Đề Xuất 5/2022 # Làm Rõ Mô Hình Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Cấp Huyện # Top Like

Xem 6,336

Cập nhật nội dung chi tiết về Làm Rõ Mô Hình Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Cấp Huyện mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,336 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Trị Pháp Lí Của Giấy Mời Của Công An Xã/phường
 • Vai Trò Của Hội Cựu Chiến Binh Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Của Tỉnh Từ Năm 1990 Đến Nay
 • Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Xã Thanh Thủy Học Tập Và Làm Theo Lời Bác
 • Điều Lệ Hội Lhpn Việt Nam (Bổ Sung, Sửa Đổi)
 • Bạn Có Biết Arduino Là Gì Không? Tìm Hiểu Thêm…
 • Ngày đăng: 22/10/2015 02:51

  Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Ảnh: internet

  Đối với UBND cấp huyện còn có nhiều cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc. UBND là cơ quan chấp hành của HĐND. Do vậy, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp việc phục vụ HĐND phải là chính; tham mưu, giúp việc UBND xem xét, quyết định theo thẩm quyền thì đồng thời đó là hình thức tham mưu, giúp việc, phục vụ các cơ quan HĐND cấp huyện để quyết định và giám sát kịp thời, có hiệu quả. Thực tế những năm qua, nhiều nơi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đã bố trí bộ máy tham mưu, giúp việc và phục vụ HĐND nhưng số lượng ít (một Phó chánh Văn phòng, 2 chuyên viên, một lái xe), cán bộ, công chức chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Vì làm việc cho HĐND, nhưng lại hưởng lương từ kinh phí hoạt động của UBND và do UBND quyết định bổ nhiệm và tuyển dụng.

  Từ cơ sở và thực tế trên, nên giao Thường trực HĐND cấp huyện quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức, nhân viên và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng HĐND và UBND sẽ có nhiều ưu việt. Đó là: Bộ máy Văn phòng sẽ chuyên tâm với hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND có quyền tuyển chọn bộ máy để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Khắc phục được những hạn chế của việc thành lập Văn phòng theo các Nghị định của Chính phủ trước đây. Xác định rõ Văn phòng HĐND và UBND là bộ máy tham mưu, giúp việc và phục vụ chính các cơ quan HĐND cấp huyện; tham mưu, giúp việc UBND là cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ của HĐND.

  Hoạt động theo nguyên tắc tập thể

  Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn HĐND cấp huyện được quyết định 23 nội dung ở 4 lĩnh vực. Đồng thời, còn giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, việc thực hiện nghị quyết HĐND, giám sát hoạt động của Thường trực, các ban HĐND, UBND, TAND, VKSND cấp huyện. UBND cấp huyện có 6 nhiệm vụ, quyền hạn. Khối lượng công việc của HĐND cấp huyện nhiều và toàn diện; mọi hoạt động của UBND được thực hiện trên cơ sở quyết định của HĐND cấp huyện và cơ quan nhà nước cấp trên ủy quyền, phân cấp, và được các cơ quan HĐND cấp huyện giám sát. Mặt khác, UBND cấp huyện có nhiều cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc theo từng lĩnh vực, HĐND cấp huyện chỉ có Văn phòng.

  Do vậy, lấy nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan HĐND cấp huyện làm cơ sở để quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND; nhiệm vụ của UBND làm cơ sở để quy định Văn phòng tham mưu tổng hợp, phục vụ UBND trên cơ sở tham mưu, giúp việc của các cơ quan chuyên môn UBND. Được như vậy, Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp việc phục vụ UBND là cơ sở để tham mưu, giúp việc HĐND. Đây là hình thức thể hiện rõ UBND là cơ quan chấp hành của HĐND ngay từ khâu tham mưu, giúp việc quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐND.

