Đề Xuất 12/2022 # Kết Quả Đạt Được Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / 2023 # Top 16 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Kết Quả Đạt Được Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Đạt Được Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân:

Qua các phong trào thi đua, lĩnh vực văn hóa – xã hội đã đạt một số kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được triển khai tích cực và duy trì các lớp đào tạo hệ trung cấp nghề. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp 189 người (lao động là người DTTS 38 người); số lao động có quyết định hưởng trợ cấp 150 người, tổng kinh phí trợ cấp 1,7 tỷ đồng.

Công tác thăm, tặng, chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo đón Tết được thực hiện chu đáo. Việc giải quyết các chế độ và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời,đúng quy định. Số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh là 28.990 hộ, chiếm tỷ lệ 23,03% trên tổng số hộ dân; hộ cận nghèo 8.359 hộ, chiếm tỷ lệ 6,64% trên tổng số hộ dân; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần ổn định đời sống của Nhân dân.

Phong trào thi đua của ngành Y tế: chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên. Đã chủ động triển khai nhiều biện pháp khống chế, ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm xuất hiện trên địa bàn, kết quả giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên tại 100% xã, phường, thị trấn; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hành nghề khám, chữa bệnh và kinh doanh thuộc được tăng cường; tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sỹ được quan tâm chỉ đạo uốn nắn; việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đem lại hiệu quả tốt.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực khoa học – công nghệ: Đã tập trung nghiên cứu, chuyển giao tiến bộkhoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, một số đề tài nghiên cứu được ứng dụng được công nhận “Sâm Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ. Công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất đối với các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được thực hiện; nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được triển khai; việc nhân giống bằng cấy mô các loại cây dược liệu đạt kết quả khả quan, đã gắn kết hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo ra một số sản phẩm hàng hóa. Tích cực nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thực hiện chương trình liên kết giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua của ngành Văn hóa: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và công tác thông tin, phục vụ nhu cầu của Nhân dân ngày càng được quan tâm, như: Chương trình Sắc xuân – Xuân Đinh Dậu 2017; biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, chiếu phim lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh… Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng được chú trọng. Đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (21/4/1972-21/4/2017) và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt. Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh; nhiều giải thi đấu được tổ chức, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân trong tỉnh tham gia. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum năm 2018 được tích cực triển khai. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được triển khai rộng khắp. Các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư.

Phong trào thi đua ” Thi đua Quyết thắng ” đã được chỉ đạo và thực hiện tốt, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; chuẩn bị nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; cho chủ trương thành lập 03 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh. An ninh biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền đường biên, cột mốc được giữ vững.

Các phong trào: ” Vì an ninh Tổ quốc“, ” Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“… trong lực lượng Công an được triển khai sâu rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đảm bảo an toàn giao thông được chỉ đạo tăng cường thực hiện. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà mòn có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội:

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, là nhiệm vụ then chốt và là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau học tập, tổ chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được lồng ghép vào bản đăng ký thi đua hàng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xem đây là một trong những tiêu chí để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào tiêu chí thi đua của các khối thi đua trong toàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; Phát huy dân chủ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành gắn với cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai với quyết tâm cao và có những đổi mới, cơ chế thực hiện như phấn đấu giảm nghèo bền vững gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục nhận được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, công tác tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các Hội chợ thương mại, tăng cường giao lưu, quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam…

Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”:

Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động ngay từ đầu năm, với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới” các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay sáng tạo, sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh mương theo quy chuẩn, hướng dẫn và chỉ đạo của chính quyền cấp xã. Theo đó, các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua và tập trung vào những hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, lắng nghe, tập hợp ý kiến, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; huy động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới theo điều kiện và khả năng của từng địa phương; phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 86/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đạt 100%; số xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã là 38 xã, đạt 44%; tính đến 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh có 14 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và dự kiến cuối năm 2017 có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới./.

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Trần Kim Cương ở khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.

Chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Ngọc, để triển khai các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Để nâng cao chất lượng xây dựng NTM, MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện, xã đề nghị đạt chuẩn NTM; phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong quá trình xây dựng NTM. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM là 91/247 (đạt 36,8%).

Thực hiện Chương trình Tết cho người nghèo Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia Chương trình hỗ trợ người nghèo đón Tết. Tổng số suất quà Tết hỗ trợ cho người nghèo của các doanh nghiệp, đơn vị thông qua hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh là 13.527 suất, với trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Phú Thọ tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, phát huy quyền dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Và Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Giai Đoạn 2010 / 2023

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Trong 5 năm qua, Bộ LĐTBXH đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phần thứ haiPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾUCÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 Bước vào giai đoạn 2015 – 2020, nhiệm vụ của Ngành LĐTBXH rất nặng nề, với rất nhiều thách thức để đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội, toàn Ngành LĐTBXH phải cố gắng để tạo bước phát triển nhanh, toàn diện trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, từng bước hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt chính sách người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, những người thiệt thòi, yếu thế được trợ giúp, tạo điều kiện vươn lên hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội… bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong việc thụ hưởng thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành được giao trong giai đoạn 2016 – 2020. Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành LĐTBXH giai đoạn 2016 – 2020 được xác định là giải pháp cơ bản và tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Ngành theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kết luận số 83/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trao thi đua và công tác khen thưởng. 3. Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của toàn ngành LĐTBXH và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành theo phương châm xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động của Ngành càng sâu rộng. 4. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả ba mặt: tổ chức, phong trào và các giải pháp, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong Ngành cũng như toàn xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. 5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, của các Sở, các đơn vị trực thuộc. 6. Đa dạng hoá các hình thức, phương thức tuyên truyền; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua. 7. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời, chú ý đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Kính thưa các quý vị đại biểu, Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, có chất lượng và có hiệu quả từ Trung ương đến địa phương và cơ sở với truyền thống đoàn kết của Ngành, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực và nhiều nhân tố mới trong toàn Ngành, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra về lao động, người có công và xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp Tục Đổi Mới Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Khen Thưởng / 2023

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, năm 2019, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng thể chế, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, Ban đã tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020. Các buổi Lễ diễn ra trang trọng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; được phát thanh, truyền hình, báo chí đưa tin tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi, đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng chủ động hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến. Thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động của Ban. Đa số công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ và kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Năm 2020, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua trực thuộc.

Cùng với đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham mưu chỉ đạo điểm Đại hội Thi đua yêu nước một số bộ, ngành, địa phương. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 25/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Chuẩn bị tốt chương trình, nội dung và các điều kiện, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức sơ kết 02 phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

Thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương; tập trung giải quyết cơ bản khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của các bộ, ngành, địa phương. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cả nước.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng; hướng dẫn cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quyết tâm thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

Thanh Tuấn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Đạt Được Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!