Đề Xuất 3/2023 # Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Theo Tiêu Chuẩn Trong Nước Và Quốc Tế # Top 5 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Theo Tiêu Chuẩn Trong Nước Và Quốc Tế # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Theo Tiêu Chuẩn Trong Nước Và Quốc Tế mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) mới có chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ này trong năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ thị toàn ngành giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019. Về phương hướng chung, Bộ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; tăng tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và  quốc tế. Ảnh: báo Vĩnh Phúc

Trong đó, Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018 – 2019 gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sởgiáo dục và đào tạo trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

Đẩy mạnh ứng dụng  công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ thị năm học 2018 – 2019 cũng nêu ra 5 giải pháp mà ngành giáo dục vạch ra 2 năm trước. Một trong số đó là nhóm giải pháp chung tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Trong đó, Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi THPT quốc gia, thực hiện điều chỉnh về kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng.

Bênh cạnh đó, sẽ đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tập trung kiểm định các chương trình đào tạo giáo dục đại học, từng bước kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng.

Bộ GD&ĐT cũng xác định tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

(Nguồn: VietQ.vn)

Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Và Yêu Cầu Đối Với Các Cơ Sở Giáo Dục

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đã được hình thành và phát triển từ lâu. Hiện nay, hoạt động này ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục. “Kiểm định chất lượng là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được giáo dục đại học sử dụng để khảo sát, đánh giá các cơ sở giáo dục và các ngành đào tạo nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng” Hội đồng kiểm định giáo dục đại học của Hoa Kỳ-CHEA, 2003 . Ở Việt Nam, ” Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát” (Điều 17, Luật Giáo dục (2005).

Từ năm 2007 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Bộ ttiêu chuẩn KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT), chu kỳ và quy trình kiểm định; hệ thống các văn bản quy định về công tác đánh giá và kiểm định CSGD và CTĐT cùng các hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn dùng để làm công cụ thực hiện. Hệ thống văn bản quy định về công tác đánh giá và kiểm định các CSGD và CTĐT ngày càng đầy đủ, đánh dấu sự hoàn thiện về quá trình chuyển giao các phương pháp đánh giá của Bộ GD&ĐT đối với các CSGD trên cả nước, chuẩn bị tiến đến kiểm định chất lượng toàn diện.

Hoạt động KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tính đến tháng 05/2018, theo kết quả thống kê của 05 trung tâm kiểm định trực thuộc các đơn vị: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG-HCM, ĐH Đà Nẵng, Hiệp Hội các trường cao đẳng đại học Việt Nam và Trường Đại học Vinh, cả nước đã có 95 trường đại học và 02 trường Cao đẳng được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, 05 Cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc tế như AUN-QA (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN), HCERES (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp); 114 chương trình đào tạo, bao gồm: 08 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước và 106 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch kiểm định với mục tiêu đến năm 2020 tất cả các trường đại học trong cả nước phải được kiểm định, và ít nhất 10% CTĐT của các CSGD được kiểm định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT bắt đầu áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp CTĐT theo AUN-QA với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí (Thông tư 04/2016), đồng thời đang triển khai áp dụng thí điểm bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD theo AUN-QA với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí (Thông tư 12/2017). Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn được đánh giá theo thang đánh giá 7 mức, từ không đạt yêu cầu đến thực hiện xuất sắc, đạt mức của các CSGD hàng đầu thế giới.

2. Vai trò của công tác KĐCLGD

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của nước ta nói riêng, không những phải mở rộng qui mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong quá trình giáo dục đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường lao động, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục với 4 vai trò lớn.

3. Thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác KĐCLGD a. Thuận lợi

Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn dùng để làm công cụ đánh giá, quy trình kiểm định cùng với mục tiêu, kế hoạch kiểm định cụ thể đến năm 2020.

Việc Bộ GD&ĐT đang áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp CSGD và cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA là điều kiện thuận lợi để các CSGD vươn tới chuẩn chất lượng trong khu vực, từng bước hội nhập giáo dục quốc tế.