  Nguyên tắc hoạt động của các cơ quan HĐND cấp huyện giống cấp tỉnh, phải bảo đảm: Tập trung dân chủ; hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, và bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt. Do vậy, chế độ hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND cần phải thực hiện theo nguyên tắc tập thể như Văn phòng HĐND tỉnh để phát huy sức mạnh của bộ máy (có lượng công chức không nhiều). Đồng thời, phải gắn trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo Văn phòng theo từng lĩnh vực để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng bộ máy giúp việc. Chánh Văn phòng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ các cơ quan của HĐND và UBND.

  Gắn trách nhiệm cá nhân theo từng lĩnh vực

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định HĐND và UBND cấp huyện có bộ máy giúp việc là Văn phòng HĐND và UBND. Tức là Văn phòng vừa tham mưu, giúp việc phục vụ các cơ quan HĐND, vừa tham mưu giúp việc phục vụ cơ quan chấp hành của HĐND là UBND. Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng phải lấy nhiệm vụ của HĐND là chính, song cơ cấu tổ chức bộ máy phải phù hợp. Không đầy đủ, thiếu khách quan sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; không khai thác được sức mạnh tổng hợp về nhân lực, vật lực trong công tác.

  Từ thực tiễn, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nên quy định theo hướng có Chánh Văn phòng phụ trách chung và 2 Phó chánh Văn phòng. Trong đó, một Phó phụ trách lĩnh vực KT – XH, một Phó phụ trách lĩnh vực pháp chế hành chính. Có các tổ chuyên môn gồm: Hành chính quản trị; tổng hợp tuyên tuyền. Chức năng, nhiệm vụ của tổ hành chính phục vụ mọi hoạt động của HĐND và UBND trong bảo đảm cơ sở vật chất. Tổ tổng hợp quy định đến từng chuyên viên theo hướng chuyên môn hóa theo lĩnh vực tham mưu, giúp việc các cơ quan của HĐND và UBND về tổng hợp, KT – XH; pháp chế; dân tộc nếu có Ban Dân tộc.

  Thực hiện như vậy, bộ máy tăng, biên chế tăng so với trước nhưng so với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan HĐND cấp huyện thì không lớn; so với bộ máy giúp việc của UBND không lớn (bình quân 3 lĩnh vực HĐND có một chuyên viên giúp việc). Hơn thế, mô hình này có nhiều ưu điểm: Chuyên môn hóa được bộ máy tham mưu, giúp việc theo lĩnh vực; bảo đảm được Thường trực, các ban, tổ đại biểu và HĐND, UBND đều có bộ máy tham mưu, giúp việc cụ thể. Cơ cấu như vậy gắn với chức năng, nhiệm vụ như đề xuất trên và giao Thường trực HĐND cấp huyện quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng cán bộ công chức và trả lương từ nguồn hoạt động của HĐND sẽ tạo được cơ chế hoạt động thống nhất; bộ máy Văn phòng thực sự là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền cấp huyện trong sạch, vững mạnh.

  Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện là cơ quan tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương… chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên. Văn phòng HĐND và UBND là bộ máy giúp việc chính quyền địa phương, là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ. Do vậy, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND như Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, số 12/2010/NĐ-CP, số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định.

  Văn Đức Sơn – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

  Theo: daibieunhandan.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Chủ Tịch Hội Nông Dân Xã Có Phải Là Chức Danh Được Tính Để Hưởng Chế Độ Bhxh.
 • Lộ Clip Nóng Dài 4 Phút Giữa Chủ Tịch Ubnd Xã Với Nữ Chủ Tịch Hội Nông Dân
 • Chế Độ Đối Với Người Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Hội Nông Dân
 • Thẩm Quyển Của Chủ Tịch Và Phó Chủ Tich Ubnd Xã Trong Tranh Chấp Đất Đai ? Tranh Chấp Khi Mua Đất
 • Câu 287.chức Năng Nào Sau Đây Không Thuộc Chức Năng Của Văn Phòng Tỉnh Ủy?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Làm Rõ Mô Hình Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Cấp Huyện trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100