Đề Xuất 2/2023 # Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Ttxh # Top 5 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Ttxh # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Ttxh mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm. Cùng dự còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương; lãnh đạo lực lượng CSQLHC về TTXH qua các thời kỳ…

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSQLHC về TTXH do Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày nêu rõ: Bảy mươi năm qua, được tôi luyện đấu tranh cách mạng, được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ kính yêu, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ công an, lực lượng CSQLHC về TTXH đã không ngừng phát triển; mỗi giai đoạn đều đánh dấu những bước hoàn thiện, lớn mạnh mới về tổ chức, lực lượng và chức năng nhiệm vụ.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSQLHC về TTXH luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những thành tích đạt được đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSQLHC về TTXH nói riêng và của lực lượng CAND Việt Nam nói chung.

Với những thành tích đó, lực lượng CSQLHC về TTXH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhì cùng nhiều Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sỹ CSQLHC về TTXH được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, lực lượng CSQLHC về TTXH, tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CSQLHC về TTXH đạt được trong 70 năm qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định: Trong những năm qua, lực lượng CSQLHC về TTXH luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân; dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; lập nhiều thành tích, chiến công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong cả lúc đất nước có chiến tranh cũng như trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, lực lượng CSQLHC về TTXH đã và đang nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng; đáp ứng yêu cầu càng cao của nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự (ANTT), phục vụ quản lý xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, lực lượng CSQLHC về TTXH đã kịp thời đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quản lý hành chính về TTXH.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: QLHC về TTXH là hoạt động vừa mang tính hành chính, vừa mang tính nghiệp vụ quan trọng của lực lương CAND; không chỉ phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội mà còn là những nội dung quan trọng trong quản lý xã hội, quản lý con người, góp phần hoạch định chính sách, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu lực lượng CSQLHC về TTXH trong thời gian tới cần làm tốt 4 mặt công tác. Trước hết, cần phải nhận thức rõ về công tác QLHC về TTXH.

Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không sợ gian khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, lợi dụng chức trách được giao gây phiền hà cho nhân dân…

Là lực lượng trực tiếp công tác, chiến đấu ở cơ sở, có mối quan hệ tiếp xúc với nhân dân, CSQLHC về TTXH phải thường xuyên củng cố, tăng cường mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, triệt để thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; nắm vững tình hình ANTT, tâm tư, nguyện vọng cuả nhân dân để đề xuất, giải quyết những vấn đề bức xúc, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức kiện toàn và củng cố các tổ chức quần chúng, làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CSQLHC về TTXH cần tăng cường, mở rộng công tác hợp tác quốc tế; việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện trong nước và hoạt động của lực lượng CAND.

Kỷ Niệm 58 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Qlnn Về Tôn Giáo (2

(QBĐT) – Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược và có ý nghĩa quan trọng. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ, chính sách “tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên đồng bào cả nước tham gia kháng chiến thắng lợi, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đảng ta xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Từ quan điểm của Đảng, chúng ta thấy rằng đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy để làm tốt công tác tôn giáo đòi hỏi phải có sự tham gia hoạt động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Thông qua hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo để giúp các chức sắc tôn giáo, đồng bào có tín ngưỡng hiểu rằng, mỗi tín đồ có đạo trước hết là công dân của nước Việt Nam thống nhất, vì vậy phải tuân thủ và thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật Nhà nước, phải có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, mỗi người có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo đều phải làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với quốc gia, dân tộc mình.

Hệ thống chính trị tham gia làm công tác tôn giáo được thể hiện thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào có đạo thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, người giáo dân trước yêu cầu chung của đất nước nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm làm tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Cần tiếp tục quan tâm việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng học tập các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo. Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng giáo, nhất là trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm và thực hiện tốt tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các ngành các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với quê hương đất nước, tăng cường sự đồng thuận giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Cần nhận thức một cách sâu sắc rằng nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối , xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong tình hình hiện nay, bộ máy tham mưu, giúp việc về công tác tôn giáo ở tỉnh ta, nhất là cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.Vì vậy, trong thời gian tới cần phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng tạo sự thống nhất và có tính “liên hoàn” cao nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được về công tác tôn giáo thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 8-8-2012 của Tỉnh ủy Quảng Bình về sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo tin tưởng rằng trong những năm tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh ta cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo, góp phần tập hợp, động viên đồng bào các tôn giáo hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đậu Đình Minh (Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh)

Nghiệm Thu Giáo Trình “Tổ Chức Hoạt Động Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội”

Tạp chí CSND – Quản lý hành chính về trật tự xã hội là công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. T rong những năm gần đây, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn còn không ít hạn chế, như: Nội dung đăng kí quản lý hộ khẩu, nhân khẩu còn nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ, không nắm được số người, số hộ; công tác quản lý người nước ngoài và xuất nhập cảnh Việt Nam đối với công dân Việt Nam thủ tục còn phức tạp, làm hạn chế sự giao lưu quốc tế… Điều đó đòi hỏi cần thiết có những đổi mới cũng như quy định rõ ràng trong công tác tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Đại học Cảnh sát nhân dân biên soạn giáo trình “Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” do Đại tá, chúng tôi Trần Hải Âu – Trưởng Khoa Luật, Học viện CSND và Trung tá, TS Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Đại học CSND đồng chủ biên. Giáo trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo chuyên ngành Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các quy định pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức, lực lượng Công an các cấp nhằm trang bị cho học viên chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, lề lối làm việc, phân công, phân cấp, mối quan hệ phối hợp, chế độ chính sách và hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng Đăng ký, quản lý cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cảnh sát trật tự; Cảnh sát phản ứng nhanh; Cảnh sát khu vực; Công an xây dựng phong trào và phụ trách về ANTT…

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chương 2: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Chương 3: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh

Chương 4: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự

Chương 5: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực Tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách về an ninh trật tự

Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu, hệ thống thuật ngữ chuyên ngành có độ chính xác cao…, đây là tài liệu quan trọng, giúp giảng viên, học viên và cán bộ thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập của lực lượng Công an nhân dân./. Hải Anh – Tạp chí CSND – T32

Thẩm Quyền Của Lực Lượng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Quản Lý Kinh Tế

Thẩm quyền của cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế. Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có quyền hạn gì?

Em muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em, các đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cấp Huyện có được phép ra quyết định kiểm tra các cơ sở kinh doanh không? Nếu được thì căn cứ nào để ra quyết định kiêm tra? Chức năng, quyền hạn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế được quy định tại văn bản nào? Em xin chân thành cảm ơn!!!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 và hướng dẫn tại Thông tư 12/2004/TT-BCA, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có nhiệm vụ, quyền hạn điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm quy định tại các Chương XVI từ Điều 153 đến Điều 181 (các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế), Chương XVII từ Điều 182 đến Điều 191 (các tội phạm về môi trường) và Chương XXI từ Điều 277 đến Điều 191 (các tội phạm về chức vụ) của Bộ luật hình sự . Chính vì vậy, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thuộc một trong các quy định nêu trên thì Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có quyền tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh xem có hành vi phạm tội hay không để khởi tố vụ án hình sự.

Theo khoản 4 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, quy định:

– Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004.

– Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Ttxh trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!