Đề Xuất 5/2022 # Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ 5 6 Tuổi Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non # Top Like

Xem 13,563

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ 5 6 Tuổi Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,563 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nâng Cao Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Cho Trẻ 5
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Vệ Sinh Môi Trường Trong Thi Công Dự Án Xây Dựng
 • Biện Pháp An Toàn Lao Động Vệ Sinh Môi Trường
 • Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường Xây Dựng
 • Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  MỤC LỤC

  Nội dung

  Trang

  I. PHẦN MỞ ĐẦU

  I.1. Lý do chọn đề tài

  1

  I.2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài

  3

  I.3. Đối tượng nghiên cứu

  4

  I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

  5

  I.5. Phương pháp nghiên cứu

  5

  II. PHẦN NỘI DUNG.

  II.1.Cơ sở lí luận

  6

  II.2. Thực trạng.

  6

  a. Thuận lợi – khó khăn.

  7

  b. Thành công – hạn chế

  7

  c. Mặt mạnh – mặt yếu

  7

  d. Nguyên nhân

  8

  e. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra

  8

  II.3. Giải pháp, biện pháp

  a. Mục tiêu của các biện pháp, giải pháp

  9

  b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp

  10

  c. Điều kiện thực hiện các biện pháp, giải pháp

  22

  d. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp

  22

  e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học

  23

  II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học

  24

  III. PHẦN KẾT LUẬN

  III.1. Kết luận chung.

  25

  III.2. Kiến nghị và đề xuất

  Trần Thị Tỷ

  27

  1

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Tài liệu tham khảo.

  1. Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2014

  -2015 – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

  2. Tài liệu tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non.

  ( Tài liệu bồi dưỡng giáo viên). – Tháng 10 – 2013.

  3. Tài liệu tổ chức các hoạt động GDBVMT trong trường mầm non –

  Biên soạn : Trần Thị Thu Hoà – Hoàng Công Dụng.

  4. Giúp trẻ bảo vệ môi trường ( Tập 1) – Hoàng Thị Thu Hương.

  5. Giáo dục trẻ mẫu giáo sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả – Biên soạn:

  Trần Thị Thu Hoà – Hoàng Thị Thu Hương (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam )

  6. Bộ giáo án minh hoạ tích hợp GDBVMT cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông qua

  các hoạt động giáo dục. – Chủ nhiệm: Đoàn Thị Minh Công.

  7. Tài liệu lồng ghép tích hợp GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào

  chương trình giáo dục mẫu giáo 5 tuổi.

  Trần Thị Tỷ

  2

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  I. PHẦN MỞ ĐẦU

  I.1. Lý do chọn đề tài:

  Như chúng ta đã biết, môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo

  bao quanh con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người

  và sự phát triển kinh tế văn hoá của đất nước, của nhân loại. Bảo vệ môi trường là những

  hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn

  chặn và khắc phục hậu quả mà con người hay thiên nhiên gây ra cho môi trường. Giáo

  dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là quá trình giáo dục có mục đích nhằm phát

  triển ở trẻ những hiểu biết sơ đẳng về môi trường, có sự quan tâm đến vấn đề môi trường

  phù hợp với lứa tuổi, được thể hiện qua những kiến thức, thái độ hành vi của trẻ đối với

  môi trường xung quanh.

  Vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra liên tục ở tất cả các nước trên thế giới, ô

  nhiễm môi trường ảnh hưởng tới toàn cầu như tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước,

  hạn hán lũ lụt …xảy ra liên tục mà gần đây nhất như Trung Quốc đang trả giá cho tình

  trạng ô nhiễm làm ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nhân tố con người là yếu tố chính làm cho

  tình trạng ô nhiễm càng gia tăng trầm trọng, nhưng chính con người cũng là nhân tố bảo

  vệ môi trường và cải thiện môi trường sống.

