Đề Xuất 5/2022 # Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự Thành Phố Hay # Top Like

Xem 18,810

Cập nhật nội dung chi tiết về Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự Thành Phố Hay mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 18,810 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mấy Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Trường Sĩ Quan Lục Quân 2
 • Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội
 • Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Nghệ An
 • Bài Dự Thi Giải Búa Liềm Vàng Lần Thứ V
 • Published on

  Tải Luận văn thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, dành cho những bạn có nhu càu làm luận văn tham khảo, đề tài: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ quân sự thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

  1. 1. BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI – 2014
  2. 2. 2 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY CHUYÊNNGÀNH: XÂYDỰNG ĐẢNG VÀCHÍNH QUYỀNNHÀNƯỚC MÃ SỐ: 60 31 02 03 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC:PGS.TSNGUYỄNPHƯƠNGĐÔNG HÀ NỘI – 2014
  3. 3. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Ban chấp hành trung ương BCHTW Chủ nghĩa xã hội CNXH Công tác Đảng, công tác chính trị CTĐ, CTCT Quân ủy Trung ương QUTW Nhà xuất bản Nxb Trong sạch vững mạnh TSVM Tổng cục Chính trị TCCT Xã hội chủ nghĩa XHCN Vững mạnh toàn diện VMTD 3
  4. 4. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 Chương 1: CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11 1.1 Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 11 1.2 Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 35 Chương 2: YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 52 2.1 Những yếu tố tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 52 2.2 Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 63 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 97 MỞ ĐẦU 4
  5. 5. 1. Lý do chọn đề tài Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản lập thành nền tảng của Đảng; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên, phân công kiểm tra công tác của đảng viên; là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng; là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt” . Sinh hoạt chi bộ là chế độ hoạt động của tổ chức Đảng, nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ của đội ngũ đảng viên trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì thế chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của chi bộ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí vai trò hết sức quan trọng; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cơ quan đơn vị; là nơi quản lý, duy trì sinh hoạt của đảng viên, phát huy dân chủ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chỉ thị về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư ; “Mỗi người đảng viên phải cho xứng đáng là một người trong những người đại biểu cuả dân tộc” . Bài: “Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên” của Hồng Phúc, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 11-2012 tr19; “Bàn về chất lượng đảng viên” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4, 5-2012 tr20; “Việc phân công 8
  6. 10. sĩ, chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, của tác giả Phạm Minh Sơn, Học viện Chính trị, năm 2013. Các luận văn trên, vấn đề sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ được đề cập khá toàn diện, hệ thống trong phạm vi, đối tượng nghiên cứu cụ thể. Từ cơ sở lý luận, thực tiễn của sinh hoạt chi bộ, các luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tác giả đã chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng đó, rút ra được một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm cơ sở để xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng ở đối tượng đặc thù thời gian tới. Tác giả đã tiếp thu kế thừa có chọn lọc kết quả và phương pháp nghiên cứu của các công trình, đề tài trên. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu trực tiếp đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; luận văn nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã được nghiệm thu và công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 10
  7. 12. 6. Ý nghĩa của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp những cơ sở khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thành phố trong giai đoạn mới. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập môn CTĐ, CTCT trong các nhà trường Quân đội. 7. Kết cấu của luận văn Chương 1 CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNHPHỐHỒCHÍMINH – MỘTSỐVẤNĐỀLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄN 1.1. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 1.1.1. Chi bộ và sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo quy định số 49- QĐ/TW ngày 21 tháng 11 năm 2011 của BCHTW (khóa XI) về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Đảng bộ quân 12
  8. 13. sự tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của tỉnh ủy, đồng thời chấp hành nghị quyết của đảng ủy quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. Đảng ủy quân sự tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng” . Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, cơ cấu tổ chức các chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Đảng bộ Trung đoàn Gia Định là đảng bộ cơ sở 3 cấp: đảng bộ cơ sở ở Trung đoàn; đảng bộ bộ phận ở các Tiểu đoàn (Tiểu đoàn BB1, Tiểu đoàn BB2, Tiểu đoàn BB3); chi bộ đại đội và ở các ban trực thuộc Trung đoàn. Đảng bộ Tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố (Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31; Tiểu đoàn Thiết giáp) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Tiểu đoàn, chi bộ ở các đại đội và tiểu đoàn bộ. 13
