và tạo tiềm năng vốn cho thị trường.

Cuối cùng là hệ thống thuế bất động sản của Việt Nam đã quá lạc hậu, không tạo việc tăng thu ngân sách từ bất động sản để phát triển hạ tầng và dịch vụ công cộng, mà cũng không mang lại hiệu quả quản lý đối với thị trường. Minh chứng là chúng ta mất rất nhiều sức để cố gắng giải tỏa khu phố cổ Hà Nội nhưng vẫn chưa thể làm được gì và chúng ta chỉ cần đánh thuế cao đối với bất động sản tại khu phố cổ là có thể điều chỉnh lại phân bố dân cư tại nơi đây.

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Hoạt Động Tiếp Xúc Cử Tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016, việc TXCT của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh đã từng bước đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc TXCT được nâng lên. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ trình kỳ họp và được UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp thu, trả lời nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Một số đại biểu chưa tích cực tham gia tiếp xúc cử tri; cử tri ít đề xuất, đóng góp ý kiến hoặc những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyền của địa phương (cấp huyện, xã) chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng còn đùn đẩy, né tránh. Hoạt động tiếp xúc cử tri hầu hết mới chỉ tiếp xúc trước và sau kỳ họp; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, mặc dù đã được các cơ quan chức năng ghi nhận và trả lời nhưng việc giải quyết, tổ chức thực hiện lời hứa với cử tri còn chậm, chưa kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là: Đầu nhiệm kỳ, một số đại biểu mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động dân cử, nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Mặt khác, đại biểu hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, chỉ có số ít đại biểu chuyên trách, đại biểu giữ vị trí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chiếm tỷ lệ lớn bận nhiều công việc, nên việc bố trí thời gian tiếp xúc cử tri gặp khó khăn. Việc lựa chọn thời gian, địa điểm TXCT cũng là vấn đề cần quan tâm, vì các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử hiện nay thường chỉ diễn ra trước và sau kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp và trong giờ hành chính, nên cử tri đến dự tiếp xúc hầu hết là người cao tuổi, là cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể nhân dân; số lượng cử tri là người dân rất ít; mặt khác do trình độ dân trí không đồng đều nên ý kiến kiến nghị của cử tri thường là những vấn đề chung chung, trùng lặp hoặc những việc quá cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp cơ sở. Lần tiếp xúc cử tri sau, đại biểu lại đến tiếp xúc ở địa điểm khác, nên không có điều kiện để báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước đó. Một số cuộc TXCT, có huyện không cử đại diện lãnh đạo UBND cùng tham dự, do đó nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện chưa được trả lời, giải đáp trực tiếp mà phải tổng hợp. Việc trao đổi, giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của đại diện lãnh đạo UBND ở một số huyện, xã còn biểu hiện né tránh, trả lời chung chung chưa thấu đáo; nhiều ý kiến kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết ở cơ sở nhưng không giải quyết còn đùn đẩy lên cấp trên…

Từ hoạt động thực tiễn trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã cần chủ động phối hợp  với các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã thống nhất thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri để xây dựng kế hoạch TXCT cho phù hợp, kế hoạch TXCT phải được xây dựng sớm để có thời gian chuẩn bị chu đáo.

Thứ ba, nên sắp xếp đại biểu là người dân tộc thiểu số TXCT tại các điểm đa số cử tri là người dân tộc, để đại biểu có thể dùng ngôn ngữ của dân tộc mình trả lời thỏa đáng ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm công tác TXCT tại các buổi sinh hoạt tổ đại biểu.

Thứ tư, trước khi tiếp xúc cử tri cần dành thời gian nắm tình hình địa bàn tiếp xúc, chuẩn bị kỹ nội dung và nên đến trước giờ quy định để có điều kiện gặp gỡ, thăm dò các vấn đề cử tri quan tâm; phát hiện vấn đề “nóng” có thể nảy sinh để chuẩn bị phương án xử lý.

Thứ sáu, tăng cường đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng, đồng thời có thể giám sát và tái giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri./.

Nguyễn Hữu Khởi

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Triển Khai Các Hoạt Động Giới Thiệu, Quảng Bá Hình Ảnh Của Đất Nước Và Con Người Việt Nam trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!