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng,

  Nhà nước và bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện cho công

  tác giáo dục bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và giáo dục

  mầm non nói riêng. Ngày 21 tháng 4 năm 2006 Vụ Giáo dục mầm non đã có công văn

  hướng dẫn thực hiện chỉ thị 02/2005/BGD&ĐT về việc: “Tăng cường công tác giáo dục

  bảo vệ môi trường trong trường mầm non giai đoạn “2010 -2015”. Công văn đã đề ra

  nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục Mầm non tham gia vào công tác giáo dục bảo vệ môi

  trường từ đó trẻ hiểu biết về môi trường, giúp trẻ có hành vi, thái độ ứng xử phù hợp với

  môi trường để gìn giữ bảo vệ môi trường, biết sống hòa nhập với môi trường nhằm đảm

  bảo phát triển lành mạnh. Trẻ biết môi trường xung quanh trẻ bao gồm những gì? Trẻ biết

  phân biệt được môi trường xung quanh trẻ, những việc làm tốt – xấu đối với môi trường

  và làm gì để bảo vệ môi trường? Hay cũng có thể giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức

  Trần Thị Tỷ

  3

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  khỏe cho bản thân trẻ, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối, bảo vệ con vật nơi mình sinh

  sống. Biết về một số ngành nghề, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, xây dựng

  cho trẻ niềm tự hào và ý thức gìn giữ bảo tồn văn hoá dân tộc.

  Xuất phát từ những lý do trên tôi đã giành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm ra một số

  biện pháp “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5- 6 tuổi trong trường mầm non”

  I. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:

  a. Mục tiêu của đề tài:

  Hoạt động bảo vệ môi trường chính là sự thể hiện những suy nghĩ tình cảm của trẻ

  về môi trường và là con đường nhận thức nhằm:

  – Thông qua hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển sự nhạy cảm, cảm xúc, tình

  cảm, có nhu cầu làm cho cuộc sống an toàn và môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp là

  những điều rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ trong xã hội bây giờ.

  – Giúp trẻ lĩnh hội các kiến thức và kỷ năng về môi trường ở cơ sở ban đầu tạo nền

  tảng cho sự tiếp thu nền giáo dục ở bậc học tiếp theo.

  – Phát triển và tiếp tục duy trì ở trẻ lòng tự tin và khả năng cảm nhận về giá trị của

  môi trường.

  – Tiếp thu tri thức và hình thành thái độ, tình cảm để trẻ tích cực gia nhập vào môi

  trường trong cộng đồng xã hội. Từ đó cho ta những kết quả: Trẻ biết môi trường xung

  quanh trẻ bao gồm những gì? Trẻ biết phân biệt được môi trường xung quanh trẻ, những

  việc làm tốt – xấu đối với môi trường và làm gì để bảo vệ môi trường? Hay cũng có thể

  giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho bản thân trẻ, biết chăm sóc và bảo vệ

  cây cối, bảo vệ con vật nơi mình ở. Biết về một số ngành nghề, văn hóa, phong tục tập

  quán của địa phương, xây dựng cho trẻ niềm tự hào và ý thức gìn giữ bảo tồn văn hoá dân

  tộc.

  Qua nghiên cứu vấn đề này nhằm để tìm cách vận dụng phương pháp giáo dục áp

  dụng vào bài dạy, Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6

  tuổi trong trường mầm non.

  b. Nhiệm vụ của đề tài:

  Môi trường là vấn đề nóng bỏng được đem ra bàn luận trên nhiều phương tiện

  thông tin đại chúng của nhiều quốc gia. Bảo vệ môi trường không riêng của một quốc gia

  Trần Thị Tỷ

  4

  Trần Thị Tỷ

  5

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Môi trường trong trường Mẫu giáo bao gồm các khối phòng nhóm lớp theo các độ

  tuổi, sân chơi, cây xanh, con vật, nguồn nước và hệ thống thoát nước….Giáo viên có thể

  tổ chức hoạt động một cách nhẹ nhàng mà lại phù hợp với tình hình thực tế.

  Các chuyên gia giáo dục đã khẳng định giáo dục bảo vệ môi trường là rất cần thiết

  và cấp bách bắt đầu từ thế hệ mầm non, tuy nhiên giáo dục bảo vệ môi trường không thể

  đặt ra thành một môn học riêng mà chỉ có thể tích hợp trong các môn học của chương

  trình giáo dục mầm non. Bởi vậy năm học 2012- 2013 Sở Giáo Dục và Đào tạo đã tiến

  hành thực hiện lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non. Và đến nay

  năm học 2014 – 2022 bộ giáo án minh hoạ giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi vẫn

  đang tiếp tục nghiên cứu, khai thác. Không chỉ vậy năm học này vấn đề tích hợp giáo dục

  tài nguyên và môi trường biển, đảo cũng được áp dụng lồng ghép và vận dụng một cách

  linh hoạt, sáng tạo dưới nhiều hình thức khác nhau đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ: ”

  Chơi mà học, học bằng chơi”.