  9. 14. Đảng bộ Trường Quân sự Thành phố là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Nhà trường; chi bộ ở đại đội, lớp học viên, khoa, ban, đơn vị phục vụ. Đảng bộ các phòng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố: có 04 Phòng (Tham mưu; Chính trị; Hậu cần; Kỹ thuật) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở 04 phòng, chi bộ ở các ban và đơn vị trực thuộc. Đảng bộ Công ty Minh Thành, Địa đạo Củ Chi là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở doanh nghiệp; chi bộ ở các phân xưởng, đội sản xuất, phòng, ban ở cơ quan. Vị trí, vai trò của chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Trong Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ được tổ chức và hoạt động ở đại đội, các ban trực thuộc phòng, lớp học viên, khoa trực Thực tiễn xây dựng, chiến đấu trưởng thành của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Có chi bộ tốt mới có cơ quan, đơn vị mạnh; chi bộ có TSVM, thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở thì bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cơ quan, đơn vị vẫn vững vàng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, trong xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố vững mạnh, phải luôn coi trọng xây dựng chi bộ, phải đặt công tác xây dựng chi bộ thành nội dung trọng tâm, khâu then chốt của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; là một nhiệm vụ cơ bản trong hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ sở. Mọi biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp vai trò của chi bộ, thiếu ý thức trách nhiệm trong xây dựng chi bộ đều làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự Thành phố, vi phạm nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội. Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: 14
  10. 16. Chi bộ ở cơ quan: Lãnh đạo quán triệt và chấp hành quan điểm, đường lối chính trị, quân sự, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu đúng đường lối, chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, đổi mới phong cách và phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên. Chi bộ ở các đơn vị sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế- xã hội cao, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. : Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch công tác cán bộ, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, bảo đảm sự phát triển vững chắc, có tính kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ. Nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, giải quyết chính sách theo đúng quyền hạn, quy chế, bảo đảm dân chủ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ. Đề nghị với cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc quyền hạn, trách nhiệm quản lý giải quyết của cấp trên, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân ở cơ quan, đơn vị trong các hoạt động. Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc và Hội đồng quân nhân: Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân thực sự vững mạnh về mọi mặt; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy 16
  11. 17. định. Tôn trọng tính độc lập, tự chủ; khuyến khích tính sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức để quần chúng và Hội đồng quân nhân đóng góp ý kiến cho chi uỷ, chi bộ và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Quân đội về bảo đảm đời sống vật chất, tinh hỏng. Xây dựng chi bộ TSVM: Sự TSVM của chi bộ là nhân tố quyết định sự trưởng thành, vững mạnh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, chi bộ phải được xây dựng thật sự TSVM; có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Chi bộ phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên vào tình hình cụ thể của chi bộ, đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ sát đúng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Xây dựng chi bộ, tổ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo; quản lý, phân công công tác, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Giáo dục rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Xây dựng chi uỷ đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực và hoạt động hiệu quả, được quần chúng tín nhiệm. Duy trì sinh hoạt chi bộ đúng chế độ, nguyên tắc, quy định. * Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Quan niệm về sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo Từ điển tiếng Việt xác định: “Sinh hoạt là cuộc họp để tiến hành những hoạt động tập thể” . Tự phê bình và phê bình chính là làm cho mặt tốt phát triển cao hơn và mặt chưa tốt, thậm chí mặt xấu mất dần đi. Vai trò sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, thể hiện nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. tắc lãnh đạo tập thể, nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng; đồng thời phải đề bổ. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào cơ quan, đơn vị mình. Là môi trường 21
  12. 22. tr.161]. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp cơ bản để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên. Thông qua viên. 1.1.2. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Quan niệm chất lượng sinh hoạt chi bộ Thuật ngữ chất lượng được sử dụng rộng rãi trong đời sống và được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Triết học Mác – Lênin chỉ rõ: bất kỳ sự vật, hiện tượng nào của thế giới khách quan đều là sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng. Sự chuyển hoá lẫn nhau giữa chất và lượng làm cho sự vật, hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng. Chất và lượng không phải là cái gì trừu tượng không thể cân, đong, đo, đếm hay lượng hoá được. Không có chất lượng chung chung cho mọi sự vật, hiện tượng mà mỗi sự vật, hiện tượng đều có lượng và chất riêng đặc trưng cho sự vật, hiện tượng đó. Theo Từ điển Tiếng việt: Chất lượng là “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, sự vật, sự việc” . Như vậy, khi nghiên cứu chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhất thiết phải nghiên cứu chất lượng các khâu, các 23
