Đề Xuất 5/2022 # Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng # Top Like

Xem 15,642

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,642 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ Động Triển Khai Những Biện Pháp Phòng Và Chống Tham Nhũng Có Hiệu Quả
 • Tội Phạm Tham Nhũng Và Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Luận Văn Tội Phạm Tham Nhũng
 • 6 Cách Để Phòng Chống Tham Nhũng
 • nhũng ngăn cản nhiều nớc vợt qua những thách thức nghiêm trọng nhất của phát

  triển, cản trở đầu t trong nớc và nớc ngoài, làm xói mòn niềm tin trong các tổ

  chức công cộng, niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ, và làm tồi tệ thêm

  vấn đề ngân sách bằng cách lấy đôi của Chính phủ các khoản thuế quan và thuế

  thu nhập đáng kể.

  Mặc dù tội phạm tham nhũng là một loại tội phạm nguy hiểm và có tính

  chất truyền thống nhng việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp phòng chống

  loại tội phạm này luôn là một vấn đề bức xúc đối với mọi nền kinh tế trên thế

  giới và đối với sự phát triển của nền Việt Nam nói riêng. Đó là một nhiệm vụ

  cấp thiết đang đặt ra cho các nhà luật học nói chung và ngời nghiêm cứu khoa

  học luật hình sự nói riêng.

  Dù vẫn đang là sinh viên nhng thông qua các phơng tiện thông tin đại

  chúng cũng nh trong thực tế đời sống xã hội, tôi cảm thấy rất quan tâm và bức

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  2

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  xúc về vấn đề tội phạm tham nhũng hiện nay. Tôi đã tiến hành nghiên cứu trên

  sách báo, internet và thực tế để hoàn thành báo cáo khoa học này. Trong phạm

  vi một báo cáo kho học sinh viên chỉ xin đề cập về vấn đề này trên một số khía

  cạnh nh sau: tội phạm tham nhũng – một số vấn đề lý luận, thực tế và những

  ảnh hởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống, tơng ứng

  với 3 chơng trong nội dung của báo cáo.

  Do tầm kiến thức còn hạn chế của sinh viên và thời gian thực hiện ngắn

  nên báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đợc

  những ý kiến phê bình và đóng góp của thầy cô cùng các bạn.

  Trong quá trình thực hiện báo cáo tôi đã nhận đợc sự giúp đỡ nhiệt tình

  của các thầy cô giáo và bạn bè. Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới

  ThS Chu Thị Trang Vân- giảng viên bộ môn LHS, ngời đã hớng dẫn tôi hoàn

  thành báo cáo này.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  3

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Chơng 1

  Tội phạm tham nhũng – Một số vấn đề lý luận

  1. Khái niệm tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tợng xã hội tiêu cực xuất hiện cùng với sự phát

  triển của Nhà nớc, nó là biểu hiện của sự tha hoá của một bộ phận các quan

  chức đợc giao cho các quyền về chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội. Do vậy

  hiện tợng tiêu cực này đợc đề cập, nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau ở

  nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị – pháp lý – kinh tế -xã hội Mỗi ngành khoa

  học đều có cách hiểu và tiếp cận riêng về quốc nạ này nhng tất cả đều nhắm đến

  một mục đíhc chung là nhận diện tham nhũng để từ đó tìm ra những giải pháp

  khả thi để có thể ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất hiện t-

  ợng này.

  Nhìn từ góc độ xã hôi, tham nhũng phải đợc đánh giá là một hiện tợng xã

  hội chứ không phải là hiện tợng nhất thời của một ngời hay một nhóm ngời

  nhất định trong xã hội. Trạng thái, hình thức và mức độ của tệ tham nhũng phụ

  thuộc vào những thay đổi đang diễn ra trong xã hội, xã hội càng hiện đại thì tệ

  nạn này càng có môi trờng phát triển, mức độ nguy hiểm cho xã hội sẽ cao hơn

  và thu đoạn phạm tội cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

  Dới góc độ chính trị, tham nhũng thể hiện sự tha hoá của một bộ phận

  không nhỏ các cán bộ công chức Nhà nớc mà biểu hiện rõ nhất của nó là tình

  trạng quan liêu, mua bán chức quyền để vụ lợi.

