Đề Xuất 11/2022 # Kế Hoạch “Rèn Luyện Đoàn Viên” Năm Học 2022 / 2023 # Top 15 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Kế Hoạch “Rèn Luyện Đoàn Viên” Năm Học 2022 / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch “Rèn Luyện Đoàn Viên” Năm Học 2022 / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

***

Số: 02 KH/ĐTN

        

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Đức Liễu, ngày 28 tháng 9 năm  2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình

“R

èn luyện đoàn viên

Năm học

2020

 - 2021

Thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

II

, yêu cầu nâng cao chất lượng đoàn viên, Ban

chấp hành

Đoàn

trường

ban hành Kế hoạch

thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên

năm học

2020

2021

, c

ụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng.

Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện

Chương trình rèn luyện đoàn viên trong cả nước. 

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.

2. Yêu cầu:

– Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện ở từng khu vực, vùng miền, trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

– Kết hợp đồng bộ

với

các giải pháp chỉ đạo xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rèn luyện về nhận thức c

hính trị, đạo đức, lối sống:

– Nhằm nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành

những phẩm chất tốt đẹp,

lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức,

quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– T

ham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức.

– Tích cực

rèn luyện theo các tiêu chí

xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

“Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

; t

hực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

– Thường xuyên t

heo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

-Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01-CT/TWĐTN

, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

2.

Rèn luyện về c

huyên môn, nghiệp vụ:

Đoàn viên học tập,

rèn luyện về chuyên môn

để không ngừng nâng cao kiến thức,

vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực

lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước

.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

– Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

– Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng

.

– H

ăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

– Đoàn viên trong trường học:

C

huyên cần trong học tập,

t

rung thực trong thi cử.

Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, t

ham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia tích cực phong trào “

Khi tôi 18

“, “

Học sinh 3 rèn luyện

“.

3.

Rèn luyện về s

ức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội:

Đoàn viên

rèn luyện

để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội

.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

Tích cực tập luyện

ít nhất một môn

thể thao

.

– Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế

uống rượu, bia và không hút thuốc lá

.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành,

kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định,

k

ỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin

, kỹ năng trình bày (nói, viết)

– Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

III. QUY TRÌNH

THỰC HIỆN

1.

Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký

– Đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và

tổ chức cho đoàn viên đăng ký.

Triển khai và đăng ký trong tháng 9/2020

– Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi

chi đoàn

, nhưng cần cụ thể, vừa sức, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế.

– Ban chấp hành

đoàn trường và

chi đoàn

chú ý tiêu chí

đăng ký rèn luyện để theo dõi, kiểm tra.

2. Bước 2: Hỗ trợ thực hiện

– Đoàn

trường

tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với

bí thư chi đoàn về quá trình rèn luyện để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở.

Đoàn

trường kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.

Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

3.

Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận

Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên

(Trước ngày 2/7/2020

).

Quy trình thực hiện như sau:

– Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).

– Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức:

– Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ trên 70% – 90% nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên trung bình:

Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50% -   70% số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

Đoàn viên yếu:

Là những đoàn viên không thực hiện, hoặc chỉ hoàn thành dưới 50% số  nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

                                   

Nơi nhận:

BCH 33 chi đoàn

– Lưu VP Đoàn

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ky)

Nguyễn Thị Tú Uyên

 

Kế Hoạch Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Kế Hoạch / 2023

Phạm Ngọc Tú

Chuyên trang Giáo dục nghề nghiệp

– Kế hoạch hóa sẽ chú trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, vì kế hoạch hóa bao gồm xác định công việc, phối hợp hoạt động của các bộ phận trong hệ thống nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống. Nếu muốn nỗ lực của tập thể có hiệu quả, mọi người cần biết mình phải hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể nào.