KĐCLGD mới mang lại những giá trị đích thực của quy trình đào tạo, của chất lượng đào tạo ở mỗi một CSGD. Kết quả kiểm định đánh giá chính xác hiện trạng, là cơ sở để phân tầng năng lực đào tạo, và trả lời cho xã hội biết: Đâu là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy để theo học hay nghiên cứu? Cộng đồng xã hội, phụ huynh và người học sẽ chọn trường nào để học; nhà tuyển dụng, thị trường lao động sẽ nhìn vào chất lượng của một Nhà trường đã qua kiểm định để tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp, bố trí công việc cho lực lượng lao động phù hợp.

b. Khó khăn

KĐCLGD đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các CSGD và xã hội, tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác này, các CSGD còn gặp một số khó khăn như:

Hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ nói chung và công tác KĐCLGD nói riêng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên. Thực tiễn cho thấy, nếu lãnh đạo CSGD có nhận thức đúng, thực sự quan tâm, đầu tư công sức, chỉ đạo sát sao thì công tác kiểm định của CSGD mới có thể thực hiện đúng quy trình, đạt hiệu quả. S ự quyết tâm, cam kết thực hiện cũng sẽ tạo động lực cho tập thể cùng hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ của CSGD. Tuy nhiên, hiện tại một bộ phận không ít nhà quản lý các CSGD chưa nhận thức đầy đủ và thấy được tầm quan trọng của công tác kiểm định nên sẽ rất khó khăn để triển khai công tác này.

+ Một trong những khó khăn lớn nhất của các CSGD là việc thu thập, sử dụng, quản lý minh chứng phục vụ tự đánh giá. Nguyên nhân là do công tác lưu trữ chưa tốt, đặc biệt nhiều số liệu chưa được thống kê hợp lý, kết quả thu thâp và xử lý minh chứng còn mang tính liệt kê, tập hợp, sắp xếp chưa logic, không phản ánh rõ sự thay đổi của nhà trường và xu hướng, phát triển trong thời gian tới.

4. Một số giải pháp cho các CSGD thực hiện công tác KĐCLGD

Trong thời gian qua, công tác KĐCLGD ở cấp CSGD và cấp CTĐT đã được tăng cường, chú trọng. Số lượng các CSGD đại học và các CTĐT đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và trong nước tăng lên đáng kể. Vị thế của giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Châu Á được nâng lên, thứ hạng cũng dần được cải thiện. Năm học 2017-2018, có thêm các CSGD đại học của Việt Nam có tên trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác KĐCLGD trong thời gian tới, mỗi CSGD cần thực hiện được các nhóm giải pháp sau:

( 1) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể cải tiến chất lượng nhà trường :

+ Định kì rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, tầm nhìn, và chiến lược phát triển của nhà trường được ;

+ Hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng (ĐBCL) bên trong theo định hướng chuẩn khu vực, quốc tế và một số trường đại học tiên tiến trên thế giới; kiện toàn đơn vị chuyên trách về ĐBCL; tăng cường năng lực ĐBCL bên trong cho đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường; xây dựng kế hoạch ĐBCL hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra;

+ Thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT;

(2) Triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến sau đánh giá ngoài ở cấp CSGD và/hoặc CTĐT

+ Đối với các CSGD chưa đăng ký KĐCL thì cần có giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức KĐCLGD và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài;

+ Đối với các CSGD đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, cần tập trung khắc phục hạn chế, cải tiến chất lượng ở các tiêu chí chưa đạt, phát huy những tiêu chí đã làm tốt;

+ Đối với các CSGD đã được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện báo cáo giữa kỳ theo quy định; triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo sau đánh giá ngoài.

PGS. TS. Mai Văn Chung

Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho học sinh (HS) trong các trường thời gian qua đã từng bước đi vào nề nếp, có những chuyển biến tích cực. 

