Đề Xuất 11/2022 # Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học / 2023 # Top 20 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kế hoạch này cho chúng ta cái nhìn chính xác hơn về những điều đã làm được những điều cần làm để tránh xuất hiện các vụ án tham nhũng trong trường học. Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường tiểu học, trường mầm non, trường THCS, THPT hay cao đẳng, đại học có thể có nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện riêng, nhưng hầu hết các bản kế hoạch đều cần đảm bảo có đầy đủ một số nội dung. Cụ thể như sau:

Mục đích của Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học

Nêu rõ mục đích xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học.

Nội dung và nhiệm vụ cần thực hiện trong Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học

1. Chỉ tiêu cần đạt được trong năm

Trong phần này, nhưng người xây dựng kế hoạch cần nêu số lượng chi tiết, cụ thể mục tiêu cần đạt được trong năm.

2. Nhiệm vụ

Mỗi trường có thể có những nhiệm vụ cần thực hiện riêng, tuy nhiên, các bạn có thể tham khảo những nhiệm vụ phổ biến, hầu hết các trường đều cần thực hiện như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giao dục về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra

Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác dân chủ trong trường học.

Tích cự triển khai công tác cải cách hành chính.

Phát huy kết quả việc lồng ghép giảng dạy phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Biện pháp thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học

Trong phần này, những người xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học cần nêu ra những biện pháp cụ thể, cần thực hiện để công tác phòng, chống tham nhũng trong trường học có được hiệu quả và đạt được những chỉ tiêu đã nêu ra ban đầu. Những biện pháp này có thể bao gồm:

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thôn tin trong hoạt động quản lý, điều hành đơn vị.

Công khai minh bạch trong hoạt động của nhà trường

Công khai, minh bạch trong công tác phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị.

Xây dụng quy tắc ứng xử văn hóa cơ quan công sở và đạo đức Nhà giáo.

Công khai, minh bạch trong công tác xây dụng, mua sắm tài sản công, tài chính ngân sách và các khoản đóng góp.

Công tác xây dụng và thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Mỗi trường học có thể tự xây dựng những biện pháp khác có hiệu quả hơn phụ thuộc vào văn hóa và điều kiện cụ thể. Cần liệt kê từng biện pháp và nêu cụ thể cách thực hiện biện pháp đó bằng ngôn ngữ dễ hiểu, khoa học, không đa nghĩa để giáo viên, nhân viên trong nhà trường có thể thực hiện chính xác những điều đã được quy định.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong trường học

Nhà trường có thể thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong nhà trường, từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; nêu rõ nhiệm vụ của trưởng các bộ phận, các tổ chuyên môn cùng cấn bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học / 2023

Nội dung này cần trình bày được những hoạt động đã được triển khai thực hiện, những kết quả mà trường đã đạt được (số liệu thống kê rõ ràng);… bao gồm những việc làm cụ thể như sau:

1.Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường.

2.Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1.Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.2.Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2.3.Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

2.4. Việc cán bộ, viên chức nộp lại quà tặng.

2.5. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

2.6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính.

2.8. Vấn đề tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý cũng như điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, và đơn vị.

2.9. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

Phần 2: Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng

Đánh giá tình hình tham nhũng

Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra được các đánh giá khác quan về tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý, bao gồm:

Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được thực hiện tốt hay chưa?

Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được tổ chức như thế nào?

Có vụ việc tham nhũng nào xảy ra hay không? Nếu có thì lý do tham nhũng tồn tại trong trường là gì?

So sánh tình hình tham nhũng với cùng kỳ năm trước Cùng với đó, nhà trường cần tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học vừa qua.