– Kế hoạch hóa sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao, bởi vì kế hoạch hóa quan tâm đến mục tiêu chung đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Nếu không có kế hoạch hóa, các đơn vị bộ phận trong hệ thống sẽ hoạt động tự do, tự phát, trùng lặp, gây ra những rối loạn và tốn kém không cần thiết. Ví dụ, đối với công ty Rubermaid đã đặt ra chỉ tiêu doanh số bán ra hằng năm phải tăng được ít nhất là 15%. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có mặt trên thị trường chưa quá 5 năm, công ty đặt ra doanh số bán phải tăng lên 30% mỗi năm. Với công ty, tỷ lệ thành công của những mặt hàng mới thường là 90% chủ yếu là nhờ kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tung ra sản phẩm mới.

– Kế hoạch hóa có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng như các bộ phận trong hệ thống nói riêng.

Phòng Kế Hoạch Vật Tư / 2023

1- Chức năng :

Phòng Kế hoạch – Vật tư là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty ở các lĩnh vực công tác:

– Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, điều độ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chống thất thoát nước và thực hiện cung ứng vật tư thiết bị đáp ứng toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

-Thực hiện chức năng quản lý trong việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trong công ty.

– Quản lý dự án (xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm…)

– Thực hiện chức năng quản lý trong việc kinh doanh nước sạch, kiểm định đồng hồ.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các định mức, qui chế, qui trình, qui phạm của Nhà nước trong công tác sản xuất kinh doanh để đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao.

2- Nhiệm vụ :

a) Về Kế hoạch kinh doanh:

– Xây dựng kế hoạch sản xuất và định hướng hoạt động xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm. Kịp thời phát hiện những khó khăn, bất hợp lý, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu cho Giám đốc đề ra các biện pháp thực hiện, điều phối kịp thời các chỉ tiêu cho phù hợp tiến độ chung.

– Căn cứ kế hoạch sản xuất, chủ động quan hệ giao dịch với các đơn vị trên lĩnh vực hoạt động kinh tế của Công ty. Phối hợp với Phòng Kế tóan – Tài chính soạn thảo và tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế, theo dõi thực hiện và giám sát các hợp đồng đã ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Quản lý lưu trữ chặt chẽ có hệ thống các tài liệu, hợp đồng theo đúng qui định của Nhà nước.

– Hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty và Nhà nước, tổng hợp các báo cáo kết quả định kỳ.

– Phân tích hiệu quả kinh tế các công trình, dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

– Thống kê và theo dõi biên bản đọc số đồng hồ nước sạch hàng tháng.

b) Về công tác quản lý vật tư :

– Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất của Công ty. Có kế hoạch dự trữ về số lượng, chủng loại các nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện thiết bị cần thiết để đáp ứng kịp thời cho việc phục vụ sản xuất kinh doanh của Cơng ty.

– Tổ chức cất giữ, bảo quản thiết bị vật tư an toàn, cập nhật, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, thẻ kho, chứng từ và thực hiện chế độ xuất nhập, báo cáo, kiểm kê định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bổ sung và ban hành các định mức tiêu thụ vật tư, vật liệu ngành nước cho các đơn vị trong Công ty một cách kinh tế nhất.

– Lập hệ thống sổ sách quản lý vật tư . Định kỳ thống kê báo cáo, phân loại chất lượng và số lượng vật tư tồn kho, đảm bảo lượng vật tư tồn kho và đề xuất thanh lý các loại vật tư theo đúng các nguyên tắc thủ tục do nhà nước qui định.

c)Về công tác quản lý đất đai :

– Tham gia công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng.

– Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính và các chức năng quản lý Nhà nước hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khu đất do Công ty quản lý.

d) Về công tác quản lý dự án đầu tư :

– Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm do Công ty làm chủ đầu tư và trình chủ quản đầu tư xem xét phê duyệt.

– Nghiên cứu đề xuất, lập chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư nhằm hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư của Công ty và các dự án khác do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giao.

– Đề xuất các hình thức quản lý, thực hiện dự án cho phù hợp theo từng nguồn vốn cụ thể.

– Lập hồ sơ, thủ tục trình duyệt dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện, xin giấy phép xây dựng, giấy phép đào đường, phối hợp với phòng Kỹ thuật Công nghệ thẩm định hoặc thuê tư vấn thẩm định trước khi trình duyệt.

– Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc đề xuất Công ty ký hợp đồng thuê tư vấn thực hiện.