  Còn từ góc độ kinh tế thì tham nhũng không chỉ gây ra thiệt hại, thất

  thoát tài sản của Nhà nớc của nhân dân mà nó còn phá hoại cản trở các giải

  pháp kinh tế xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

  Dới góc độ pháp luật hình sự thì tham nhũng là hành vi nguy hiểm cho xã

  hội bị coi là tội phạm. Các hành vi này do chủ thể đặc biệt (ngời có chức vụ,

  quyền hạn) thực hiện với lỗi cố ý, động cơ và mục đích phạm tội là vì vụ lợi cá

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  4

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  nhân, có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích vật chất xâm phạm vào các

  quan hệ xã hội đợc pháp luạt bảo vệ.

  Hiện nay ở Việt Nam khái niệm về tham nhũng đang là một vấn đề gây

  tranh luận, ở đây chỉ xin đề cập đến một số quan điểm sau:

  – Theo “Từ điển Tiếng Việt” thì “Tham nhũng là lợi dụng quyền hạn để

  nhũng nhiễu dân và lấy của”

  – Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ

  rõ: “Tham nhũng là hành vi của những ngời đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích

  của Đảng, của dân tộc” do đó mà chỉ tự t, tự lợi dùng công việc trên dựa vào

  thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.

  – Còn dới góc độ tội phạm học, Giáo s – Tiến sĩ Đỗ Ngọc Quang đa ra

  khái niệm: “Tham nhũng là hiện tợng xã hội tiêu cực có tính lịch sử xuất hiện

  và tồn tại trong xã hội đợc phân chia giai cấp và hình thành nhà nớc, đợc thể

  hiện bằng những hành vi của ngời có chức vụ quyền hạn để trục lợi cho cá nhân

  hoặc cho ngời khác dới bất kỳ hình thức nào, gây thiệt hại tài sản của Nhà nớc,

  của tập thể, của công dân hoặc đe doạ gây thiệt hại cho hoạt động đúng đắn của

  cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”.

  – Theo Pháp lệnh chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/5/1998 thì “tham

  nhũng là hành vi của ngời có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn

  đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi gây thiệt hại

  cho tài sản Nhà nớc, của tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của

  cơ quan, tổ chức”.

  Nh vậy, có khá nhiều khái niệm khác nhau để giải thích tệ nạn xã hội

  nguy hiểm này, nhng nhìn chung đều cho chúng ta thấy một cách hiểu về bản

  chất của tham nhũng, rằng đó chính là hiện tợng xã hội, tiêu cực đợc thể hiện

  bằng những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho cá nhân hoặc

  cho ngời khác dới bất cứ hình thức nào, gây thiệt hại cho tài sản của tập thể, của

  công dân hoặc gây thiệt hại cho hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  2. Khái niệm tội phạm tham nhũng

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  5

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Cho tới nay, tham nhũng một hiện tợng xã hội tiêu cực đã trở thành một

  quốc nạn của toàn xã hội, nó gây tác động tiêu cực, không nhỏ đối với xã hội,

  gây trong lòng dân làn sóng bất bình, nó là biểu hiện của sự suy thoái đạo đức,

  vi phạm pháp luật khi mà những hành vi tham nhũng đó gây ra thiệt hại đáng

  kể cho xã hội đủ các dấu hiệu để cấu thành tội phạm thì phải bị truy cứu trách

  nhiệm hình sự. Theo Bộ luật Hình sự 1999 thì loại tội phậm này đợc quy định ở

  Mục A – Chơng XXI, bao gồm các tội sau:

  – Tội tham ô tài sản (Điều 278)