  13. 24. bước, các nội dung với tư cách là các yếu tố, bộ phận tạo thành chất lượng sinh hoạt Đảng. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là dạng đặc thù của hoạt động xã hội – hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghiên cứu chất lượng sinh hoạt của chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh, chất lượng đội ngũ đảng viên đồng thời phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để đánh giá cho đúng đắn và đầy đủ. Từ những cách tiếp cận như trên, có thể quan niệm: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là tổng hợp chất lượng các khâu, các bước của quy trình sinh hoạt chi bộ; được tạo nên bởi năng lực nghiên cứu, quán triệt, đề xuất và tổ chức điều hành của cấp ủy, bí thư, năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm tham gia ý kiến của đội ngũ đảng viên; biểu hiện ở việc chấp hành nghiêm túc quy trình, nề nếp sinh hoạt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát đúng, khả thi, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chi bộ; lãnh xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao * Các yếu tố tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên: Đây là yếu tố quan trọng, yếu tố này chi phối đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy các cấp đến chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan ban ngành của Thành ủy và Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 góp phần quan trọng vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ Tư lệnh Thành phố; đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Thành ủy Thành phố, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phòng 24
  14. 25. Chính trị/Bộ Tư lệnh Thành phố có vai trò quan trọng đến kết quả công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận là Đảng ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ; sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ sẽ giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trong thực hiện nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung công tác xây dựng chi uỷ, chi bộ TSVM; xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác cán bộ; công tác lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân của đơn vị… Bí thư đảng uỷ trực tiếp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác cho các bí thư chi bộ thuộc quyền, nhất là kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Vì vậy sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên là yếu tố quan trọng tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư: Bí thư chi bộ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, do đại hội chi bộ bầu ra, được đảng uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y. Bí thư chi bộ có trách nhiệm thay mặt chi uỷ, chi bộ chủ động giải quyết công việc hàng ngày về Đảng ở chi bộ theo chức trách. Trên cơ sở nắm vững chỉ thị, nghị quyết của cấp mình và cấp trên, bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành mọi hoạt động của đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chi uỷ, chi bộ, tổ đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác vận động quần chúng trong và ngoài đơn vị. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình thực tiễn của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó cấp ủy, bí thư phải đề xuất với chi bộ những nội dung, biện pháp để lãnh đạo xây dựng chi bộ TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD. 25
  15. 26. Bí thư chi bộ là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong chi uỷ, chi bộ; là người luôn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội. Phẩm chất và năng lực của bí thư chi bộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và uy tín của chi uỷ, chi bộ. Cùng với tập thể chi uỷ, chi bộ, bí thư chi bộ luôn là người giương cao ngọn cờ lãnh đạo, chiến đấu, đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ chỉ huy và chính trị viên trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là người chủ trì về công tác chi bộ, mọi hoạt động của bí thư chi bộ đều hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, củng cố uy tín của người chỉ huy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị. Vì vậy, bí thư chi bộ phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực theo quy định, đồng thời phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng, là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì cấp ủy, bí thư chi bộ là những người có trách nhiệm cao nhất trong chi bộ và trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên ở chi bộ. Sự gương mẫu, năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ là tấm gương, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Nếu cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân 26
  16. 27. chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh, phê bình những biểu hiện tiêu cực. Ngược lại nếu cấp ủy, bí thư chi bộ thụ động trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; không chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp trong công tác xây dựng chi bộ thì sẽ không phát huy được vai trò của đảng viên, sẽ dẫn đến tình trạng hình thức trong sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt thấp. Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực công tác tốt, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chấp hành quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ: đây là yếu tố trực tiếp quy định chất lượng sinh hoạt chi bộ vì nếu không chấp hành tốt quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt thì chi bộ đó sẽ không mạnh. Quy trình lãnh đạo của chi bộ phải được đặc biệt quan tâm từ khâu chuẩn bị dự thảo nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Nề nếp sinh hoạt của chi bộ thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng: chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần ; “muốn có đảng bộ tốt, chi bộ tốt phải có đảng viên tốt” . Về sinh hoạt học tập: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới; thời gian qua, ở Đảng bộ Quân sự Thành phố việc học tập đã trở thành nhu cầu của mỗi đảng viên. Các chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo làm theo gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả, đã chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống. “nhận thức của đảng viên được nâng lên, hiệu quả của cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, biểu