– Quản lý dự án theo đúng quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư mua sắm của Công ty. Chủ trì cùng với Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kỹ thuật Công nghệ lập hồ sơ thanh quyết toán đối với các dự án xây dựng mới và sửa chữa lớn sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và khấu hao sửa chữa lớn của Công ty.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, tiếp nhận và bàn giao máy móc thiết bị cho đơn vị sử dụng đối với việc mua sắm thiết bị, máy móc sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn và vốn phát triển sản xuất của Công ty.

– Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

– Tổ chức vận hành, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán vốn đầu tư khi công trình được hoàn thành và theo dõi công trình cho đến hết thời hạn bảo hành.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thực hiện quyết toán hàng năm và tổng quyết toán vốn đầu tư theo đúng nguyên tắc, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

– Lưu trữ và bảo quản chặt chẽ các hồ sơ dự án đầu tư đã và đang thực hiện.

e) Về quản lý công tác sửa chữa- bảo trì- bảo dưỡng :

– Lập kế hoạch vốn sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hàng năm trình Công ty xem xét phê duyệt.

– Tổ chức, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, theo dõi công tác sửa chữa đến khi hết hạn bảo hành.

– Thực hiện công tác báo cáo, thống kê các nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của Công ty và quy định của Nhà nước.

f) Về quản lý công tác kiểm định đồng hồ :

– Soạn thảo, thương thảo và tham mưu cho Công ty ký kết các hợp đồng có kiểm định đồng hồ.

– Lên kế hoạch, theo dõi, lập hồ sơ thanh toán các hợp đồng kiểm định đồng hồ.

– Thực hiện báo cáo công tác kiểm định đồng hồ theo quy định.

– Quản lý phần mềm kiểm định.

* Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Kế hoạch Vật tư còn thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, năng lực và tình hình thực tế của Công ty khi được Ban giám đốc Công ty giao.

3- Quyền hạn :

– Trực tiếp để giải quyết và điều hành một số mặt công tác theo giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty.

– Có quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cung cấp tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được công ty giao.

– Chấp nhận hoặc từ chối việc xuất nhập vật tư không đúng thủ tục hoặc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được qui định đối với các đơn vị trực thuộc.

4- Cơ cấu tổ chức bộ máy :

Phòng Kế hoạch – Vật tư do một Trưởng phòng điều hành trực tiếp và một đến hai phó phòng giúp việc cùng một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo cho sự hoạt động của phòng.

Phòng Kế Hoạch Tài Vụ / 2023

Chức năng:

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng về giám sát điều hành kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định hiện hành.

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển của Nhà trường theo định kỳ.

Nhiệm vụ:

-         Giám sát, theo dõi, sửa đổi, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với qui định của Nhà nước.

-         Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên từng năm.

-         Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc.

-         Xét duyệt yêu cầu điều chỉnh dự toán chi năm còn nằm trong giới hạn đã được duyệt và dự toán chi từng công việc.

-         Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

-         Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

-         Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

-         Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu chi hằng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

-         Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước An Giang. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

-         Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo quy định. Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.

-         Lập kế hoạch dự toán ngân sách, thực hiện và hướng dẫn việc phân phối sử dụng nguồn kinh phí chung.

-         Giám định tình hình thực hiện dự toán, các định mức chi tiêu được duyệt về các lĩnh vực. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, kiểm tra định kỳ việc sử dụng tài chính.

-         Báo cáo thu chi hàng quí cho Ban Giám Hiệu.

-         Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà trường, tổng hợp kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu. Đề ra những giải pháp tối ưu để thực hiện kế hoạch.

-         Lập các kế hoạch trung hạn, dài hạn và các dự án kêu gọi đầu tư đối với sự phát triển của Nhà trường.

Định hướng thời gian tới:

Mục tiêu, chất lượng

-         Tiếp nhận, xử lý và thanh toán đúng theo quy trình thanh toán nội bộ đã ban hành.

-         Công khai dự toán, quyết toán thu – chi theo quy định.

-         Thanh toán tiền lương từ ngày 01 đến 05 hàng tháng

-         Thanh toán chế độ, chính sách của sinh viên không quá 3 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán.