Thực hiện nghiêm túc

Giáo dục QP-AN là môn học bắt buộc ở cấp THPT với thời lượng 35 tiết/năm học (mỗi tuần 1 tiết). Theo ông Lê Đình Thuần – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc tổ chức giảng dạy môn học này đã được các trường thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; nề nếp, chất lượng học tập của HS được nâng lên: Tỷ lệ HS xếp loại giỏi môn học này hàng năm đạt 57 – 59%, khá 33 – 39%, trung bình 2 – 5%, còn lại là một HS xếp loại yếu. Ở cấp tiểu học và THCS, nội dung giáo dục QP-AN được lồng ghép theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 

Thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Thầy Đặng Văn Long – Tổ trưởng chuyên môn tổ Giáo dục thể chất – QP-AN Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, trang thiết bị dạy học được cấp bổ sung hàng năm, đáp ứng khá tốt nhu cầu giảng dạy, giảm thiểu tình trạng dạy chay, học chay so với trước đây. Đa số HS khá hứng thú với các nội dung thực hành như: Tháo lắp súng, cứu thương, các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu… Đối với nội dung lý thuyết, để nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo viên thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình thời sự, cho HS đóng vai giáo viên để đứng lớp giảng bài, tổ chức trò chơi giữa các tổ… Sắp tới, trường sẽ tổ chức Hội thao Giáo dục QP-AN. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, bên cạnh mặt được, công giáo dục QP-AN vẫn còn những hạn chế: Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác giáo dục QP-AN; đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục QP-AN được đào tạo chính quy còn thiếu và thường xuyên biến động. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sân bãi, thao trường phục vụ công tác dạy và học ở một số trường còn thiếu đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học… Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT thực hiện dạy và học môn học này theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, cập nhật những nội dung mới, quản lý chặt chẽ và phát huy hết hiệu quả thiết bị đã được sở trang bị nhằm nâng cao chất lượng môn học, tạo hứng thú cho HS. 

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã kiểm tra công tác giáo dục QP-AN đối với Sở GD-ĐT. Bộ đánh giá sở đã thực hiện tốt công tác này, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục QP-AN giai đoạn 2017 – 2020. Đoàn kiểm tra đề nghị sở thường xuyên rà soát trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các trường để nắm cụ thể về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; có phương hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Bên cạnh đó, tiếp tục cử đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục QP-AN đối với các giáo viên chưa được chuẩn hóa trong các trường THPT; tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng để đề xuất các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với môn học này.

Hiện nay, toàn tỉnh có 113 giáo viên môn Giáo dục QP-AN; trong đó, 4 giáo viên có bằng cử nhân Giáo dục QP-AN; 17 giáo viên được đào tạo văn bằng 2; 12 giáo viên được đào tạo ghép môn và 80 giáo viên có chứng chỉ Giáo dục QP-AN thời gian đào tạo 6 tháng. Từ năm 2017 đến 2020, Sở GD-ĐT đã mua sắm bổ sung thiết bị giáo dục QP-AN cho các trường với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2018 và 2019, sở phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận thiết bị của Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương gồm: 380 khẩu súng AK cấp 5; 38 tủ súng và 8 bộ máy bắn tập chuyên dùng.

H.NGÂN

Giáo Dục Đại Học Việt Nam Ngày Càng Xa Chuẩn Quốc Tế !