Phần 3: Phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo

Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng cho năm học sắp tới.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng chống tham nhũng đã được ban hành và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; mở rộng công tác phòng chống tham nhũng cho cả đối tượng học sinh, sinh viên,…

Phần 4: Kiến nghi và đề xuất

Đưa ra các kiến nghị cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Nguồn: Tổng hợp

Dạy Học Sinh Về Phòng, Chống Tham Nhũng / 2023

Khi thế giới bắn pháo hoa chào đón năm mới 2020, không ai nghĩ rằng đây sẽ là một năm đi vào lịch sử nhân loại với quá nhiều biến động làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ nhận thức, hành vi, quan điểm…

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên Thanh Niên ngày mai 31.12.2020 là một góc nhìn về những biến động trong năm 2020 từ dịch Covid-19 đã thay đổi thế giới đồng thời mang đến những giá trị gì cho con người.

Năm 2021, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dự kiến tuyển mới đến 8 ngành khối sức khỏe, bên cạnh nhiều ngành đã đào tạo trước đó.

Trường ĐH Mở chúng tôi công bố phương án tuyển sinh năm 2021. Trong đó, đáng chú ý là trường tăng cường thêm phương thức tuyển thí sinh quốc tế.

Một sinh viên Trường ĐH RMIT đã giúp giải quyết thách thức rất lớn trong việc số hóa lượng lớn bệnh án tiếng Việt bằng cách giải mã chữ viết tay khó đọc của bác sĩ.

Việc Bộ GD-ĐT cho phép không dạy môn học ở tất cả các tuần và học sinh sẽ được học theo mạch kiến thức thay vì lặp lại số tiết của từng môn mỗi tuần được chính các nhà trường nhận định là thay đổi tất yếu.

Chuyển đổi số được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Làm tốt chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội lớn để hội nhập và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng khẳng định ưu thế đào tạo cao học và được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp của bản thân.

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 30.12.2020 đặt vấn đề vì sao không nên học theo thời khóa biểu hằng tuần như hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục mới?

Ngày 26.12 vừa qua là một ngày vui của cả gia đình anh Trần Công Thành, vì hai cha con anh Thành cùng bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) sau hơn 2 năm theo học.

Tham gia vào sân chơi trí tuệ đẳng cấp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, sinh viên trường Đại học (ĐH) Duy tân đã và đang khẳng định được năng lực thi đấu bền bỉ đầy hiệu quả trước các đối thủ “nặng ký” trên toàn quốc.

Sau 14 năm, quy định tuyển sinh chế độ cử tuyển với học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số đã có những điều chỉnh đáng kể, với yêu cầu đầu vào cao hơn hẳn về học lực, hạnh kiểm.

Hội Thảo Khoa Học “Phòng, Chống Tham Nhũng / 2023

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của quyền lực công, tham nhũng ngày càng biến tướng dưới nhiều hình thức với tính chất và mức độ nguy hiểm hơn. Mặc dù nhận thức sâu sắc được những biểu hiện của tham nhũng cũng như tính chất nguy hiểm của tệ nạn này, song, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước ta phát động vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Với mục đích tạo diễn đàn để cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên trao đổi học thuật cũng như góp phần tham gia tích cực vào chuỗi hoạt động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng, ngày 05/1/2016, Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng – Thực trạng và giải pháp”.

PGS.TS Bùi Anh Thủy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Giám đốc Nhà trường, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo tham dự và phát biểu định hướng tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ quản lý, giảng viên từ Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh với gần 20 báo cáo tham luận, phân tích về tham nhũng và đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng dưới nhiều góc độ khác nhau.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm, Q. Trưởng khoa Luật được phân công điều hành Hội thảo.

+ Đánh giá của một số tổ chức quốc tế về tình hình tham nhũng ở Việt Nam hiện nay;

+ Nhận diện hành vi và hậu quả của tham nhũng trong một số lĩnh vực cụ thể như: giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thuế, hành chính công; tư pháp; bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp…

+ Tiếp thu và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng; nêu cao vai trò của Chi bộ Đảng, Đảng viên, các tổ chức chính trị – xã hội, thanh niên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

+ Đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng: biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của mình trong phòng, chống tham nhũng.

Đặng Thị Tố Uyên – Lữ Thị Ngọc Diệp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!