-         Công tác thu học phí: thu đúng, thu đủ đạt 100% kế hoạch

-         Lập dự toán, báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của Sở Tài chính.

-         100% thành viên thành thạo các ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn.

Kế Hoạch Là Gì? Vai Trò Của Kế Hoạch Như Thế Nào Trong Doanh Nghiệp / 2023

Từ khái niệm trên, chúng ta thấy rằng kế hoạch bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà một công ty hoặc doanh nghiệp nào đó, và mọi bộ phận của nó sẽ tuân theo. Hiểu một cách đơn giản thì kế hoạch có nghĩa là xác định trước phải làm gì, việc làm ở mỗi vị trí sẽ như thế nào, vào khi nào và ai sẽ làm. Việc đề ra một kế hoạch như đường dẫn chúng ta đến với tương lai của doanh nghiệp.

Kỹ năng lập kế hoạch công việc chuyên nghiệp

Các loại kế hoạch thường gặp trong doanh nghiệp bao gồm: kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp và các kế hoạch con của kế hoạch tác nghiệp. Cụ thể như sau:

Kế hoạch chiến lược là những kế hoạch đưa ra những mục tiêu tổng thể, dài hạn, và phương thức cơ bản để thực hiện nó trên cơ sở phân tích môi trường và vị trí của tổ chức trong môi trường đó; thường do các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp thiết kế với mục đích là xác định những mục tiêu tổng thể cho tổ chức.

Kế hoạch tác nghiệp là các kế hoạch chi tiết, cụ thể hoá cho các kế hoạch chiến lược, trình bày chi tiết tổ chức cần phải làm như thế nào để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch chiến lược; thường được xây dựng theo tháng, quý, năm. Kế hoạch tác nghiệp nhằm mục đích bảo đảm cho mọi người trong tổ chức đều hiểu về các mục tiêu của tổ chức và xác định rõ ràng trách nhiệm của họ trong việc thực hiện mục tiêu chung đó và các hoạt động cần được tiến hành ra sao để đạt được những kết quả dự định trước.

Kế hoạch tác nghiệp được chia làm hai nhóm:

1) nhóm các kế hoạch xây dựng được sử dụng 1 lần, đây là những kế hoạch cho những hoạt động không lặp lại; bao gồm: Chương trình, dự án, ngân quỹ;

2) nhóm các kế hoạch được xây dựng để sử dụng nhiều lần, dành cho những hoạt động thường xuyên lặp lại; bao gồm: chính sách, thủ tục, quy tắc.

Lập kế hoạch công việc trong năm hiệu quả

Ngoài ra khi dựa vào thời gian thực hiện có thể chia kế hoạch thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong đó, Kế hoạch dài hạn là kế hoạch cho thời kỳ từ 5 năm trở lên nhằm xác định các lĩnh vực hoạt động của tổ chức,xác định các mục tiêu,chính sách giải pháp dài hạn về tài chính , đầu tư , nghiên cứu phát triển…

Kế hoạch trung hạn là kế hoạch cho thời kỳ từ 1 đến 5 năm nhằm phác thảo các chính sách , chương tình trung hạn để thực hiện các mục tiêu được hoạch định trong chiến lược của tổ chức. Kế hoạch ngắn hạn là kế hoạch cho thời kỳ dưới 1 năm , là sự cụ thể hoá nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dựa vào mục tiêu chiến lược , kế hoạch , kết quả nghiên cứu thị trường,…

Song song với kế hoạch là việc lập kế hoạch, đây là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch , tổ chức , lãnh đạo và kiểm tra. Đồng thời đây là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, giúp nhà quản lý xác định được các chức năng khác còn lại nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Hiện nay có nhiều quan điểm và khái niệm về chức năng của lập kế hoạch; tuy nhiên chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng lập kế hoạch là quá trình xây dựng các mục tiêu và xác định các nguồn lực, quyết định cách tốt nhất để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, lập kế hoạch phải thỏa mãn 2 câu hỏi: xác định mục tiêu cần phải đạt được là cái gì? và phương tiện để đạt được các mục tiêu đó như thế nào?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch “Rèn Luyện Đoàn Viên” Năm Học 2022 / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!