  II.2. Thực trạng vấn đề:

  a. Thuận lợi:

  Đã nhiều năm tôi được phân công dạy lớp mẫu giáo lớn. Tôi đã đúc kết được một

  số kinh nghiệm từ việc dạy và lồng ghép được một số nội dung sao cho phù hợp.

  – Trường nằm ngay ở trục chính của con đường giao thông trong xã, thuận

  lợi cho việc đưa đón, trả trẻ của phụ huynh.

  – Được sự quan tâm của phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường.

  – Trường luôn cập nhật thông tin nhanh với những thông tin đổi mới qua các lớp

  tập huấn, chuyên đề, mạng lưới công nghệ thông tin.

  – 100% giáo viên có trình đạt chuẩn trở lên, luôn giúp đỡ lẫn nhau tạo điều kiện

  cho việc học hỏi kinh nghiệm.

  – Về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học. Cảnh quan

  nhà trường thoáng mát, có cây che bóng mát, cây cảnh góp phần rất lớn cho trẻ quan sát,

  từ đó cung cấp cho trẻ những biểu tượng thể hiện sự hiểu biết của mình về thế giới môi

  trường xung quanh.

  – Lớp học rộng, thoáng mát dễ tạo góc mở.

  – Trẻ đi học tương đối đều.

  Trần Thị Tỷ

  6

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  b. Khó khăn:

  – Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục môi trường cho trẻ.

  Trong quá trình soạn giảng chưa chú ý đến việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường

  vào các tiết dạy và hoạt động giáo dục.

  – Trang thiết bị đồ dùng dạy học chưa phong phú, chưa hấp dẫn trẻ.

  – Nhận thức của một số phụ huynh học sinh còn chưa đồng đều, còn cho rằng việc

  cho trẻ đến trường chỉ là chơi chứ học vẫn chỉ là thứ yếu.

  – Đa số trẻ chưa học qua lớp chồi nên việc tiếp thu bài học còn chậm, thể hiện sự

  hiểu biết, nhận thức về môi trường chưa cao còn vụng về, lúng túng khi giao tiếp với cô.

  Số trẻ trong lớp vẫn chưa đồng đều về chất lượng

  – Phương tiện phục vụ cho việc giáo dục môi trường chưa được đầu tư nhiều như:

  Thùng rác chưa có đủ và đúng quy cách, tủ giá kệ đựng đồ chơi đã hỏng…..

  c. Thành công, hạn chế:

  * Thành công:

  Bước đầu trẻ có nhiều tiến bộ, trẻ chú ý trong hoạt động tiếp thu bài, thể hiện sự

  hiêu biết của mình về môi trường phong phú hơn. Bắt đầu có sự hứng thú.

  * Hạn chế:

  Số học sinh khá đông, chất lượng học sinh không đồng đều nên khi chia ra nhiều

  nhóm, cô chưa bám sát được từng ý tưởng của trẻ, chưa cho trẻ thể hiện hết được tâm tư,

  nguyện vọng của mình.

  – Đa số trẻ của trường tôi là nông thôn rất ham chơi, chưa có ý thức bảo vệ môi

  trường sân trường, lớp còn nhiều trẻ còn nhạt vỏ sữa, vỏ bim bim để chơi… Hay nhiều lúc

  trẻ vẫn chạy một cách vô tư chưa biết nhặt rác ngay dưới chân mình để bỏ vào thùng, chơi

  chạy quá đà giẫm hết cả vườn hoa của trường, thậm chí còn bẻ cành cây, bẻ hoa vườn

  trường, đi vệ sinh, rửa tay chưa biết khoá vòi nước lại. Và đi vệ sinh chưa đúng nơi quy

  định.

  Mặt mạnh, mặt yếu:

  * Mặt mạnh:

  Cô và trẻ, nhiệt tình trong công tác dạy học, gần gũi thương yêu học sinh; trẻ vui

  vẻ, hứng thú.

  Trần Thị Tỷ

  7

  Trần Thị Tỷ

  8

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Ví dụ: – Thuận lợi: Giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm được sự quan

  tâm, đầu tư của BGH nhà trường, Phòng GD Huyện, lớp học rộng rãi, thoáng mát, cơ sở

  vật chất tạm đủ.