  – Tội nhận hối lộ (Điều 279)

  – Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản (Điều 280)

  – Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281)

  – Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282)

  – Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hởng với ngời khác để trục lợi

  (Điều 283)

  – Tội giả mạo trong công tác (Điều 284)

  Muốn đa ra đợc khái niệm về tội tham nhũng, trớc hết chúng ta phải nắm

  đợc khái niệm tội phạm nói chung. Theo khoản 1 – Điều 8 – Bộ luật Hình sự quy

  định: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội đợc quy định trong Bộ luật

  Hình sự, do ngời có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc

  vô ý, xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;

  xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh,

  trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; xâm phạm

  những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”.

  Qua khái niệm về tội phạm nói chung và phần các tội phạm về tham

  nhũng đợc ghi nhận tại Mục A – Chơng XXI có thể hiểu khái niệm về tội phạm

  tham nhũng nh sau: “Các tội phạm về tham nhũng là những hành vi nguy hiểm

  cho xã hội đợc quy định trong Bộ luật Hình sự, do ngời có chức vụ, quyền hạn

  đã lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình thực hiện trong khi thi

  hành công vụ một cách cố ý trực tiếp xâm phạm vào hoạt động đúng đắn và uy

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  6

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  tín của cơ quan Nhà nớc hoặc tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của

  công dân nhằm trục lợi”.

  3. Các dấu hiệu pháp lý đặc trng của tội phạm tham nhũng

  3.1. Khách thể của tội phạm tham nhũng

  Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thừa nhận tính giai cấp của pháp luật

  nói chung cũng nh của Luật Hình sự nói riêng khẳng định: “Khách thể của tội

  phạm gây thiệt hại là hệ thống những quan hệ xã hội của chế đội có giai cấp đợc

  Luật Hình sự của chế độ đó bảo vệ”. Nh vậy có thể hiểu khách thể của tội phạm

  là quan hệ xã hội đợc Luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

  Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố quan trọng cấu thành tội

  phạm, xác định đúng khách thể của tội phạm cũng đồng nghĩa với việc xác định

  đợc tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. ở đây, khách thể của

  tội phạm tham nhũng là những hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân.

  Hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nớc, tổ chức xã hội là khái niệm rất

  chung để chỉ mỗi cơ quan tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ của mình của pháp

  luật quy định. Tuỳ theo nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức đợc Nhà nớc giao

  phó mà hoạt động đúng đắn đó thể hiện ở một lĩnh vực khác nhau. Để bảo vệ có

  hiệu quả hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội Luật Hình sự

  chia chúng thành các nhóm quan hệ xã hội khác nhau, ví dụ: nhóm các tội xâm

  phạm sở hữu (Chơng XIV – BLHS 1999), nhóm các tội xâm phạm hoạt động t

  pháp (Chơng XXII – BLHS 1999), nhóm các tội phạm về chức vụ thì đợc quy

  định tại Chơng XXI, trong đó các tội phạm về tham nhũng đợc quy định tại mục

  A.

  Tuy nhiên, khách thể của tội phạm tham nhũng còn bao gồm cả các

  quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và uy tín của các cơ quan Nhà nớc, tổ

  chức xã hội.

  3.2. Mặt khách quan của tội phạm tham nhũng

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  7

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm

  những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách

  quan mà con ngời có thể trực tiếp nhận biết đợc đó là:

  – Hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội

  – Hậu quả nguy hiểm cho xã hội

  – Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

  – Các điều kiện bên ngoài của việc thực hiện hành vi phạm tội (Công cụ,

  phơng tiên, phơng pháp, thủ đoạn, thời gian địa điểm phạm tội)

  Hành vi tham nhũng là một dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

  Nếu không có hành vi thực hiện tội phạm thì không có những dấu khác và cũng

  không có tội phạm. Hành vi ở đây có thể là hành động hoặc không hành động.