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long:

Xây dựng một số trường ĐH trọng điểm đạt chuẩn quốc tế

Hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam có nhiều khác biệt so với nền giáo dục trên thế giới, vì thế ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có thể hòa vào hệ thống văn bằng quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH hay thương hiệu ĐH đã được mặc nhiên thừa nhận trên thế giới. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến khích các trường ĐH trong nước tranh thủ khai thác các mối quan hệ và hợp tác song phương với các trường ĐH trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp và tập đoàn từ việc liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, thầy giáo đến tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của bạn trong giảng dạy và học tập…

Những năm sắp tới, giáo dục ĐH Việt Nam cần tăng cường đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua việc khuyến khích các cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Quốc tế hóa một số chương trình đào tạo nhằm thu hút sự quan tâm của sinh viên quốc tế, dần hướng tới việc xuất khẩu giáo dục tại chỗ; lựa chọn và tập trung xây dựng một số trường ĐH trọng điểm đạt chuẩn quốc tế và được xếp hạng trước mắt là trong khu vực để hợp tác một cách sòng phẳng với một số trường ĐH lớn trong khu vực như ĐH NUS (Singapore), ĐH Postech (Hàn Quốc), ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc)…

GS-TSKH Đỗ Trần Cát, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước:

Càng đổi mới, càng thụt lùi

Chương trình ĐH có nhiều bất cập, nhưng việc sửa đổi đã và đang được tiến hành không có hiệu quả. Chẳng hạn vấn đề giảng dạy các môn khoa học xã hội trong các trường công nghệ. Việc giảng dạy môn triết học, chính trị… trong các trường công nghệ là cần thiết, nhưng không thể với số lượng giờ quá nhiều trong tương quan với các môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Khi họp Hội đồng Tư vấn về sửa đổi chương trình cho Bộ GD-ĐT, hầu hết ủy viên hội đồng đều có ý kiến là giảm bớt số giờ các môn khoa học xã hội, nhưng kết quả là không thay đổi…

Các hiện tượng nêu trên cho thấy chúng ta chưa có cách nhìn nhận đúng mức đối với chương trình học. Các thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, người Việt Nam đi học NCS ở nước ngoài chỉ cần có bằng ĐH Việt Nam, sang đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi chúng ta coi cao học là bằng thạc sĩ, các nước yêu cầu người Việt Nam để được học NCS phải có bằng thạc sĩ. Sang thế kỷ 21, một số nước phát triển đã bắt đầu không công nhận bằng thạc sĩ của ta và bắt các NCS của ta phải thi lấy bằng thạc sĩ của họ sau đó mới nhận vào làm NCS, mặc dù những người này đã có bằng thạc sĩ Việt Nam. Những dấu hiệu ấy cho thấy chương trình học của chúng ta cần phải được xem xét lại.

Thạc sĩ Đào Đức Tuyên, Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM:

Nên để các trường tự chủ về chương trình đào tạo

Hiện nay, chương trình giáo dục ĐH của ta vẫn còn kém hiệu quả. Nguyên nhân: Bộ khống chế quá chặt về chương trình khung, yêu cầu các trường phải tuân thủ một cách cứng nhắc. Ví dụ: Chương trình khung qui định phải có môn học giáo dục thể chất, trong khi với ĐH nước ngoài đây là môn tự chọn. Cách bố trí môn giáo dục quốc phòng như hiện nay cũng cần xem lại. Một tháng học ròng rã vừa lý thuyết vừa thực hành là quá nặng nề với sinh viên. Theo tôi, các trường cần được chủ động trong biên soạn chương trình. Trong cùng một ngành, mỗi trường sẽ có chương trình đặc thù mang thế mạnh riêng của trường mình. Đây cũng là một cách cạnh tranh lành mạnh giữa các trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Một điều quan trọng nữa là nên sửa đổi phương pháp đánh giá, kiểm tra ở bậc ĐH. Hiện nay, kỳ thi cuối kỳ chiếm đến 60% – 70% điểm số của sinh viên. Theo tôi, chỉ nên chiếm 30%, 30% còn lại căn cứ vào đề tài nghiên cứu khoa học, việc tự học, tham gia vào giờ học của lớp… Không nên dựa hoàn toàn vào bài thi cuối học kỳ mà cần đánh giá suốt quá trình đào tạo.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Theo Tiêu Chuẩn Trong Nước Và Quốc Tế trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!