  – Khó khăn: Đồ dùng trang thiết bị chưa được phong phú, Phương tiện phục vụ cho

  việc giáo dục môi trường chưa được đầu tư nhiều như: Thùng rác chưa có đủ và đúng quy

  cách, tủ giá kệ đựng đồ chơi đã hỏng….màu sắc chưa hấp dẫn trẻ, nhận thức của phụ

  huynh chưa cao, trẻ chưa qua các lớp nhỏ đào tạo…Như vậy đây là một vướng mắc mà

  đòi hỏi chúng ta phải tìm hướng giải quyết. Bước đầu chúng ta khăc phục bằng nhiều

  cách: Tự làm hoặc vận động chị em trong trường cùng làm đồ dùng, đồ chơi. Thường

  xuyên tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ học sinh được biết. Có sự

  động viên, khích lệ kịp thời cho các cháu, đó là tình yêu thương mà trẻ cảm nhận được từ

  cô giáo của mình. Từ đó trẻ hứng thú, tự

  tin hơn trong mọi hoạt động.

  Tiếp tục phát huy và kế thừa những thuận lợi, đào sâu nghiên cứu, tìm tòi, có kế

  hoạch cụ thể trong môi trường giáo dục của chính mình.

  – Bước đầu sẽ có những thành công, những hạn chế trong việc nghiên cứu đề tài.

  Đó là cái mà triệu triệu Môi trường giáo dục nào cũng có, cũng như mặt mạnh, mặt yếu.

  Từ đó để chúng ta biết tìm hiểu về nguyên nhân, hậu quả là do đâu? Và lý do gì lại có

  nhiều mâu thuẫn như vậy? Liệu khi thực hiện các giải pháp, phương pháp mới này liệu có

  đem lại kết quả thực sự cao hơn không? Chất lượng học sinh có thay đổi không?

  Đó là những gì bản thân tôi trăn trở trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài của

  mình.

  Xuất phát từ những thực tế trên tôi đã đề ra một số biện pháp thực hiện sau.

  II.3. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP:

  a.Mục tiêu các giải pháp:

  Sử dụng các giải pháp, biện pháp nhằm giúp trẻ :

  – Hình thành cho trẻ kiến thức, trình tự các thao tác trong quá trình hoạt động, khả

  năng nhận thức, thái độ trước thảm họa của môi trường của thế giới xung quanh.

  Trần Thị Tỷ

  9

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  – Kích thích tính tò mò ham hiểu biết của trẻ, trẻ sáng tạo hơn. Giúp trẻ có điều

  kiện, cơ hội biểu lộ thái độ, cảm xúc, tình cảm của mình đối với những gì được trẻ thể

  hiện trong quá trình hoạt động về môi trường.

  – Hình thành và phát triển ở trẻ tính tích cực, biết giải quyết các vấn đề trong hoạt

  động bảo vệ môi trường một cách độc lập.

  Khi vận dụng những giải pháp biện pháp này nhằm mang lại hiệu quả: Nâng cao

  chất lượng các môn học khác của trẻ nói chung và hoạt động về bảo vệ môi trường nói

  riêng. Trẻ tiến bộ một cách vượt bậc, trẻ sáng tạo hơn, thực hiện chi tiết cụ thể hơn về

  hành động của mình, tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp.

  b. Nội dung và cách thức thực hiện Các giải pháp, biện pháp:

  * Biện pháp 1: Khảo sát ban đầu:

  Qua khảo sát thực trạng về kiến thức, hành vi bảo vệ môi trường ở trường lớp tôi

  đầu năm học 2014 – 2022 với số trẻ 34/34 tôi thấy kết quả trên trẻ như sau:

  Nội dung điều tra về Ý thức bảo vệ môi trường của trẻ:

  Tổng số trẻ

  34

  Số trẻ đạt loại tốt :

  03

  Số trẻ đạt loại khá:

  07

  Số trẻ đạt trung bình:

  21

  Số trẻ đạt yếu kém

  03

  Từ những kết quả khảo sát như trên tôi luôn suy

  Tỉ lệ (%)

  Chiếm tỷ lệ: 8,8%

  Chiếm tỷ lệ 20,6%

  Chiếm tỷ lệ 61,8%

  Chiếm tỷ lệ: 8,8%

  nghĩ và trăn trở xem mình phải

  Trần Thị Tỷ

  10

  Kết quả: Tôi thấy trẻ rất hứng thú tham gia vào trò chơi và có ý thức về ảo vệ môi

  trường như : Cùng cô sắp xếp đồ chơi, làm đồ chơi trang trí lớp, lau chùi bàn ghế, trồng

  thêm cây xanh góc thiên nhiên.