hiện cụ thể là cán bộ đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ, chi bộ đạt TSVM” . Ba là, Chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD và xây dựng cấp uỷ, chi bộ TSVM ngày càng nâng cao và toàn diện hơn Các chi uỷ, chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt xác định chủ trương, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; làm chuyển biến nhận thức, đề cao trách nhiệm, gắn bó với đơn vị. Xây dựng cơ quan đơn vị VMTD theo chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Duy trì nghiêm hoạt động CTĐ, CTCT, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật Quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật “có chuyển biến tích cực, thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng từng chủng loại, bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất…triển khai thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” ; 100% Cấp uỷ viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 36
  17. 37. đó có từ 21,29 % đến 23,14 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Bốn là, nghị quyết của chi bộ đã cơ bản tập trung vào lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị Sau khi có nghị quyết, cấp uỷ đã tổ chức tốt việc quán triệt tới đảng viên và phân công tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phần lớn các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố xây dựng nghị quyết cụ thể, khắc phục tình trạng chung chung, dàn trải, sao chép hoặc mô phỏng nghị quyết của cấp trên; không áp đặt ý kiến chủ quan, khó tổ chức thực hiện. Bí thư chi bộ và người chủ trì cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai cụ thể nghị quyết thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết; phân công nội dung công việc đối với từng lực lượng. Xác định thời gian, yêu cầu chất lượng hoàn thành công việc. Năm là, Cấp ủy, bí thư chi bộ thường xuyên giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt; cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Các cấp uỷ, chi bộ nhìn chung đều thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, trí tuệ của tập thể cấp uỷ chi bộ, đồng thời đề cao được trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp uỷ, người chủ trì cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt chi bộ. Các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt đảng đã được nghiên cứu quán triệt, xây dựng quy chế làm việc và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện theo hướng dẫn, quy định của cấp trên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng thực hiện nguyên tắc sinh hoạt chi bộ giải quyết các vấn đề như: công tác cán bộ, công tác tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, nhân 37
  18. 39. quyết ở một số chi bộ chưa kết hợp nội dung sinh hoạt chi bộ với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “một số đảng viên trong đăng ký làm theo hàng tháng nội dung chưa sát thực, còn chung chung; kể chuyện tấm gương làm theo Bác trước khi sinh hoạt chi bộ dù đã đi vào nề nếp nhưng chất lượng còn thấp” . Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở một số chi bộ, nhất là chi bộ đại đội chất lượng đạt được chưa thực sự vững chắc; “chất lượng huấn luyện tuy có nâng lên nhưng so với yêu cầu, chỉ tiêu nghị quyết hàng năm kết quả chưa vững chắc; công tác tham mưu huấn luyện chưa thực sự đi vào chiều sâu” . Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ, vẫn còn biểu hiện nể nang, chạy theo thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất. “vai trò tiên phong gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên chưa cao, cấp ủy, chỉ huy một số ban chưa sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ” . Một số cấp ủy, chi bộ chưa làm tốt công tác triển khai thực hiện nghị quyết gắn với cương vị, chức trách được giao. Vì thế, có nội dung nghị quyết 39
  19. 40. chưa được quán triệt và triển khai thực hiện chu đáo, không quy trách nhiệm cá nhân cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì khi có những vấn đề nảy sinh. Trong kiểm tra thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ chưa thật sâu sát, chủ yếu theo báo cáo kết quả từ hoạt động của chính quyền. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ còn chung chung, không rõ trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định, thậm chí dẫn đến trường hợp “tranh công đổ lỗi”, đùn đẩy trách nhiệm. “Chất lượng ra nghị quyết, triển khai và kiểm tra thực hiện nghị quyết ở một số chi bộ còn hạn chế, đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là thực hiện kiểm điểm đảng viên theo tiêu chí “5 tốt” chưa sâu”. . Mặt trái của nền kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo; tiêu cực của tệ nạn xã hội; tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố. Xuất phát từ đặc điểm nơi đóng quân của đơn vị – Thành phố Hồ Chí Minh được trung ương xác định là một trong hai thành phố lớn và đông dân nhất nước ta. Chính phủ xác định Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại đặc biệt [40], có tiềm năng lớn về kinh tế; là địa bàn rất nhạy cảm về chính trị, kinh tế – xã hội. Trên địa bàn Thành phố hiện có 42 cơ quan đại diện ngoại giao, 22 tổng lãnh sự quán, 20 cơ quan lãnh sự danh dự, 5 tổ chức quốc tế, 152 tổ chức phi chính phủ, 2.405 văn phòng đại diện công ty thuộc 73 nước; có 03 khu chế xuất và 11 khu công nghiệp lớn… Hai là: Một số chi ủy, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năng lực lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt của một số bí thư, chi ủy viên còn lúng túng. 42

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Đón Đoàn Kiểm Tra Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ 57 Don Doan Kiem Tra Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Cb Doc
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Chỉ Thị Số 10
 • Tổng Kết Thực Hiện Chỉ Thị Số 10
 • Thực Hiện Chỉ Thị Số 10
 • Quận Ủy Quận 11: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Theo Chỉ Thị 10
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự Thành Phố Hay trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100