  Nhng nó đợc gắn chặt với ngời có chức vụ quyền hạn và chỉ do ngời có chức vụ

  quyền hạn thực hiện trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc giao

  cho.

  Hành vi phạm tội qua hành động là sự tác động trái pháp luật, gây thiệt

  hại đáng kể cho hoạt động đúng đắn của các cơ qua Nhà nớc và tổ chức xã hội,

  quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đợc Luật Hình sự bảo vệ.

  Hành vi phạm tội không qua hành động là cách xử sự tiêu cực của ngời có

  chức vụ quyền hạn. Họ không thực hiện chức năng nhiệm vụ đợc giao hoặc có

  thực hiện nhng không đầy đủ nên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích Nhà

  nớc, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Dấu hiệu tiếp theo thuộc mặt khách quan của tội phạm tham nhũng là hậu

  quả của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của những ngời có chức vụ quyền

  hạn để phạm tội. Hậu quả do tội tham nhũng gây ra có thể chia thành hai trờng

  hợp:

  + Hậu quả vật chất: là sự hao hụt về tiền, hành hoá, vật t Thiệt hại này

  có thể đợc xác định bằng các đại lợng cụ thể, có thể nhìn thấy và tính toán đợc.

  + Hậu quả phi vật chất: là những thiệt hại không thể đo đếm, xác định đ-

  ợc bằng các đại lợng cụ thể, đó là sự suy giảm lòng tin của nhân dân, mất uy tín

  với nhân dân của các cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  8

  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh viên

  Một dấu hiệu bắt buộc khác trong mặt khách quan của tội phạm tham

  nhũng cũng có cấu thành vật chất là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm

  tội của ngời có chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hậu quả do

  tội phạm đó gây ra. Hành vi phạm tội phải là nguyên nhân trực tiếp làm phát

  sinh hậu quả, ngời phạm tội chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi xác

  định hậu quả xảy ra là hậu quả tất yếu phát sinh từ hành vi đó.

  3.3. Chủ thể của tội phạm tham nhũng

  Nh chúng ta đã biết, chủ thể của tội phạm tham nhũng là một loại chủ thể

  đặc biệt, đòi hỏi đó phải là những ngời có chức vụ, quyền hạn. ở đây, ngoài hai

  dấu hiệu thông thờng là độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải

  có dấu hiệu thứ ba là ngời có chức vụ, quyền hạn. Điều 277 – BLHS 1999 quy

  định: ” Ngời có chức vụ là ngời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do

  một hình thức khác, có hởng lơng hoặc không hởng lơng, đợc giao thực hiện

  một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ”.

  Có thể thấy ngời có chức vụ quyền hạn có một só đặc điểm nh sau:

  – Là ngời đợc giữ chức vụ thờng xuyên hoặc tạm thời trong cơ quan Nhà

  nớc, tổ chức xã hội. Chức vụ này có thể do bổ nhiệm hoặc do bầu cử, hợp đồng

  hay hình thức khác (uỷ quyền, đại diện), có hởng lơng hoặc không hởng lơng

  của Nhà nớc.

  – Là ngời thực hiện một trong các chức năng: đại diện quyền lực Nhà nớc,

  tổ chức điều hành quản lý hành chính; hoặc chức năng tổ chức sản xuất kinh

  doanh theo công vụ đã đợc giao cho họ.

  – Là những ngời thực hiện trách nhiệm nhất định theo thẩm quyền chuyên

  môn mà họ đảm nhận.

  3.4. Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng

  Trong khoa học Luật Hình sự thì tội phạm là thể thống nhất của hai mặt

  khách quan và chủ quan. Mặt khách quan là những biểu hiện ra bên ngoài của

  tội phạm. Vậy mặt chủ quan là: hoạt động tâm lý bên trong của ngời phạm tội

  và nó luôn đợc gắn liền với các biểu hiện bên ngoài của tội phạm. Nội dung của

  mặt chủ quan bao gồm: lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.

  Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

  9

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100