  * Chủ đề : Bản thân: Mục đích là giáo dục trẻ biết ích lợi của việc giữ gìn vệ

  sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người. Trẻ có hành vi và thói quen

  tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn, không ăn quà vặt ngoài đường… Nhận biết ký hiệu

  Trần Thị Tỷ

  11

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  thông thường: Nhà vệ sinh nam, nữ, thùng đựng rác… Và biết tranh một số vật dụng, nơi

  nguy hiểm đối với bản thân: Dao, kéo, ổ cắm điện, ao, hồ…

  Giờ học khám phá khoa học: “Năm giác quan của bé”. Cho trẻ khám phá thực

  hành trải nghiệm các giác quan và qua đó giáo dục trẻ biết chăm sóc giữ gìn đôi mắt

  ( không dụi tay bẩn lên mắt, rửa mặt hàng ngày bằng nước và khăn sạch ). Giáo dục trẻ

  biết giúp đỡ những bạn bị khiếm thị, bị cận… không cho tay bẩn vào tai, không dùng que

  ngoáy tai của mình và của bạn, khi tắm gội chú ý không để nước chui vào tai… biết đội

  mũ ô khi ra nắng và đeo khẩu trang, thường xuyên đánh răng và không ăn những thức ăn

  quá nóng, quá lạnh phải giữ vệ sinh răng miệng hàng ngày, tiết kiệm nước khi rửa tay và

  đánh răng…

  Hay tiết hoạt động âm nhạc bài hát ” Cùng nhau bảo vệ môi trường” nhạc và lời

  nước ngoài: (Jang Young Song) tôi còn giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ bằng cách

  giáo dục trẻ qua bài hát:

  Cô hỏi: Trong bài hát, rác trước khi vứt vào thùng phải làm gì?( Phải phân loại rác) Bài

  hát nên khuyên chúng ta nên phân loại rác trước khi cho vào thùng rác, phải luôn ý thức

  sử dụng lại các đồ vật có thể dùng được.

  Kết quả : Trẻ đã biết có hành vi đúng sai khi chăm sóc bản thân và môi trường, tự

  làm một số công việc đơn giản hang ngày : vệ sinh cá nhân, trực nhật..

  *Chủ đề : Gia đình thân yêu của bé : Trẻ thấy được sự thay đổi của môi trường

  xung quanh nhà của trẻ, nhận biết được môi trường sạch, môi trường bẩn trong gia đình.

  Biêt quý trọng giữ gìn đồ dùng trong gia đình, cất đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, bỏ rác đúng

  nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi…có ý thức về những điều nên làm như: khoá vòi

  nước không sử dụng, tắt điện khi ra khỏi phòng….

  Tiết KPKH: ” Đồ dùng sử dụng bằng điện trong gia đình bé” Trẻ biết một số đồ

  dùng sử dụng bằng điện trong gia đình như: bóng điện để thắp sáng, quạt, tivi, đài, tủ

  lạnh, siêu điện… Cô giáo dục trẻ những kỹ năng sử dụng đồ dùng bằng điện đúng cách

  vừa tiết kiệm lại có thể bảo quản đồ dùng, tránh được những vấn đề gây cháy nổ hay nguy

  hiểm khác.Cô đưa ra các tình huống nhằm lồng ghép nội dung “sử dụng năng lượng tiết

  kiệm, hiệu quả” như khi ra khỏi phòng các con phải làm gì? ( Tắt đèn, tắt tivi, quạt…)

  Trần Thị Tỷ

  12

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Kết quả : Trẻ có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, có ý thức về những điều nên làm

  như : Tắt điện khi ra khỏi phòng, cất đồ dùng , đồ chơi đúng nơi quy đinh, khoá nước khi

  rửa tay xong.

  * Chủ đề : Thế giới thực vật : Giáo dục trẻ biết quá trình phát triển của cây ích lợi

  của cây xanh với môi trường sống và biết chặt phá rừng bừa bãi làm cho môi trường ô

  nhiễm, thiên tai xẩy ra nhiều và nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống của con người.

  Đề tài : Cây xanh quanh bé tôi đã dùng biện pháp sau: Tôi cho trẻ chuẩn bị đồ

  dùng bằng vỏ hộp sữa chua hay vỏ mì tôm tôi cho trẻ làm thí nghiệm” Trồng cây „ Trẻ

  được tự tay gieo trồng và mục đích của tôi là trẻ được thực hành, tìm hiểu và hàng ngày

  quan sát chăm sóc để trẻ biết thứ tự phát triển của cây.

  Sưu tầm bài hát, bài thơ, câu đố, hò vè… về các loài cây để trẻ biết được ích lợi

  của cây đối với con người từ đó trẻ có thái độ yêu quí biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.

  ( không bứt lá, bẻ cành, lá, hoa, không giẫm lên cỏ, hoa…). Bên cạnh đó tôi mở rộng tìm

  những video về những cây thực vật sống trong lòng Đại Dương biển, đảo cho trẻ tìm hiểu

  và cung cấp cho trẻ thấy được môi trường biển đang bị ô nhiễm do khai thác chặt phá cây

  trồng ven biển và các loại tảo, rong biển quá mức..

  Kết quả :Trẻ biết được sự phát triển của cây xanh,tận dụng các nguồn nhuyên liệu

  từ thiên nhiên làm một số đồ chơi: con trâu, chong chong, đồng hồ..Trẻ biết mối quan hệ

  cây xanh với môi trường sống, biết rừng là nơi có nhiều cây, giúp chắn gió, ngăn lũ là nơi

  sinh sống của nhiều loại động thực vật.

  Trần Thị Tỷ

  13

  Trần Thị Tỷ

  14

  Trần Thị Tỷ

  15

  Trần Thị Tỷ

  16

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Thông qua hoạt động đi dạo đi thăm.

  Trẻ được quan sát trực tiếp với môi trường tự nhiên, các địa danh xung quanh

  trường, lớp để trẻ cảm nhận về vẻ đẹp của môi trường quanh trẻ và có ý thức giữ gìn và

  bảo vệ.

  Tôi cho trẻ được đi thăm quan môi trường trong lớp học của những lớp học khác,

  khu vực quanh trường và thăm quan nghĩa trang liệt sĩ, uỷ ban nhân dân (UBND)

  phường…Yêu cầu trẻ nhận xét về vệ sinh môi trường ở tại nơi đó và tìm ra cách khắc

  phục bảo vệ môi trường. VD: Trong buổi đi dạo đi thăm nghĩa trang liệt sĩ cô đặt câu hỏi

  tại sao cây trong nghĩa trang lại cằn cỗi và nhiều cỏ dại mọc trùm lên nhiều khu mộ của

  các anh hùng liệt sĩ vậy? Trẻ phải biết được tại khu vực này cây không được chăm sóc,

  mọi người không quan tâm nên chỉ có cỏ dại mọc lên. Từ đó tôi tổ chức cho trẻ nhổ cỏ,

  tưới nước cho cây, lau chùi các bia mộ làm cho môi trường nghĩa trang thêm sạch sẽ và

  khang trang. Tôi cho trẻ quan sát hoạt động lao động của người lớn đang trồng và chăm

  sóc cây cối, con vật, làm sạch môi trường xung quanh.

  Kết quả: Trẻ hứng thú có những việc làm thiết thực với môi trường.

  Thông qua hoạt động lao động ( ngoại khoá).

  Trần Thị Tỷ

  17

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Tôi hướng dẫn trẻ làm một số đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên và

  vật liệu đã qua sử dụng: Lấy lá chuối bện con vật, bện kèn, nhặt hoa cỏ dại tập gói hoa

  tăng cô, tặng mẹ….Lấy hột hạt, vỏ hến, sỏi.. để xếp hoa, quả.Thông qua đó tôi giáo dục trẻ

  ý thức tiết kiệm và ý thức lao động sáng tạo.

  Thường vào các buổi thứ 6 cuối tuần tôi cho trẻ lao động vệ sinh môi trường xunh

  quanh trường lớp như :

  + Tổ 1: Thu gom rác xung quanh trường ( nhặt giấy vun, vỏ bimbim, vỏ hộp sữa,

  thu gom lá bỏ vào thùng rác)

  + Tổ 2: Lau đồ dùng, đồ chơi, các giá để đồ chơi của lớp.

  Trần Thị Tỷ

  18

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  + Tổ 3: Sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định

  Kết quả : Hình thành cho trẻ ý thức tự lập, tự giác và tinh thần đoàn kết cùng nhau

  bảo vệ môi trường.

  Thông qua hoạt động nêu gương.

  Hoạt động nêu gương cũng là một trong những hoạt động để tôi thực hiện nhiệm

  vụ GDBVMT cho trẻ một cách có chiều sâu, giúp cho trẻ có ý thức bảo vệ môi trường

  một cách hiệu quả nhất.Vào những buổi nêu gương cô cho trẻ nêu kể những việc làm tốt

  giúp cô giáo và các bạn như: biết kê bàn ăn, biết gấp khăn, biết đổ khay thức ăn thừa vào

  nồi, biết nhặt rác để vào thùng, xếp ghế, có kỹ năng sống như biết chào hỏi, khi mắc lỗi

  với cô hoặc bạn thì biết xin lỗi, khi có người khác giúp đỡ hay cho quà thì biết cảm

  ơn…Trong những buổi nêu gương như vậy đã giúp trẻ làm tốt hơn những công việc hàng

  ngày trẻ lao động giúp cô. Tôi đã tuyên dương trẻ, khích lệ trẻ kịp thời và cho trẻ được

  cắm cờ. Vào những buổi nêu gương tôi thường xuyên cho trẻ kể những việc làm tốt mà

  trẻ đã làm trong ngày và được cắm cờ, trong đó tôi rất trú trọng đến vấn đề giáo dục bảo

  vệ môi trường bằng cách tuyên dương, khen ngợi những trẻ đã làm giúp cô như nhặt lá

  rụng, quét lớp, trải thảm, cất gối, tiết kiệm nước khi rửa tay, rửa chân….

  Kết quả : Trẻ hứng thú say mê tích cực rõ rệt hơn với việc BVMT

  Trần Thị Tỷ

  19

  Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

  Thông qua hoạt động lễ hội và giáo dục mọi lúc mọi nơi.

  Hoạt động lễ hội có một vị trí rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi

  trường.Thông qua việc tổ chức lễ hội, hình thành ở trẻ các kỹ năng, thái độ, hành vi tích

  cực về các địa danh và môi trường, biết bảo vệ ,giữ gìn môi trường và các địa danh nơi

  diễn ra lễ hội. Nội dung được tích hợp trong các hoạt động giáo dục dưới nhiêu hình thức

  như theo ý thích của trẻ hoặc trong thời gian dạo chơi ngoài trời hay thăm quan. Ví dụ

  ngày lễ, ngày tết Nguyên Đán cô phát động phong trào “Tết trồng cây”, cô cùng trẻ sưu

  tầm cây xanh, cây cảnh về trồng… và cùng tổ chức tưới và chăm sóc cây.

  Ngoài ra tôi vận dụng mọi lúc mọi nơi để giáo dục trẻ : Giờ ngủ dậy, giờ chơi tự

  do, thậm chí cả những lúc trẻ đi vệ sinh tôi cũng hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt và

  chải tóc..

  Kết quả : Trẻ lớp tôi có thói quen vệ sinh rất tốt cũng như giữ gìn nét đẹp của

  phong tục, tập quán của dân tộc.

  Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin.

  Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin vào công tác

  giảng dạy là vô cùng quan trọng, sử dụng công nghệ thông tin giúp cho trẻ có tư duy trực

  Trần Thị Tỷ

  20

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Vấn Đề Vệ Sinh Trường Mầm Non Bạn Cần Biết
 • Hướng Dẫn Vệ Sinh Môi Trường Trong Lớp Học Mầm Non
 • Giải Pháp Không Khí Sạch Cho Lớp Học Mầm Non, Nhà Trẻ Và Trường Học
 • Bài 18. Vận Chuyển Máu Qua Hệ Mạch. Vệ Sinh Hệ Tuần Hoàn
 • Phương Pháp, Phương Pháp Luận Và Vai Trò Của Phương Pháp Luận Triết Học Mác Lênin
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ 5 6 Tuổi Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100